Eelakadeemia

EKA avatud akadeemia pakub loomevaldkonna kõrgkoolides edasiõppimisest huvitatutele süsteemset eelõpet eelakadeemias. Osalejate vanuse alampiir on 16 eluaastat, ülempiir 26. Lõpetanutel on võimalus saada EKA täienduskoolituse tunnistus, kui on sooritatud arvestus.

Sügissemester
Põhikursustel keskendutakse vabadele kunstidele: joonistamisele, kompositsioonile, maalimisele ja ruumilisele kunstile. Selles õppes tasub osaleda siis, kui soovid arendada oma baasoskusi, millest on kasu kõigil EKA õppesuundadel õppijail. Samas ei ole joonistamis- ja maalimisoskus kõigil erialadel õppimise eeldus.

Kevadsemester
Põhikursustel toimub õpe kolmel suunal: arhitektuur, disain ja vabad kunstid. Lisaks toimuvad kiirkursused, mis lovoad sissejuhatuse põhiteadmistesse. Kiirkursused toimuvad vahetult enne sisseastumiseksameid märtsist juunini.

Praegused EKA üliõpilased arvavad, et eelõppes peaks osalema, sest see

  • aitab valmistuda sisseastumiseksamiteks – tekib ettekujutus sealsetest ülesannetest ja ootustest,
  • võimaldab saada teada, kuidas õpe EKAs välja näeb, ja kooliellu sisse elada,
  • võimaldab tutvuda erialaga ja saada teada, kas eriala sobib sellele huvilisele,
  • saab arendada konkreetseid oskusi (nt joonistamine, kompositsioon, maalimine),
  • aitab luua sisseastumiseks vajaliku portfoolio,
  • aitab muutuda loominguliselt enesekindlamaks.