Doktorandi staatus ja doktoriõppe rahastus alates 2022/2023

Alates 2022/2023 või hiljem immatrikuleeritud doktorantidele toimub doktoriõpe kolme mudeli järgi:

Doktorant-nooremteadur

Doktorant asub tööle nooremteaduri ametikohale, tal on töötaja ja üliõpilase staatus. Doktoriõppe programmi nominaalkestus on neli aastat ja tavapärane töökoormus on 1,0. Doktorant-nooremteaduri töötasu on 1840 eurot.
Töölepingu lisa on teadustööplaan. Doktorandi atesteerimise tulemusena otsustatakse töölepingu jätkumine.
Tööleping lõpetatakse doktorandi eksmatrikuleerimisel.
Doktorant-nooremteaduril on õigus saada töölepingu kohast puhkust.
Akadeemilise puhkuse võimalust doktorant-nooremteaduril ei ole.

Doktorant-üliõpilane

Doktorant on võetud vastu õppekohale ja tal on üliõpilase staatus. Doktorant-üliõpilane rahastab oma õpinguid ise.
EKA võib pakkuda stipendiumi doktorant-üliõpilasele. Stipendiumi suurus 2024. a on 750 eurot/kuus.
Tegevuskava kinnitatakse teadustööplaani alusel. Doktoriõppe programmi nominaalkestus on neli aastat. Doktorant võib teha õpingutes pause, kuid nominaalaeg ei või ületada kaheksat aastat. Akadeemilise puhkuse võimalust doktorandil ei ole.

Teadmussiirdedoktorant

Teadmussiirdedoktorant on asutuse või ettevõtte töötaja. EKA ja asutuse või ettevõtte vahel on sõlmitud koostööleping. EKAs on teadmussiirdedoktorant üliõpilase staatuses.

Lisainfo

Irene Hütsi
doktorikooli koordinaator
irene.hutsi@artun.ee