Sisseastumine

KEDA OOTAME

Sisseastujatelt ootame:

  • Huvi maailmas ja tekstiilidisainis toimuva vastu.
  • Loomingulised tööd või portfoolio.
  • Keskharidus või sellele vastav välisriigi kvalifikatsioon.
  • Eesti keele /eesti keele teise keelena ja võõrkeele riigieksami testi tulemus.

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT

11.-28.06.2018 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

27.-28.06.2018 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00 (Estonia pst 7)

KODUSED ÜLESANDED

Sisseastujate e-posti aadressile saadetakse hiljemalt 29.06.2018 hommikul kodused ülesanded:

1. Ankeet

2. Erialaülesanne 1: kodune disainiülesanne

NB! Täidetud ankeet tuleb saata 02.07.2017 tekstiilidisaini osakonna e-posti aadressile tekstiil(ät)artun.ee hiljemalt kell 12.00 ja erialaülesanne 1 tuleb võtta kaasa eksamile 03.07.2018.

EKSAMID KOHAPEAL (Estonia pst 7)

03.07.2018 kell 10:00-14:00 erialaülesanne 2: mahuline kompositsioon, Estonia pst 7, ruum 440A. Eksamile võta kaasa: pliiats, lõikurid (käärid, noad), joonlaud, liim, teip, vilt- ja/või värvipliiatsid.

04.07.2018 kell 10:00-14:00 erialaülesanne 3: disainiülesanne, Estonia pst 7, ruum 440A. Eksamile võta kaasa: inspiratsiooniks fotod, visandid jms, kavandamiseks vajalikud materjalid ja töövahendid: 2 valget paberit formaadis A3, pliiatsid, markerid, kriidid, kattevärvid, pintslid, käärid, veetops jne.

Kavandid teosta käsitsi, vabalt valitud vahendite abil.

VESTLUS (Estonia pst 7)

04.07.2018 algusega kell 14:00 toimuvad vestlused sisseastujatega Estonia pst 7 ruumis 333. Vestluse individuaalsed ajad saavad sisseastujad SAIS-ist, peale avalduse kinnitamist vastuvõtu töötaja poolt.

NB! Vestlusele tuleb kaasa võtta vähemalt 10 varasemalt tehtud tööd (joonistused, maalid, eskiisid, erialased katsetused/ideevisandid, fotod või maketid).

Konkursipall koosneb 4 hindest 10 palli süsteemis:

erialaülesanne 1: kodune disainiülesanne

erialaülesanne 2: mahuline kompositsioon,

erialaülesanne 3: disainiülesanne ja

ankeet+vestlus.

Üliõpilaste vastuvõtu tulemused avalikustatakse SAIS-is hiljemalt 10.07.2018.

LISAINFO

Konkursipall koosneb 4 hindest 10 punkti süsteemis.

Õppekohtade esmatäitmine toimub vastavalt antud õppekava järgi õppida soovijate sisseastumiseksamite tulemuste paremusjärjestusele.

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT

11.⎼28.06.2018 avalduste vastuvõtt internetis SAIS-is (kuni 23:59).

27.⎼28.06.2018 avalduste vastuvõtt kohapeal (Estonia pst 7) kell 10:00⎼16:00.

3.07.2018 toimuvad vestlused tekstiilidisaini magistriõppesse sisseastujatega Estonia pst 7 ruumis 333. Vestluse individuaalsed ajad saavad sisseastujad SAIS-ist, peale avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Üliõpilaste vastuvõtu tulemused avalikustatakse SAIS-is hiljemalt 10.07.2018.

Sisseastuja esitab koos avaldusega:

  • CV
  • ankeet
  • portfoolio

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

 

Lisainfo

AVALDUSE ESITAMINE

Esita avaldus ja dokumendid siin

SISSEASTUMINE NUMBRITES

Sisseastumise statistika eelmistel aastatel