Sisseastumine

KEDA OOTAME ÕPPIMA

Ootame oma osakonda tudengeid, kes on kõrgelt motiveeritud osalema kaasaegses kunstipraktikas.

Ajakava

14.-28.06.2021 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni
28.06.2021 avalduste vastuvõtt kohapeal Põhja pst 7 kell 10:00-16:00

Kunsti erialale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee

Küsimused leiad SIIT

01.-02.07.2021 toimuvad vestlused
03.-06.07.2021 toimuvad sisseastumiseksamid
hiljemalt 9. juulil teatakse SAIS-is vastuvõtu tulemused
12. juuli õppima tulemise kinnitamise tähtaeg SAISis

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2021

õppekava KUNST (maal, graafika, installatsioon ja skulptuur)

BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.

Üldised vastuvõtutingimused

Riigieksamite nõuded

SISSEASTUMISEKSAMID:

ESIMENE EKSAMIVOOR: kodus ettevalmistatavad ülesanded ja portfoolio

Eksamiülesanne 1: Näituse arvustus vabalt valitud näituse põhjal

Näituse arvustus tuleb esitada  hiljemalt 28. juuniks. Arvustus lisatakse avalduse juurde SAIS’i.

Näituse arvustuse nõutavaks pikkuseks on 1 lehekülg A4 formaadis (font Times New Roman, suurus 12 pt ).

Näituse arvustuse puhul hinnatakse sisseastuja sõnalist väljendusoskust, analüüsivõimet ja argumenteerimise võimekust. teksti sidusust ja terviklikkust. Samuti hinnatakse kirjutaja mõttekäikude originaalsust, maailmavaatelist avarust ning vastavust EKA-s õppimiseks vajalikele nõudmistele. Hindamine toimub 10-palli skaalal.

Portfoolio:

Avalduse juurde SAISis tuleb lisada digitaalse kunstnikuportfoolio ning soovi korral väljavõtted visandiplokist (vt. “vestlusele kaasa”).

Esitatud portfoolio alusel valib vastuvõtukomisjon välja kandidaadid, kes kutsutakse vestlusele. Avaldused kinnitatakse hiljemalt 30. juunil kella 15:00ks.


TEINE EKSAMIVOOR: Vestlus

Vestlus toimub 01 ja 02. 07. 2021 Põhja pst 7-D306

Personaalse vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-i kaudu, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtu töötaja poolt.

Vestlusele palume kaasa võtta kunstniku portfoolio, mis sisaldab vähemalt 8 teose dokumentatsiooni ning lühikest kunstnikupositsiooni tutvustavat teksti. Soovi korral võib kaasa võtta 5 iseseisvalt tehtud tööd (joonistused, maalid, fotod 3D töödest, eskiisid, erialased katsetused) ja olemasolu korral ka visandiplokk. 

Vestluse tulemusena selguvad kandidaadid, kes lubatakse järgmisesse vooru.


KOLMAS EKSAMIVOOR: sisseastumiseksamid kohapeal

Eksamitele eelneb konsultatsioon 03.07.2021 kell 10.00 Põhja pst 7-B205

Eksamiülesanne 2: joonistamine 03.07.2021 10.00- 17.00
Joonistatakse kohapeal valmisseatud ülesande alusel. Joonistusvahendid saab kohapealt.

Hinnatakse proportsioonide, mahtude, valguse, vormi, perspektiivi paikapidavust ja veenvust.

Eksamiülesanne 3 “Loominguline ülesanne” 04.07-05.07.2021 kell 10.00–16.00 Põhja pst 7

Iga kandidaat teostab kohapeal etteantud märksõnast/märksõnadest lähtuva loomingulise ülesande. Loomingulise ülesande hindamisel hinnatakse töö teostamisel kasutatud tehniliste oskuste taset, teose kontseptsiooni tugevust, ideelist potentsiaali ja originaalsust, lahenduse kaasaegsust, valitud tehniliste vahendite ning kujutamise meetodite asjakohasust ja veenvust valminud teose kontekstis ning kogu lahendusega saavutatud kunstilist tervikväljundit.

