Sisseastumine

Keda ootame?

Osakond ootab kandideerima motiveeritud ja avatud loomuga üliõpilaskandidaate, kes oleksid valmis osalema õppetöös, tundma jätkuvat huvi nii üldisemat laadi disainiprobleemide kui ka erialavaldkonna arengu vastu, töötama iseseisvalt või suuremas grupis.

Sisseastujalt ootame:

 • lõpudiplomi olemasolu (arvestatakse emakeele ja võõrkeele riigieksami tulemusi)
 • loomingunäited sisaldava portfoolio või erialaste katsetuste esitlemist vestlusel
 • motiveeritust ja avatust, valmisolekut osaleda õppetöös
 • keskmisest laiemat silmaringi ning tõsist huvi valitud eriala vastu
 • NB! kasuks tuleb eelnev erialane töökogemus, õmblusoskus, osalemine moekonkurssidel jms

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT

11.06.-28.06.2018 avalduste vastuvõtt internetis

27.06.-28.06.2018 avalduste vastuvõtt kohapeal (Estonia pst 7) kell 10:00-16:00

KODUSED ÜLESANDED

Sisseastujate e-posti aadressile saadetakse 29.06.2018 kodused ülesanded:

1. Ankeet

2. Erialaülesanne 1: teemapildist lähtuva rõivakollektsiooni kavandamine

Teostatud kodused ülesanded tuleb saata postiga: Moedisaini osakond, Estonia pst 7, 10145 Tallinn, või tuua Estonia pst 7 valvelauda 02.07.2018 kella 16:00-ks.

NB! Soovi korral võib tööd saata 02.07.2018 hiljemalt kella 12:00-ks meiliaadressile: mood@artun.ee (kasutades suuremahuliste piltide üleslaadimiseks WeTransfer’i abi), et jõuaksime need välja printida.

Koduste ülesannetega tutvumise järel valitakse välja need, kes pääsevad eksamitele. Tulemused jõuavad SAIS-i 03.07.2018 kell 12:00.

VESTLUS JA EKSAMID KOHAPEAL (Estonia pst 7)

04.07.2018 kell 10:00-14:00 toimuvad paralleelselt vestlused sisseastujatega ja erialaülesanne 2: figuurivisandite joonistamine.

Kogunetakse kella 10:00 Estonia pst ruumis 245. Vestluste individuaalsed ajad saadetakse sisseastujate e-posti aadressile peale koduste ülesannete vooru läbimist. Vestlused toimuvad Estonia pst 7 ruumis 241.

Vestlusele tuleb kaasa võtta erialaportfoolio või vähemalt 10 enda tehtud tööd (sh erialased katsetused, figuurivisandid, joonistused, maalid, fotod jms) + kodutööna valminud erialaülesanne nr 1 juhul, kui saatsite selle moedisaini osakonna meilile.

Figuurivisandite joonistamiseks võtta kaasa kõikvõimalikud joonistamistarbed (nt  pliiatsid, süsi, pastellid, markerid, pintslid ja vesivärvid, kustukumm jms) +  5-10 lehte joonistuspaberit formaadis A3.

05.07.2018 kell 10:00-16:00 erialaülesanne 3: disainiülesanne + erialaülesanne 4: vormiülesanne, Estonia pst 7 ruumid 303 ja 304.

Eksamile võtta kaasa 3-4 lehte A3 formaadis paberit ja erinevad joonistamistarbed (harilik pliiats, värvipliiatsid, markerid), joonlaud, nööpnõelad, teip, käärid, digitaalne fotoaparaat või vormide pildistamiseks sobiv nutitelefon. Soovitav on võtta kaasa  isiklik USB juhe fotode osakonna arvutisse laadimiseks.

NB! Eksamitööde seinale kinnitamiseks on kindlasti vajalik võtta kaasa kleepmass!!!

Konkursipall koosneb 4 hindest 10 palli süsteemis:

 • erialaülesanne 1: teemapildist lähtuva rõivakollektsiooni kavandamine + ankeet ja vestlus,
 • erialaülesanne 2: figuurivisandite joonistamine,
 • erialaülesanne 3: disainiülesanne koos lõikelahendusega, 
 • erialaülesanne 4: vormiülesanne

Üliõpilaste vastuvõtu tulemused avalikustatakse SAIS-is hiljemalt 10.07.2018

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT

11.06.-28.06.2018 avalduste vastuvõtt internetis (kuni 23:59)

27.06.-28.06.2018 avalduste vastuvõtt kohapeal (Estonia pst 7, E-241) kell 10:00-16:00

03.07.2018 alates kell 10.00 toimuvad vestlused magistriõppesse sisseastujatega Estonia pst 7 ruumis 241. Vestluse individuaalsed ajad saavad sisseastujad SAIS-ist, peale avalduse kinnitamist vastuvõtu töötaja poolt.

Üliõpilaste vastuvõtu tulemused avalikustatakse SAIS-is hiljemalt 10.07.2018.

Sisseastuja esitab koos avaldusega:

 • CV
 • ankeet
 • portfoolio

Vt täpsem info EKA kodulehel: Sisseastumine – MA vastuvõtt! 

SOOVITUSED SISSEASTUJALE

 • vii end kurssi moemaailmas toimuvaga
 • vaata maailma avatud silmadega ning leia inspiratsiooni
 • osale noorte moekonkurssidel
 • avasta enda jaoks esemete ja objektide kolmemõõtmelisus
 • joonista rohkesti figuurivisandeid (figuur on meie erialal ülioluline!)
 • proovi erinevaid tehnikaid ja kasuta julge(ma)lt värve
 • uuri tingimusi käeliste oskuste parandamiseks (näit EKA AA korraldatud erialakompositsiooni ettevalmistuskursused)
 • tule EKA lahtiste uste päevadele ja konsulteeri erialaõppejõududega

Lisainfo

AVALDUSE ESITAMINE

Esita avaldus ja dokumendid siin

SISSEASTUMINE NUMBRITES

Sisseastumise statistika eelmistel aastatel