Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisain

Õppetase: BA
Õppekeel: Eesti
Ainepunktide arv: 180 EAP
Õppe kestvus: 3 aastat
Link õppekavale Tahvlis: Moe-, tekstiil- ja aksessuaaridisain
Õppekava kood: 206277
Teaduskond: Disainiteaduskond
Õppemaks: tasuta
Erialad: * moedisain, tekstiilidisain, aksessuaaridisain

Sisseastumise kohta loe siit: moedisain, tekstiilidisain, aksessuaaridisain

Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisain on kolme eriala ühendav liitõppekava. Õpe algab erialadel ühiselt, kuid jätkub esimese semestri järel juba erialase spetsialiseerumisega. Kogu õppe vältel on võimalik osaleda kõrvalerialade projektides. Iga erialaga saab lähemalt tutvuda erialade lehtedel.

Õppekava kannab tugevalt jätkusuutlikkuse suunda, mis pakub teadmisi ja võimalusi selle teemaga aktiivseks tegelemiseks. Lisaks materjaliuuringutele vaadatakse otsa ka võimalikele teisendustele tootmistsüklites või lahendatakse probleeme läbi sotsiaalse disaini ja kultuurilise jätkusuutlikkuse prisma. Õpingute käigus on tudengil võimalus tutvuda kõigi kolme suuna – moe-, tekstiili- ja aksessuaarivaldkonna – tehniliste baasteadmistega, kujundamaks nende põhjal just endale sobiv profiil. Multidisiplinaarne taustsüsteem annab eelise tulevikus erialasel skeenel toimetamiseks ning toetab meeskonnas töötamise oskusi.

Oluline on mõista, et õppija teadmised on suurel määral tema enda kujundada. Selle eest seisab hea ühiste baasainete blokk. Erialade vaheline liikumine on toetatud ning lähtub tudengi individuaalsetest tugevustest ning võimalikust potentsiaalist.Tänu väikestele õpperühmadele on võimalik saada palju personaalset tagasisidet ning olla pidevalt aktiivses ja arendavas diskussioonis õppejõudude ning kaastudengitega.

Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisaini õppekava aitab kaasaegselt tõlgendada kolme valdkonna traditsioonilisi tehnikaid ning tööriistu, kutsudes samal ajal mõtestama moe- ja tekstiilisfääri kestlikku tulevikku.

Õppekavast

Liitõppekava eesmärgiks on kaasa aidata aktiivsete ja vastutustundlike loovisikute kujunemisele, kes on motiveeritud arendama oma professionaalseid disainipraktikaid ning seeläbi toetama positiivseid muutusi ühiskonnas. Kriitilise mõtlemise ja empaatiavõime toetamine õpingute jooksul loob sobiva fooni erinevatel teemadel kaasa mõtlemiseks ja tegutsemiseks. Õppekava paneb rõhku lisaks keskkonda puudutavate probleemide lahendamisele ka sotsiaalse ja kultuurilise kestlikkuse teemadele. Viimased hõlmavad nii traditsiooniliste tehnikate innoveerimist EKA stuudiote mitmekesiste tehniliste seadmete abil kui mõtestatud kaasavaid aktsioone väljaspool õppehoonet. Lisaks koostööle ettevõtetega on mitmeid ettevõtmisi seotud ka mittetulundusühingute ja erinevate väiksemate kogukondadega, toetades ühiskonda laiemalt. Keskkonna seisukohalt vaadatakse innukalt otsa materjalide kasutusringile ning uuritakse, milliseid materjale ja meetodeid üldse tulevikku vaatavas disainis rakendada.

Lisainfo

Heida meie tegemistele pilk ka Instagramis: @eka_moedisain, @eka_aksessuaar, @eka_tekstiilidisain