Sisseastumine

Sisseastumine ühendõppekavale

Mood on üks kolmest erialast (õppesuunast) BA-taseme ühendõppekaval “Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisain”. Sisseastumiskatsed on õppekava erialadel ühesugused. Esimesel semestril õpivad kõigi õppesuundade üliõpilased koos. Alates teisest semestrist on õpe eelkõige erialapõhine.

Kuula Disainiteaduskonna dekaani ja õppekavajuhtide soovitusi siit: https://live.artun.ee/

Keda ootame õppima

Osakond ootab kandideerima motiveeritud ja avatud loomuga üliõpilaskandidaate, kes oleksid valmis osalema õppetöös, tundma jätkuvat huvi nii üldisemat laadi disainiprobleemide kui ka erialavaldkonna arengu vastu, töötama iseseisvalt või suuremas grupis.

Sisseastujalt ootame:

 • loomingunäited sisaldava portfoolio või erialaste katsetuste esitlemist vestlusel
 • motiveeritust ja avatust, valmisolekut osaleda õppetöös
 • keskmisest laiemat silmaringi ning tõsist huvi valitud eriala vastu
 • NB! kasuks tuleb eelnev erialane töökogemus, õmblusoskus, osalemine moekonkurssidel jms

Ajakava

14.–28. juunil saab avaldusi esitada SAIS-is kuni 23:59

28. juunil kl 10:00–16:00 võetakse avaldusi vastu Põhja pst 7

1.–6. juulil toimuvad bakalaureuseõppe vestlused ja sisseastumiseksamid

2. juulil toimuvad magistriõppe vestlused

hiljemalt 9. juulil teatakse SAIS-is vastuvõtu tulemused

12. juuli õppima tulemise kinnitamise tähtaeg SAISis

Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisaini õppekavale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee Küsimused leiad SIIT.

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2021

õppekava MOE-, TEKSTIILI- JA AKSESSUAARIDISAIN

BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.

Üldised vastuvõtutingimused
Riigieksamite nõuded

ENNE VESTLUST

Igale sisseastujale antakse link omanimelisele kaustale Google Drive keskkonnas, kuhu peab hiljemalt 29.06.2021 kella 16:00ks üles laadima oma varasemate loominguliste tööde näiteid.

Soovime näha erinevaid ja mitmekesiseid töid, vahemikus 10- 20 tk, milleks võivad olla mustvalged ja värvilised eskiisid, figuurivisandid, joonistused, maalid, kollaažid, fotod, sh pildid mõnest enda loodud esemest, projektist, performance´ist vms. Tööd võib esitada ka digitaalse portfooliona. Kõik tööd, mis on veebis nähtavad (veebilehed, videod, animatsioonid, muusikapalad, jms) palun esitage võimalusel linkidena ühes tekstidokumendis, et komisjon saaks neid vaadata (näiteks YouTube’s, SoundCloudis, Vimeo, vms). Varasemalt paberkandjal tehtud tööd tuleb üles pildistada või skaneerida. Antud juhul pea silmas, et pildistaksid töid sirgena ja heas ühtlases valguses (näiteks loomulikus valguses). Lisaks kanna hoolt, et üles laetavate tööde mahud ei oleks liiga suured, mis võib raskendada tööde vaatamist. Hea tava on jääda üksiktööde puhul maksimaalselt 20MB piiresse, va koondatud portfooliod ja videofailid, mis võivad mahult ka seda ületada.
NB! Palume laadida failid üles laialtlevinud formaatides, et need kindlasti avaneks ka komisjoni arvutis. Soovitatavad formaadid on näiteks JPG, GIF, TIF, PNG, PDF, video- ja animatsioonide jaoks MOV, MP4; muusika- ja audiofailideks MP3, WAV. Portfoolio võib koosneda eraldi seisvatest failidest või olla koondatud ühte PDFi. Viimasel juhul palume kasutada ainult PDF formaati, mitte teisi slaidiesitluste formaate (keynote, powerpoint jms ei pruugi komisjoni arvutis avaneda). Lisaks samal põhjusel mitte üles laadida formaate nagu Photoshopi, Illustratori, InDesigni, Rhino ja muude kujundusprogrammide toorfaile.

VESTLUS 01.07.21

Vestlus toimub 1. juulil Zoomis. Individuaalse vestluse aja leiab kandidaat SAIS-ist avalduse juurest.

Palun lae oma arvutisse Zoom app (https://zoom.us/download) vestluse sujuvamaks toimimiseks ja kanna hoolt, et oled selle toimimisfunktsioonidega kursis. Hiljemalt 29. juunil saadetakse osalejatele link Zoomi keskkonda. Palun ole vestluseks valmis vähemalt 15 minutit enne oma aega ning arvesta võimalusega, et vestluste graafik võib nihkuda. Palun testi juba paar päeva enne vestlust oma kaamerat, mikrofoni, kõrvaklappe, internetiühendust – veendu, et kõik toimib. Kui Sul esineb tehnilisi probleeme, siis võta koheselt ühendust mood@artun.ee või helista 6267 318 ja leiame lahenduse.

Vestlusvoorust edasi pääsenud saavad lahendamiseks eksamiülesanded 02.07.2021 hommikul hiljemalt kell 12:00. Edasipääsejad, kes ei ole selleks ajaks ülesandeid kätte saanud või kellel on lisaküsimusi, palun pöörduda mood@artun.ee või helistada 6267 318.

Eksamil ei ole lubatud kasutada kõrvalist abi.

SISSEASTUMISEKSAMID 02.- 06.07.21
Eksamiülesanne 1: teemakohase tooteseeria/kollektsiooni kavandamine.

