Sisseastumine

Keda ootame

Animatsiooni osakond ootab õppima ärksa meelega ideedest pakatavaid tudengeid!

Ajakava bakalaureuseõppes

1.02.– 27.06.2024 avalduste esitamine SAISis kuni 23:59ni.

17., 26. ja 27.06.2024 avalduste vastuvõtt Põhja pst 7-D206 kohapeal kell 10:00-16:00.

NB! Animatsiooni erialale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale, siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee.

Ankeedi küsimused leiad SIIT.

29.06.– 5.07.2024 vestlused ja eksamid.

hiljemalt 5.07.2024 selguvad tulemused

10.07.2024 õppima tulemise kinnitamise tähtaeg SAISis

Ajakava magistriõppes

1.02.– 4.03.2024 avalduste esitamine SAISis kuni  23:59ni.

18.– 28.03.2024 Sisseastumisvestlused.

Vastuvõtu tulemused teatatakse läbi SAISi hiljemalt 28. märts.

8.04.2024 Õppima tulemise kinnitamine.

6.05.2024 Lepingute allkirjastamine ja esimese osamakse (200 eur) maksmise tähtaeg.

Õppemaks animatsiooni magistriõppekaval on 3000 € õppeaastas.

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2024

õppekava ANIMATSIOON

  • BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.
  • Bakalaureuseõppesse saavad kandideerida kõik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus). Üldised vastuvõtutingimused
  • Kandideerimiseks peab olema sooritatud eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksam minimaalselt 40/75 punktile ja inglise keele tulemus B1 tasemele. Riigieksamite täpsed nõuded

ESIMENE VOOR: Portfoolio

Laadige SAIS-i oma portfoolio failina. Pildifailid võiks olla jpg formaadis ning videod saatke youtube või vimeo linkidena.

Portfoolio peaks koosnema 10-30 joonistusest vabalt valitud tehnikas ja teemal (kui on joonistused visandiplokina siis laadige ka visandeid üles). Lisaks maalid, fotod, skulptuurid või muu, mis näitab visuaalkunstiga tegelemise kogemust. Väga on oodatud ka animatsioonikatsetused (youtube või vimeo lingid).
Lisaks joonistada ja üles laadida ilma sõnadeta koomiks (pildirida), mis koosneb 12 pildist ja mis jutustab kahest tegelasest (A ja B), kellede vahel tekitab konflikti C (kes või mis) ning siis saabub üllatav lõpp.

Õppekava hindamiskomisjon otsustab eelnevalt esitatud tööde alusel, kes kutsutakse vestlusele.

TEINE VOOR: Vestlus 1. ja 2. juuli 2024

Vestlused toimuvad Põhja pst 7 ruumis A-204. Isikliku vestluse aja leiab kandidaat SAIS-ist avalduse juurest peale eelvooru positiivset läbimist (tulemus 2).

Vestluse käigus peab sisseastuja olema valmis vastama üldkultuurilistele, kunstialastele ja oma eriala temaatikat puudutavatele küsimustele.

Vestluse tulemusena selguvad kandidaadid, kes kutsutakse eksamitele.


KOLMAS VOOR: Sisseastumiseksamid

Eksamiülesanne 1: Animafilmi tegelaste ja taustade kujundus ja kirjeldus 

Toimub 03.07.2024 kell 10.00 – 14.00 Põhja pst 7 ruumis A204.

Kaasa võtta joonistusvahendid, mis on harjumuspärased kirjeldatud töö teostamiseks (pliiats, tintenpen, marker, värvid vms.)

Hinnatakse kujundusalast võimekust, joonistuslikku väljendusrikkust, fantaasiat, kirjanduslikke oskusi. 

Eksamiülesanne 2 : Animafilmi stsenaariumi ja pildirea koostamine

Toimub 04.07.2024 kell 10.00 – 15.00 Põhja pst 7 ruumis A204.

Kaasa võtta joonistusvahendid, mis on harjumuspärased kirjeldatud töö teostamiseks (pliiats, tintenpen, marker).

Hinnatakse võimet jutustada lugu visuaalsete vahenditega, joonistuslikku väljendusrikkust, fantaasiat. 

Eksamiülesanne 3: “Minu film” (Filmiprojekti tutvustus)   

Toimub 05.07.2024 ajakava alusel Põhja pst 7 ruumis A204.

Hinnatakse fantaasiat, üldistusvõimet, võimet iseendasse kriitiliselt suhtuda, jutustusoskust, avatust, võimet paindlikult reageerida.

 


Eksamitele tuleb tulla vähemalt 5 min. enne eksami algust koos fotoga isikuttõendava dokumendiga. Eksamil ei ole lubatud kasutada kõrvalist abi.

Konkursipall koosneb 3  hindest 10 punkti süsteemis.

Kandideerimislävend* : 11

* kandideerimislävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Kandideerimislävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2024

Avalduste esitamine SAISis 01.02.-04.03.2024 kuni kella 23:59ni

õppekava ANIMATSIOON

MA õppekava on ingliskeelne ja tasuline. Õpe toimub päevases õppevormis.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

Portfoolio teksti osa võib olla PDF, eelnevalt tehtud filmid võivad olla failina lisatud, aga sobib ka toimiv link kodulehele või filmide vaatamisvõimalusele internetis (vajadusel koos parooliga). Kandideerija peaks ise välja valima kuni 5 parimat näidet eelnevalt tehtud filmidest või klippidest.

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis. 

Esitatud dokumentide alusel valib vastuvõtu hindamiskomisjon välja kandidaadid, kes kutsutakse vestlusele.

Vestlused toimuvad 26.03.2024 Zoomi vahendusel   

Isiklik vestluse aeg saadetakse meilile.

Max. konkursi punktide arv on 10

Kandideerimislävend*: 4

* kandideerimislävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Kandideerimislävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

 

Magistrivestlus toimub vabas vormis eelnevalt esitatud dokumentide alusel (CV, portfoolio, magistritöö projekt, motivatsioonikiri). Suulisel vestlusel tutvustab kandidaat oma senist loomingulist tegevust, oma õpingute ja/või magistritöö võimalikke eesmärke, vaateid loomeprotsessile ja kaasaegsele kunstile. Vestluse käigus esitavad komisjoni liikmed kandidaadile küsimusi ja vajadusel paluvad lisaselgitusi.

Hinnatakse kandidaadi seniseid loomingulisi tulemusi tema CV ja portfoolio alusel, tema seisukohtade ja loomemeetodite ja -eesmärkide sobivust EKA ning animatsiooni osakonna õppekeskkonna ja -meetoditega, tema töövõimet nii üksikisikuna kui ka grupis, tema suhtlemisoskust ja koostöövõimet, tema motiveeritust õppetöös osalemiseks. Tulemuste põhjal omistatakse kandidaadile üks koondhinne skaalal 1-10, mille alusel moodustub pingerida.

Animatsiooni magistriõppekava infotund sisseastujatele

EKA animatsiooniosakond kutsub kõiki magistriõppehuvilisi osalema animatsiooni magistriõppekava tutvustaval online-infotunnil, mis toimub teisipäeval, 30. jaanuaril 2024 kell 17.00 Zoomis. Hea võimalus teada saada, ...

Animatsiooni magistriprogrammi infotund Zoomis

EKA animatsiooniosakond korraldab magistriõppehuvilistele online-infotunni 14. jaanuaril 2021 kell 17:00. EKA animatsiooniosakond kutsub kõiki magistriõppehuvilisi osalema õppekava tutvustaval online-infotunnil, mis toimub ...

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, ruum D206

helen.jyrgens@artun.ee