Muinsuskaitse ja konserveerimise labor

EKA muinsuskaitse ja konserveerimise labori MUKOLA eesmärk on arendada konserveerimist toetavat teadus- ja õppetegevust ning kultuuripärandi kõrgetasemelist uurimist ja dokumenteerimist ning tulemuste tutvustamist laiemale avalikkusele.

Labor on oluline seos praktilise konserveerimise ja tehniliste uuringute aspektist. Labor toetab muinsuskaitse ja konserveerimise spetsialistide teadusuuringuid ning pakub tudengitele ning valdkonna ekspertidele kaasaegseid tehnilise kunstiajaloo uurimise vahendeid ja metoodikat. Lähitulevikus on labor keskendunud olemasolevate andmete ja materjalide süstematiseerimisele ning Tallinna Püha Vaimu kiriku B. Notke altari-retaabliga seotud uuringute jätkamisele.

Meie töögrupp: Andres Uueni (labori juhataja), Käthi Niman (projektikoordinaator) Hilkka Hiiop, Anneli Randla, Hannes Vinnal (juhtivad teadurid) Varje Õunapuu, Kristiina Ribelus (doktorandid)

Kontakt: Käthi Niman, kathi.niman@artun.ee

Rohkem infot MUKOLA kodulehelt

ÜLEVAADE MUKOLA PROJEKTIDEST JA TEGEVUSTEST:

Marge Monkole ja Hilkka Hiiopile Valgetähe teenetemärk

Vabariigi aastapäeva eel tunnustatakse teenetemärkidega Eesti kunstiinimesi. Valgetähe teenetemärgi saavad rahvusvaheliselt menukas kunstnik ja Eesti ...

Bernt Notke Püha Vaimu kiriku altariretaabli uuringud

Projekti peaeesmärk on Eesti ühe tuntuma kunstiteose, Bernt Notke Püha Vaimu kiriku altariretaabli uuringute kaudu avardada teadmisi teose loomise konteksti, materjalikasutuse, tehnikate ja hilisemate muudatuste kohta; dokumenteerida teose ...