Doktorandid

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri uuringute eriala doktorandid ja nende väitekirjade teemad:

 

Anneli Porri (2023). Visuaalse pädevuse saavutamist toestavad õppijakesksed õpetamisstrateegiad kunstiaine eesmärgistatud õppeprotsessis (juhendaja prof Linda Kaljundi).

Maija Rudovska (2023). Artist as curator: the formation of the curatorial discourse in the late 1980s and 1990s in Latvia (juhendaja dr Mari Laanemets).

Rahel Aerin Eslas (2023). Tõde maalikunstis: Denis Diderot 1765. aasta salongikriitika (juhendajad prof Krista Kodres ja prof Frédéric Ogée, Université Paris Cité).

Jelizaveta Sedler (2022). ENSV kodu kuvandid ERKI tarbekunsti ja disaini tudengite õppetöödes (juhendaja prof Andres Kurg).

Ragne Soosalu (2022). Enesemääratlemise kuvandi muutumine Eesti naiskunstnike loomingus 1890–1939 (juhendajad dr Katrin Kivimaa ja dr Kristina Jõekalda).

Marten Esko (2021). “Kaasaegsuse” ajalisusest ja “kaasaegse kunsti” ajastatusest (juhendaja prof Virve Sarapik).

Taavi Hallimäe (2021). Hilisnõukogude disaini kriitilised objektid (juhendaja prof Andres Kurg).

Triin Metsla (2021). Abstraktse ekspressionismi poliitiline enesemääratlus eksiili tingimustes (juhendaja prof Krista Kodres).

Tiiu Saadoja (2021). Kunst antropotseenis: Eesti kaasaegne kunst ja keskkond Balti kontekstis (juhendaja prof Linda Kaljundi).

Eda Tuulberg (2020). Keha representatsioon nõukogude perioodi naiskunstnike loomingus ja selle tähendus ühiskondliku retseptsiooni kontekstis (juhendaja dr Katrin Kivimaa).

Sven-Hannes Vabar (2020). Tartu kui puhta saamise keskkond siirdeperioodi eksperimentaalses kirjanduses ja kunstis (juhendajad dr Jaak Tomberg ja prof Virve Sarapik).

Hasso Krull (2019). Kosmiline trikster eesti mütoloogias (juhendajad dr Margus Ott ja prof Virve Sarapik).

Mari-Liis Krautmann (2019). Baltisaksa kunstikriitika mõju Eesti kunstiteadusele ja kriitikale. Eestis avaldatud saksakeelse kunstikriitika diskursuse muutumine 1910–1925 (juhendajad prof Krista Kodres ja dr Kristina Jõekalda).

Hanna-Liis Kont (2018). Kureerimispraktikate panus kogukonna ja selle liikmete sotsiaalsesse heaollu Eesti, Soome, Rootsi ja Leedu kunstimuuseumide näitel (juhendaja dr Anu Allas).

Merily Salura (2018). Autori kavatsuse ja teose autooomia vahel: loomeprotsessi ajalisus Gadameri kunstikäsitluse raamides (juhendajad dr Tiina Ann Kirss ja prof Virve Sarapik).

Liisa-Helena Lumberg-Paramonova (2017). Mõistus ja tunded. Balti kunst ja kunstikirjutus kui teadmisloome 19. sajandi esimesel poolel (juhendaja prof Krista Kodres).

Mariliis Elizabeth Holzmann (2016). Women in Horror. Representation of gender in modern horror films directed by women (juhendajad dr Barbi Pilvre-Storgard ja dr Regina-Nino Mion).

Hanno Soans (2016). Tegevuskunsti sotsiopoliitilistest tagamaadest üleminekuaja Eestis (juhendaja dr Katrin Kivimaa).

Annika Toots (2013). Foto kui palimpsest. Nüüdisaegsed fotograafilised praktikad Eestis ja Hispaanias alates 1990. aastatest (juhendajad prof Virve Sarapik ja dr Eneken Laanes).

Eksternid

Mie Mortensen (2023). Let There be a God, Nature, and Cosmos: Reconsidering Ivan Leonidov’s City of the Sun (juhendaja prof Andres Kurg).

Karin Paulus (2023). Eesti uuenev haridusruum riigigümnaasiumide näitel (juhendajad prof Virve Sarapik ja dr Kara Diane Brown).