Kaitstud doktoritööd

2023

Mariann Raisma

Muuseumi võim. Muuseum kollektiivse mälu kujundajana Eestis 20. sajandi murranguperioodidel (The Power of the Museum. Shaping Collective Memory in Estonia during the Turning Points of the 20th Century)

Doktoritöö juhendajad: dr Anneli Randla ja prof Linda Kaljundi

Õppekava: muinsuskaitse ja konserveerimine

 

Arife Dila Demir

(Tekstiilist) laiendatud soma: kehalise ebamugavuse somaesteetika (Extended [Textile] Soma: Somaesthetics of Bodily Discomforts)

Doktoritöö juhendajad: prof Nithikul Nimkulrat (OCAD University) ja dr Kristi Kuusk (Eesti Kunstiakadeemia)

Õppekava: kunst ja disain

 

Britta Benno

Mõtlemine kihtides, kujutlemine kihtides. Posthumanistlikud maastikud laiendatud joonistus- ja graafikaväljal

(Thinking in Layers, Worlding in Layers: Posthuman Landscapes in Expanded Field of Printmaking and Drawing)

Doktoritöö juhendaja: dr Elnara Taidre

Õppekava: kunst ja disain

 

Anders Härm

Allumatud kehad. Radikaalsed performatiivsed praktikad 20. ja 21. sajandi kunstis ja kultuuris

(Disobedient Bodies. The Radical Performative Practices in Art and Culture of the 20th and 21st Centuries)

Doktoritöö juhendaja: prof Andres Kurg (Eesti Kunstiakadeemia)

Eelretsensendid dr Madli Pesti (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) ja dr Jaak Tomberg (Tartu Ülikool).
Oponent dr Madli Pesti.

Õppekava: kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud

2022

Roemer van Toorn

Making Architecture Politically. From Fresh Conservatism to Aesthetics as a Form of Politics

Eelretsensendid: prof Panu Lehtovuori (Tampere Tehnikaülikool) ja prof Arie Graafland. Oponent: prof Arie Graafland.

Õppekava: arhitektuur ja linnaplaneerimine

2021

Rait Rosin

Sotsiaalne kunst kui ühiskondlike normide kasvulava: kunstnike ja kunstipubliku vastastikused ootused Eesti väikelinnades

(Social Art as the Source for Changing Social Norms: Artists’ and Art Viewers’ Expectations in Estonian Small Towns)

Doktoritöö juhendajad: dr Raivo Kelomees (Eesti Kunstiakadeemia) ja dr Margus Vihalem (Tallinna Ülikool)
Eelretsensendid: dr Heie Marie Treier (Tallinna Ülikool) ja dr Elo-Hanna Seljamaa (Tartu Ülikool)
Oponent: dr Heie Marie Treier

Õppekava: kunst ja disain

Greta Koppel

Hüvasti, konossöörlus? Kunstiteos kui kunstiajaloolise uurimise kese

(Farewell to Connoisseurship? Work of Art in Focus of Art Historical Research)

Doktoritöö juhendaja: prof Krista Kodres (Eesti Kunstiakadeemia)
Eelretsensendid: dr Jaanika Anderson (Tartu Ülikooli muuseum), dr Anu Mänd (Tallinna Ülikool)
Oponent: dr Anu Mänd

Õppekava: kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud

Jaana Päeva

Everyday Companions. Meaning-Making Process Through Handbag Design

(Igapäevased kaaslased. Tähendusloome protsess käekotidisaini näitel)

Doktoritöö juhendaja: dr Nithikul Nimkulrat (OCADi Ülikool)
Doktoritöö eelretsensendid: dr Rosita Nenno, dr Malcolm Barnard (Loughborough Ülikool)
Doktoritöö oponent: dr Malcolm Barnard

Õppekava: kunst ja disain

2020

Siim Tuksam

Modulated Modularity – from mass customisation to custom mass production

(Moduleeritud modulaarsus – masskohandamisest kohandatud masstootmiseni).

