Info sisseastujale

Konsultatsioonide ajad sisseastujatele leiab SIIT.

Sisseastumine ühendõppekavale

Aksessuaaridisain on üks kolmest erialast (õppesuunast) BA-taseme ühendõppekaval “Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisain”. Sisseastumiskatsed on õppekava erialadel ühesugused. Esimesel semestril õpivad kõigi õppesuundade üliõpilased koos. Alates teisest semestrist on õpe eelkõige erialapõhine.

Keda ootame õppima

Kandideerima sobivad kõik motiveeritud ja loovalt mõtlevad inimesed, kellel huvi aksessuaaride disainimise vastu. Võimalus õppida kottide, jalatsite, peakatete disaini ja valmistamist, lisaks köitmise tehnoloogiaid. Õppesuund ei hõlma ehete, käekellade, prillide jms projekte.

Sisseastujalt ootame

 • Tõsist huvi valitud eriala vastu
 • Loomingu näited või erialaste katsetuste esitlemist vestlusel
 • Keskmisest laiemat silmaringi
 • Motiveeritust ja avatust, valmisolekut osaleda aktiivselt õppetöös

OLULISED KUUPÄEVAD:

 • 1.02 – 29.06.2023 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni
 • 19., 28. ja 29.06.2023 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00 Põhja pst 7, D-206
 • 9. ja 13.06 konsultatsioonid sisseastujatele. Lisainfo ja registreerimine
 • 03.07.2023 vestlus zoomis
 • 4. – 07.07.2023 sisseastumiseksamid
 • hiljemalt 7. juulil teatakse SAIS-is vastuvõtu tulemused
 • 12. juuli õppima tulemise kinnitamise tähtaeg SAISis

NB! Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisaini õppekavale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee Küsimused leiad SIIT.

Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisaini BA ja Taidestuudiumi MA õppekavale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee

Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisaini küsimused leiad SIIT

Taidestuudiumi küsimused leiad SIIT

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2023

õppekava MOE-, TEKSTIILI- JA AKSESSUAARIDISAIN

 • BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.
 • Bakalaureuseõppesse saavad kandideerida kõik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus). Üldised vastuvõtutingimused
 • Kandideerimiseks peab olema sooritatud eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksam minimaalselt 40/75 punktile ja inglise keele tulemus B1 tasemele. Riigieksamite täpsed nõuded

ENNE VESTLUST

Iga sisseastuja loob omanimelise kausta Google Drive keskkonnas ja lisab selle lingi SAISi vastavasse lahtrisse (kohustuslik). Kausta peab üles laadima oma varasemate loominguliste tööde näiteid. NB! Kanna hoolt, et kausta link oleks avatav kõigile, kes selle saavad! Suuremate failide puhul jälgi, et oleks ka allalaadimise võimalus.

Soovime näha erinevaid ja mitmekesiseid töid, vahemikus 10- 20 tk, milleks võivad olla mustvalged ja värvilised eskiisid, figuurivisandid, joonistused, maalid, kollaažid, fotod, sh pildid mõnest enda loodud esemest, projektist, performance´ist vms. Tööd võib esitada ka digitaalse portfooliona. Kõik tööd, mis on veebis nähtavad (veebilehed, videod, animatsioonid, muusikapalad, jms) palun esitage võimalusel linkidena ühes tekstidokumendis, et komisjon saaks neid vaadata (näiteks YouTube’s, SoundCloudis, Vimeo, vms). Varasemalt paberkandjal tehtud tööd tuleb üles pildistada või skaneerida. Antud juhul pea silmas, et pildistaksid töid sirgena ja heas ühtlases valguses (näiteks loomulikus valguses). Lisaks kanna hoolt, et üles laetavate tööde mahud ei oleks liiga suured, mis võib raskendada tööde vaatamist. Hea tava on jääda üksiktööde puhul maksimaalselt 20MB piiresse, va koondatud portfooliod ja videofailid, mis võivad mahult ka seda ületada.

NB! Palume laadida failid üles laialtlevinud formaatides, et need kindlasti avaneks ka komisjoni arvutis. Soovitatavad formaadid on näiteks JPG, GIF, TIF, PNG, PDF, video- ja animatsioonide jaoks MOV, MP4; muusika- ja audiofailideks MP3, WAV. Portfoolio võib koosneda eraldi seisvatest failidest või olla koondatud ühte PDFi. Viimasel juhul palume kasutada ainult PDF formaati, mitte teisi slaidiesitluste formaate (keynote, powerpoint jms ei pruugi komisjoni arvutis avaneda). Lisaks samal põhjusel mitte üles laadida formaate nagu Photoshopi, Illustratori, InDesigni, Rhino ja muude kujundusprogrammide toorfaile.


