Sisseastumine

 

Keda ootame?

Ootame laia silmaringiga, avatud meelega õppimishuvilisi noori. Eelnev kogemus saviga tuleb kasuks, et olla veendunud oma valikus, kuid pole ilmtingimata vajalik. Soovitav on siiski varasem kunstihuvi, mis väljendub läbitud kursustes, käidud huviringides, loetud raamatuis või külastatud näitustes.

Keraamikaga tegelemine pakub palju võimalusi: vorm, värv, maaliline, graafiline, tarbeline, abstraktne jne. Kuid keraamik vajab ka kannatust ja püsivust oma ideede realiseerimisel. Üpris sageli ei vasta tulemus ootustele, sest keraamika on inimese ja loodusjõudude (tuli, vesi, maa, füüsika, keemia) sümbioos. Katsetamine, ikka ja jälle uuesti proovimine, on iga keraamiku argipäev. Seepärast ootame ettevõtlikke, julgeid, eksperimenteerivaid sisseastujaid.

Keraamiku elu võib olla küll ka eraklik, kuid enamasti on vaja kellegi abi paluda või ise pakkuda, olgu siis tehnoloogilistes küsimustes, puupõletusprotsessis osaledes, transpordiküsimustes — koostöövalmidus kõige lihtsamateski ettevõtmistes tuleb alati kasuks. Kuid kõige olulisem on see, et oled huvitatud erialast ja õppimisest!

Sisseastujalt ootame:

  • Tunnistus gümnaasiumi lõpetamise kohta.
  • Miinimumnõuetele vastavus essees ja võõrkeeles.
  • Lahendada osakonna poolt antud kodune ülesanne ja täita ankeet.
  • Vestlusel esitamiseks kaasa 10-15 tööd, milleks võivad olla maalid, joonistused, eskiisid ja erialased katsetused. Vestluse käigus tutvutakse kandidaatide varasemate töödega ja komisjoni liikmed esitavad küsimusi, mis puudutavad kandidaadi tegevust kunsti vallas, eriala valiku põhjendamist ning üldist silmaringi.
  • Eriala eksamite eesmärgiks on teada saada kandidaadi sobivust valitud erialal õpingute alustamiseks. Üks ülesanne on kodus lahendamiseks ja 3 ülesannet teostatakse kohapeal vastavalt kokkulepitud ajale.

 

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT

11.⎼28.06.2018 avalduste vastuvõtt internetis SAIS-is

27.⎼28.06.2018 avalduste vastuvõtt kohapeal (Estonia pst 7) kell 10:00⎼16:00

KODUSED ÜLESANDED

Sisseastujate e-posti aadressile saadetakse hiljemalt 29.06.2018 kodused ülesanded:

1. Ankeet

2. Erialaülesanne 1: kolmemõõtmeline kompositsioon

NB! Täidetud ankeet tuleb saata 02.07.2018 keraamika osakonna e-posti aadressile urmas.puhkan(ät)artun.ee ja erialaülesanne 1 tuleb võtta kaasa vestlusele 03.07.2018.

VESTLUS (Estonia pst 7)

03.07.2018 algusega kell 10:00 toimuvad vestlused sisseastujatega Estonia pst 7 ruumis 216A. Vestluse individuaalsed ajad saavad sisseastujad SAIS-ist, peale avalduse kinnitamist vastuvõtu töötaja poolt.

NB! Vestlusele tuleb kaasa võtta kodus tehtud erialaülesanne 1 ja veel vähemalt 10 varasemalt tehtud tööd (joonistused, maalid, eskiisid, erialased katsetused/ideevisandid, fotod või maketid).

Peale vestlust toimub valik, kes pääsevad eksamitele. Tulemused jõuavad SAIS-i 03.07.2018 õhtul.

Peale vestlusi toimub ka lühike eksamiks ette valmistav konsultatsioon.

