Toetusvõimalused

Eesti Kunstiakadeemiaga koostöö tegemiseks on ettevõtetel võimalik taotleda toetust mitmetest fondidest:

Innovatsiooniosak

Innovatsiooniosak on EASi toetusmeede väike- või keskmise suurusega ettevõtjate esmakordsete kontaktide loomiseks kõrgkooli, katselabori või intellektuaalomandi ekspertidega. Koostöö raames saab välja selgitada innovaatilised lahendused arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta jms. Taotlemine toimub jooksvalt. Toetuse maksimaalne määr on 7500 EUR, ettevõtja omafinantseering on 20%.

 • Taotlemine toimub jooksvalt ja taotlejaks saab ollaeesti äriregistrisse kantud ettevõtja.
 • Toetust saab taotleda kuni 2 korda
 • Projekti kestus on 4 kuni 12 kuud.
 • Toetatavad tegevused:
  • prototüübi valmistamine *;
  • komponentide tehnoloogiline arendus, testimine ja demonstreerimine *;
  • tootekatsetuse ja tööstusliku eksperimendi korraldamine, teostatavusuuringu läbiviimine *;
  • akrediteerimine, sertifitseerimine, standardimine, vastavushindamine, metroloogia teenus *;
  • patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine

  *antud tegevustega seotud toote- ja teenusearenduse tehnoloogiaalane nõustamine

 • Täpsema info leiad siit.

Arendusosak

Arendusosak on EAS toetusmeede väikese- ja keskmise suurusega ettevõttele, kelle arendusidee vajab teostamiseks kõrgetasemelist oskusteavet oma ala parimatelt spetsialistidelt. Oma olemuselt on arendusosak eeluuringuid toetav meede. Projekti tulemusena peaks ettevõtja teada saama kas arendusideel on potentsiaali jätkata arendusprotsessi järgmistes faasides.

 • Taotlemine toimub jooksvalt.
 • Toetuse maksimaalne määr on 35 000 EUR, ettevõtja omafinantseering on 30%.
 • Toetatavad tegevused: Innovatsioonialaste teenuste sisseostmine on meetme tingimuste kohaselt lubatud järgmistes valdkondades:
  • prototüübi valmistamine *;
  • komponentide tehnoloogiline arendus, testimine ja demonstreerimine *;
  • tootekatsetuse ja tööstusliku eksperimendi korraldamine, teostatavusuuringu läbiviimine *;
  • akrediteerimine, sertifitseerimine, standardimine, vastavushindamine, metroloogia teenus *;
  • patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alane õiguskaitse nõustamine, uuringud ja registreerimine
 • *antud tegevustega seotud toote- ja teenusearenduse tehnoloogiaalane nõustamine
 • Täpsema info leiad siit