Doktoritöö juhendajad: dr Renee Puusepp (Eesti Kunstiakadeemia) ja dr Antoine Picon (Harvard University)
Eelretsensendid: Andrew Witt (Harvard University) ja dr John Harding (University of Reading)
Oponent: Andrew Witt

Video doktoritöö kaitsmisest 22.12.2020: tv.artun.ee

Õppekava: arhitektuur ja linnaplaneerimine

Sille Pihlak

Prototyping Protocols, Protocolling Prototypes: A Methodological Development of Somatic Modularity for Algorithmic Timber Architecture in Estonian Context

(Prototüüpides protokolle, protokollides prototüüpe: Somaatilise modulaarsuse meetodi kujunemine puitarhitektuuris).

Doktoritöö juhendajad: dr Jüri Kermik (Eesti Kunstiakadeemia) ja dr Roland Snooks (RMIT University)
Eelretsensendid: prof Michael U. Hensel (Vienna University of Technology) ja dr Jan van Schaik (RMIT University)
Oponendid: prof Michael U. Hensel ja dr Jan van Schaik

Video doktoritöö kaitsmisest 21.12.2020: tv.artun.ee

Õppekava: arhitektuur ja linnaplaneerimine

Ingrid Ruudi

Spaces of the Interregnum. Transformations in Estonian Architecture and Art, 1986–1994

(Ruumiline interreegnum. Muutused Eesti arhitektuuris ja kunstis 1986–1994)

Doktoritöö juhendaja: prof Andres Kurg (Eesti Kunstiakadeemia)
Eelretsensendid: prof Vladimir Kulić (Iowa State University), dr Johannes Saar (Tartu Ülikool)
Oponent: prof Vladimir Kulić

Õppekava: kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud

Kristina Jõekalda

German Monuments in the Baltic Heimat? A Historiography of Heritage in the „Long Nineteenth Century

(Saksa mälestised ja Balti Heimat. Pärandi historiograafia „pikal 19. sajandil“)

Doktoritöö juhendajad: prof Krista Kodres (Eesti Kunstiakadeemia), prof Ulrike Plath (Tallinna Ülikool)
Doktoritöö eelretsensendid: prof Jörg Hackmann, dr Ants Hein
Doktoritöö oponent: prof Jörg Hackmann (Szczecini Ülikool; Greifswaldi Ülikool)

Õppekava: kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud

2019

Claudia Pasquero

Polycephalum: esteetika ja ökoloogiline intelligentsus arhitektuuris ja linnakujunduses

(Polycephalum: Aesthetic as a measure of ecological intelligence in Architecture and Urban Design”)

Video doktoritöö kaitsmisest 22. novembril 2019 Barcelona Disaini Kolledžis BAU

Doktoritöö juhendajad: dr Veronika Valk (Eesti Kunstiakadeemia) ja prof Mario Carpo (The Bartlett School of Architecture, University College London)

Eelretsensendid: prof dr Christopher Pierce (Londoni Arhitektuuri Assotsiatsioon) ja prof dr Bart Lootsma (Innsbrucki Ülikool)

Oponent: prof dr Christopher Pierce

Õppekava: arhitektuur ja linnaplaneerimine

Maris Mändel

Tehiskivimaterjalid Eesti 20. sajandi arhitektuuris. Kasutuslugu ja väärtustamine

(Bricks, blocks and panels commonly used in 20th century Estonian architecture. The story of their use and value)

Doktoritöö juhendajad: prof dr Mart Kalm (Eesti Kunstiakadeemia) ja prof dr Lembi-Merike Raado (Tallinna Tehnikaülikool)

Eelretsensendid: prof dr Karl Õiger (Tallinna Tehnikaülikool) ja dr Kurmo Konsa (Tartu Ülikooli ajaloo- ja arheoloogia instituut)

Oponent: prof dr Karl Õiger

Õppekava: muinsuskaitse ja konserveerimine

Kädi Talvoja

Karm stiil eesti kunstiajalookirjutuse kontekstis

(Severe Style in the Context of Estonian Art History Writing)

Doktoritöö juhendaja: prof dr Virve Sarapik

Eelretsensendid: dr Epp Annus (Eesti Kirjandusmuuseum) ja dr Anu Allas (Eesti Kunstimuuseum)

Oponent: dr Epp Annus (Eesti Kirjandusmuuseum)

Õppekava: kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud

2018

Varvara Guljajeva

From interaction to post-participation: the disappearing role of the active participant

(Interaktsioonist osalusjärgsuseni: aktiivse osaleja kaduv roll)

Doktoritöö juhendaja: dr Raivo Kelomees (Eesti Kunstiakadeemia) ja dr Pau Waelder (The Open University of Catalonia)

Eelretsensendid: prof dr Christa Sommerer (Interface Cultures, The University of Art and Design Linz) ja prof dr Moises Mañas Carbonell (Faculty of Fine Arts, Polytechnic University of Valencia)

Oponent: prof dr Christa Sommerer (Interface Cultures, The University of Art and Design Linz)

Õppekava: kunst ja disain

Ülo Pikkov

Anti-Animation: Textures of Eastern European Animated Film

(Anti-animatsioon, Ida-Euroopa animatsioonfilmi eripära)

Doktoritöö juhendaja: dr Raivo Kelomees (Eesti Kunstiakadeemia)

Eelretsensendid: prof dr Robert Sowa (Academy of Fine Arts in Krakow) ja dr Michal Bobrowski (Jagiellonian University)

Oponent: prof dr Robert Sowa (Academy of Fine Arts in Krakow)

Õppekava: kunst ja disain

2017

Fideelia-Signe Roots

Naine kui kangelane

(Woman as a Hero)

Doktoritöö juhendajad: dr Tiina Ann Kirss ja prof dr Katrin Kivimaa (Eesti Kunstiakadeemia)

Konsultant: Marko Mäetamm, MA

Eelretsensendid: dr Eve Annuk (Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu) ja dr Margus Ott (Tallinna Ülikool)

Oponent: dr Eve Annuk (Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu)

Õppekava: kunst ja disain

Erki Kasemets

Väljaspool tavalist: pidu, prügi ja polügoonteater. Brikolaaž kui loome- ja uurimisviis

(Outside the Ordinary: Party, Garbage and Polygon Theatre. Bricolage as a Creative and Research Method)

Doktoritöö juhendajad: dr Juha Varto (Aalto University School of Arts, Design and Architecture, Helsinki), dr Aili Aarelaid-Tart (Tallinna Ülikool) ja dr Liina Unt (Eesti Kunstiakadeemia)

Eelretsensendid: dr Luule Epner (Tartu Ülikool) ja dr Anu Allas (Eesti Kunstimuuseum)

Oponent: dr Luule Epner (Tartu Ülikool)

Õppekava: kunst ja disain

Tüüne-Kristin Vaikla

Re-purposing Space: the Role and Potential of Spatial Intervention

(Ruumi ümbermõtestamine. Ruumilise sekkumise roll ja võimalus)

Doktoritöö juhendajad: prof dr Ranulph Glanville (Royal College of Art, London) ja prof dr Mart Kalm (Eesti Kunstiakadeemia)

Eelretsensendid: dr Suzie Attiwill (RMIT University, Melbourne) ja dr Lilian Hansar (Eesti Kunstiakadeemia)

Oponent: prof Morten Lund (Chalmers University of Technology)

Õppekava: kunst ja disain

2016

Elnara Taidre

Mudel, metafoor, mäng. Omamütoloogiline tervikkunstiteos visuaalkunstis 20. sajandi paradigmavahetuse kontekstis

(Model, Metaphor, Play: The Total Mythological Work of Art in the Context of Paradigm Shift in the 20th Century)

Doktoritöö juhendaja: dr Virve Sarapik (Eesti Kunstiakadeemia)

Eelretsensendid: dr Anu Allas (Eesti Kunstimuuseum) ja dr Tiina Kirss (Tartu Ülikool)

Oponent: dr Tiina Kirss (Tartu Ülikool)

Õppekava: kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud

* Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud 2017. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi 2. preemia ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas doktoriõppe astmes

