KKK

Kui Sa oled lõpetanud eelneva hariduse välismaal siis soovitame oma haridusdokumentidega pöörduda Eesti ENIC/NARIC Keskuse poole hinnangu saamiseks. Arvestada tuleb sellega, et hinnangu saamine võib võtta kuni 30 päeva. Kui sa ise ei soovi sinna pöörduda siis tuleb haridusdokumendid esitada hiljemalt 3. maiks 2018 a. Välisriigi lõpudokumentide menetlustasu on 50 eurot. Tasu ei pea maksma ...
Alates 2017 aastast toimub EKAs vastuvõtt võõrkeelsetele magistriõppe õppekavadele juba mais. Avaldusi saab hakata esitama alates 1. märtsist SAISis ja avalduste esitamine lõppeb 3. mail. Vestlused võõrkeelsetel õppekavadel toimuvad 14-23. mai 2018. Eestikeelsetele õppekavadele saab avaldusi hakata esitama SAISis alates juuni keskpaigast (täpsed kuupäevad selguvad peagi). Avalduste esitamine ...
Saab küll. Selleks võta kaasa pass või juhiload ja tule ajakavas ettenähtud päevadel kohapeale avaldust esitama. Vastuvõtutöötaja saab isikukoodi alusel esitada avalduse sinu eest. Aga kindlasti muretse omale kas ID-kaart või Mobiili-ID kuna palju infot sisseastumiskatsete kohta on SAISis. Samuti läheb ID-kaarti vaja hiljem lepingu sõlmimiseks kui oled vastuvõetud.
Kõigil erialadel (va. meediagraafika) on sisseastumisel nõutud eesti keele/eesti keele kui teise keele ja võõrkeele riigieksami tulemus. Lisaks peab arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialal olema tehtud laia matemaatika (enne 2014a. lõpetanutel võib olla ka füüsika riigieksam) riigieksam. Kõigil soovijatel on võimalik EKAs kohapel teha matemaatika test. Rohkem infot riigieksamite ja kohapeal ...
Kui keskkool on lõpetatud enne 1997. aastat siis arvestatakse riigieksami tulemusena lõputunnistuse hindeid. Selleks tuleb peale avalduse esitamist SAISis saata oma keskkooli tunnistus eposti aadressile vastuvott@artun.ee. Uuesti riigieksameid sooritada ei ole vajalik. Isikutel, kes omavad juba ühte kõrgharidust, arvestatkse kõrgkooli diplomi ja akadeemilise õiendi esitamisel riigieksami ...
Ei, riigieksamid ei aegu.
Esita avaldus ilma haridusandmeteta ja saada oma haridusdokumendid digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile helen.jyrgens@artun.ee või vastuvott@artun.ee.
Individuaalse vestluse aja leiab iga sisseastuja SAISist oma avalduse juurest peale seda kui vastuvõtutöötaja on avalduse kinnitanud. Kiiremal perioodil võib see võtta paar päeva aega. Kui selgub, et antud aeg ei sobi siis palun kirjutada sellest vastuvott@artun.ee.
Avalduse saab esitada küll kahele erialale ja ka vestluse aegu on võimalik muuta nii, et oleks võimalik osaleda mõlema eriala sisseastumivestlustel, aga kui sisseastuja pääseb mõlema eriala sisseastumiseksamitele, siis tuleb teha valik. Sisseastumiseksamid toimuvad ainult ühel ajal ja neid aegu muuta ei saa.
Tulemused avalikustatakse SAISis hiljemalt 10. juulil. Kõigile sisse saanud üliõpilaskandidaatidele saadetakse avaldusel märgitud e-posti aadressile kiri kogu vajaliku infoga.
Oma õppima tulekut tuleb SAISis kinnitada hiljemalt 16. juuliks. Kõigi üliõpilaskandidaatidega (va. doktorandid) sõlmitakse ajavahemikus 27.08-07.09.2018 leping. Tasulistele õppekohtadele õppima asuvate kandidaatidega 15.08-21.08.2018. Info lepingu allkirjastamise kohta saadetakse eelnevalt meilile. Kui mõni kandidaat loobub oma õppekohast siis märgitakse pingereas järgmine kandidaat ...
Alates 2013/2014. õppeaastast hakkab tasuta õppimine sõltuma üliõpilase edasijõudmisest õppekaval. Kõik eestikeelsel õppekaval täiskoormusega õppima asuvad üliõpilased saavad õpinguid alustada tasuta. Üldjuhul on sisseastumisel üliõpilasel võimalik valida kas ta hakkab õppima täiskoormusel (õppekava täidetakse kumulatiivselt vähemalt 75%) või osakoormusel (õppekava täidetakse kumulatiivselt ...
SAISis avaldust esitades võib Sinu avaldus saada erinevaid staatusi. Alljärgnevalt on lahti kirjutatud erinevate staatuste tähendused. Esitamata – sa oled alustanud avalduse sisestamist aga ei ole seda esitanud st. oled jätnud vajutamata Esita nupu. Esitamata avaldusega kandideerida ei saa. Tühistatud –  staatus tekib, kui sa vajutad Tühista nuppu enne avalduste esitamise tähtaja lõppu. ...
Õppetoetuste kohta saad lugeda siit

Helen Jürgens

helen-jurgens

Spetsialist

6267305

helen.jyrgens@artun.ee