Sisseastumine

Keda ootame?

Ootame laia silmaringiga, avatud meelega õppimishuvilisi noori. Eelnev kogemus saviga tuleb kasuks, et olla veendunud oma valikus, kuid pole ilmtingimata vajalik. Soovitav on siiski varasem kunstihuvi, mis väljendub läbitud kursustes, käidud huviringides, loetud raamatuis või külastatud näitustes.

Keraamikaga tegelemine pakub palju võimalusi: vorm, värv, maaliline, graafiline, tarbeline, abstraktne jne. Kuid keraamik vajab ka kannatust ja püsivust oma ideede realiseerimisel. Üpris sageli ei vasta tulemus ootustele, sest keraamika on inimese ja loodusjõudude (tuli, vesi, maa, füüsika, keemia) sümbioos. Katsetamine, ikka ja jälle uuesti proovimine, on iga keraamiku argipäev. Seepärast ootame ettevõtlikke, julgeid, eksperimenteerivaid sisseastujaid.

Keraamiku elu võib olla küll ka eraklik, kuid enamasti on vaja kellegi abi paluda või ise pakkuda, olgu siis tehnoloogilistes küsimustes, puupõletusprotsessis osaledes, transpordiküsimustes — koostöövalmidus kõige lihtsamateski ettevõtmistes tuleb alati kasuks. Kuid kõige olulisem on see, et oled huvitatud erialast ja õppimisest!

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT

17.06-01.07.2019 avalduste vastuvõtt internetis SAIS-is

01.07.2019 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00⎼16:00

Konkursi eeltingimused (riigieksamid):

1) eesti keele min. 30 punkti või eesti keel teise keelena min. 75 punkti

2) võõrkeel min. 30 punkti

Riigieksamid peavad olema sooritatud kuid pingereas arvesse ei lähe.

Vestlusele kaasa:

Vestlusele tuleb kaasa võtta kodus tehtud vähemalt 10 varasemalt tehtud tööd (joonistused, maalid, eskiisid, erialased katsetused/ideevisandid, fotod või maketid).

Vestluse ajad saavad sisseastujad SAIS-ist,  peale avalduse kinnitamist vastuvõtu töötaja poolt. Peale vestlust toimub valik sisseastumiseksamitele saajate vahel. Vestlus kestab 15 min inimese kohta ja toimub 09.07.2019, kell 10.00-17.00 (lõuna 13.00-14.00), Põhja pst 7.

Sisseastumiseksamid:

Kodus ettevalmistamiseks

1) erialaülesanne 1: ankeet (06.07.2019)

Kohapeal toimuvad

2) erialaülesanne 2: 2D kompositsioon (10.07.2019, 10.00-13.30, Põhja pst 7)

3) erialaülesanne 3: 3D kompositsioon (10.07.2019, 14.30-15.30, Põhja pst 7)

4) erialaülesanne 4: vestlus (11.07.2019, 10.00-17.00, Põhja pst 7)

Max. konkursi punktide arv: 10+10+10+10

Vastuvõtulävend*: 10

*vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Üliõpilaste vastuvõtu tulemused avalikustatakse SAIS-is.

Korduma kippuvad küsimused

Kas peab olema eelnev kogemus saviga?

Ei pea. Kuid see on hea, kui omad kindlat teadmist, et see sulle meeldib.

Kas peab vestlusele kaasa võtma valmis, põletatud keraamilisi esemeid?

Ei pea, aga kui sul on neid, tee valik oma sisetunde järgi ja võta kaasa ainult 1⎼2 sinu meelest õnnestunumat. Ülejäänud tööd võib pildistada ja lisada portfooliosse.

Kas portfoolio peab olema paberil esitatud? Kas portfoolio on vajalik? Mida sinna panna? Kas on mõõt? Maht?

Ei pea olema portfoolio, võivad olla ainult joonistused-maalid jm tööd.

Kui koostate portfoolio, palun esitage see paberil. Kindlat mõõtu ei ole, aga tööde hulga osas kokku kehtib sama nõue nagu originaalide puhul.

Mis teha, kui sisse ei saanud?

Alati võib uuesti kandideerida. Analüüsi oma eksamitulemusi. Hinnetest saab välja lugeda ained, mis olid nõrgemad ja takistuseks sissesaamisel. Püüa neid arendada järgmise aasta jooksul. Küsi nõu. Mingeid piiranguid kandideerimiskordade suhetes ei esine. Sul on eelis, et tead, mida oodatakse. Sa jätad mulje, et oled tõesti kindel oma valikus.

Kuidas ma saan ette valmistada end sisseastumisülesanneteks?

Eriala ülesanded on salastatud kuni eksamipäevani. Ometi saad harjutada kasutama värve ja pliiatsit, uurida kompositsiooni põhitõdesid. Peamine, usalda iseennast, ära vaata, kuidas teised teevad, mõtle ise, süvene. Joonistamise ja maaliülesanneteks saad harjutada endale ise natüürmorte seades ja maalides, paludes sõpradel või pereliikmetel endale poseerida. Väga kasulik on külastada näitusi ja süveneda nähtusse. Ka kunstiraamatute vaatamine on hea treening.


MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT

17.06–01.07.2019 avalduste vastuvõtt internetis SAIS-is (kuni 23:59)

01.07.2019 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10⎼16

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

  • CV
  • ankeet
  • portfoolio (digitaalselt, pdf-formaadis, maht kuni 20 Mb)

VESTLUS

Vestluse individuaalsed ajad saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Pingerida/konkursipall koosneb 2 hindest:

  • vestlus
  • portfoolio

Üliõpilaste vastuvõtu tulemused avalikustatakse SAIS-is.

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

Lisainfo

AVALDUSE ESITAMINE

Esita avaldus ja dokumendid siin

SISSEASTUMINE NUMBRITES

Sisseastumise statistika eelmistel aastatel