Sisseastumine

Sisseastumine BA ühendõppekavale

Tekstiil on üks kolmest erialast (õppesuunast) BA-taseme ühendõppekaval “Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisain”. Sisseastumiskatsed on õppekava erialadel ühesugused. Esimesel semestril õpivad kõigi õppesuundade üliõpilased koos. Alates teisest semestrist on õpe eelkõige erialapõhine.

Kuula Disainiteaduskonna dekaani ja õppekavajuhtide soovitusi siit: https://live.artun.ee/

Sisseastujatelt ootame:

 • Huvi maailmas ja tekstiilidisainis toimuva vastu.
 • Loomingulised tööd või portfoolio.

Ajakava
14.-28.06.2021 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni
28.06.2021 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10–16
30.06-06.07.2021 toimuvad vestlused ja eksamid
12.07.2021 teatatakse läbi SAISi vastuvõtu tulemused

Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisaini õppekavale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee Küsimused leiad SIIT.

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2021

õppekava MOE-, TEKSTIILI- JA AKSESSUAARIDISAIN

BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Üldised vastuvõtutingimused
Riigieksamite nõuded

VESTLUS:

Vestlus toimub 01.07.2021. Individuaalse vestluse aja leiab kandidaat SAIS-ist avalduse juurest. Vestluseks tuleb end valmis panna vähemalt 15 min enne määratud kellaaega.

Palun lae oma arvutisse Zoom app (https://zoom.us/download) vestluse sujuvamaks toimimiseks ja kanna hoolt, et oled selle toimimisfunktsioonidega kursis. Hiljemalt 29. juunil saadetakse osalejatele link Zoomi keskkonda. Palun ole vestluseks valmis vähemalt 15 minutit enne oma aega ning arvesta võimalusega, et vestluste graafik võib nihkuda. Palun testi juba paar päeva enne vestlust oma kaamerat, mikrofoni, kõrvaklappe, internetiühendust – veendu, et kõik toimib. Kui Sul esineb tehnilisi probleeme, siis võta koheselt ühendust mood@artun.ee või helista 6267 318 ja leiame lahenduse.

Varasemad loomingulised tööd

Igale sisseastujale antakse link omanimelisele kaustale Google Drive keskkonnas, kuhu peab hiljemalt 29.06.2021 kella 16:00ks üles laadima oma varasemate loominguliste tööde näiteid.

Soovime näha erinevaid ja mitmekesiseid töid, vahemikus 10- 20 tk, milleks võivad olla mustvalged ja värvilised eskiisid, figuurivisandid, joonistused, maalid, kollaažid, fotod, sh pildid mõnest enda loodud esemest, projektist, performance´ist vms. Tööd võib esitada ka digitaalse portfooliona. Kõik tööd, mis on veebis nähtavad (veebilehed, videod, animatsioonid, muusikapalad, jms) palun esitage võimalusel linkidena ühes tekstidokumendis, et komisjon saaks neid vaadata (näiteks YouTube’s, SoundCloudis, Vimeo, vms). Varasemalt paberkandjal tehtud tööd tuleb üles pildistada või skaneerida. Antud juhul pea silmas, et pildistaksid töid sirgena ja heas ühtlases valguses (näiteks loomulikus valguses). Lisaks kanna hoolt, et üles laetavate tööde mahud ei oleks liiga suured, mis võib raskendada tööde vaatamist. Hea tava on jääda üksiktööde puhul maksimaalselt 20MB piiresse, va koondatud portfooliod ja videofailid, mis võivad mahult ka seda ületada.
NB! Palume laadida failid üles laialtlevinud formaatides, et need kindlasti avaneks ka komisjoni arvutis. Soovitatavad formaadid on näiteks JPG, GIF, TIF, PNG, PDF, video- ja animatsioonide jaoks MOV, MP4; muusika- ja audiofailideks MP3, WAV. Portfoolio võib koosneda eraldi seisvatest failidest või olla koondatud ühte PDFi. Viimasel juhul palume kasutada ainult PDF formaati, mitte teisi slaidiesitluste formaate (keynote, powerpoint jms ei pruugi komisjoni arvutis avaneda). Lisaks samal põhjusel mitte üles laadida formaate nagu Photoshopi, Illustratori, InDesigni, Rhino ja muude kujundusprogrammide toorfaile.

