Arendusteenused


EKA osakonnad on ettevõtetele koostööpartneriks mitmesuguste arendusprojektide läbiviimisel.

Aitame ettevõtetel lahendada tootearendusega seotud väljakutseid, kasvatada toodete ja teenuste konkurentsivõimekust ja väärtust, teostame uuringuid ja nõustame protseduuride ning tööstusarenduse osas. Meie arendusalane koostöötegevus ja teenused põhinevad teadustööl, kasutades uusimaid valdkondlikke teadmisi ja arenguid.

 


 

Koostöötegevust koordineerib EKA teadus- ja arendusosakond.

tao@artun.ee
+372 6 267 108

 


 

Toote- ja teenusearenduse alane nõustamine:

Arhitektuur ja sisearhitektuur, tootedisain, graafiline disain, moedisain, nahakunst, tekstiilidisain, keraamika, klaas, graafika, muinsuskaitse ja konserveerimine.

 

Tootmise- ja tehnoloogiaalane nõustamine:

Tootedisain, moedisain, nahakunst, tekstiilidisain, keraamika, klaas.

Uute toodete ja teenuste arendamine:

Arhitektuur ja sisearhitektuur, tootedisain, graafiline disain, moedisain, nahakunst,tekstiilidisain, keraamika, klaas.

Tootekatsetuste ja tööstuslike eksperimentide korraldamine:

Tootedisain, moedisain, nahakunst, tekstiilidisain, keraamika, klaas.

 

Teostatavus- ja tasuvusuuringute korraldamine ja koostamine:

Arhitektuur ja sisearhitektuur, tootedisain, graafiline disain, moedisain, nahakunst, tekstiilidisain, keraamika, klaas, graafika, muinsuskaitse ja konserveerimine.

 

Nõustamine tootmissüsteemide, protseduuride ja tööstusarenduse osas:

Tootedisain, moedisain, nahakunst, tekstiilidisain, keraamika, klaas.

Konsultatsioonid,
loengud ja koolitused:

Arhitektuur ja sisearhitektuur, graafiline disain, keraamika, klaasikunst, moedisain, nahakunst, tekstiilidisain, tootedisain, muinsuskaitse ja konserveerimine, graafika, joonistamine, ettevõtlus ja intellektuaalomand.

Pilt

Teadus- ja arendusosakond

 • konsultatsioonid ettevõtlusalastes küsimustes ja juriidikas, taotluste, eelarvete jms koostamisel.
 • koostööprojektide algatamine, koordineerimine, juhtimine ning rahvusvaheliste arendusprojektide läbiviimine.
 • arendustegevusalaste konkursside läbiviimine.
 • kunsti-, disaini ja arhitektuurhariduse ning ettevõtlust lähendavate ettevõtluse ja intellektuaalomandi alaste koolituste pakkumine ja korraldamine.
Lisatud Püsilink
Pilt

ARHITEKTUURITEADUSKOND

 


 

 • Ruumiliste arengukavade koostamine.
 • Ruumiliste arengukavade jaoks vajaliku alginformatsiooni kogumine.
 • Ruumilise keskkonna ja linnaehituslike situatsioonide analüüsid.
 • Stsenaariumi planeeringud.
 • Ruumiliste stsenaariumide visualiseerimine.
 • Hoonete ideekavandite läbitöötamine.
 • 3D Labori teenused.

 

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala magistrikursus, arhitektide prof. Andres Alveri, prof. Veljo Kaasiku ja doktorant Indrek Rünkla juhendamisel, aitab märgata seoseid, mis sageli avanevad paremini kõrvaltvaataja värskele pilgule, leiab edasiseks arenguks lähtepunkte ning visioone ruumilise identiteedi tugevdamiseks. Magistrandid julgevad katsetada uusi lähenemisi, läbi mängida kujutlusi, lahendada paiga identiteedikriisi ja sõeluda välja eriomast.

Lisatud Püsilink
Pilt

GRAAFILISE DISAINI OSAKOND

 

 • Graafilise identiteedi ja firmagraafika kujundamine (logo, värvilahendus, blanketid jne).
 • Raamatukujundus.
 • Kirjatüüpide, fontide kujundamine.
 • Trükiste kujundamine (voldikud, broshüürid, plakatid, flaierid).
 • Veebilehekülgede kujundus ja teostus.
 • Veebibännerite kujundamine.
 • Rinnamärkide kujundamine ja valmistamine (ümmargused 2,5 cm diameetriga rinnamärgid).
 • Loengud ja workshopid graafilise disaini teemadel (kommunikatsioon avalikus ruumis, identiteediprogrammi väljatöötamine, kirjatüüpide kasutamine, disainiajalugu jpm).
 • Arvutikoolitus (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign).
 • Eksperthinnangud ja konsultatsioonid graafilise disaini ja tüpograafia alal.
Lisatud Püsilink
Pilt

