Sisseastumine

Keda ootame õppima

Osakond ootab kandideerima motiveeritud ja avatud loomuga üliõpilaskandidaate, kes oleksid valmis osalema õppetöös, tundma jätkuvat huvi nii üldisemat laadi disainiprobleemide kui ka erialavaldkonna arengu vastu, töötama iseseisvalt või suuremas grupis.

Sisseastujalt ootame:

 • loomingunäited sisaldava portfoolio või erialaste katsetuste esitlemist vestlusel
 • motiveeritust ja avatust, valmisolekut osaleda õppetöös
 • keskmisest laiemat silmaringi ning tõsist huvi valitud eriala vastu
 • NB! kasuks tuleb eelnev erialane töökogemus, õmblusoskus, osalemine moekonkurssidel jms

Ajakava

15.-29.06.2020 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

29.06.2020 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00

Mood, tekstiil, nahkaksessuaar õppekavale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee

Küsimused leiad SIIT

01.-07.07.2020 kohapeal toimuvad vestlused ja eksamid

Vastuvõtu tulemused teatatakse läbi SAISi hiljemalt 10. juulil.

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2020

õppekava MOOD, TEKSTIIL, NAHKAKSESSUAAR

BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Üldised vastuvõtutingimused

Riigieksamite nõuded

 

VESTLUS:

Vestlused toimuvad 01.07.2020 Põhja pst 7 ruumis A502. Isikliku vestluse aja leiab kandidaat SAIS-ist avalduse juurest.

Vestlusele tuleb kaasa võtta umbes 10 enda tehtud tööd (sh erialased katsetused: mustvalged ja värvilised eskiisid, figuurivisandid, joonistused, maalid, fotod, mõned enda loodud või õmmeldud esemed, vms). Tööd võib esitada ka portfooliona.

Peale vestluse toimub valik eksamitele saajate vahel.

SISSEASTUMISEKSAMID:

Vestluse voorust edasipääsenutele saadetakse kodus ettevalmistatav ülesanne eksamiülesanne 1: teemakohase tooteseeria/kollektsiooni kavandamine. Valmis töö võtta kaasa teisele vestlusele 06.07.2020.

Eksamiülesanne 2: tekstiilimustrid kotil (02.07.2020, 09.00-13.00, Põhja pst 7- D507) Kaasa võtta vähemalt 3 A3 lehte töö vormistamiseks ning erinevaid vahendeid ülesande teostamiseks, millega oled harjunud töötama (harilik pliiats, kustutuskumm, vildikad, värvipliiatsid, akvarellid, guašid, veetopst, pintslid jne)

Ülesande lahenduses hinnatakse ideed ja selle kujutamise selgust, kujundi stiliseerimisoskust, koloriiti, graafikat ja kavandi esteetikat.

Eksamiülesanne 3: vormiülesanne- peakatete seeria etteantud detailidest  (02.07.2020, 14.00-17.00, Põhja pst 7- D507). Kaasa võtta nööpnõelad, teip (sh kahepoolne), käärid, klammerdaja, paberinuga, pliiats, kustutuskumm, liimipulk ja joonlaud.

Ülesande lahenduses hinnatakse loomingulisust ja innovatiivsust, proportsioonitunnetust, vormistust.

Eksamiülesanne 4: vestlus (06.07.2020, 09.00-16.00 intervall 10 min, Põhja pst 7- A502) Individuaalse vestluse aja saavad kandidaadid osakonnast. Kaasa võtta vähemalt 10 varem tehtud tööd (joonistused, maalid, erialased ideekavandid, figuurivisandid, fotod, videod, maketid vm). NB! Arvestada tuleks sellega, et rulli keeratud töid on keeruline esitleda.

Hinnatakse esitlusoskust, sooritatud valikute analüüsioskust, üldkunstilist ettevalmistust, üldkultuurilisi teadmisi ja loovust.

Eksamitele tuleb tulla vähemalt 5 min. enne eksami algust koos fotoga isikuttõendava dokumendiga. Eksamil ei ole lubatud kasutada kõrvalist abi.

Konkursipall koosneb 4 hindest 10 punkti süsteemis.

Vastuvõtulävend* on 10

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2020

õppekava DISAIN JA RAKENDUSKUNST

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

 • Inglise keele oskust B2 tasemel tõendav dokument
 • CV
 • ankeet
 • magistritöö projekt (1 lk A4)
 • portfoolio digitaalselt, PDF-formaadis, maht kuni 40 Mb (mitte rohkem kui 10 projekti koos lühikirjeldustega)
  Kui portfoolio sisaldab videoformaadis töid, tuleb need portfoolios esitada toimiva veebilingina.

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis.

Esitatud dokumentide alusel valib komisjon välja kandidaadid, kes kutsustakse vestlusele.

Vestlus toimub 02.07.20 algusega kell 10.00 ruumis D405

Individuaalsed ajad saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Võimaluse korral palume vestlusele kaasa võtta ka paberkandjal portfoolio.

Konkursipall koosneb 2 hindest 10 punkti süsteemis.

Konkursipall koosneb:

 1. Vestlus
 2. Portfoolio

Vastuvõtulävend* on 10

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

SOOVITUSED SISSEASTUJALE

 • vii end kurssi moemaailmas toimuvaga
 • vaata maailma avatud silmadega ning leia inspiratsiooni
 • osale noorte moekonkurssidel
 • avasta enda jaoks esemete ja objektide kolmemõõtmelisus
 • joonista rohkesti figuurivisandeid (figuur on meie erialal ülioluline!)
 • proovi erinevaid tehnikaid ja kasuta julge(ma)lt värve
 • uuri tingimusi käeliste oskuste parandamiseks (näit EKA AA korraldatud erialakompositsiooni ettevalmistuskursused)
 • tule EKA lahtiste uste päevadele ja konsulteeri erialaõppejõududega

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee