Sisseastumine

KEDA OOTAME

Sisseastujatelt ootame:

  • Huvi maailmas ja tekstiilidisainis toimuva vastu.
  • Loomingulised tööd või portfoolio.
  • Keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon.
  • Eesti keele /eesti keele teise keelena ja võõrkeele riigieksami testi tulemus.

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT

17.06-01.07.2019 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni.

01.07.2019 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00.

Konkursi eeltingimused (riigieksamid):

1) eesti keele min. 30 punkti või eesti keel teise keelena min. 75 punkti

2) võõrkeel min. 30 punkti

Riigieksamid peavad olema sooritatud kuid pingereas arvesse ei lähe.

Sisseastumiseksamite I voor :

Kodus ettevalmistamiseks

1) ankeet (ei ole hindeline) 08.07.2019

2) erialaülesanne 1 – võtta kaasa vestlusele tulles 09.07.2019

Vestlus

Lisaks erialaülesandele tuleb vestlusele kaasa võtta umbes 10 enda tehtud tööd (sh erialased katsetused: mustvalged ja värvilised eskiisid, figuurivisandid, joonistused, maalid, fotod, mõned enda loodud või õmmeldud esemed, vms). Tööd võib esitada ka mappi kogutud portfooliona.

Peale ankeedi lugemist ja vestluse käigus erialaülesande vaatamist toimub valik sisseastumiseksamite II vooru saajate vahel. Vestlus kestab 5 min inimese kohta ja toimub 09.07.2019, kell 09.00-17.00 (lõuna 12.00-13.00), Põhja pst 7.

Sisseastumiseksamite II voor:

3) erialaülesanne 2 (10.07.2019, 09.00-12.00, EKA Põhja pst 7)

4) erialaülesanne 3 (10.07.2019, 13.00-17.00, EKA Põhja pst 7)

5) vestlus (11.07.2019, 09.00-16.00 intervall 10 min, EKA Põhja pst 7)

Max. konkursi punktide arv: 10+10+10+10

Vastuvõtulävend* : 10

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Üliõpilaste vastuvõtu tulemused avalikustatakse SAIS-is.

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT

17.06–01.07.2019 avalduste vastuvõtt SAIS-is (kuni 23:59).

01.07.2019 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10⎼16.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

  • CV
  • ankeet
  • portfoolio (digitaalselt, pdf-formaadis, maht kuni 20 Mb)

VESTLUS

Toimumisaeg: 10.07.19 algusega kell 10 (intervall: 20 min).

Toimumiskoht: ruum D505

Vestluse individuaalsed ajad saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Võimaluse korral palume vestlusele kaasa võtta ka paberkandjal portfoolio.

Pingerida/konkursipall koosneb 2 hindest:

  • vestlus
  • portfoolio

Üliõpilaste vastuvõtu tulemused avalikustatakse SAIS-is.

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

Lisainfo

AVALDUSE ESITAMINE

Esita avaldus ja dokumendid siin

SISSEASTUMINE NUMBRITES

Sisseastumise statistika eelmistel aastatel