PhD students

PhD students at the Institute of Art History and Visual Culture, and their dissertation topics:

Hasso Krull (matriculated in 2019). Kosmiline trikster eesti mütoloogias (supervisors dr Margus Ott and prof Virve Sarapik).

Mari-Liis Vanem (2019). Baltisaksa kunstikriitika mõju Eesti kunstiteadusele ja kriitikale. Eestis avaldatud saksakeelse kunstikriitika diskursuse muutumine 1910–1925 (supervisor prof Krista Kodres).

Hanna-Liis Kont (2018). The contribution of curatorial practices to communities and their members’ social wellbeing based on the examples of art museums in Estonia, Finland, Sweden and Lithuania (supervisor dr Anu Allas).

Merily Salura (2018). Kunsti ajalisest dimensioonist kunstniku ja kunstiteose vahelises suhtes (supervisors dr Tiina Ann Kirss and prof Virve Sarapik).

Liisa-Helena Lumberg (2017). 19. sajandi eesti/baltisaksa kunst kui teadmisloome (supervisor prof Krista Kodres).

Andrus Laansalu (2017). Materjalikogemus konserveerimises (supervisor prof Hilkka Hiiop and prof Virve Sarapik).

Mariliis Elizabeth Holzmann (2016). Naise kujutamine praegusaegses mängufilmis (supervisor dr Katrin Kivimaa, consultant dr Teet Teinemaa).

Hanno Soans (2016). Tegevuskunsti sotsiopoliitilistest tagamaadest üleminekuaja Eestis (supervisor dr Katrin Kivimaa).

Elise Eimre (2015). Kunstlikud reaalsused: Eesti filmikunsti visuaalne kujundus 2000–2015 (supervisors prof Virve Sarapik and dr Eva Näripea).

Anders Härm (2015) Kureerimise diskursiivsed mudelid postsotsialistlikes ühiskondades 1989–2015 (supervisor prof Andres Kurg).

Liis Kibuspuu (2014). 1980. aastate II poole Eesti kunsti diskursiivsed muutused (supervisor prof Virve Sarapik).

Martin Rünk (2013). Kultuurikorralduslikud praktikad riigi ja kohalike omavalitsuste hallatavates kultuuriasutustes (supervisors prof Andres Kurg and dr Aet Annist).

Annika Toots (2013). 1990. aastate kunst identiteedi ja mälu konstrueerimise pingeväljas (supervisors prof Virve Sarapik and dr Eneken Laanes).

Karin Vicente (2012). Identities of Crafts, Design and Art in Late Soviet Estonia (supervisor prof Andres Kurg).

Ingrid Ruudi (2012). Spatial transformations in Estonian architecture and art in the transition era (supervisor prof Andres Kurg).

Kristina Jõekalda (2010). Monuments of the Baltic Heimat: Representations of Baltic German Identity in Art Historiography and Heritage Preservation During the Long 19th Century (supervisors prof Krista Kodres and prof Ulrike Plath).