VESTLUS 03.07.23 Zoomi vahendusel

Vestlus toimub 3. juulil Zoomis. Individuaalse vestluse aja leiab iga kandidaat SAIS-ist avalduse juurest.

Palun lae oma arvutisse Zoom app (https://zoom.us/download) vestluse sujuvamaks toimimiseks ja kanna hoolt, et oled selle toimimisfunktsioonidega kursis. Hiljemalt 30. juunil saadetakse osalejatele link Zoomi keskkonda. Palun ole vestluseks valmis vähemalt 15 minutit enne oma aega ning arvesta võimalusega, et vestluste graafik võib nihkuda. Palun testi juba paar päeva enne vestlust oma kaamerat, mikrofoni, kõrvaklappe, internetiühendust – veendu, et kõik toimib. Kui Sul esineb tehnilisi probleeme, siis võta koheselt ühendust mood@artun.ee või helista 6267 318 ja leiame lahenduse.

Eksamiülesannete juhend saadetakse avalduse esitanutele tutvumiseks 30.06. hommikul 12:00. Ülesandeid võib hakata lahendama, ent see ei taga edasipääsu teise vooru. Teise vooru pääsemine selgub pärast mandaatvestlust. Kes ei ole selleks ajaks ülesandeid kätte saanud või kellel on lisaküsimusi, palun pöörduda mood@artun.ee või helistada 6267 318.

Eksamil ei ole lubatud kasutada kõrvalist abi.


SISSEASTUMISEKSAMID 03.– 06.07.23 kodus lahendamiseks

Tööd tuleb üles laadida varasemalt kasutatud Google Drive kausta 06.07.2023 hiljemalt kell 12:00.

NB! Iga üleslaetud faili puhul kirjuta selle pealkirjaks eksam koos ülesande numbriga ja enda nimi (nt. eksam3_nimiperenimi).

Eksamiülesanne 1: jätkusuutliku tooteseeria/kollektsiooni kavandamine.

Teosta töö vabalt valitud vahendite ja tehnikate abil (nt grafiit, värvipliiatsid või pastellid, markerid, akvarellid, kollaaž jms). Joonised võib teostada ka arvutigraafikas.

Hinnatakse kavandatud tooteseeria/kollektsiooni
vastavust teemale, ideelahenduste loomingulisust ning elementide kompositsioonilist
tervikut sh vormistatud lehekülgede kujundust.

Eksamiülesanne 2: motiiv ja muster

Teosta töö vabalt valitud vahendite ja tehnikate abil nt vildikad, värvipliiatsid, akvarellid, guašid, kollaaž jne.

Ülesande lahenduses hinnatakse ideed ja selle kujutamise selgust, kujundi stiliseerimisoskust, koloriiti, graafikat ja kavandi esteetikat.

Eksamiülesanne 3: vormiülesanne- peakatete seeria etteantud detailidest.

Töövahendid: valge paber. Võid kasutada vormide loomiseks meelepäraseid abivahendeid, sh teip, klammerdaja, liimipulk jne

Ülesande lahenduses hinnatakse loomingulisust ja innovatiivsust, proportsioonitunnetust, vormistust.

NB! Lubatud on kõik, mis pole keelatud!

PS: Üllata komisjoni oma valikutega eksamiülesannete teostusel!

Kui formaat võimaldab, siis võite eksamitööd ka viimasele vestlusele füüsiliselt kaasa võtta.


SISSEASTUMISEKSAM 06.-07.07.2023 kohapeal Põhja pst 7-A502

Eksamiülesanne 4: vestlus

Individuaalse vestluse aja saavad kandidaadid eelnevalt meilile. Vestluseks tuleb end valmis panna vähemalt 5 min enne määratud kellaaega.

Vestluse käigus toimub:

 1. Eksamiülesannete kontseptsioonide tutvustamine komisjonile. Lisaks digitaalselt üles laetud töödele palume valminud tööd teisele vestlusele kaasa võtta kui nende formaat seda võimaldab.
 2. Lisaküsimuste esitamine.
 3. Võta kaasa üks ese, mis sind kõige paremini iseloomustaks, ja ole valmis ennast selle kaudu avama. Kui ese on kaasa võtmiseks liiga suur, siis tee sellest foto.

Hinnatakse esitlusoskust, sooritatud valikute analüüsioskust, üldkunstilist ettevalmistust, üldkultuurilisi teadmisi, motiveeritust ja loovust. Lisaks arvestatakse varasemate iseseisvate tööde taset ja eeltäidetud ankeedi sisu.


Konkursipall koosneb 4 hindest 10 punkti süsteemis.

