Üldinfo

Lugupeetud EKAsse pürgijad, sellelt lehelt võib alata Teie kõrge lend.

Lennukuse tagamiseks olge enesekindlad, usaldage end, lugege palju erialast kirjandust, käige näitustel, tutvuge Eesti ja välismaa kaasaegsete kunstnike, disainerite, arhitektide jt loominguga ning olge maailma suhtes uudishimulikud!


TÄIENDAV VASTUVÕTT

Eesti Kunstiakadeemia kuulutab välja täiendava vastuvõtu järgmistele erialadele:

Kujunduskunst (keskkonnadisain, moestilistika) tsükliõpe, tasuline 

Sisearhitektuur

Avalduste esitamine SAISis 24.07-13.08.2017

Sisseastumiskatsed toimuvad 15.-18.08.2017

Õppetöö algab sissejuhatava nädalaga 29. augustist 2017.

Esita avaldus sisearhitektuuri erialale SIIN

Esita avaldus kujunduskunsti erialale SIIN


ÜLDINFO JA -NÕUDED

 • Õppimine eestikeelsetel õppekavadel täiskoormusega õppes on tasuta.
 • Bakalaureuseõppesse saavad kandideerida need, kellel on keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon. 
 • Välismaal välja antud haridusdokumente tunnustab ülikool Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangutest ja arvamustest lähtuvalt.
 • Sisseastujal peavad olema sooritatud eesti keele/eesti keel teise keelena ja võõrkeele riigieksamid.  
 • Arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialal peab lisaks olema sooritatud lai matemaatika. Enne 2014a lõpetanutel kehtib vana matemaatika või füüsika riigieksam. Kõigil soovijatel on võimalus matemaatika rigieksami asemel sooritada test EKAs kohapeal. Loe rohkem siit

Bakalaureuseõppe nominaalne õppeaeg on 3 aastat ja õppekava maht 180 EAP.

Rohkem infot leiad siit

OLULISED KUUPÄEVAD

2017/18 õa. sisseastumiseksamid kõigile erialadele toimuvad juulis!

 • Avalduste esitamine SAISis 24.07-13.08.2017 kuni kella 23:59ni
 • Vestlused ja sisseastumiseksamid toimuvad 15.-18.08.2017
 • Üliõpilaste vastuvõtu tulemuste teatamine 18.08.2017
 • Õppima tulemise kinnitamine/õppekohast loobumine tuleb kinnitada SAIS-is 20.08.2017

Vaata ajakava täpsemalt

SISSEASTUMISEKSAMID 

Lisaks riigieksami lävendi täitmisele peavad bakalaureuseastme sisseastujad läbima vestlused ja sooritama sisseastumiseksamid oma valitud õppekava osakonna juures. Eksamid on erialati erinevad, enamiku puhul on vajalik ka eelnevalt valminud tööde (portfoolio) esitamine. 

Tutvu sisseastumisekasmitega siin

KEELENÕUDED 

Sisseastuja peab tõendama oma vastavust keelenõuetele, kui tema emakeel ei ole õppekava õppekeel või kui ta ei ole läbinud eelnevat õppetaset õppekava õppekeeles.

 • Eestikeelsele õppekavale kandideerimisel peab sisseastuja, kes on omandanud hariduse mõnes muus keeles ja soovib alustada õpinguid kõrghariduse esimesel või teisel astmel tõendama oma eesti keele oskust vähemalt B1 tasemele, esitades ühe järgnevatest:
 1. Eesti keele riigieksami tulemus (miinimum 51 punkti);
 2. Eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus (miinimum 51 punkti);
 3. Eesti keele B1 tasemeeksami tulemus;
 4. Eesti keelefirma poolt läbiviidud Euroopa Nõukogu (EN) ühtse keeleoskustaseme test (miinimum B1 tase);

Sisseastuja, kelle eesti keele või eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus on alla 60 punkti on kohustatud õppima eesti keelt ja tõstma oma keeletaset. 

Kohapeal toimuvate keeletestide kohta rohkem infot siin

Korduma kippuvad küsimused


 KONTAKT

Helen Jürgens

Spetsialist

6267305

helen.jyrgens@artun.ee

Täida küsitlus, võida meeneid!