Töövahendid: erinevad sulle meelepärased töövahendid (nt grafiit, värvipliiatsid või pastellid, markerid, akvarellid jms). Joonised võib teostada ka arvutigraafikas.

Hinnatakse kavandatud tooteseeria/kollektsiooni
vastavust teemale, ideelahenduste loomingulisust ning elementide kompositsioonilist
tervikut sh vormistatud lehekülgede kujundust.

Eksamiülesanne 2: mustrid tekstiilkotil.

Töövahendid: teosta töö vabalt valitud vahendite abil nt vildikad, värvipliiatsid, akvarellid, guašid, jne.

Ülesande lahenduses hinnatakse ideed ja selle kujutamise selgust, kujundi stiliseerimisoskust, koloriiti, graafikat ja kavandi esteetikat.

Eksamiülesanne 3: vormiülesanne- peakatete seeria etteantud detailidest.

Töövahendid: valge paber. Võid kasutada vormide loomiseks meelepäraseid abivahendeid, sh teip, klammerdaja, liimipulk jne

Ülesande lahenduses hinnatakse loomingulisust ja innovatiivsust, proportsioonitunnetust, vormistust.

NB! Lubatud on kõik, mis pole keelatud!

Eksamitöid esitletakse teisel vestlusel 05. või 06.07.2021. Töö tuleb üles laadida varasemalt kasutatud Google Drive kausta 04.07.2021 hiljemalt kell 23:59.

NB! Iga üleslaetud faili puhul kirjuta selle pealkirjaks eksam koos ülesande numbriga ja enda nimi (nt. eksam3_nimiperenimi).

Eksamiülesanne 4: vestlus, digitaalsel teel esitatud eksamiülesannete kontseptsioonide tutvustamine komisjonile (05.07.- 06.07.2021) toimub läbi Zoom keskkonna.

Individuaalse vestluse aja saavad kandidaadid eelnevalt meilile. Vestluseks tuleb end valmis panna vähemalt 5 min enne määratud kellaaega.

Hinnatakse esitlusoskust, sooritatud valikute analüüsioskust, üldkunstilist ettevalmistust, üldkultuurilisi teadmisi ja loovust.

Konkursipall koosneb 4 hindest 10 punkti süsteemis.

Vastuvõtulävend* on 10
* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2021

õppekava DISAIN JA RAKENDUSKUNST

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

 • Inglise keele oskust B2 tasemel tõendav dokument
 • CV
 • ankeet
 • magistritöö ideekavand või essee huvi pakkuval teemal (1 lk A4)
 • portfoolio digitaalselt, PDF-formaadis, maht kuni 40 Mb (mitte rohkem kui 10 projekti koos lühikirjeldustega)
  Kui portfoolio sisaldab videoformaadis töid, tuleb need portfoolios esitada toimiva veebilingina.

Kõik nõutud lisad tuleb üles laadida oma avalduse juurde SAISis.

Esitatud dokumentide alusel valib komisjon välja kandidaadid, kes kutsustakse vestlusele. Individuaalse  vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Vestlus
Vestlused toimuvad 02.07.21 algusega kell 10.00.

Vestlused toimuvad veebivahendusel Zoomi keskkonnas. Selleks tuleb alla laadida Zoomi rakendus (https://zoom.us/download). Hiljemalt 1. juulil saadetakse kandidaadile vestluse aeg ja link Zoomi keskkonda. Vestluseks tuleb olla valmis vähemalt 15 minutit enne õiget aega ja arvestada ka võimalusega, et vestluste graafik võib nihkuda. Kindlasti tuleb kandidaadil juba paar päeva enne vestlust testida oma kaamerat, mikrofoni, kõrvaklappe ja internetiühendust. Kui peaks esinema tehnilisi probleeme, siis tuleks nendest teavitada õppespetsialisti Katrin Sütti (katrin.sytt@artun.ee).

Vestlusel vaatab ja arutleb komisjon kandidaadi üles laetud tööde üle. Samuti uuritakse erialavaliku põhjuste ning kandidaadi laiemate huvide ja teadmiste kohta.

Konkurss
Konkursipall koosneb 3 hindest 10 punkti süsteemis.

Konkursipall koosneb:

 1. Vestlus

Hinnatakse varasemate teadmiste ja oskuste olemasolu erialavaldkonnas; huvi ja teadmiste olemasolu erialapiire ületavate ideede ja teemade osas; üldistusvõimet ja analüüsioskust; valmidust iseseisvaks ja grupitööks; esitlus- ja sõnastamisoskust; kavandatavate õpingute sobivust EKA eesmärkide, õppekeskkonna ja -meetoditega.

2. Portfoolio

Hinnatakse ideede isikupära; eelnevate tööde tehnilise teostuse kvaliteeti; loomingu esitlemise selgust; erialavaldkonnas teostatud praktiliste tööde olemasolu.

3. Magistritöö ideekavand või essee huvipakkkuval teemal.

Vastuvõtulävend* on 15
* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

SOOVITUSED SISSEASTUJALE

 • vii end kurssi moemaailmas toimuvaga
 • vaata maailma avatud silmadega ning leia inspiratsiooni
 • osale noorte moekonkurssidel
 • avasta enda jaoks esemete ja objektide kolmemõõtmelisus
 • joonista rohkesti figuurivisandeid (figuur on meie erialal ülioluline!)
 • proovi erinevaid tehnikaid ja kasuta julge(ma)lt värve
 • uuri tingimusi käeliste oskuste parandamiseks (näit EKA AA korraldatud erialakompositsiooni ettevalmistuskursused)
 • tule EKA lahtiste uste päevadele ja konsulteeri erialaõppejõududega

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee