Vastuvõtutingimused ja avalduse esitamine

Üldinfo

 • Doktoriõppe alustamise tingimus on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Doktoriõppesse astumine eeldab magistrikraadi või magistri tasemele vastavat haridust, kas doktoriõppe erialal või sellega vahetult seotud loome- või teadusvaldkonnas.
 • Doktoriõppe nominaalne õppeaeg on 4 aastat ja õppekava maht 240 EAP.
 • Välisriigis eelneva hariduse omandanud sisseastujatel tuleb koos haridusdokumentidega esitada ka Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang. Hinnangu saamine võib aega võtta kuni üks kuu seega soovitame võimalusel tegeleda hinnangu saamisega juba enne vastuvõtuperioodi algust.
 • Doktoriõppe vastuvõtueksam seisneb individuaalses vestluses (ca 20 minutit). Vestlused toimuvad ajavahemikul 3.–12. juuli 2019. Individuaalse vestluse aja leiab iga sisseastuja SAISist oma avalduse juurest.

 

 

Avalduse esitamine SAISis

 • Avaldusi saab esitada elektroonselt SAISis 17.06-01.07.2019 kuni kella 23.59ni
 • Juhul, kui avaldusel puuduvad andmed lõpetatud kooli ja/või riigieksami tulemuste kohta, tuleb korrata päringut riiklikest registritest, vajutades hariduskäigu ja/või hinnete ja tulemuste leheküljel nupule “Värskenda”.
 • Kui oled lõpetanud kooli enne 2004. aastat, siis tuleb sul oma haridusdokumendid esitada kooli paberil.
 • Kui sisseastumisavalduse esitamisel tulevad kõik andmed riiklikest registritest siis pole vaja eraldi tõendada senist haridusteed.
 • SAISis avaldust esitades veendu kindlasti, et oled oma avalduse esitanud, ja seda isegi juhul, kui avalduse koondvaates on mõni hoiatav ikoon. “Esitamata” staatuses avaldusi akadeemia menetleda ei saa.
 • Akadeemia vaatab läbi ja kinnitab kõik avaldused, mis on SAISis esitanud ning annab kandidaadile teada, kui mõni dokument on puudulik või avalduses esineb muid puudusi.
 • Tulemused teatatakse läbi SAIS keskkonna. Samuti saadetakse teade ka avaldusel märgitud e-posti aadressile.

Õppekavade teemavaldkonnad 2017/18

Kunstiteaduse õppekava:

* Kunsti- ja arhitektuuriajalugu

* Visuaal- ja materiaalkultuuri teooria ja praktikad

* Nõukogude arhitektuur, materiaalne kultuur ja kunst

* Kunstiajaloo historiograafia

* Soopõhine kunstiajalugu

Muinsuskaitse ja konserveerimise õppekava:

* Ajaloolise linnaehitusliku ja elukeskkonna kaitse ning jätkusuutlikkus

* Ajaloolised ja nüüdismaterjalid ja tehnoloogiad ning nende konserveerimise praktikad

* Eesti muinsuskaitse ja konserveerimise ajalugu

* Tehniline kunstiajalugu

Kunsti ja disaini õppekava:

* Sotsiaalselt osalev kunst

* Nüüdiskunst, kunstniku identiteet ning positsioon kaasaegsel kunstiväljal

* (Elu)keskkonna innovatsioon ja jätkusuutlik areng

* Kaasava disaini praktikad ja strateegiad

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267305

helen.jyrgens@artun.ee

Elika Kiilo-Kulpsoo

Doktorikooli koordinaator

53 068 909

elika.kiilo@artun.ee