Doktoriõpe

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute doktoriõppes keskendutakse konkreetse uurimisprobleemi lahendamisele. Doktoriväitekiri valmib individuaalse uurimistööna koostöös juhendajaga. Doktoriõppe üldained tagavad professionaalsed oskused teadustööks, erialaseminaride eesmärgiks on laiendada teadmisi sotsiaal- ja humanitaarteaduste aktuaalsetest uurimisprobleemidest ning metodoloogiatest. Individuaalset tööd täiendavad välisõppejõudude intensiivseminarid, samuti osaleb EKA Kultuuriteaduste ja kunstide doktorikoolis, mis pakub kõrgetasemelisi ning interdistsiplinaarseid loengu- ja seminarikursusi. Õppekava üldeesmärgid: – tagada rahvusvahelisel tasemel teoreetiline ettevalmistus ja teadmised kunstiteaduse erialal; – tagada sellele vastavad professionaalsed oskused uurimistöö metodoloogias ja selle filosoofilistes alustes; – süvendada akadeemilist väljendusoskust; – valmistada ette tipptasemel spetsialiste töötamiseks nii akadeemilise uurija, muuseumiteaduri kui ka kõrgkooli õppejõuna.   KVI doktoriõppekava juht on prof Andres Kurg.   Vt ka, kes on kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute eriala doktorandid ja nende väitekirjade teemasid.

Kaitstud doktoritööd

2024 Gregor Taul „Sekeldused monumentaalsusega. Monumentaal-dekoratiivkunst hilisnõukogude Eestis, Lätis ja Leedus” („Monumentality Trouble. Monumental-Decorative Art in Late Soviet Estonia, Latvia and Lithuania“). ...