Vestlusvoorust edasi pääsenud saavad lahendamiseks eksamiülesanded 02.07.2021. Eksamil ei ole lubatud kasutada kõrvalist abi.

SISSEASTUMISEKSAMID
Eksamiülesanne 1: teemakohase tooteseeria/kollektsiooni kavandamine.

Töövahendid: 2 lehte A3 formaadis paberit + erinevad töövahendid (nt grafiit, värvipliiatsid või pastellid, markerid, akvarellid jms). Joonised võib teostada ka arvutigraafikas.

Hinnatakse kavandatud tooteseeria/kollektsiooni
vastavust teemale, ideelahenduste loomingulisust ning elementide kompositsioonilist
tervikut sh vormistatud lehekülgede kujundust.

Eksamiülesanne 2: mustrid tekstiilkotil.

Töövahendid: kolm A3 lehte töö vormistamiseks ning erinevaid vahendeid ülesande teostamiseks, millega oled harjunud töötama (harilik pliiats, kustutuskumm, vildikad, värvipliiatsid, akvarellid, guašid, veetops, pintslid jne)

Ülesande lahenduses hinnatakse ideed ja selle kujutamise selgust, kujundi stiliseerimisoskust, koloriiti, graafikat ja kavandi esteetikat.

Eksamiülesanne 3: vormiülesanne- peakatete seeria etteantud detailidest.

Töövahendid: nööpnõelad, teip (sh kahepoolne), käärid, klammerdaja, paberinuga, pliiats, kustutuskumm, liimipulk ja joonlaud.

Ülesande lahenduses hinnatakse loomingulisust ja innovatiivsust, proportsioonitunnetust, vormistust.

Eksamitöid esitletakse teisel vestlusel 05.07.2021. Töö tuleb üles laadida varasemalt kasutatud Google Drive kausta 04.07.2021 hiljemalt kell 23:59.

NB! Iga üleslaetud faili puhul kirjuta selle pealkirjaks eksam koos ülesande numbriga ja enda nimi (nt. eksam3_nimiperenimi).

Eksamiülesanne 4: vestlus (05.07.- 06.07.2021) toimub Põhja pst 7- A502 (kui eriolukord nõuab, viiakse teine vestlus läbi Zoom keskkonnas).

Individuaalse vestluse aja saavad kandidaadid eelnevalt meilile. Vestluseks tuleb end valmis panna vähemalt 5 min enne määratud kellaaega.

Hinnatakse esitlusoskust, sooritatud valikute analüüsioskust, üldkunstilist ettevalmistust, üldkultuurilisi teadmisi ja loovust.

Konkursipall koosneb 4 hindest 10 punkti süsteemis.

Vastuvõtulävend* on 10
* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2021

õppekava DISAIN JA RAKENDUSKUNST

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

 • Inglise keele oskust B2 tasemel tõendav dokument
 • CV
 • ankeet
 • magistritöö ideekavand või essee huvi pakkuval teemal (1 lk A4)
 • portfoolio digitaalselt, PDF-formaadis, maht kuni 40 Mb (mitte rohkem kui 10 projekti koos lühikirjeldustega)
  Kui portfoolio sisaldab videoformaadis töid, tuleb need portfoolios esitada toimiva veebilingina.

Kõik nõutud lisad tuleb üles laadida oma avalduse juurde SAISis.

Esitatud dokumentide alusel valib komisjon välja kandidaadid, kes kutsustakse vestlusele.

Vestlus
Vestlused toimuvad 02.07.21 algusega kell 10.00 kaugmeetodil interneti teel. Individuaalsed ajad saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt. Link sisenemiseks zoomi keskkonda saadetakse meilile.

Võimaluse korral palume vestlusel olla valmis esitlema ka oma portfooliot.

Konkurss
Konkursipall koosneb 2 hindest 10 punkti süsteemis.

Konkursipall koosneb:

 1. Vestlus
 2. Portfoolio

Vastuvõtulävend* on 10
* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee