Sisseastumine

Sisseastumine ühendõppekavale

Mood on üks kolmest erialast (õppesuunast) BA-taseme ühendõppekaval “Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisain”. Sisseastumiskatsed on õppekava erialadel ühesugused. Esimesel semestril õpivad kõigi õppesuundade üliõpilased koos. Alates teisest semestrist on õpe eelkõige erialapõhine.

Kuula Disainiteaduskonna dekaani ja õppekavajuhtide soovitusi siit: https://live.artun.ee/

Keda ootame õppima

Osakond ootab kandideerima motiveeritud ja avatud loomuga üliõpilaskandidaate, kes oleksid valmis osalema õppetöös, tundma jätkuvat huvi nii üldisemat laadi disainiprobleemide kui ka erialavaldkonna arengu vastu, töötama iseseisvalt või suuremas grupis.

Sisseastujalt ootame:

 • loomingunäited sisaldava portfoolio või erialaste katsetuste esitlemist vestlusel
 • motiveeritust ja avatust, valmisolekut osaleda õppetöös
 • keskmisest laiemat silmaringi ning tõsist huvi valitud eriala vastu
 • NB! kasuks tuleb eelnev erialane töökogemus, õmblusoskus, osalemine moekonkurssidel jms

Ajakava

13.–27. juunil saab avaldusi esitada SAIS-is kuni 23:59

13., 20. ja 27. juunil kl 10:00–16:00 võetakse avaldusi vastu Põhja pst 7-D206

NB! Moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisaini õppekavale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee Küsimused leiad SIIT.

30.juuni–5. juulil toimuvad bakalaureuseõppe vestlused ja sisseastumiseksamid

1. juulil toimuvad magistriõppe vestlused

hiljemalt 8. juulil teatakse SAIS-is vastuvõtu tulemused

11. juuli õppima tulemise kinnitamise tähtaeg SAISis

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2022

õppekava MOE-, TEKSTIILI- JA AKSESSUAARIDISAIN

 • BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.
 • Bakalaureuseõppesse saavad kandideerida kõik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus). Üldised vastuvõtutingimused
 • Kandideerimiseks peab olema sooritatud eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksam minimaalselt 50/75 punktile ja inglise keele tulemus B1 tasemele. Riigieksamite täpsed nõuded

ENNE VESTLUST

Iga sisseastuja loob omanimelise kausta Google Drive keskkonnas ja lisab selle lingi SAISi vastavasse lahtrisse (kohustuslik). Kausta peab üles laadima oma varasemate loominguliste tööde näiteid. NB! Kanna hoolt, et kausta link oleks avatav kõigile, kes selle saavad! Suuremate failide puhul jälgi, et oleks ka allalaadimise võimalus.

Soovime näha erinevaid ja mitmekesiseid töid, vahemikus 10- 20 tk, milleks võivad olla mustvalged ja värvilised eskiisid, figuurivisandid, joonistused, maalid, kollaažid, fotod, sh pildid mõnest enda loodud esemest, projektist, performance´ist vms. Tööd võib esitada ka digitaalse portfooliona. Kõik tööd, mis on veebis nähtavad (veebilehed, videod, animatsioonid, muusikapalad, jms) palun esitage võimalusel linkidena ühes tekstidokumendis, et komisjon saaks neid vaadata (näiteks YouTube’s, SoundCloudis, Vimeo, vms). Varasemalt paberkandjal tehtud tööd tuleb üles pildistada või skaneerida. Antud juhul pea silmas, et pildistaksid töid sirgena ja heas ühtlases valguses (näiteks loomulikus valguses). Lisaks kanna hoolt, et üles laetavate tööde mahud ei oleks liiga suured, mis võib raskendada tööde vaatamist. Hea tava on jääda üksiktööde puhul maksimaalselt 20MB piiresse, va koondatud portfooliod ja videofailid, mis võivad mahult ka seda ületada.

NB! Palume laadida failid üles laialtlevinud formaatides, et need kindlasti avaneks ka komisjoni arvutis. Soovitatavad formaadid on näiteks JPG, GIF, TIF, PNG, PDF, video- ja animatsioonide jaoks MOV, MP4; muusika- ja audiofailideks MP3, WAV. Portfoolio võib koosneda eraldi seisvatest failidest või olla koondatud ühte PDFi. Viimasel juhul palume kasutada ainult PDF formaati, mitte teisi slaidiesitluste formaate (keynote, powerpoint jms ei pruugi komisjoni arvutis avaneda). Lisaks samal põhjusel mitte üles laadida formaate nagu Photoshopi, Illustratori, InDesigni, Rhino ja muude kujundusprogrammide toorfaile.


VESTLUS 30.06.22 Zoomi vahendusel

Vestlus toimub 30. juunil Zoomis. Individuaalse vestluse aja leiab iga kandidaat SAIS-ist avalduse juurest.

Palun lae oma arvutisse Zoom app (https://zoom.us/download) vestluse sujuvamaks toimimiseks ja kanna hoolt, et oled selle toimimisfunktsioonidega kursis. Hiljemalt 28. juunil saadetakse osalejatele link Zoomi keskkonda. Palun ole vestluseks valmis vähemalt 15 minutit enne oma aega ning arvesta võimalusega, et vestluste graafik võib nihkuda. Palun testi juba paar päeva enne vestlust oma kaamerat, mikrofoni, kõrvaklappe, internetiühendust – veendu, et kõik toimib. Kui Sul esineb tehnilisi probleeme, siis võta koheselt ühendust mood@artun.ee või helista 6267 318 ja leiame lahenduse.

Vestlusvoorust edasi pääsenutele saadetakse lahendamiseks eksamiülesanded 01.07.2022 hommikul hiljemalt kell 12:00. Edasipääsejad, kes ei ole selleks ajaks ülesandeid kätte saanud või kellel on lisaküsimusi, palun pöörduda mood@artun.ee või helistada 6267 318.

Eksamil ei ole lubatud kasutada kõrvalist abi.


SISSEASTUMISEKSAMID 01.- 03.07.22 kodus lahendamiseks

Tööd tuleb üles laadida varasemalt kasutatud Google Drive kausta 03.07.2022 hiljemalt kell 23:59.

NB! Iga üleslaetud faili puhul kirjuta selle pealkirjaks eksam koos ülesande numbriga ja enda nimi (nt. eksam3_nimiperenimi).

Eksamiülesanne 1: jätkusuutliku tooteseeria/kollektsiooni kavandamine.

Teosta töö vabalt valitud vahendite ja tehnikate abil (nt grafiit, värvipliiatsid või pastellid, markerid, akvarellid, kollaaž jms). Joonised võib teostada ka arvutigraafikas.

Hinnatakse kavandatud tooteseeria/kollektsiooni
vastavust teemale, ideelahenduste loomingulisust ning elementide kompositsioonilist
tervikut sh vormistatud lehekülgede kujundust.

Eksamiülesanne 2: motiiv ja muster

Teosta töö vabalt valitud vahendite ja tehnikate abil nt vildikad, värvipliiatsid, akvarellid, guašid, kollaaž jne.

Ülesande lahenduses hinnatakse ideed ja selle kujutamise selgust, kujundi stiliseerimisoskust, koloriiti, graafikat ja kavandi esteetikat.

Eksamiülesanne 3: vormiülesanne- peakatete seeria etteantud detailidest.

Töövahendid: valge paber. Võid kasutada vormide loomiseks meelepäraseid abivahendeid, sh teip, klammerdaja, liimipulk jne

Ülesande lahenduses hinnatakse loomingulisust ja innovatiivsust, proportsioonitunnetust, vormistust.

NB! Lubatud on kõik, mis pole keelatud!

PS: Üllata komisjoni oma valikutega eksamiülesannete teostusel!

 


SISSEASTUMISEKSAM 04.-05.07.2022 kohapeal Põhja pst 7-A502

Eksamiülesanne 4: vestlus

Individuaalse vestluse aja saavad kandidaadid eelnevalt meilile. Vestluseks tuleb end valmis panna vähemalt 5 min enne määratud kellaaega.

Vestluse käigus toimub:

 1. Eksamiülesannete kontseptsioonide tutvustamine komisjonile. Lisaks digitaalselt üles laetud töödele palume valminud tööd teisele vestlusele kaasa võtta kui nende formaat seda võimaldab.
 2. Lisaküsimuste esitamine.
 3. Võta kaasa üks ese, mis sind kõige paremini iseloomustaks, ja ole valmis ennast selle kaudu avama. Kui ese on kaasa võtmiseks liiga suur, siis tee sellest foto.

Hinnatakse esitlusoskust, sooritatud valikute analüüsioskust, üldkunstilist ettevalmistust, üldkultuurilisi teadmisi, motiveeritust ja loovust. Lisaks arvestatakse varasemate iseseisvate tööde taset ja eeltäidetud ankeedi sisu.


Konkursipall koosneb 4 hindest 10 punkti süsteemis.

