Avasta Eesti Kunstiakadeemiat Eelakadeemia kursustel

Tule ja valmista end ette õppeks EKA arhitektuuri, disaini, vabade kunstide ja kunstikultuuri õppekavadel! Noori vanuses 16–26 juhendavad EKA õppejõud, lõpukursuste tudengid ja vilistlased, kelle toel arendatakse erialaseid teadmisi ja oskusi. Kursust saab kinkida ka kinkekaardiga!

Eelakadeemia on hea võimalus
– tutvuda õppega EKAs ja leida endale sobilik eriala
– arendada teadmisi ja oskusi eneseteostuseks visuaalkultuuris
– teha praktilisi ülesandeid, mis tihti sarnanevad sisseastumiseksamitega
– täiendada portfooliot ja valmistuda sisseastumiskatseteks

SUVI

Eelakadeemia

Disaini ABC: tulevikukodu loomine

12.08.2024 — 16.08.2024

Kursusel unistame tuleviku maailmast: kujutleme tooteid, mida kunagi ise kasutada tahaksime, ning asume neid looma. Ehitame makette ja prototüüpe, õpime loovalt töötama tehisaruga ning disainime tooteid ja teenuseid, mis võiksid asuda meie tuleviku kodus.

Ootame osalema noori vanuses 16–26, kes soovivad end kurssi viia nüüdisaegse disaini põhiküsimustega: mis disain on, kus see on ja kellel seda vaja läheb? 

Linnaruum kui avalik elutuba

12.08.2024 — 16.08.2024

Kursusel otsime vastuseid küsimustele Tallinna kesklinna läheduses asuva EKA ja Balti jaama lähiümbruse näitel ja vaatleme linnaosa erinevates skaalades – linnulennult kuni väikevormini.

Kaardistame, milliseid aistinguid kõnealune ruum aktiveerib, kas lisaks istumisele ja ostmisele saab seal midagi veel teha. Millised on tingimused liikumiseks jala, autoga, kergliikuriga?

Animatsiooni kiirkursus

12.08.2024 — 16.08.2024

Mängulisel suvekursusel tutvume animeerimise printsiipidega ja teeme praktilisi katsetusi levinumate animatsioonitehnikatega: liivaanimatsioon, lamenukuanimatsioon, plastiliinianimatsioon.

Kursuse lõpuks vormistame tehtud katsetused ka montaaži, helindamise ja tiitritega – nii on igaühel kolmes eri tehnikas videoklipp, mida võib soovi korral näiteks lisada oma sisseastumisportfooliosse.

SÜGIS

Kujutamisoskuste eelakadeemia 1: baasoskused

03.09.2024 — 15.10.2024

EKA õppejõudude, tudengite ja vilistlaste juhendamisel õpitakse pildiloome baasoskusi – kompositsiooni, värvusõpetust ja joonistamist – mis tulevad kasuks igal EKA erialal.

Kursus sobib kõige paremini õppurile, kes pole varasemalt kunstikoolis käinud või on seda teinud ammu, aga sooviks end enne ülikooli astumist baasoskustega täiendada.

Avasta EKA! I grupp

07.09.2024 — 19.11.2024

Kursus pakub võimalusi end mitmekülgselt avardada ja tutvuda visuaalkultuuri erialadega, et end häälestada sisseastumisel õppekava teadlikuks valikuks ja kunstiülikoolis õppimiseks.

Vaatame töökodadesse ja stuudiotesse, kohtume õppejõudude, tudengite ja vilistlastega ning teeme mitmekülgselt arendavaid erialaülesandeid.

Arhitektuuri ja sisearhitektuuri eelakadeemia Tartus

16.09.2024 — 16.09.2024

Kursusel arutletakse ruumiloome teemadel ning töötubades eksperimenteeritakse makettide loomisega, inimsõbralikku linnaruumi kavandamisega ning ruumile keskenduvate joonistusülesannetega.

Kursuse jooksul külastatakse EKA arhitektuuriteaduskonda ning tutvutakse õppejõudude ja tudengitega.

Eelakadeemia portfoolio loomise e-kursus

14.10.2024 — 09.12.2024

Tihti sõltub just portfooliost, kes kutsutakse sisseastumiseksamite järgmisesse vooru vestlusele või loovatele eksamiülesannetele.

Veebikursusel koostame digitaalse loovtööde portfoolio pdf-formaadis, mis vastab EKA erinevate erialade sisseastumisportfoolio tingimustele. Õppetöö toimub zoomi kohtumiste ja õppevideodega.

Kujutamisoskuste eelakadeemia 2: käekiri ja stiil

29.10.2024 — 10.12.2024

Kursus on mõeldud kunstiülikooli sisseastujale, kes soovib arendada visuaalset kujutamist, mitmekesistada oma tehnilisi oskusi ja arendada oma väljenduslaadi isikupärasemaks.

Arendame oma käekirja, katsetame autorispetsiifiliste kujutamisviisidega, mis meid teistest eristavad.

Jaga sõpradega:

Postitas Elise Eimre
Viimati muudetud