FAST45 – Futures Art School Trends 2045

Milline on maailm aastal 2045, on praegu pea võimatu ette ennustada. Kuid kuidas seda mitte-nii-kauget tulevikku aktiivselt kujundada – nende võimalike sammude üle arutamiseks ongi kokku kutsutud rahvusvaheline projekt FAST45 (Futures Art School Trends 2045).

Euroopa Liidu Erasmus + Knowledge Alliance’i rahastatud projekt toimub aastatel 2021 – 2023 ning selle eesmärgiks on visandada ja juurutada arusaama tulevikust, kus kunst ja kunstiharidus mängivad neljanda tööstusrevolutsiooni, üleilmastumise ja kliimamuutuse poolt ümber kujundatud maailmas keskset rolli. FAST45 toob kokku erineva profiiliga loovkõrgharidust andvad koolid, mitmed katusorganisatsioonid ning loomeettevõtted.

FAST45 SIHID JA EESMÄRGID

Võttes eeskuju tuleviku-uuringutest, kogutakse ja süstematiseeritakse FAST45 projekti raames kõigepealt teadmiseid kunstide rollist ühiskonnas, kunstihariduse hetkeseisust ja hariduslikest eksperimentidest. Seejärel katsetatakse nn laborites (Art School Futures Labs) tulevikust mõtlemise erinevaid meetodeid ning lõpuks luuakse stsenaariumeid, mida saaks rakendada poliitika kujundamisel, pikaaegsetes koostööprojektides ning tööriistadena kunstiinstitutsioonides – mitte üksnes tuleviku ennetamiseks, vaid ka selle aktiivseks kujundamiseks. Kõik need tegevused, kuhu on kaasatud õppejõud, uurijad, üliõpilased ja ettevõtjad otsivad vastuseid küsimusele, milline võiks olla kunstide õpetamine ja kunstide ühiskondlik kaasatus aastal 2045, kui praegu sisseastuvad noored on oma loomingulisel teekonnal loomingulise karjääri keskpunktis.

FAST45 visandab tulevikustsenaariumeid valdkondadeüleselt kolme peamise eesmärgiga:

  • Uurida ja töötada läbi juba olemasolevad võimalikud, tõenäolised või eelistatavad, kõrgemat kunstiharidust ja kunstnike ühiskonnas rakendamist puudutavad ideed ja visioonid.
  • Korraldada Art School Future Labs töötubasid, mis soodustaksid tulevikuteemadel mõtlemist ja alternatiivsete tulevikuvisioonide visandamist nii kõrgemas kunstihariduses (töötajad ja tudengid) kui ka väljaspool selle raame (välispartnerid avalikust ja erasektorist).
  • Töötada välja neli alternatiivset kunstikoolide tulevikustsenaariumit, milles on esile toodud ka erinevused võrreldes praeguse olukorraga ning kus joonistuvad välja kõrgema kunsthariduse võimalikud valikud ja nende võimalikud tagajärjed, millega tuleb pikemas perspektiivis tulevikuplaane ja otsuseid tehes arvestada.
  • Algatada laiem diskussioon võimalike strateegiate ja tegevuskavade üle, mis aitaksid kaasa edasiste strateegiliste sammu tegemisele, et loovkõrgkoolidel oleksid tulevikku puudutavates aruteludes kaasatud.

FAST45 projektijuht EKAs on Maarin Ektermann, üldteooriaainete keskuse juhataja ja õppejõud.

FAST45 partnerid  

 

 

FAST45 üritused, lingid uudistele:

 

 

Jaga sõpradega:

Postitas Maarin Ektermann
Viimati muudetud