Theses

Theses defended in the Institute of Art History and Visual Culture are archived in our library. MA and PhD theses have all summary in English (if written in Estonian). 

For more info please contact Karin.Nugis(at)artun.ee

BA thesis in art history

2016

Laura Rajala. Tehas Estoplast 1960.-1970. aastate disainidiskursuse kontekstis.

Juhendaja: Andres Kurg

Retsensent: Keiu Krikman

Margit Haabsaar. Arhitekt Domenico Trezzini Peeter I-st representeerimas.

Juhendaja: Krista Kodres

Retsensent Kristina Jõekalda

Triin Niinemets. Kaarel Kurismaa – tee helikunstini.

Juhendaja: Andres Kurg

Retsensent: Karin Nugis

Sten Ojavee. Hipsterkultuur Eesti kaasaegse kultuuri väljal. Ajaleht Müürileht 2010 – 2015.

Juhendajad: Andres Kurg, Rebeka Põldsam

Retsensent: Johannes Saar

2015

Anneliis Lepp. Postmodernismi ilmingud 1990. aastatel ilmunud laste pildiraamtutes

Juhendaja: Tiina Abel

Retsensent: Annika Toots

Ruuda Liisa Malin. Sugu eesti sürrealistlikes töödes Anu Põdra ja Kristina Viina loomingu näitel: sookontseptsioonid ja enesemääratlused

Juhendaja: Katrin Kivimaa

Retsensent: Reet Varblane

Siim-Ghert Preimann. Kaasaegse kunsti publikuretseptsioon 1990. aastatel Tallinna Kunstihoone näitel

Juhendaja: Katrin Kivimaa

Retsensent: Johannes Saar

Anna Tammemäe. Funktsionalismi tulek Eestisse. 1920. aastate linnakorteri ruumisüntaksi analüüs

Juhendaja: Epp Lankots

Retsensent: Triin Ojari

Saskia Tatrik. Kontrolliühiskond ja interpassiivsus tehnoloogililises kunstis Timo Tootsi näitel

Juhendaja: Ingrid Ruudi

Retsensent: Merilin Talumaa

2014

Darja Andrejeva „Väike-Õismäe kui sotsialistlik ideaallinn”

juhendaja dr Eva Näripea, retsensent mag Annika Toots

Liilia Buschman „Sotsiaalkriitilisus Destudio loomingus“

juhendaja mag Ingrid Ruudi, retsensent Kati Ilves

Merli-Triin Eiskop „Julie Hagen-Schwarz kui 19. sajandi naiskunstnik. Looming ja retseptsioon”

juhendaja prof Katrin Kivimaa, retsensent mag Kristina Jõekalda

Hanna-Liis Kont „Tartu kunstimuuseumi näituseplakatid ajavahemikus 1979–1992 uue museoloogia kontekstis“

juhendaja prof Virve Sarapik; retsensent mag Madli Mihkelson

Maarja Koovit „Koomiks ja karikatuur Olimar Kallase loomingus“

juhendaja mag Mari Laaniste, retsensent mag Maarin Ektermann

Andrus Laansalu „Fiktsionaalse objekti väljakasvamine Bütsantsi varakristlikest lugudest“

juhendaja prof Virve Sarapik, retsensent dr Jaak Tomberg

Liisa-Helena Lumberg „Retrospektiivsus kui kaasaja ideede väljendus prerafaeliitide kunstis aastail 1848–1853“

juhendaja mag Tiina Abel, retsensent prof Jaak Kangilaski

Karin Lumiste „Basseinid ja ujulakultuur Eestis 1920. –1930. aastatel”

juhendaja mag Epp Lankots, retsensent mag Oliver Orro

Marleen Soosaar „Kumu näitusteprogramm – mängud narratiiviga”

juhendaja mag Maria-Kristiina Soomre, retsensent dr Anu Allas

Eda Tuulberg „Kogumik “Muutumisi kunstis ja selle mõistmises” ning 1990ndate kunstiteaduse diskursiivne nihe”

juhendaja prof Virve Sarapik, retsensent mag Kädi Talvoja

2013

Elise Eimre “Rühmitus “Tallinnfilmi sürrealistid” 1986-1989: hübriidsed kunstivormid”

Juh. dr Virve Sarapik, rets. mag Margaret Tali

Marten Esko “Eksistenstialism Kaido Ole kunstnikufilosoofias ja loomingus aastatel 1992-2010”

Juh. dr Katrin Kivimaa, rets. mag Kädi Talvoja

Eva-Erle Lilleaed “Paroodia, pastišš ja iroonia: postmodernismi retoorilised võtted Priit Pärna varase loomingu näitel”

Juh. dr Virve Sarapik, rets. Andreas Trossek

Tiiu Parbus “Erika Nõva ja moodne kodu sookriitilisest aspektist vaadatuna”

Juh. mag Ingrid Ruudi, rets. dr Katrin Kivimaa

Minni Hein”Tõnis Vindi visuaalsetest inspiratsiooniallikatest”

Juh. dr Katrin Kivimaa, rets. Anu Allas

Helen Ikla “Kunsti ja teaduse süntees Otto Pius Hippiuse evangeelse kirikuehituse teoorias”