Töö teostamise vahendid tuleb kandidaadil endal kaasa võtta. Tööks vajalikud joonistusalused ja mõned lihtsamad tööriistad on olemas ka eksami paigas. Töölaudade ja muu kohapealse inventari osas abistavad osakondade meistrid. 

Loomingulise ülesande hindamisel hinnatakse töö teostamisel kasutatud tehniliste oskuste taset, teose kontseptsiooni tugevust, ideelist  potentsiaali ja originaalsust, lahenduse kaasaegsust, valitud tehniliste vahendite ning kujutamise meetodite asjakohasust ja veenvust valminud teose kontekstis ning kogu lahendusega saavutatud kunstilist tervikväljundit. 

 

Eksamiülesanne 4 “Loomingulise ülesande esitlus” 06.07.21 kell 10.00 Põhja pst 7

Teose esitlus toimub hindamiskomisjoni ja kaas-kandidaatide ees. Selleks tuleb ette valmistada ja esitada umbes viie minuti pikkune teost selgitav ning põhjendav sõnavõtt, millele järgneb küsimuste voor.Loomingulise ülesande esitlusel hinnatakse esituse veenvust ja ladusust, adekvaatsust teose kontseptsiooni analüüsimisel ja esitlemisel. Oluline on töö ideelise ja kavatsusliku külje arusaadavaks tegemine, kontseptsiooni selge sõnastamine.

Eksamitele tuleb tulla vähemalt 5 min. enne eksami algust koos fotoga isikuttõendava dokumendiga. Eksamil ei ole lubatud kasutada kõrvalist abi.

Konkursipall koosneb 4  hindest 10 punkti süsteemis.

Vastuvõtulävend*: 15

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Tööde tagastamine

 

Lisainfo

Visandiplokk on kaustik, mis sisaldab tähenduslikku visuaalset materjali (joonistusi, kleebiseid, olmerämpsu jne.). Visandiplokk võib omada ka päeviku funktsiooni (uuri internetist märksõna “sketchbook” alt). Formaat võiks olla vähemalt A4. Graafika oma kitsamaks erialaks valinut eristab teistest kunstitudengeist suurem huvi joonistamise, raamatute, koomiksite, kirjutamise jms. vastu.

Eeldame teadlikkust kaasaegses kunstis toimuvast: soovitame külastada näitusi

http://ekasculpture.tumblr.com/

Valik galeriisid Tallinnas:

Tallinna Kunstihoone galeriid:

http://www.kunstihoone.ee/

Eesti Kunstnike Liidu galeriid:

Hobusepea galerii http://www.eaa.ee/hobusepea/hindex.htm

Draakoni galerii http://www.eaa.ee/draakon/dindex.htm

KUMU

http://www.kumu.ee/en/

Vaal Galerii

http://www.vaal.ee/

Temnikova 6 Kasela galerii

http://www.eaa.ee/draakon/dindex.htm

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2021

õppekava KAASAEGNE KUNST

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.

Täpsemalt loe kandideerimise kohta SIIT

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Tudengikandidaadilt ei eeldata eelnevat kogemust skulptuuri modelleerimisel, küll aga huvi kolmemõõtmelise kaasaegse kunsti vastu.

Kandidaadid, kelle punktisumma jätab nad vastuvõetute pingereast väljapoole, pakume võimalust olla osakonna sõbralistis ja saada osa aasta jooksul toimuvatest sündmustest-näitustest-seminaridest ning soovitame tulla uuele katsele järgmisel aastal.

Raja Residentuuri saavad kandideerida vähemalt BA kunstiharidusega noored kunstnikud.

 

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267 305
Põhja puiestee 7, D206

helen.jyrgens@artun.ee