Ajakava

VASTUVÕTT RAHVUSVAHELISTELE ÕPPEKAVADELE

01.03.-03.05.2018 Välisriigis omandatud haridusega isikute avalduste ja dokumentide esitamine, kui ei ole olemas ENIC/NARIC Keskuse kinnitust

04.05.2018  kell 15.00 Inglise keele test sisseastujatele, kes kandideerivad rahvusvahelistele õppekavadele ja kelle puudub võõrkeele tulemus

14.-23.05.2018 Sisseastumiskatsed/vestlused võõrkeelsetel õppekavadel

25.05.2018 Tulemuste teatamine

01.06.2018 Õppima tulemise kinnitamine

08.06.2018 Lepingute sõlmimine ja õppemaksu esimese osamakse tasumise tähtaeg

 

 

VASTUVÕTT EESTIKEELSETELE ÕPPEKAVADELE

11.-28.06.2018 kuni 23:59 Avalduste esitamine SAISis eestikeelsetele õppekavadele

27.-28.06.2018 kuni 16:00 Avalduste vastuvõtt Eesti Kunstiakadeemias kohapeal, Estonia pst. 7 kell 10:00-16:00

KOHAPEAL TOIMUVAD TESTID

29.06.2018  kell 11.00 Eesti keele test välisriigis keskhariduse omandanud kandidaatidele, kellel puudub eesti keele riigieksami tulemus

29.06.2018 kell 14.00 Eesti keele test vene õppekeelega kooli lõpetanutele, kellel puudub eesti keele riigieksami tulemus

SISSEASTUMISKATSED JA TULEMUSED

02.-06.07.2018 Kohapeal toimuvad vestlused ja eksamid: (täpsed eksamite ja vestluste ajad leiad iga eriala vastuvõtu lehelt või oma avalduselt SAISis)

10.07.2018 Teatatakse vastuvõtu tulemused

kuni 13.07.2018  Vastuvõtukomisjonile apellatsiooni esitamise võimalus

kuni 16.07.2018 Õppima tulemise kinnitamine SAIS-is

LEPINGUTE SÕLMIMINE

15.08.-21.08.2018 Lepingute sõlmimine tasuliste üliõpilastega

23.08.2018  Õppeteenustasu esimese osamakse tasumise tähtaeg

24.08.2018  Üliõpilaste immatrikuleerimine

27.08.-07.09.2018 Lepingute sõlmimine tasuta õppekohal õppivate sisseastujatega

 

 

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267305

helen.jyrgens@artun.ee