Käimasolevad projektid

Elamiskõlblikkus – avalike teenuste kujundamine vastupidavatele naaberkondadele

Liveability partnerluse eesmärk on varustada kohalikud ametiasutused disainiprintsiipide ja -tööriistadega, mis aitavad lahendada 21. sajandi keerulisi ja omavahel seotud probleeme.  Eesmärk on algatada juhtidega dialooge, et lõimida avalikus ...

Jätkusuutlikkus tekstiili-, riide-, naha- ja jalatsisektoris

SiT projekt hõlmab 8 ELi riigist pärit 15 partnerit, kellest koosneb konsortsium kutseõppe (VET), kutsekeskhariduse (c-VET), kõrghariduse (HE) ja ettevõete baasil, et luua sild hariduse ja tööturu vahele. SiT projekti eesmärk on edendada ...

Monumendi uued raamid (Kultuuriministeeriumi grant, 2024–2026)

Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse on algatanud ulatuslikud debatid Vene ja Nõukogude pärandi üle nii Eestis kui mujal. Sellega on kaasnenud monumentide ja muu pärandi eemaldamine, algatused selle seadusandlikuks ja riiklikuks ...

Upmade oskusteabe viimine Keeniasse

Probleemi lahendamine Keenias on tekstiilitööstusel tõsine keskkonnaprobleem. Tekstiilitootmises levinud lineaarne tootmismudel on suur kliimamuutuste põhjustaja, mida iseloomustab ülemäärane tooraine-, vee- ja ...

MUUSA: materjali-uurimuse süntees ja arendus

Projekti eesmärk on välja töötada materjalist lähtuva loovuurimuse metodoloogia koosloome meetodil. Projekti jooksul katsetatakse ja sünteesitakse erinevaid mudeleid ning küsitakse: kuidas käsitleda loomepraktikas ...

Leitud kirja leiutamine: vanadest kirjatüüpidest uuteni Eesti kontekstis

Projekt “Leitud kirja leiutamine” uurib kirjatüüpide ja trükivormide loomist Eesti kontekstis, tuvastades sellele ajalooliselt omaseid tehnikaid ja eripärasid ning rakendades neid uuenduslikul moel. Uurimus algab ...

Fashion TEX

Fashion TEX projektis osaleb 11 Euroopa riigi 13 partnerit eesmärgiga luua kõrgkoolides uus, jagatud ekspertiisitasand digitaalse moekunsti õpetamiseks. Projekt täiendab õppekavasid sisuga, mis on suunatud ...

Multisensoorne disain somaatilise heaolu nimel

Somaatilise heaolu multisensoorne disain, mis põhineb ideel süveneda kehaliste aistingute valdkonda, võib avada värskeid vaatenurki meie kehale, kasvatades kehateadlikkust ja julgustades enda eest hoolitsemise praktikaid. ...

Muutuste juhtijad – institutsioonidevaheline koostöö sotsiaalse disaini valdkonnas

Change Agents Blueprints Partnerid: Moholy-Nagy University of Art and Design Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Fundacio Privada Elisava Escola Universitaria, Hispaania Universitat der Kunste Berlin Libera, ...

LIFE heritageHOME

Programm LIFE heritageHOME on suunatud pärandhoonete omanikele ning selle eesmärk on töötada välja ja piloteerida terviklik konsultatsiooniteenus ja läbimõeldud protseduurid, mis hõlbustaks ...

Siseruumi õhukvaliteedi ja ruumis viibijate terviseriskide vähendamine

Uurimus eesmärk: Siseruumi õhukvaliteedi ja ruumisviibijate terviseriskide vähendamine taastuvatel ressurssidel põhineva uudse komposiitmaterjali abil. Uurimuse laiem eesmärk on läbi loomeprotsessi hinnata interjööris ...

Kunstnikud ja disainerid looduse uurijate, mõtestajate ja partneritena tasaarengu kontekstis

Segaduse külvist teadmiste korjeni Marta Konovalov, Jane Remm Tallinna Botaanikaaia Meelte aed, Kloostrimetsa tee 52, Tallinn Oktoobrist 2023 märtsini 2024 on Tallinna Botaanikaaia Meelte aia kesksed kastid ...

Kogemuspõhiste disainiprintsiipide uurimine ja rakendamine kotidisainis

Loovuurimus tegeleb kogemuspõhiste disainiprintsiipide uurimisega kotidisainis ja keskendub toote elukaare pikendamisele kandja emotsionaalse seotuse abil. Projekt uurib mälestustes säilinud tajude ja tootekirjelduste ...

Sadamalinnade väärtused ja jätkusuutlik areng

Uurimisprojekti "Tallinna vanalinna jätkusuutlik haldamine ja eksponeerimise" jätkuprojekt, mille eesmärk on tagada Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna ...

Transform 4 European Research and Innovation — T4ERI

Transform4Europe (T4EU) ülikoolide konsortsiumi lisategevuse T4ERI ...

Kunstiajalugu kontakttsoonis (EKA teadusgrant, 2023–2024)

Projekt “Kunstiajalugu kontakttsoonis: populaarne ja fiktsionaalne Eesti kunsti(ajaloo)kirjutuses” uurib kunstiteaduse suhet avalikkusega – mitte-akadeemilisi vorme, mida kunstikirjutus võib võtta: erinevad ilukirjanduslikud ja filmikunstilised ...

ACuTe – digitaalsete tehnoloogiate ja etenduskunstide edendamine

EKA on üks partnerorganisatsioone innovaatilises digitaalsete tehnoloogiate ja etenduskunstide arendamisele pühendatud Loov Euroopa projektis ACuTe. Projekti eesmärk on uurida etenduskunstide loomise ja esitamise ...

Tsunftimeistrid: provintsilinnade kunstilooming uuenduse ja traditsiooni vahel 17.–19. sajandil

Teadusprojekt võtab vaatluse alla Eesti alal tegutsenud maalijate tsunftide tegevuse 17.–19. sajandil. Eesmärk on lai multidistsiplinaarne lähenemine, mis põimib kunstiajaloolist käsitlust sotsiaalajaloo vaatenurgaga ning ...

LIFE IP BuildEST

LIFE IP BuildEST ehk renoveerimismaraton on projekt, mille käigus uuendatakse ja viiakse ellu Eesti hoonete rekonstrueerimise pikaajalise strateegia eesmärke ning tegeletakse rohepöördega hoonete energiatõhususe ja kliimakindluse ...

Mõisaportaali kaasajastamine uurijaid ja avalikkust kaasavaks platvormiks

Projekti eesmärk on Eesti mõisate andmebaaside, sh mois.ee kaasajastamine ja arendamine mitmetasandiliseks digitaalseks platvormiks mõisapärandit puudutava informatsiooni kogumiseks, süstematiseerimiseks ja ...

Transform4Europe – T4EU

Transform4Europe (The European University for Knowledge Entrepreneurs) on ...

Prognoos ja fantaasia hilisnõukogude arhitektuuris (PSG, 2020–2024)

Uurimisprojekt keskendub fantaasiale hilisnõukogude perioodi arhitektuuris ning selle rollile sõjajärgse moderniseerimise mõjude vahendajana. 1960. aastatest alates seostasid mitmed arhitektid Nõukogude Liidus oma töö uute tehniliste ...

Eesti siirdekultuuri arengumustrid (1986–1998) (PRG, 2020–2024)

Uurimisprojekt võtab vaatluse alla kultuuriprotsessid Eestis aastatel 1986–1998: nn siirdeperioodil, mis langeb kokku sotsialistliku süsteemi lagunemisega Ida-Euroopas ja sellega kaasnenud põhjalike poliitiliste, majanduslike, ...

Koguteos „Eesti kunsti ajalugu” (1999–2025)

„Eesti kunsti ajalugu" on EKA kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi kõige vanem teadusprojekt, millega alustati 1999. aastal. Seitsmeköitelise „Eesti kunsti ajaloo" eesmärgiks on hõlmata Eesti kunsti- ja visuaalkultuuri ajalugu võimalikult ...

Bernt Notke Püha Vaimu kiriku altariretaabli uuringud

Projekti peaeesmärk on Eesti ühe tuntuma kunstiteose, Bernt Notke Püha Vaimu kiriku altariretaabli uuringute kaudu avardada teadmisi teose loomise konteksti, materjalikasutuse, tehnikate ja hilisemate muudatuste kohta; dokumenteerida teose ...

MuutMoodulMaja – mass-kohandatavad moodulmajad

Muutmoodulmaja projekti eesmärgiks on panna alus tehasemaja projekteerimise õppe- ja arendussuunale EKA Arhitektuuriteaduskonnas. Sihiks on seatud uute modulaarsete ja kohandatavate majakontseptsioonide – ...