Eesti Kunstiakadeemia tudengid taas edukad Riigi Kinnisvara AS-i stipendiumikonkursil

Riigi Kinnisvara AS teistkordsel stipendiumikonkursil olid Eesti Kunstiakadeemia tudengid taas võidukad.  Vastavalt Riigi Kinnisvara AS nõukogu otsusele määrati stipendium kolmele, sh. 2 magistriõppe ja 1 doktoriõppe üliõpilasele, neist kaks EKA tudengitele. 

Inseneri- ja magistriõppe stipendiumid pälvisid Eesti Kunstiakadeemia magistrandid Kerstin Kivila ja Mariann Freimann arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialalt ning doktoriõppe stipendiumi saab Ergo Pikas Tallinna Tehnikaülikoolist.

Eesti Kunstiakadeemia üliõpilastele antakse stipendium pidulikult üle 16. juunil 2015 toimuval EKA nõukogu koosolekul.

RKAS stipendiumile said kandideerida magistri- ja doktoriõppe üliõpilased viiest Eesti ülikoolist. 

RKAS magistriõppe stipendium on loodud eesmärgiga tõsta üliõpilaste õpimotivatsiooni, nõustada spetsialiseerumisvaldkondade valikul ning toetada ülikooli akadeemilise personali järelkasvu. Stipendiumi suurus on 1800 eurot ja see määratakse stipendiumikomisjoni poolt välja valitud üliõpilasele ühekordselt ning makstakse välja ühes osas.

Stipendiumi saajale võimaldatakse magistritöö tegemisel konsultatsiooni RKASi erinevate valdkondade tippspetsialistidega. RKAS ja stipendiumi saanud üliõpilane võivad vastastikusel kokkuleppel teha üliõpilase õpingute ajal koostööd, mis seisneb RKASi poolt üliõpilasele praktika võimaldamises, kursuse- ja lõputööde teemade määratlemises ning nende praktilises realiseerimises RKASile huvipakkuvates valdkondades. 

Lisainfo

Helen Kärner-Gavrilin

Eesti Kunstiakadeemia

õppeosakonna spetsialist

helen.karner@artun.ee