Magistriõpe

Sisseastumine sisearhitektuuri osakonna magistriõppesse

Olulised kuupäevad

13.-27.06.2022 – avalduste esitamine SAISis kuni 23:59

13., 20. ja 27.06.2022 – avalduste vastuvõtt EKAs kohapeal kell 10:00-16:00 Põhja pst 7- D206

04.07.2022 – sisseastumisvestlused kohapeal

hiljemalt 8. juulil teatakse SAIS-is vastuvõtu tulemused

11.07.2022 – vastuvõetud kinnitavad oma õppimaasumissoovi SAISis

Kui soovid, et saadaksime Sulle sisseastumiskuupäevade, eelnevate nõustamiste, jms kohta meeldetuletuse, jäta siia oma meiliaadress.

Keda ootame õppima

Sisearhitektuuri eestikeelsesse magistriõppesse ootame kas meie osakonnas või teistes disainikoolides ruumihariduse bakalaureusekraadi omandanuid: nii neid, kes värskelt lõpetanud kui neid, kes vahepeal valdkonnas professionaalina tegutsenud. Magistriõpe tähendab bakalaureuseõpingutest suuremat süvenemist ning võimet minna oma tööga iseseisvalt edasi ning tugeval sisseastujal on silme ees siht, milleni ta järgmise kahe aasta jooksul püüdlema hakkab.

Sisearhitektuuri magistriõppe vastuvõtutingimused

Õppekohtade arv: 8

Sisseastuja esitab koos avaldusega:

Vestlused toimuvad 04.07.2022 kell 12:00–17:00 Põhja puiestee 7- C406.

Pingerida moodustub kahest hindest: vestlus ja portfoolio; essee ja video.

EKSAMIÜLESANNETE KIRJELDUS:

VESTLUS ja PORTFOOLIO

Vestlus keskendub portfooliost, planeeritava magistritöö suunast ja videos esitatud disainerimissiooni deklaratsioonist kerkivate teemade arutelule.

Valmistada vestluseks ette portfoolio tutvustus. Portfoolio paluks kaasa võtta paberkandjal (või esitleda pdf formaadis). Esitada minimaalselt viis erialaprojekti kokkuvõtet, mis sisaldavad ka autoripositsiooni, diagramme, fotosid, rendereid, selgitavat infot.

Hinnatakse portfoolio (visuaalse presentatsiooni) kvaliteeti ja professionaalset suulist eneseväljendusoskust.

ESSEE JA VIDEO

Valmistada vestluseks ette 1,5-minutiline võimalikku magistritöö uurimisteemat ja suunda puudutav esitlus.
Essee võimalikust magistritöö teemast (kokku kuni 2000 tähemärki, PDF formaadis) + üks visuaal.

Video eesmärgiks on võimaldada kandidaatidel tutvustada oma disainerimissiooni. Oluline pole videoklipi formaat ja tehniline teostus, vaid selles esitatud sõnum (sobib ka mobiiltelefoniga filmitud ja toimetatud materjal). Video laadida meelepärasesse voogesitust võimaldavasse keskkonda (Youtube, Vimeo vms).

Hinnatakse tänase ühiskonna ees seisvate probleemide ja võimaluste nägemise oskust ning nende lahendamiseks valitud vahendite ja sekkumiste asjakohasust ning kirjalikku eneseväljendusoskust.