Ajakava

AVALDUSTE ESITAMINE

17.06-01.07.2019 kuni 23:59 Avalduste esitamine SAISis eestikeelsetele õppekavadele

01.07.2019 kuni 16:00 Avalduste vastuvõtt Eesti Kunstiakadeemias kohapeal

KOHAPEAL TOIMUVAD TESTID

01.07.2019 kell 10.00 Matemaatika test neile, kellel puudub matemaatika riigieksam või kes soovivad tulemust parandada (registreerumine vastuvott@artun.ee või läbi SAISi avaldust esitades).

01.07.2019 kell 13.00 Eesti keele test välisriigis keskhariduse omandanud kandidaatidele, kellel puudub eesti keele riigieksami tulemus (registreerumine vastuvott@artun.ee).

01.07.2019 kell 16.00 Eesti keele test vene õppekeelega kooli lõpetanutele, kelle puudub eesti keele riigieksami tulemus (registreerumine vastuvott@artun.ee).

SISSEASTUMISKATSED JA TULEMUSED

02.-12.07.2019 Kohapeal toimuvad vestlused ja eksamid: (täpsed eksamite ja vestluste ajad leiad iga eriala vastuvõtu lehelt või oma avalduselt SAISis)

hiljemalt 14.07.2019 Teatatakse vastuvõtu tulemused

kuni 17.07.2019  Vastuvõtukomisjonile apellatsiooni esitamise võimalus

kuni 17.07.2019 Õppima tulemise kinnitamine SAIS-is

LEPINGUTE SÕLMIMINE

14.-21.08.2019 Lepingute sõlmimine tasuliste üliõpilastega

22.08.2019  Õppeteenustasu esimese osamakse tasumise tähtaeg

23.08.2019  Üliõpilaste immatrikuleerimine

26.08.-07.09.2019 Lepingute sõlmimine tasuta õppekohal õppivate sisseastujatega

 

 

 

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267305

helen.jyrgens@artun.ee