Sisseastumine

Keda ootame õppima

Ootame laia silmaringiga, avatud meelega õppimishuvilisi noori. Eelnev kogemus saviga tuleb kasuks, et olla veendunud oma valikus, kuid pole ilmtingimata vajalik. Soovitav on siiski varasem kunstihuvi, mis väljendub läbitud kursustes, käidud huviringides, loetud raamatuis või külastatud näitustes.

Keraamikaga tegelemine pakub palju võimalusi: vorm, värv, maaliline, graafiline, tarbeline, abstraktne jne. Kuid keraamik vajab ka kannatust ja püsivust oma ideede realiseerimisel. Üpris sageli ei vasta tulemus ootustele, sest keraamika on inimese ja loodusjõudude (tuli, vesi, maa, füüsika, keemia) sümbioos. Katsetamine, ikka ja jälle uuesti proovimine, on iga keraamiku argipäev. Seepärast ootame ettevõtlikke, julgeid, eksperimenteerivaid sisseastujaid.

Keraamiku elu võib olla küll ka eraklik, kuid enamasti on vaja kellegi abi paluda või ise pakkuda, olgu siis tehnoloogilistes küsimustes, puupõletusprotsessis osaledes, transpordiküsimustes — koostöövalmidus kõige lihtsamateski ettevõtmistes tuleb alati kasuks. Kuid kõige olulisem on see, et oled huvitatud erialast ja õppimisest!

Ajakava

kuupäev täpsustamisel konsultatsioon 14.00-16.00 Põhja pst 7- B504

15.-29.06.2020 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

29.06.2020 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00

Klaas, keraamika ehe ja sepis õppekavale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee Ankeedi küsimused leiad SIIT

01.-07.07.2020 kohapeal toimuvad vestlused ja eksamid

Vastuvõtu tulemused teatatakse läbi SAISi hiljemalt 10. juulil.

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2020

õppekava KLAAS, KERAAMIKA, EHE JA SEPIS

BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Üldised vastuvõtutingimused

Riigieksamite nõuded

SISSEASTUMISEKSAMID:

Eksamite eesmärk on selgitada kandideerija loovat potentsiaali ja visuaalset tundlikkust, neid eesmärke silmas pidades on eksamiülesanded ka koostatud.

Vestlus

Vestlus toimub 01.07.2019 Põhja pst 7 ruumides B504 (ehe ja sepis) ja B604 (klaas, keraamika)

Isikliku vestluse aja saavad sisseastujad valida SAIS-is avaldust esitades vastavalt eelistatud õppesuunale.

Vestlusele tuleb kaasa võtta kodus tehtud vähemalt 10 varasemalt tehtud tööd (joonistused, maalid, eskiisid, erialased katsetused/ideevisandid, fotod või maketid).

 

Sisseastumiseksamid kohapeal

1) Eksamiülesanne 1: ankeet (vastatakse SAISis avaldust esitades)

2) Eksamiülesanne 2: kompositsioon (02.07.2020, 09.30-13.30, Põhja pst 7-A403)

Hinnatakse kompositsioonilist tervikut, olulise rõhutamist, kujundi värskust, originaalsust ja tabavust,
loovat isikupärast lähenemist. Kaasa võtta A2 mõõdus must või muu tumedatooniline paber, liim, käärid. Kollaažimaterjal on olemas kohapeal.

3) Eksamiülesanne 3: nutiülesanne (02.07.2020, 14.30-15.30, Põhja pst 7- A403)

Hinnatakse idee ja materjalikasutuse leidlikkust, olulise rõhutamist, kujundi värskust, originaalsust ja tabavust, loovat isikupärast lähenemist, töö vormistust, idee loetavust. Kaasa võtta liim, käärid, lõikenuga, teip, pliiats. Materjal ülesande teostamiseks on olemas kohapeal.

4) Eksamiülesanne 4: vestlus (03.07.2020, 10.00-17.00, Põhja pst 7- A403)

Kohapeal valminud eksamitööde 2 ja 3 esitlemine. Hinnatakse suulise eneseväljenduse oskust ja tööprotsessis tehtud valikute esitlemise veenvust.

Vastuvõtulävend* on 10

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2020

õppekava DISAIN JA RAKENDUSKUNST

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

  • Inglise keele oskust B2 tasemel tõendav dokument
  • CV
  • ankeet
  • magistritöö projekt (1 lk A4)
  • portfoolio digitaalselt, PDF-formaadis, maht kuni 40 Mb (mitte rohkem kui 10 projekti koos lühikirjeldustega)
    Kui portfoolio sisaldab videoformaadis töid, tuleb need portfoolios esitada toimiva veebilingina.

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis.

Esitatud dokumentide alusel valib komisjon välja kandidaadid, kes kutsustakse vestlusele.

Vestlus toimub 02.07.20 algusega kell 10.00 ruumis D405

Individuaalsed ajad saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Võimaluse korral palume vestlusele kaasa võtta ka paberkandjal portfoolio.

Konkursipall koosneb 2 hindest 10 punkti süsteemis.

Konkursipall koosneb:

  1. Vestlus
  2. Portfoolio

Vastuvõtulävend* on 10

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kas peab olema eelnev kogemus saviga?

Ei pea. Kuid see on hea, kui omad kindlat teadmist, et see sulle meeldib.

Kas peab vestlusele kaasa võtma valmis, põletatud keraamilisi esemeid?

Ei pea, aga kui sul on neid, tee valik oma sisetunde järgi ja võta kaasa ainult 1⎼2 sinu meelest õnnestunumat. Ülejäänud tööd võib pildistada ja lisada portfooliosse.

Kas portfoolio peab olema paberil esitatud? Kas portfoolio on vajalik? Mida sinna panna? Kas on mõõt? Maht?

Ei pea olema portfoolio, võivad olla ainult joonistused-maalid jm tööd.

Kui koostate portfoolio, palun esitage see paberil. Kindlat mõõtu ei ole, aga tööde hulga osas kokku kehtib sama nõue nagu originaalide puhul.

Mis teha, kui sisse ei saanud?

Alati võib uuesti kandideerida. Analüüsi oma eksamitulemusi. Hinnetest saab välja lugeda ained, mis olid nõrgemad ja takistuseks sissesaamisel. Püüa neid arendada järgmise aasta jooksul. Küsi nõu. Mingeid piiranguid kandideerimiskordade suhetes ei esine. Sul on eelis, et tead, mida oodatakse. Sa jätad mulje, et oled tõesti kindel oma valikus.

Kuidas ma saan ette valmistada end sisseastumisülesanneteks?

Eriala ülesanded on salastatud kuni eksamipäevani. Ometi saad harjutada kasutama värve ja pliiatsit, uurida kompositsiooni põhitõdesid. Peamine, usalda iseennast, ära vaata, kuidas teised teevad, mõtle ise, süvene. Joonistamise ja maaliülesanneteks saad harjutada endale ise natüürmorte seades ja maalides, paludes sõpradel või pereliikmetel endale poseerida. Väga kasulik on külastada näitusi ja süveneda nähtusse. Ka kunstiraamatute vaatamine on hea treening.