Carla Castiajo

Purity or Promiscuity? Exploring Hair as a Raw Material in Jewellery and Art

(Puhtus ja promiskuiteet. Uurimus juustest kui materjalist kunstis ja ehtekunstis)

Doktoritöö juhendajad: prof Kadri Mälk (Eesti Kunstiakadeemia) ja emeriitprofessor dr Robert Baines (RMIT University, Melbourne)

Eelretsensendid: prof dr Kartin Kivimaa (Eesti Kunstiakadeemia) ja dr Ana Campos (Portugal)

Oponent: dr Ana Campos (Portugal)

Õppekava: kunst ja disain

* Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud 2017. a üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi 1. preemia ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas doktoriõppe astmes

Indrek Rünkla

Arhitektuursest mõtlemisest: seostest tunnetuslike ja ühiskondlike konstruktsioonide vahel arhitektuuri praktika näitel

(Architectural Way of Thinking: About the Connections Between Social and Cognitive Structures in the Practice of Architecture)

Juhendajad: dr Margus Vihalem (Tallinna Ülikool) ja dr Clarissa Moreira (Fluminense Federal University, Brazil)

Eelretsensendid: dr Epp Lankots (Eesti Kunstiakadeemia) ja dr Margus Ott (Tallinna Ülikool)

Oponent: dr Margus Ott (Tallinna Ülikool)

Õppekava: kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud

* EKA teaduspreemia 2016

2015

Piibe Piirma

Hybrid Practices: Art and Science in Artistic Research

(Hübriidsed praktikad. Kunst ja teadus loomepõhises uurimistöös)  

Juhendaja: dr Andi Hektor (Tartu Ülikool)

Konsultant: dr Veronika Valk (Eesti Kunstiakadeemia)

Eelretsensendid: dr Raivo Kelomees (Eesti Kunstiakadeemia) ja dr Laura Beloff (University of Copenhagen)

Oponent: dr Rasa Smite (RixC, Liepaja University)

Õppekava: kunst ja disain

Stacey May Koosel

The Renegotiated Self: Social Media’s Effects on Identity

(Ümberkujundatud mina. Sotsiaalmeedia mõju identiteedile)

Juhendaja: dr Raivo Kelomees (Eesti Kunstiakadeemia)

Eelretsensendid: dr Marina Grišakova (Tartu Ülikool) ja prof dr Mauri Kaipainen (Södertörn University)

Oponent: prof dr Mauri Kaipainen (Södertörn University)

Õppekava: kunst ja disain. Väitekiri kaitstud eksternina

2014

Epp Lankots

Moodsa arhitektuuri kriitiline historiograafia. Modernsuse käsitlused Leo Gensi ja Leonhard Lapini arhitektuuriajaloolistes tekstides 1960.–1980. aastail

(Critical Historiography of Modern Architecture: Narrating Modernity in the Architectural Histories of Leo Gens and Leonhard Lapin in the 1960s–1980s)

Juhendaja: prof dr Mart Kalm (Eesti Kunstiakadeemia)

Eelretsensendid: dr Marek Tamm (Tallinna Ülikool) ja prof dr Akos Moravanszky (ETH Zürich)

Oponent: dr Marek Tamm (Tallinna Ülikool)

Õppekava: kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud. Väitekiri kaitstud eksternina

* Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali arhitektuuritegevuse preemia 2015

Andres Kurg

Boundary Disruptions: Late-Soviet Transformations in Art, Space and Subjectivity in Tallinn 1968–1979

(Segilöödud piirid. Hilisnõukogude muutused kunstis, ruumis ja subjektsuses Tallinnas aastatel 1968–1979)

Juhendaja: prof dr Katrin Kivimaa (Eesti Kunstiakadeemia)

Eelretsensendid: prof Malcolm Miles (Plymouth University) ja dr Eneken Laanes (Yale University)

Oponent: prof Malcolm Miles (Plymouth University)

Õppekava: kunstiteadus ja visuaalkultuuri uuringud. Väitekiri kaitstud eksternina

* Eesti Kultuurkapitali arhitektuuri sihtkapitali arhitektuuritegevuse preemia 2015