Vastuvõtulävend* on 10
* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2023

õppekava TAIDESTUUDIUM

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

– Inglise keele oskust B1 tasemel tõendav dokument

 • CV           
 • Ankeet (küsimustele vastatakse SAISis)
 • Essee (1 A4)
 • Ülesanne materjalis  
 • Digitaalne portfoolio, PDF-formaadis, maht kuni 40 Mb (mitte rohkem kui 10 projekti koos lühikirjeldustega). Kui portfoolio sisaldab videoformaadis töid, tuleb need portfoolios esitada toimiva veebilingina.

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis. 

Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale siis palun vasta eelnevalt ankeedi küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee Küsimused leiad SIIT

Portfoolio alusel valib komisjon välja kandidaadid, kes kutsustakse vestlusele. Individuaalse vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Vestlus
Online-vestlus toimub 3. juulil 2023.

Vestlused toimuvad veebivahendusel Zoomi keskkonnas. Selleks tuleb alla laadida Zoomi rakendus (https://zoom.us/download). Hiljemalt 30. juunil saadetakse kandidaadile vestluse aeg ja link Zoomi keskkonda. Vestluseks tuleb olla valmis vähemalt 15 minutit enne õiget aega ja arvestada ka võimalusega, et vestluste graafik võib nihkuda. Kindlasti tuleb kandidaadil juba enne vestlust testida oma kaamerat, mikrofoni, kõrvaklappe ja internetiühendust. Kui peaks esinema tehnilisi probleeme, siis tuleks nendest teavitada õppespetsialisti Katrin Sütti (katrin.sytt@artun.ee).

Vestlusel vaatab ja arutleb komisjon kandidaadi üles laetud tööde üle. Samuti uuritakse erialavaliku põhjuste ning kandidaadi laiemate huvide ja teadmiste kohta.

Konkursipall koosneb kolmest hindest 10 punkti süsteemis.

Konkursipall koosneb:

1. Portfoolio (portfooliovooru läbimine on vestlusele pääsemise eelduseks)

Portfoolio esitatakse digitaalselt, PDF-formaadis, maht kuni 40 Mb (mitte rohkem kui 10 projekti koos lühikirjeldustega). Kui portfoolio sisaldab videoformaadis töid, siis tuleb need portfoolios esitada toimiva veebilingina.

Kandidaadi puhul hinnatakse:

 • Loomingu esitlemise selgust.
 • Eelnevate tööde isikupära ja teostuse kvaliteeti.
 • Loomingu positsioneerimist erialavaldkonnas. 
 • Analüüsivõimet ja iseseisvat loomeprotsessi.

2. Essee

Sisseastuja esitatab essee, mis tuleb lahendada Juhtumiuuringuna. Juhtumiuuring analüüsib ja peegeldab näite või näidete (disainiobjekt, kunsti- või kirjandusteos, külastatud näitus, isikliku või kultuurilise kogemuse / sündmuse analüüs vms) põhjal end huvitavat teemat. Kirjutamisülesanne peab avama kandidaadi mõttemaailma, väärtusi, seoste loomise oskust ja nende selgust, andes aimu, kuidas kogutud näited sisseastujat kõnetavad.

Essee esitatakse digitaalselt, PDF-formaadis, maht 1 A4. Lisada võib mõtteid illustreerivat visuaalset materjali.

Kandidaadi puhul hinnatakse:

 • Kirjalikku eneseväljendust.
 • Ideede esitlemise selgust ja argumenteeritust, üldistusvõimet ja analüüsioskust.
 • Võimekust algatada kriitilist ja haaravat diskussiooni.
 • Teadlikkust valdkondlike ning erialapiire ületavate ideede ja teemade osas.

3. Ülesanne materjalis

Luua ja kontekstualiseerida enda loomingust lähtuv objekt, protsess või sekkumine teemal
Terraforming, Migrated Bodies, Floating Identities või Material Respondance. 

Kandidaadi puhul hinnatakse:

 • Ülesande teostust ja vormistamist.
 • Leidlikkust ja loomingulist eripära. 
 • Võimekust luua seoseid ning algatada haaravat diskussiooni.

4. Vestlus

Vestlus toimub esitatud materjalide põhjal ning on vastuvõtuprotsessis määrava kaaluga. 

Kandidaadi puhul hinnatakse:

 • Esitlus- ja sõnastamisoskust, argumenteeritust. 
 • Kavandatavate õpingute sobivust EKA eesmärkide, õppekeskkonna ja -meetoditega.
 • Varasemate teadmiste ja oskuste positsioneerimist. 
 • Huvi ja teadmiste olemasolu erialapiire ületavate ideede ja teemade osas.

Vastuvõtulävend* on 15

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Mis siis teha, kui ma sisse ei saanud?
Kontakteeruge osakonnaga ja küsige tagasisidet. Täiendage end vastavalt soovitustele ja tulge proovige uuesti.

Kas mitu korda kandideerida on OK?
On küll.

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee