Õppekavad

DOKTORIÕPPEKAVAD

* MUINSUSKAITSE JA KONSERVEERIMINE

Õppekava üldeesmärgid

– Viia doktorandi teoreetiline ettevalmistus ja teadmised oma erialal rahvusvahelise teadustasemeni muinsuskaitse ja restaureerimise põhisuunas: muinsuskaitse filosoofia ja ajalugu, arhitektuurimälestiste restaureerimine ja kunstimälestiste restaureerimine.

– Tagada laiale maailmakäsitlusele tuginev professionaalne tase ja sellele vastavad oskused.

– Süvendada teadusliku uurimistöö akadeemilist külge, tagades nii tema metoodilise ettevalmistuse kui eriala sügavuti tundva uurija isiksuse väljakujunemise.

– Valmistada ette tipptasemel spetsialiste töötamiseks nii teaduse kui juhtivspetsialistina praktilises vallas ning pedagoogilisel alal.

MUINSUSKAITSE JA KONSERVEERIMISE DOKTORINÕUKOGU

Eesistuja:
dr Anneli Randla, muinsuskaitse ja konserveerimise eriala doktoriõppekava juht

Liikmed:
dr Anu Allas, teadusprorektor
prof Hilkka Hiiop, kunstikultuuri teaduskonna dekaan
prof Krista Kodres, kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut
prof Juhan Maiste, Tartu Ülikooli emeriitprofessor
dotsent dr Kurmo Konsa, Tartu Ülikooli ajaloo- ja arheoloogia instituut / Pallas
Triin Reidla, doktorantide esindaja

 

* KUNSTITEADUS JA VISUAALKULTUURI UURINGUD 

Õppekava üldeesmärgid

– Tagada doktorandi teoreetiline ettevalmistus ja teadmised kunstiteaduse erialal rahvusvahelisel tasemel.

– Tagada sellele vastavad professionaalsed oskused uurimistöö metodoloogias ja selle filosoofilistes alustes.

– Süvendada akadeemilist väljendusoskust.

– Valmistada ette tipptasemel spetsialiste töötamiseks nii akadeemilise uurija, muuseumiteaduri kui ka kõrgkooli pedagoogina.

KUNSTITEADUSE JA VISUAALKULTUURI UURINGUTE  DOKTORINÕUKOGU

Eesistuja:
prof Andres Kurg, kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute eriala doktoriõppekava juht

Liikmed:
dr Anu Allas, teadusprorektor
prof Hilkka Hiiop, kunstikultuuri teaduskonna dekaan
prof Krista Kodres, kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut
dr Anneli Randla, muinsuskaitse ja restaureerimise eriala doktoriõppekava juht
prof Virve Sarapik, kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut
prof Marek Tamm, Tallinna Ülikool, humanitaarteaduste instituut
prof Aigi Rahi-Tamm, Tartu Ülikool, ajaloo ja arheoloogia instituut
prof Eneken Laanes, Tallinna Ülikool, humanitaarteaduste instituut
Ragne Soosalu, doktorantide esindaja

 

* KUNST JA DISAIN

Õppekava üldeesmärgid

– Luua valmisolek süveneva teadusliku uurimistöö ning loomingulise tegevuse viljelemiseks.

– Kujundada küps uurija- ja kunstnikuisiksus kunsti ja disaini alal.

– Luua uusi teadmisi ja tehnoloogiaid.

– Luua kõrge kunstilise tasemega teoseid ja tooteid.

– Kujundada uurimistöö tradistioone kunsti ja disaini vallas.

KUNSTI JA DISAINI DOKTORINÕUKOGU

Eesistuja:
dr Jaana Päeva, kunsti ja disaini doktoriõppekava juht

Liikmed:
dr Anu Allas, teadusprorektor
prof Kirke Kangro, vabade kunstide teaduskonna dekaan
Ruth-Helene Melioranski, disainiteaduskonna dekaan
dr Kristi Kuusk, disainiteaduskond
prof Indrek Ibrus,Tallinna Ülikool dr Liina Unt, Tartu Ülikool
prof Danielle Wilde, Umeå Ülikool
Kadri Liis Rääk, doktorantide esindaja

*ARHITEKTUUR JA LINNAPLANEERIMINE

Õppekava üldeesmärgid

– kaasaegse ühiskonna probleemidega suhestuva uue erialase teadmise
loomine;

– edendada uue teadmise ja erialase kompetentsi rakendamise oskust,
arvestades elukeskkonna kestliku arenguga;

– arendada erialast uuenduslikku teadmist koostöös teiste
valdkondadega;

– arendada olemasolevaid ja töötada välja uusi strateegiaid ja
meetodeid erialase uurimistöö teostamiseks;

– täiendada valdkondlikku rahvusvaheliselt koostöövõimelist uurijate-
loojate kogukonda.

ARHITEKTUURI JA LINNAPLANEERIMISE  DOKTORINÕUKOGU

Eesistuja:
dr Siim Tuksam, arhitektuuri ja linnaplaneerimise doktoriõppekava juht

Liikmed:
dr Anu Allas, EKA teadusprorektor
dr Sille Pihlak, arhitektuuriteaduskonna dekaan
dr Renee Puusepp, EKA arhitektuuriteaduskond
dr Maroš Krivy, EKA arhitektuuriteaduskond
dr Panu Lehtovuori, Tampere Tehnikaülikool
dr Klaske Havik, Delfti Tehnikaülikool
Karina Vabson, doktorantide esindaja