EKSAMID KOHAPEAL (Estonia pst 7)

04.07.2018 kell 10:00⎼13:00 erialaülesanne 2: disainiülesanne, Estonia pst 7, ruum 226. Eksamile võta kaasa: vähemalt 3 lehte A2 paberit, pliiatsid, kustutuskumm, soovi korral tušš, marker vmt, akvarell- või guaššvärvid, veenõu, visandipaber, pintslid.

04.07.2018 kell 14:00⎼17:00 erialaülesanne 3: vormiülesanne, Estonia pst 7, ruum 226. Eksamile võta kaasa: voolimispulgad, nuga, käsn, põll.

Konkursipall koosneb 4 hindest 10 palli süsteemis:

erialaülesanne 1: joonistamine + maalimine,

erialaülesanne 2: pinnakompositsioon,

erialaülesanne 3: vormiülesanne ja

ankeet+vestlus.

Üliõpilaste vastuvõtu tulemused avalikustatakse SAIS-is hiljemalt 10.07.2018.

Korduma kippuvad küsimused

Kas peab olema eelnev kogemus saviga?

Ei pea. Kuid see on hea, kui omad kindlat teadmist, et see sulle meeldib.

Kas peab vestlusele kaasa võtma valmis, põletatud keraamilisi esemeid?

Ei pea, aga kui sul on neid, tee valik oma sisetunde järgi ja võta kaasa ainult 1⎼2 sinu meelest õnnestunumat. Ülejäänud tööd võib pildistada ja lisada portfooliosse.

Kas portfoolio peab olema paberil esitatud? Kas portfoolio on vajalik? Mida sinna panna? Kas on mõõt? Maht?

Ei pea olema portfoolio, võivad olla ainult joonistused-maalid jm tööd.

Kui koostate portfoolio, palun esitage see paberil. Kindlat mõõtu ei ole, aga tööde hulga osas kokku kehtib sama nõue nagu originaalide puhul.

Mis teha, kui sisse ei saanud?

Alati võib uuesti kandideerida. Analüüsi oma eksamitulemusi. Hinnetest saab välja lugeda ained, mis olid nõrgemad ja takistuseks sissesaamisel. Püüa neid arendada järgmise aasta jooksul. Küsi nõu. Mingeid piiranguid kandideerimiskordade suhetes ei esine. Sul on eelis, et tead, mida oodatakse. Sa jätad mulje, et oled tõesti kindel oma valikus.

Kuidas ma saan ette valmistada end sisseastumisülesanneteks?

Eriala ülesanded on salastatud kuni eksamipäevani. Ometi saad harjutada kasutama värve ja pliiatsit, uurida kompositsiooni põhitõdesid. Peamine, usalda iseennast, ära vaata, kuidas teised teevad, mõtle ise, süvene. Joonistamise ja maaliülesanneteks saad harjutada endale ise natüürmorte seades ja maalides, paludes sõpradel või pereliikmetel endale poseerida. Väga kasulik on külastada näitusi ja süveneda nähtusse. Ka kunstiraamatute vaatamine on hea treening.


MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT

11.⎼28.06.2018 avalduste vastuvõtt internetis SAIS-is (kuni 23:59)

27.⎼28.06.2018 avalduste vastuvõtt kohapeal (Estonia pst 7) kell 10:00⎼16:00

05.07.2018 alates kell 10.00 toimuvad vestlused keraamika suuna magistriõppesse sisseastujatega Estonia pst 7. Vestluse individuaalsed ajad saavad sisseastujad SAIS-ist, peale avalduse kinnitamist vastuvõtu töötaja poolt.

Üliõpilaste vastuvõtu tulemused avalikustatakse SAIS-is hiljemalt 10.07.2018.

Sisseastuja esitab koos avaldusega:

  • CV
  • ankeet
  • portfoolio

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

Lisainfo

AVALDUSE ESITAMINE

Esita avaldus ja dokumendid siin

SISSEASTUMINE NUMBRITES

Sisseastumise statistika eelmistel aastatel