2013

Kadri Kallaste

Preservation of Wallpapers as Parts of Interiors: Addressing Issues of Wallpaper Conservation on the Basis of Projects Carried Out in Austria, Estonia and Romania

(Ajalooliste tapeetide säilitamine interjööris. Ajalooliste tapeetide konserveerimise problemaatika käsitlus Austrias, Eestis ja Rumeenias läbiviidud projektide põhjal)

Juhendajad: prof dr Krista Kodres (Eesti Kunstiakadeemia) ja Markus Krön, MA (Institut für Papier-Restaurierung, Schloss Schönbrunn, Wien)

Eelretsensendid: em-prof Anne van Grevenstein-Kruse (University of Amsterdam) ja dr Hilkka Hiiop (Eesti Kunstiakadeemia)

Oponent: em-prof Anne van Grevenstein-Kruse (University of Amsterdam)

Õppekava: muinsuskaitse ja konserveerimine. Väitekiri kaitstud eksternina

Kärt Ojavee

Active Smart Interior Textiles: Interactive Soft Displays

(Nutitekstiilid interjööris. Aeglaselt muutuvad pehmed ekraanid)

Juhendaja: prof dr Maarja Kruusmaa (Tallinna Tehnikaülikool)

Eelretsensendid: prof dr Thomas Hollstein (Tallinna Tehnikaülikool) ja dr Lena Berglin (Swedish School of Textile)

Oponent: prof dr Thomas Hollstein (Tallinna Tehnikaülikool)

Õppekava: kunst ja disain

Sirje Helme

Sõjajärgse modernismi ja avangardi probleeme Eesti kunstis

(Problems of Post-War Modernism and Avant-Garde in Estonian Art)

Juhendaja: em-prof Jaak Kangilaski (Tartu Ülikool)

Eelretsensendid: dr Mari Laanemets (Eesti Kunstiakadeemia) ja dr Lolita Jablonskiene (National Gallery of Art, Vilnius)

Oponent: dr Lolita Jablonskiene (National Gallery of Art, Vilnius)

Õppekava: kunstiteadus. Väitekiri kaitstud eksternina

2012

Liina Keevallik

La Figure Visuelle des Arts Joues. Ses Rapports au Mythe. Une Recherche sur la Création de Figures Cinématigraphiques par des Moyens Mythologiques

(Visuaalne kujund mängulistes kunstides ja selle seosed müüdiga. Uurimus filmikujundite loomisest mütoloogilisel teel)

Juhendajad: prof dr David Vseviov (Eesti Kunstiakadeemia) ja em-prof Claude Amey (Prantsusmaa)

Eelretsensendid: dr Katre Talviste (Tartu Ülikool) ja prof Kristian Feigelson (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3)

Oponendid: Hasso Krull, MSc (Tallinna Ülikool) ja prof Kristian Feigelson (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3)

Kaitstud Pariisi VIII ülikoolis (Université Paris 8) ülikoolidevahelise lepingu alusel

Urve Sinijärv

Kunst ja loodus pargis. Kujunduslike ja liigikaitseliste eesmärkide ühendamine parkide restaureerimisel ja hooldamisel Saare maakonna looduskaitsealuste parkide näitel

(Art and Nature in Parks: Combining Design Objectives and Biodiversity Conservation Objectives in Park Restoration and Maintenance on the Basis of Case Studies of Protected Parks in Saare County)

Juhendaja: prof Juhan Maiste (Tartu Ülikool)

Konsultandid: dr Jaan Liira (Tartu Ülikool) ja dr Merit Otsus (Keskkonnaministeerium)

Eelretsensendid: dr Kristiina Hellström (Eesti) ja prof Kalev Sepp (Eesti Maaülikool)

Oponent: prof Kalev Sepp (Eesti Maaülikool)

Õppekava: muinsuskaitse ja konserveerimine

Riin Alatalu

Muinuskaitse siirdeühiskonnas 1986–2002: rahvuslikust südametunnistusest Eesti NSV-s omaniku ahistajaks Eesti Vabariigis

(Heritage Protection in Transitional Society 1986–2002: From Nation’s Conscience in the Estonian SSR into the Harasser of Private Owner in the Republic of Estonia)

Juhendaja: prof dr Mart Kalm (Eesti Kunstiakadeemia)

Eelretsensendid: dr Jaak Valge (Tartu Ülikool) ja dr Tamás Fejérdy (Ungari)

Oponent: dr Tamás Fejérdy (Ungari)

Õppekava: muinsuskaitse ja konserveerimine

Hilkka Hiiop

Nüüdiskunst muuseumis: kuidas säilitada mittesäilivat? Eesti kunstimuuseumi nüüdiskunsti kogude säilitamise strateegia ning meetod

(Contemporary Art in the Museum: How to Preserve the Ephemeral? The Preservation Strategy and Methods of the Contemporary Art Collection of the Art Museum of Estonia)

Juhendajad: Sirje Helme, MA (Eesti Kunstimuuseum) ja dr Anneli Randla (Eesti Kunstiakadeemia)

Eelretsensendid: dr Heie Treier (Tallinna Ülikool) ja Kristi Harva, MSc

Oponent: dr Heie Treier (Tallinna Ülikool)

Õppekava: muinsuskaitse ja konserveerimine

* Eesti Teadusagentuuri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi 2013. a üliõpilaste teadustööde konkursi 1. preemia ühiskonnateaduste ja kultuuri valdkonnas doktoriõppe astmes

Ivar Sakk

Monograafia “Aa kuni Zz. Tüpograafia ülevaatlik ajalugu” kontseptualiseerimine

(Conceptualization of the Monograph “From Aa to Zz. The Concise History of Typography”)

Juhendaja: prof dr Mart Kalm (Eesti Kunstiakadeemia)

Eelretsensendid: prof dr Virve Sarapik (Eesti Kunstiakadeemia) ja prof dr Merle Talvik (Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor)

Oponent: dr Marcel Benčík (Academy of Fine Arts and Design in Bratislava)

Õppekava: kunst ja disain

* Väitekirja osana valminud raamat “Aa kuni Zz. Tüpograafia ülevaatlik ajalugu” saavutas 3. preemia rahvusvahelisel konkursil Best Book Design From All Over The World 2013

2011

Reet Aus

Trash to Trend – Upcycling in Fashion Design

(Kokkuvõte eesti keeles)

Juhendaja: dr Harri Moora (Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus)

Eelretsensendid: dr Joan Farrer (University of Portsmouth) ja prof Martin Pärn (Tallinna Tehnikaülikool)

Oponent: dr Joan Farrer (University of Portsmouth)

Õppekava: kunst ja disain

Eva Näripea

Estonian Cinescapes: Spaces, Places and Sites in Soviet Estonian Cinema (and Beyond)

(Eesti filmimaastikud. Ruumid, kohad ja paigad Nõukogude Eesti filmikunstis (ning edaspidi))

Juhendajad: prof dr Virve Sarapik ja prof dr Mart Kalm (mõlemad Eesti Kunstiakadeemia)

Eelretsensendid: prof dr Ewa Mazierska (University of Central Lancashire, Preston) ja dr Michael Goddard (University of Westminster, London)

Oponent: prof dr Ewa Mazierska (University of Central Lancashire, Preston)

Õppekava: kunstiteadus

2010

Tiina-Mall Kreem

Viisipäraselt ehitatud. Luterlik kirikuehitus, -arhitektuur ja -kunst Eestis Aleksander II ajal (1855–1881)

(Kirchenbau, Kirchenarchitektur und Kirchenkunst des Luthertums in Estland während der Zeit Alexanders II (1855–1881))

Juhendaja: prof dr Krista Kodres (Eesti Kunstiakadeemia)

Eelretsensendid: dr Karin Hallas-Murula (Eesti Arhitektuurimuuseum) ja dr Urmas Petti (Tartu Ülikool)

Oponent: dr Karin Hallas-Murula (Eesti Arhitektuurimuuseum)

Õppekava: kunstiteadus

* Haridus- ja Teadusministeeriumi ning sihtasutuse Archimedes 2011. a üliõpilaste teadustööde konkursi valdkondadeülene peapreemia

Lilian Hansar

Linnast muinsuskaitsealaks. Linnehituslike struktuuride muutused Eesti väikelinnades 13.–20.sajandil

(From Town to Heritage Conservation Area: Transformation of Town Structures in Estonian Small Towns from the 13th to 20th Century)

Juhendaja: dr Kaia Lehari (Eesti Kunstiakadeemia)

Konsultant: Kaur Alttoa, MA (Tartu Ülikool)

Eelretsensent: dr Kaisa Broner-Bauer (University of Oulu)

Oponent: dr Juhan Maiste (Tartu Ülikool)

Õppekava: muinsuskaitse ja konserveerimine

2009

Raivo Kelomees

Postmateriaalsus kunstis. Indeterministlik kunstipraktika ja mittemateriaalne kunst

(Postmateriality in Art: Indeterministic Art Practices and Non-Material Art)

Juhendaja: prof dr Virve Sarapik

Eelretsensendid: dr Heie Treier ja dr Chris Hales

Oponent: dr Mari Laanemets

Õppekava: kunstiteadus

2007

Pia Ehasalu

Rootsiaegne maalikunst Tallinnas (1561–1710). Produktsioon ja retseptsioon

(Painting in Tallinn during the Swedish Period (1561–1710): Production and Reception)

Juhendaja: prof dr Krista Kodres

Eelretsensendid: prof dr Juhan Maiste ja Juta Keevallik, MA

Oponent: dr Inga Lena Ångström Grandien

Õppekava: kunstiteadus

2004

Heie Treier

Kohalik modernsus kunstis. Eesti varamodernistliku kunsti teoreetiline ja ajalooline kontseptualiseerimine ning Karl Pärsimägi paradigmaleidmise perioodil

(Local Modernity in Art: The Theoretical and Historical Conceptualisation of Early Estonian Modernist Art and Karl Pärsimägi in the Period of Finding the Paradigm)

Juhendaja: dr Thomas McEvilley

Eelretsensendid: prof dr Katrin Kivimaa ja dr Ene Lamp

Oponent: em-prof Jaak Kangilaski

Õppekava: kunstiteadus

2003

Ants Juske

Ümberpööratud perspektiivi kulturoloogilised, semiootilised ja tajupsühholoogilised tekkemehhanismid

(Summary in English)

Juhendaja: em-prof Boris Bernstein

Oponendid: prof Peeter Tulviste ja dr Altti Kuusamo

Õppekava: kunstiteadus

1999

Krista Kodres

Tallinlane ja tema maja. Jõuka Tallinna kodaniku elamu ca 1600–1770. Maja, planeering, kaunistused ja sisustus

(The Burgher of Tallinn and his Dwelling, ca 1600–1750: House, Plan, Decoration and Furnishings)

Oponendid: prof Lars Olaf Larsson ja prof Juhan Maiste

Õppekava: kunstiteadus. Väitekiri kaitstud eksternina

1998

Mart Kalm

Arhitektuurikultuuri kujunemisest Eestis 1918–1940

(Formation of Architecture Culture in Estonia in 1918–1940)

Oponendid: prof Riitta Nikula ja prof Leo Gens

Õppekava: kunstiteadus. Väitekiri kaitstud eksternina

1995

Juhan Maiste

Klassikaline suund Eesti ehituskunstis 1530–1830. Stiil ja traditsioon

(Classical ideal in Estonian architecture, 1530–1830: Style and Reception)

Oponendid: dr Ea Jansen ja dr Pekka Korvenmaa

Õppekava: kunstiteadus. Väitekiri kaitstud eksternina

Rein Zobel

Tallinn ja tema keskaegsed kindlustused. Linnaehituslik ja arhitektuuriline areng läbi kaheksa sajandi

(Zusammenfassung)

Oponendid: prof Evald Tõnisson ja dr Raimo Pullat

Õppekava: kunstiteadus. Väitekiri kaitstud eksternina