Sisseastumine

KEDA OOTAME ÕPPIMA

Ootame oma osakonda tudengeid, kes on kõrgelt motiveeritud osalema kaasaegses kunstipraktikas.

KATSED

11.-28.06.2018 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

27.-28.06.2018 avalduste vastuvõtt kohapeal, Estonia pst 7, kell 10:00-16:00

02.-06.07.2018 kohapeal  toimuvad vestlused ja eksamid

07.07.2018 kell 15:00 eksamitulemused õppeosakonda hiljemalt

09.07.2018 algusega 10:00 rektori komisjoni ringkäik

 


Bakalaureuseõppe vastuvõtt

õppekava KUNST (maalikunst, graafika, installatsioon ja skulptuur)

02.07.-03.07.2018 ESIMENE EKSAMIVOOR – KODUSED ÜLESANDED

Eksamiülesanne 1“Essee” – kodus lahendamiseks

Essee tuleb esitada  hiljemalt 28. juuniks. Essee lisatakse avalduse juurde SAIS’i. (Essee teemat näed SAIS’is.)

Hinnatakse sisseastuja sõnalist väljendusoskust teksti sidususe, argumenteerimise ja analüüsioskuse ning essee terviklikkuse põhjal, samuti kirjutaja mõttekäikude originaalsust ja vastavust EKA-s õppimiseks vajaliku tasemega.

Lühiankeet-täidetud ankeet võtta kaasa vestlusele 2. või 3. juulil 2018

VESTLUS

Vestlus toimub 02 ja 03. 07. 2018 algusega kell 10.00 Lembitu 10 ruum 101

Personaalse vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-i kaudu, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtu töötaja poolt.

Vestlusel tuleb komisjonile esitada täidetud lühiankeet (trükitult). Ankeediblankett saadetakse koos vestluse ajaga e-mailile. Vestlusele võtta kaasa ca 5 iseseisvalt tehtud tööd (joonistused, maalid, fotod 3D töödest, eskiisid, erialased katsetused) ja/või soovitavalt visandiplokk.

Komisjon eeldab, et kandideerija on kursis kunsti valdkonnas toimuvaga ja omab elementaarseid teadmisi Eesti lähikunsti ajaloost.

Vestluse tulemusena selguvad kandidaadid, kes lubatakse järgmistesse voorudesse.

 

4.-06.07.2018 TEINE EKSAMIVOOR – SISSEASTUMISEKSAMID KOHAPEAL

Eksamiülesanded saadetakse sisseastujate meilile hiljemalt 03.07.2018 23.00-ks

KONSULTATSIOON– Loomingulise ülesande selgitus:

04.05.2018 kell 10.00 Lembitu 10 ruum 101

Eksamiülesanne 2 “Loominguline ülesanne” 04-05.07.2018 kell 10.00–16.00 Lembitu 10

Iga kandidaat teostab kohapeal etteantud märksõnast/märksõnadest lähtuva loomingulise ülesande. Hinnatakse valminud töö ideed, teostust, nende omavahelist vastavust ja kandidaadi loomingulist mõtlemist ning nende komponentide taset.

Eksamiülesanne 3 “Loomingulise ülesande esitlus” 06.07.18 kell 10.00 Lembitu 10

Iga kandidaat esitleb komisjonile oma loomingulist ülesannet ja vastab komisjoni poolt esitatud küsimustele. Hinnatakse tööde eksponeerimist, kandidaadi analüüsioskust ning tööde esitlust komisjonile ja komisjoni poolt esitatud küsimustele vastamise sisulist külge.

EKSAMITELE TULEB TULLA VÄHEMALT 5 MINUTIT ENNE EKSAMIPLAANIS MÄRGITUD KELLAAEGA koos fotoga isikuttõendava dokumendiga. Eksamil ei ole lubatud kasutada kõrvalist abi.

Eksamitöid ei ole lubatud Lembitu 10 hoonest ära viia enne rektorikomisjoni 09. juulil 2018.

Lõpphinne koosneb 3 hindest (essee, loominguline ülesanne, loomingulise ülesande esitlus) 10 punkti süsteemis.

Õppekohtade esmatäitmine toimub vastavalt antud õppekava järgi õppida soovijate sisseastumiseksamite tulemuste paremusjärjestusele.

 


TÖÖDE TAGASTAMINE

Kandidaadid, kes ei saa edasi teise vooru: 4–6. juuli 2018 10.00–13.00

Kandidaadid, kes lubatakse teise vooru: Tööd tuleb viia Lembitu 10 hoonest ära kohe pärast rektorikomisjoni lahkumist 09 .juulil (12.00-16.00). (Info telefonil 6164213)

Palume töödele kindlasti järele tulla, vedelema jäänud tööd lähevad utiliseerimisele.

Rektori komisjoni järgselt Lembitu 10 hoonesse jäetud tööde eest EKA ei vastuta!

 


MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT

õppekava Kaasaegne kunst

Magistritasemel toimub vastuvõtt vestluse, CV, portfoolio ja magistritöö projekti kirjelduse ja/või motivatsioonikirja põhjal.

Vestlused toimuvad 04.07 ja 05.07.2018 Estonia pst 7 ruum 426

Isikliku vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-i kaudu, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

 


Vastuvõtuinfo:

Estonia pst 7, ruum 530

telefon: 6267305

vastuvott@artun.ee

Info Vabade kunstide teaduskonnas:

Lembitu tn 12

telefon: 6164213, 6164216

 

LISAINFO

Eeldame teadlikkust kaasaegses kunstis toimuvast: soovitame külastada näitusi, tutvuda meie osakonna blogiga.

http://ekasculpture.tumblr.com/

Valik galeriisid Tallinnas:

Tallinna Kunstihoone galeriid:

http://www.kunstihoone.ee/

Eesti Kunstnike Liidu galeriid:

Hobusepea galerii http://www.eaa.ee/hobusepea/hindex.htm

Draakoni galerii http://www.eaa.ee/draakon/dindex.htm

KUMU

http://www.kumu.ee/en/

Vaal Galerii

http://www.vaal.ee/

Temnikova 6 Kasela galerii

http://www.eaa.ee/draakon/dindex.htm

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Tudengikandidaadilt ei eeldata eelnevat kogemust skulptuuri modelleerimisel, küll aga huvi kolmemõõtmelise kaasaegse kunsti vastu.

Kandidaadid, kelle punktisumma jätab nad vastuvõetute pingereast väljapoole, pakume võimalust olla osakonna sõbralistis ja saada osa aast jooksu toimuvatest sündmustest-näitustest-seminaridest ning soovitame tulla uuele katsele järgmisel aastal.

Raja Residentuuri saavad kandideerida vähemalt BA kunstiharidusega noored kunstnikud.

 

Lisainfo

AVALDUSE ESITAMINE

Esita avaldus ja dokumendid siin

SISSEASTUMINE NUMBRITES

Sisseastumise statistika eelmistel aastatel