Ajakava

AVALDUSTE ESITAMINE

01.03.-03.05.2018  Välisriigis omandatud haridusega isikute avalduste ja dokumentide esitamine, kui ei ole olemas ENIC/NARIC Keskuse kinnitust

14.-23.05.2018 Sisseastumiskatsed/vestlused võõrkeelsetel õppekavadel

25.05.2018 Tulemuste teatamine võõrkeelsetele õppekavadele vastuvõetutele

11.-28.06.2018 kuni 23:59 Avalduste esitamine SAISis eestikeelsetele õppekavadele

27.-28.06.2018 kuni 16:00 Avalduste vastuvõtt Eesti Kunstiakadeemias kohapeal

KOHAPEAL TOIMUVAD TESTID

29.06.2018 kell 11.30 Matemaatika test neile, kellel puudub matemaatika riigieksam

29.06.2018 kell 11.00 Eesti keele test välisriigis keskhariduse omandanud kandidaatidele, kellel puudub eesti keele riigieksami tulemus

29.06.2018 kell 14.00 Eesti keele test vene õppekeelega kooli lõpetanutele, kelle puudub eesti keele riigieksami tulemus

SISSEASTUMISKATSED JA TULEMUSED

02.-06.07.2018 Kohapeal toimuvad vestlused ja eksamid: (täpsed eksamite ja vestluste ajad leiad iga eriala vastuvõtu lehelt või oma avalduselt SAISis)

10.07.2018 Teatatakse vastuvõtu tulemused

kuni 13.07.2018  Vastuvõtukomisjonile apellatsiooni esitamise võimalus

kuni 16.07.2018 Õppima tulemise kinnitamine SAIS-is

LEPINGUTE SÕLMIMINE

15.08.-21.08.2018 Lepingute sõlmimine tasuliste üliõpilastega

23.08.2018  Õppeteenustasu esimese osamakse tasumise tähtaeg

24.08.2018  Üliõpilaste immatrikuleerimine

27.08.-07.09.2018 Lepingute sõlmimine tasuta õppekohal õppivate sisseastujatega

 

Abiks leidmisel

Hooned ja asukohad

 

Helen Jürgens

helen-jurgens

Spetsialist

6267305

helen.jyrgens@artun.ee