Puitarhitektuuri Kompetentsikeskus PAKK

Puitarhitektuuri Kompetentsikeskus PAKK silmatorkavad tööd

Puitarhitektuuri Kompetentsikeskus PAKK on EKA Arhitektuuriteaduskonna eraldiseisev uurimiskeskus, mis seob teadus-, ja õppetegevuse uute projekteerimismeetodite, elukeskkonna ja tootearendusega, tuues kokku tudengid, erialaspetsialistid, teadlased ja tellijad nii avalikust kui ka erasektorist. 

Loe lähemalt PAKKu veebist.

PAKKu teadussuunad on jagatud kolmeks alateemaks: ehituse rohepööre, tööstuse digipööre ja uued meetodid puidust tehasemajade projekteerimisel. PAKK uurib ja arendab masskohandamist ehituse ja linnaplaneerimise kontekstis, arendades elemendi ja mooduli tasandil senisest paindlikumaid masstoodetavaid süsteeme. Modulaarne lähenemine ehitusele loob aluse ringmajanduslikule ehituspraktikale ja madala keskkonnamõjuga hoonete projekteerimisele. Uurimissuundade väljundiks on meetodid ja tööriistad, mis võimaldavad arhitektil arvestada tootmise ja ehituse tehniliste tingimustega juba loomeprotsessi alguses. 

Täna tegutsevad uurimiskeskuses kaks UURIMISRÜHMA:

Algoritmilise puitarhitektuuri uurimisrühma töö on suunatud eksperimentaalse puitehituse innovatsioonile, mis otsib eelkõige uuenduslike arhitektuursete lahenduste abil võimalusi kvaliteedihüppeks. Olulisel kohal on siin nö inseneeritud puit, ehk erinevad liimpuittooted ja integreeritud disain, kus disain, analüüs ja optimeerimine algoritmilises mudelis toimuvad samaaegselt.

Uurimisrühma juhid: Sille Pihlak ja Siim Tuksam

Mustermaja uurimisrühm arendab modulaarset ja tehases toodetavat süsteemi, millega saab luua ümbritsevale keskkonnale ja hoone kasutajate vajadustele kohandatud puithooneid.

Uurimisrühma juht: Renee Puusepp

Meie TEENUSED:

HüppePAKK on intensiivne loovuurimuslik ideekorje, kus läbi disainisprintide ja disainuurimuste kaasame arhitektuuriteaduskonna tudengitest teaduriteni, ettevõtte uue innovaatilise lahenduse väljapakkumiseks (häkatonid ja minikonkursid, disainisprindid, disainiuurimused erialastuudiotes)

LävePAKK on ideeprojekti loovuurimuslik analüüs, kus läbi disainlahenduste ja teostatavusuuringute võimaldame ettevõttel jõuda arusaamani projekti võimalustest ja võimekusest (eeluuring arhitektuurikonkurside korraldamiseks, ruumiliste arengukavade koostamine, projekteerimisjuhendid jne)

TüvePAKK on süsteemne loovuuring uue arengusuuna loomiseks, kus läbi eksperimentaalarenduste ja ekspertteadmisi kaasates aitame sektoril mööduda juurprobleemidest ja piiravatest arengutakistustest (Mustermaja, sLender).

Võta meiega ühendust!

Anna Tommingas
PAKKu projektijuht
anna.tommingas@artun.ee

Eesti Kunstiakadeemia ühines Euroopa ehitussektorit revolutsioneeriva algatusega

Uus Euroopa Bauhausi akadeemia: Professionaalide koolitamine ringmajandusliku biopõhise ehituse, renoveerimise ja linnade ümberkujundamise alal Euroopa Komisjon lansseeris täna Uus Euroopa Bauhausi festivalil Brüsselis ehitussektorit ...

EKA PAKK pälvis Eesti Puitmajaliidult tunnustuse

Veebruari lõpus toimunud Holzbau rahvusvahelise puitehituse konverentsil Forum Wood Building Baltic 2024 tunnustas Woodhouse Estonia (Eesti Puitmajaliit) puidust ehitamise ja tehasemajade arengule kaasa aidanud inimesi või ...

Teadlased ja arhitektid: peame ületama puitarhitektuuri praegused piirid

“On teada, et kliimasoojenemise vältimiseks peavad andma oma panuse kõik, kuid ehitussektoril on siinkohal eriti oluline roll. Kasutades betooni asemel puitu on mitte ainult võimalik süsiniku emissioone vähendada, ...

EKA tudengite tiim arendab EASi toel põhust hoonesüsteemi

Käesoleva aasta kevadel kuulutas EAS välja rahastuse inseneeriavaldkonna tudengitele. Üheks EAS ja Kredexi ühendusrahastatuseks välja valitud projektiks osutus EKA arhitektide ja TalTechi inseneri loodud arendusprojekt "Moodulsüsteemi ...

Mustermaja piloothoone sai nurgakivi

15. august oli oluline päev EKA PAKKule ja uurimiskeskuse vanemteadurile Renee Puuseppale – Eesti esimene Mustermaja süsteemis projekteeritud hoone sai nurgakivi. Uus Elektrilevi koolituskeskus saab olema madala süsiniku jalajäljega, ...

Avatud taotlusvoor – Forum Wood Building Baltic 2024

Puitarhitektuuri uurimiskeskus PAKK ja Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond koos Tallinna Tehnikaülikooliga kutsuvad teid osalema Tallinnas toimuval Forum Wood Building Baltic 2024 ( http://forum-woodbaltic.com/ ...

GALERII: renoveerimisteemaline vestlusõhtu ja näituse “sLenderhood” avamine

Eelmisel nädalal toimus EKAs vestlusõhtu ja avasime tudengitööde näituse “sLenderhood” kuue Akadeemia tee kortermaja mahulise ...

Arhitektid ja arendajad: suur renoveerimislaine nõuab kvartalipõhist lähenemist

1. juunil toimus Eesti Kunstiakadeemias vestlusõhtu, kus arutasime valdkonna ekspertidega arhitekti positsiooni ja ruumilise kvaliteedi tõstmise võimaluste üle renoveerimislaines. Lisaks avasime tudengitööde näituse kuue Akadeemia tee ...

Eesti saab endale esimese Mustermaja süsteemis projekteeritud hoone

Eelmise aasta kevadel alustas EKA Puitarhitektuuri Kompetentsikeskus PAKK koostööd Elektrileviga, et projekteerida madala süsiniku jalajäljega, modulaarne, tehases toodetav ja ringmajanduslikke põhimõtteid järgiv puidust õppehoone, ...

Eesti Kunstiakadeemia nüüd New European Bauhausi partner.

EKA on nüüd NEBi partner.  Eesti Kunstiakadeemia rektor Mart Kalm:

EKAs välja arendatud uudset projekteerimissüsteemi kasutatakse Tallinna lasteaedade kiiremaks rajamiseks

Tallinna linnavalitsus korraldab arhitektuurivõistluse esimesele omataolisele musterlasteaiale kõrgetasemelise ja sobivaima arhitektuurilise lahenduse leidmiseks. Tegu on esimese arhitektuurikonkursiga, kus avaliku ...

EKA puitarhitektuuri uurimiskeskuse PAKK eestvedamisel projekteeritakse Tartu 2024 kultuuripealinna paviljoni

Ajutine puidust paviljon, mis on mõeldud kultuuripealinnaga seotud väiksemate väliürituste läbiviimiseks, on kavandatud kesklinna pargi sillutatud alale. Umbes 400 ruutmeetri suurune paviljon peaks mahutama ligi 300 inimest. Paviljoni ...

Transform4Europe AVALIK VESTLUS-LOENG. Kaks kõnelejat, üks probleem: eluasemekriis

5. septembril korraldab Eesti Kunstiakadeemia kahe esinejaga avatud loengu, kus ühe laua taga saavad kokku akadeemiline teadmine ja ettevõtluskogemus, et lahata üht Eestis ja Euroopas olulist teemat – eluasemekriisi. Vestlus/loeng toimub ...

GALERII: Uus Euroopa Bauhaus’i festivali näituse avamine ja PAKKu esmatutvustus

Neljapäeval, 9. juuni õhtul avasime Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuritudengite tööde näituse Krulli kvartalis, Kopli 70, vanas masinatehase koostetsehhis. Õhtul toimus ka Puitarhitektuuri Kompetentsikeskuse PAKK ...

Elektrilevi ehitab valmis esimese EKA Mustermaja 369 süsteemis projekteeritud õppehoone

Sel kevadel alustasid EKA Puitarhitektuuri Kompetentsikeskus PAKK ja Elektrilevi koostööd, et arendada välja modulaarne, tehases toodetav ja ringmajanduslikke põhimõtteid järgiv puidust õppehoone, arendades edasi ...

Uus Euroopa Bauhaus’i festivali pop-up näitus “REKrulli: rekonstrueerides ruumikultuuri”

Neljapäeval, 9. juuni õhtul kell 18.00 avame Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuritudengite tööde näituse Krulli kvartalis, Kopli 70, vanas masinatehase koostetsehhis. Õhtul toimub ka Puitarhitektuuri ...

AVATUD HINDAMINE: REKrulli superstuudio!

N 19. mai kl 10.00 – 17.00 HINDAMINE: REKrulli superstuudio 4. korruse aatrium A-400 Juhendajad: Siim Tuksam, Sille Pihlak (arhitektuur), Adam ...

EKA arhitektuuritudengid arendavad koos Thermoryga uut välisaunade tootesarja

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuritudengid arendavad koostöös ühe maailma suurima termopuidu ja saunamaterjalide tootja, Eesti ettevõtte Thermoryga õppetöö raames nende brändile Auroom uut välisaunade tootesarja. Koostööprojekti veab EKAs ...

EKA-s alustavad tööd kaks uut uurimiskeskust

Eesti Kunstiakadeemia (EKA) senat kinnitas kahe eraldiseisva uurimiskekskuse - Puitarhitektuuri Kompetentsikeskus (PAKK) ja Muinsuskaitse ja konserveerimise labori (MUKOLA) - loomise. Kokku loodi mullu EKA-sse kolm uurimiskeskust, mida ...

Sille Pihlak ja Ulla Alla edukad teadustööde konkursil

15. detsembril autasustati Eesti teaduste akadeemias 2021. aasta parimaid üliõpilaste teadustöid. EKA arhitektuuriteaduskonnast hinnati preemia vääriliseks kaks humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna tööd. Doktoritööde ...

Future of Wood 2021: üldvõit EKA tudengite tiimile KOBAR!

Novembri lõpus toimus viies Garage48 “Future of Wood” puidu teemaline arendusnädalavahetus, mille keskseks eesmärgiks oli puidu- ja metsatööstuse jätkusuutlikkus ning kliimaneutraalsus eelkõige arhitektuurilisest ...

Sille Pihlak valiti Eesti Noorte Teaduste Akadeemia tegevliikmeks

Seekord oli ENTAl võimalus 32 kandidaadi seast valida oma ridadesse 13 uut liiget ning üheks neist on osutunud EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise doktor Sille Pihlak. Dr Sille Pihlak on praktiseeriv ...

Mustermajad 369 Accelerate Estonial

EKA arhitektuuriteaduskonnas loodud Mustermajad 369 platvorm sai Accelerate Estonia rohepöörde projektiks! Projekti käigus luuakse puitmoodulitest hoone lahendus Tallinna ...

Garage48 Wood häkib puidutööstust! Tule osalema!

Garage48 Wood tuleb taas! On aeg puidutööstust häkkida! 🌲 Garage48 koostöös TSENTERi ja EKA-ga kutsuvad kõiki osalema 26. -28. novembrini toimuval Garage48 Future of Wood 2021 häkil, ...

Rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursi võitjad 2021

Tänavu septembri keskpaigaks laekus Eesti Kunstiakadeemia rakenduslike teadus- ja arendustööde konkursile 18 uurimistööd. Komisjon, koosseisus Jaanus Vahesalu, Reet Aus, Kai Lobjakas, Martin Melioranski ja Pille ...

Uurimisprojekti “sLender” avaõhtu: otsime Tallinnale uut puidust tüüp-kortermaja

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond ja Eesti puidutöötlemisettevõte Arcwood alustavad sel sügisel EASi toel koostööprojekti, et luua nüüdisaegne käsitlus sajanditagusest ...

Kuubik-paviljonid seenioritele

INTERREG Baltic Sea programmi projekti Baltsenior 2.0 raames tellis Saue vallavalitsus EKA arhitektuuriteaduskonnalt kaks avalikku ruumi paigaldatavat kuubik-paviljoni. Need tegevuspaviljonid on loodud Saue seenioritele soodustamaks sotsiaalset ...

Ristkihtliimpuidu tootmisjääkide tootearendus

Tellija Peetri Puit OÜ otsis rakendust CLT (ristkihtliimpuidu) tootmisjääkidele. Projekti eesmärgiks seati võimalike lahenduste välja pakkumine, leidmaks potentsiaalset toodet või meetodit, mille abil jääkmaterjali ...

Moodulbangalo ETNIKA

Tellija Rasman OÜ pöördus EKA arhitektuuri- ja linnaplaneerimise osakonna Mustermaja töögrupi poole palvega välja arendada modulaarne bangalo (ETNIKA Home), mis oleks kui hotellituba looduses, sisaldades endas põhilisi eluks vajalikke ...