Theses

Theses defended in the Institute of Art History and Visual Culture are archived in our library.

MA and PHD theses can also be found here (since 2013), they also have a summary in English/German (if written in Estonian).

For more info please contact Karin.Vicente(at)artun.ee

liisi2
2017 Kristin Karolin Nõlvak. Kunstituru traditsioonide kujunemine taasiseseisvunud Eestis Juhendaja mag Maria-Kristiina Soomre, retsensent mag Maarin Ektermann Anna-Liiza Izbaš. Supergraafika Tallinna linnakujunduses 1980.–1990. aastatel Juhendaja mag Ingrid Ruudi, retsensent mag Gregor Taul Mari-Liis Vanem. Baltisaksa kriitiku pilk Eesti kunstinäitustele. Axel Plathi kunstiideoloogilised ...
_DSC1181
MA Thesis from 2014 onwards can be found here: 2018 Triin Metsla. Paguluse problemaatika kunstiloomes. Eesti pagulaskunst Saksamaal aastatel 1945–1950 (vt) Juhendaja prof Krista Kodres, retsensent emer prof Jaak Kangilaski Merilin Talumaa. Eksperimentaalsed laboratooriumid Timo Tootsi töökeskkondade näitel (vt) Juhendaja mag Annika Toots, retsensent mag Maarin Ektermann Brigita Reinert. Eesti ...
20161128_132338
2016 Elnara Taidre Mudel, metafoor, mäng. Omamütoloogiline tervikkunstiteos visuaalkunstis 20. sajandi paradigmavahetuse kontekstis (Model, Metaphor, Play: The Total Mythological Work of Art in the Context of Paradigm Shift in the 20th Century) Supervisor: dr Virve Sarapik (Estonian Academy of Arts) Pre-reviewers: dr Anu Allas (Art Museum of Estonia) and dr Tiina Kirss (University of Tartu) ...