Sisseastumine

Sisseastujatelt ootame:

  • Huvi maailmas ja tekstiilidisainis toimuva vastu.
  • Loomingulised tööd või portfoolio.

Ajakava

17.06-01.07.2019 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

01.07.2019 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00

Moe-, aksessuaari- ja tekstiilidisaini erialale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee

Küsimused leiad SIIT

02.-12.07.2019 kohapeal toimuvad vestlused ja eksamid

Vastuvõtu tulemused teatatakse läbi SAISi hiljemalt 14. juulil.

 

 

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT

õppekava MOE-, AKSESSUAARI- JA TEKSTIILIDISAIN

BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Üldised vastuvõtutingimused

Riigieksamitenõuded

SISSEASTUMISEKSAMID:

Esimene eksamivoor: kodus ettevalmistatavad ülesanded ja vestlus

Kodus ettevalmistamiseks

1) erialaülesanne 1 (saadetakse meilile)– võtta kaasa vestlusele 09.07.2019

Vestlus

Vestlus toimub 09.07.2019 Põhja pst 7.

Isikliku vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-i kaudu, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Lisaks erialaülesandele tuleb vestlusele kaasa võtta umbes 10 enda tehtud tööd (sh erialased katsetused: mustvalged ja värvilised eskiisid, figuurivisandid, joonistused, maalid, fotod, mõned enda loodud või õmmeldud esemed, vms). Tööd võib esitada ka mappi kogutud portfooliona.

Peale vestluse käigus erialaülesande vaatamist toimub valik sisseastumiseksamite teise vooru saajate vahel.

Teine eksamivoor: sisseastumiseksamid kohapeal

3) erialaülesanne 2 (10.07.2019, 09.00-12.00, Põhja pst 7)

4) erialaülesanne 3 (10.07.2019, 13.00-17.00, Põhja pst 7)

5) vestlus (11.07.2019, 09.00-16.00 intervall 10 min, Põhja pst 7)

Eksamitele tuleb tulla vähemalt 5 min. enne eksami algust koos fotoga isikuttõendava dokumendiga. Eksamil ei ole lubatud kasutada kõrvalist abi.

Konkursipall koosneb 4 hindest 10 punkti süsteemis.

Vastuvõtulävend* on 10

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT

õppekava DISAIN JA RAKENDUSKUNST

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

  • CV
  • ankeet
  • portfoolio (digitaalselt, pdf-formaadis, maht kuni 20 Mb)

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis.

Vestlus toimub 10.07.19 algusega kell 10.00 ruumis D505.

Vestluse individuaalsed ajad saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Võimaluse korral palume vestlusele kaasa võtta ka paberkandjal portfoolio.

Konkursipall koosneb 2 hindest 10 punkti süsteemis.

Konkursipall koosneb:

  1. Vestlus
  2. Portfoolio

Vastuvõtulävend*on 10

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee