Ajakava

AVALDUSTE ESITAMINE

01.03.-03.05.2018  Välisriigis omandatud haridusega isikute avalduste ja dokumentide esitamine, kui ei ole olemas ENIC/NARIC Keskuse kinnitust

14.-23.05.2018 Sisseastumiskatsed/vestlused võõrkeelsetel õppekavadel

25.05.2018 Tulemuste teatamine võõrkeelsetele õppekavadele vastuvõetutele

11.-28.06.2018 kuni 23:59 Avalduste esitamine SAISis eestikeelsetele õppekavadele

27.-28.06.2018 kuni 16:00 Avalduste vastuvõtt Eesti Kunstiakadeemias kohapeal

KOHAPEAL TOIMUVAD TESTID

29.06.2018 kell 11.30 Matemaatika test neile, kellel puudub matemaatika riigieksam (registreerumine vastuvott@artun.ee). Ruum E-440.

29.06.2018 kell 13.00 Eesti keele test välisriigis keskhariduse omandanud kandidaatidele, kellel puudub eesti keele riigieksami tulemus (registreerumine vastuvott@artun.ee). Ruum E-405.

29.06.2018 kell 16.00 Eesti keele test vene õppekeelega kooli lõpetanutele, kelle puudub eesti keele riigieksami tulemus (registreerumine vastuvott@artun.ee). Ruum E-405.

SISSEASTUMISKATSED JA TULEMUSED

02.-06.07.2018 Kohapeal toimuvad vestlused ja eksamid: (täpsed eksamite ja vestluste ajad leiad iga eriala vastuvõtu lehelt või oma avalduselt SAISis)

10.07.2018 Teatatakse vastuvõtu tulemused

kuni 13.07.2018  Vastuvõtukomisjonile apellatsiooni esitamise võimalus

kuni 16.07.2018 Õppima tulemise kinnitamine SAIS-is

LEPINGUTE SÕLMIMINE

15.08.-21.08.2018 Lepingute sõlmimine tasuliste üliõpilastega

23.08.2018  Õppeteenustasu esimese osamakse tasumise tähtaeg

24.08.2018  Üliõpilaste immatrikuleerimine

27.08.-07.09.2018 Lepingute sõlmimine tasuta õppekohal õppivate sisseastujatega

 

Lisainfo

Abiks leidmisel

Hooned ja asukohad

 

Kontaktid

helen-jurgens

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267305

helen.jyrgens@artun.ee