Vastuvõtulävend* on 10
* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2022

õppekava DISAIN JA RAKENDUSKUNST

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

– Inglise keele oskust B2 tasemel tõendav dokument
– CV
– ankeet (ankeedi küsimustele vastatakase SAISis)
– essee vabalt valitud teemal (1 lk A4)
– portfoolio digitaalselt, PDF-formaadis, maht kuni 40 Mb (mitte rohkem kui 10 projekti koos lühikirjeldustega). Kui portfoolio sisaldab videoformaadis töid, tuleb need portfoolios esitada toimiva veebilingina. Kui tööd on välja pandud isiklikule kodulehele, siis võib portfoolio asemel esitada ka kodulehe lingi.

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis.

Portfoolio alusel valib komisjon välja kandidaadid, kes kutsustakse vestlusele. Individuaalse vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Vestlus
Online-vestlus toimub 1. juulil 2022.

Vestlused toimuvad veebivahendusel Zoomi keskkonnas. Selleks tuleb alla laadida Zoomi rakendus (https://zoom.us/download). Hiljemalt 30. juunil saadetakse kandidaadile vestluse aeg ja link Zoomi keskkonda. Vestluseks tuleb olla valmis vähemalt 15 minutit enne õiget aega ja arvestada ka võimalusega, et vestluste graafik võib nihkuda. Kindlasti tuleb kandidaadil juba paar päeva enne vestlust testida oma kaamerat, mikrofoni, kõrvaklappe ja internetiühendust. Kui peaks esinema tehnilisi probleeme, siis tuleks nendest teavitada õppespetsialisti Katrin Sütti (katrin.sytt@artun.ee).

Vestlusel vaatab ja arutleb komisjon kandidaadi üles laetud tööde üle. Samuti uuritakse erialavaliku põhjuste ning kandidaadi laiemate huvide ja teadmiste kohta.

Konkursipall koosneb kolmest hindest 10 punkti süsteemis.

Konkursipall koosneb:

1. Portfoolio (portfooliovooru läbimine on vestlusele pääsemise eelduseks)

Hindamisel võetakse arvesse ideede isikupära, eelnevate tööde tehnilise teostuse kvaliteeti, loomingu esitlemise selgust, erialavaldkonnas teostatud praktiliste tööde olemasolu.

2. Essee vabalt valitud teemal. Essee eesmärk ei ole fikseerida magistritöö teemat, vaid anda aimu kandidaadi mõttemaailmast, väärtustest, seoste loomise oskusest ja selgusest. Essee võiks kirjeldada teemasid, mis kandidaati praegusel hetkel kõnetavad ja millega seotud küsimustega soovitakse õppetöö vältel tegeleda. Essees esitatud mõtted võetakse aluseks vestlusvoorus toimuvale arutelule.
Essee esitatakse digitaalselt, PDF-formaadis, maht 1 A4. Lisada võib mõtteid illustreerivat visuaalset materjali.

Hindamisel võetakse arvesse ideede isikupära, võimekust algatada kriitilist ja haaravat diskussiooni, huvi ja teadmiste olemasolu erialapiire ületavate ideede ja teemade osas, üldistusvõimet ja analüüsioskust ja ideede esitlemise selgust.

3. Vestlus

Vastuvõtukomisjonis toimuva vestluse käigus arutletakse kandidaadi portfoolio, essee ja ankeediküsimustele antud vastuste üle. Vestluse eesmärk on tutvuda kandidaadi erialavaliku põhjustega ning uurida tema laiemate huvide ja teadmiste kohta.

Hindamisel võetakse arvesse avatust ja soovi end proovile panna, varasemate teadmiste ja oskuste olemasolu erialavaldkonna, valmidust iseseisvaks ja grupitööks, esitlus- ja sõnastamisoskust, kavandatavate õpingute sobivust EKA eesmärkide, õppekeskkonna ja -meetoditega.

Vastuvõtulävend* on 15

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

SOOVITUSED SISSEASTUJALE

 • vii end kurssi moemaailmas toimuvaga
 • vaata maailma avatud silmadega ning leia inspiratsiooni
 • osale noorte moekonkurssidel
 • avasta enda jaoks esemete ja objektide kolmemõõtmelisus
 • joonista rohkesti figuurivisandeid (figuur on meie erialal ülioluline!)
 • proovi erinevaid tehnikaid ja kasuta julge(ma)lt värve
 • uuri tingimusi käeliste oskuste parandamiseks (näit EKA AA korraldatud erialakompositsiooni ettevalmistuskursused)
 • tule EKA lahtiste uste päevadele ja konsulteeri erialaõppejõududega

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee