Eelakadeemia

EKA avatud akadeemia pakub loomevaldkonna kõrgkoolides edasiõppimisest huvitatutele süsteemset eelõpet eelakadeemias. Osalejate vanuse alampiir on 16 eluaastat, ülempiir 26.

Praegused EKA üliõpilased arvavad, et eelõppes peaks osalema, sest see

  • aitab valmistuda sisseastumiseksamiteks – tekib ettekujutus sealsetest ülesannetest ja ootustest;
  • võimaldab saada teada, kuidas õpe EKAs välja näeb, ja kooliellu sisse elada;
  • võimaldab tutvuda erialaga ja saada teada, kas eriala sobib sellele huvilisele;
  • saab arendada konkreetseid oskusi (nt joonistamine, kompositsioon, maalimine);
  • aitab luua sisseastumiseks vajaliku portfoolio;
  • aitab muutuda loominguliselt enesekindlamaks.