KERAAMIKA OSAKOND

 • Laboriteenus
  Keraamikas kasutavate glasuuride ja masside katsetamine ja väiksemas koguses valmistamine eraisikutele ja ettevõtetele. Koostöö ARS Keraamikaga uute Eestis valmistatud glasuuride saamiseks.
 • Põletusteenus
  Keraamika põletus väikeses koguses eraisikutele ja ettevõtetele.
 • Toodangu näidiste valmistamine
  Oleme valmistanud koostöös Tallinna Keraamika Tehasega neile konkursi korras uusi tootenäidiseid. Osakond on edukalt osalenud ideekonkursil Rosenthali tehasele Saksamaal.
 • Eksperimentaalsete keraamika ahjude valmistamises osalemine
  Koostöös Kerako OÜ on keraamika osakond osalenud mitmete eksperimentaalsete ahjude valmistamises.
 • Ühekordsed näituseprojektid Kolmanda kursuse teisel semestril on osakond teinud koostööd erinevate firmadega, et välja panna Kohila puupõletusahjus valminud suuremõõtmelisi objekte. Näiteks on valminud näitused koostöös selliste firmadega nagu TELE 2, Electrolux, Hortes, Arens, Husqvarna.
 • Erialane konsultatsioon Keraamika osakonna töötajad ja õppejõud on alati valmis pakkuma erialast konsultatsiooni kõigile huvilistele.
Lisatud Püsilink
Pilt

KLAASIKUNSTI OSAKOND

 
Klaasidisain

 • Auhinnad.
 • Lauanõud.
 • Sisekujunduselemendid.
 • Valgustid.

 
Klaasikunst

 • Unikaalobjektid.
 • Vitraažid.
 • Näituseprojektid.

 
Õpikojad ja täienduskursused

 • Erinevad sulatustehnikad.
 • Vitraažitehnikad.
 • Klaasipuhumine ja -valu.
 • Klaasimaali ja trükitehnikad.
 • Liivsöövitus.
 • Külmtöötlustehnikad.

 
Restaureerimine

 • Vitraažid.

 
Loengud ja konsultatsioonid

Lisatud Püsilink
Pilt

MOEDISAINI OSAKOND

 

Moedisain

 • Vormirõivaste disain – kavandamine ning teostus.
 • Personaalne moedisaini konsultatsioon.

 

Moestilistika

 • Personaalne nõustamine.
 • Fotode stilistika.
 • Kostüümi stilistika reklaamfilmidele jm.

 

Reklaamtooted

 • Erinevad firma sümboolikat kandvad tooted: kotid, T-särgid, triiksärgid, põlled jm.

 

Loengud

 • Moest.
 • Stilistikast.
 • Kostüümiajaloost.
Lisatud Püsilink
Pilt

NAHAKUNSTI OSAKOND

 

 • Unikaalköidete (s.h. kroonikaraamatute, albumite) teostamine.
 • Kataloogiköited (tiraaź max 200-300 tk).
 • Auaadresskaante valmistamine.
 • Köitelahenduste väljatöötamine.
 • Erialased konsultatsioonid.
 • Aksessuaari kollektsioonide väljatöötamine (kotid, jalatsid, peakatted).
Lisatud Püsilink
Pilt

TEKSTIILIDISAINI OSAKOND


 

 • Tekstiilidisaini, trüki- ja viimistlustehnoloogiate ning kaasaegsete tekstiilmaterjalide alased kontsultatsioonid ja koolitused.
 • Sisustuskangaste disain.
 • Sisekujunduse tekstiilsed lahendused.
 • Arukad tooted (Smart textiles).
 • Rõivakangaste disain (kootud, trükitud, erinevad viimistlused).
 • Silmuskudumine.
 • Sotsiaalne disain (tekstiilsed õppe – ja teraapiavahendid).
Lisatud Püsilink

TOOTEDISAINI OSAKOND

 


 

 • Tootearendus – projektipõhine lähenemine tellijat huvitava tootedisainlahenduse välja töötamiseks: kontseptsioon, eskiisid.
 • 3D mudelid, modelleerimine, prototüübid.
 • Disainialane konsultatsioon ja nõustamine.
 • Disainialased uuringud.
 • Kaasaja võimalusi ja vajadusi arvestavate õpi- ja töökeskkondade uuringud ja arendus.
 • Disainimetoodikad tervishoiu süsteemide, teenuste ja -toodete arenduses.

Vaata tootedisain osakonna kohta lähemalt SIIT.

Lisatud Püsilink
Pilt

MUINSUSKAITSE JA KONSERVEERIMISE OSAKOND

 

 • Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täiendkoolitus.
 • Hoonete ja ehitusalade ajaloo uuringud.
 • Väiksemate ajalooliste ehitiste ja kultuuriväärtusega detailide ülesmõõtmine ja digitaalsete mõõdistusjooniste koostamine.
 • Kultuuriväärtusega detailide ja tarindite inventeerimine ja fotografeerimine (abitööd muinsuskaitse eritingimuste ja ehitusprojektide koostamisel).
 • Piirkonna hoonestuse inventeerimine ja väärtusklasside määramine, miljööväärtusega hoonestusalade piiriettepanekute ning kaitse- ja kasutustingimuste koostamine.
 • Üld- ja detailplaneeringute koostamise protsessis kultuuripärandit käsitlevate osade koostamine ja/või sellealased konsultatsioonid.
 • Viimistlusuuringud (värvi- ja krohvikihtide ning -tüüpide määramine, maalingute olemasolu kindlaks tegemine interjööris koos esmaste konserveerimise ja restaureerimisettepanekutega, tapeedikihtide uuringud).
 • Kunstiteoste seisundi ekspertiis (nii maalid, maalingud kui skulpturaalsed objektid).
 • Kunstiteoste konserveerimine-restaureerimine (nii maalid, maalingud kui skulpturaalsed objektid).
 • Erialased konsultatsioonid.
Lisatud Püsilink
Lae rohkem...
Täida küsitlus, võida meeneid!