Juh. dr Krista Kodres, rets. Kristina Jõekalda

2012

Sandra Nuut “Moe identiteet 1990. aastate Eestis”

juh dr Kaia Lehari, rets. mag Maarin Ektermann

Helen Sivonen “Elitaarne ideaal. Pärnu KEKi Kuldne kodu kui elukeskond Eesti NSV-s”

juh dr Mart Kalm, rets. mag Karin Nugis

Kadri Laas “Kunstiteoste deponeerimisest natsionaliseerimiseni

aastail 1939 – 1945 ja nende restitutsioon alates 1991. aastast Eestis”

juh. mag Maria-Kirstiina Soomre, rets. Juta Keevallik

Merilin Talumaa “”Kivilinna bluus” 1980. aastate Eesti foto taustal”

Juh. dr Virve Sarapik, rets. mag Andreas Trossek

Mari Ribeiro Varandas “Tallinna kaupmehe rõivastus 1752.-1775. aastate varaloendite alusel”

Juh. dr Pia Ehasalu, rets. dr Krista Kodres

Karin Pastak “Postmodernse identiteedi representatsioonid Ene-Liis Semperi videokunstis”

Juh. mag Anu Allas, rets. dr Mari Laanemets

Anni Jürgens “A.M.Lutheri vabriku mõjutused väljaspool Eestit”

Juh. dr Kaia Lehari, rets. mag Karin Paulus

Keiu Krikmann “Arenguid Eesti graafilises disainis: infograafika 1966-1989”

Juh. dr Kaia Lehari, rets. mag Karin Paulus

2011

Annika Toots “Villa Toots ja villa Stein-de Monzie: unistus suurest arhitektuurist”

Juh. dr Mart Kalm, rets. mag Ingrid Ruudi

Kati Künsar “Tühjus ihu ja kanga vahel”

Juh.-d dr Kaia Lehari, Marit Ilison, rets. Mari Laanemets

Rebeka Põldsam “Seksuaalvähemuste representatsioonid Eesti kaasaegses kunstis: geisensibiliteet ja identiteedipoliitika”

Juh. dr Katrin Kivimaa, rets. dr Mari Laanemets

Silja Loik “Korporatiivne arhitektuur ENSV-s Saku EMMTUI näitel”

Juh. mag Epp Lankots, rets., mag Ingrid Ruudi

Sandra Vellevoog “Kunsti ja mittekunsti piir fotograafias Johannes Pääsukese loomingu näitel”

Juh. dr Virve Sarapik, rets. Juta Keevallik

Ave Leetmaa “Eesti Riikliku Kunstiinstituudi hoone Tallinna kesklinnas. Projektid ja ehituslugu 1965-1974”

Juh. mag Epp Lankots, rets. Karen Jagodin”

2010

Keiti Kljavin “Kaasaegsus ja kunstide süntees sotsialistliku modernismi kontekstis 1960. aastate Eesti kunstis”

Juh. mag Anu Allas, rets. Mait Väljas

Triin Loks “Postmodernismi mõju 1980. Aastate Eesti plakatikunstile Ruth Huimerinna loomingu näitel”

Juh. mag Anu Allas, rets. mag Kädi Talvoja

Liisa Täherand “Subjektiivne

linnaruumi kogemus noores eesti kunstis”

Juh. mag Anu Allas, rets. Ingrid Ruudi

2009

Triin Hallas. Ideoloogilised mõjutused vitraažikunstile Eestis 1970. – 1990. aastate alguseni Rait Präätsi monumentaalvitraažide näitel

Juh Heie Treier, rets Juta Kivimäe

Helen Adamson. Märk moodsast. Rüiu eesti tekstiilikunstis

Juh mag Kai Lobjakas, rets Inge Teder.

Kaija-Luisa Kurik. Vahendatud arhitektuur: arhitektuuri fotorepresentatsioon meedias ajakirjade „Ehituskunst” ja „Maja” näitel

Juh Epp Lankots, rets Ingrid Ruudi

Ann Einberg. Teatritemaatika Johannes Greenbergi loomingus

Juh Mirjam Peil, rets Ene Lamp

Kati Ilves. Postmodernism ja Eesti kunstikriitika 1986-1993

Juh Virve Sarapik, rets Heie Treier.

Triin Jerlei. Eesti klaasidisain 1960. aastatel: tehas “Tarbeklaasi” toodang lääne ja ida vahel. Teooria ja praktika

Juh Kaia Lehari, rets Karin Paulus

2008

Bianka Marran. Filmi “Georgica” aeg-ruumiline analüüs

Juh Virve Sarapik, rets Sven Vabar

Margit Säde. Animatsioonilikud praktikad eesti kaasaegses kunstis“. (väike e, sest ei taha rõhutada rahvust!)

Juh Andreas Trossek, rets Maria-Kristiina Soomre

Jelena Bogdanova. Portree eesti kunstis 1945-1953 Johannes Saali ja Lüüdia Vallimäe-Margi tööde näitel

Juh Katrin Kivimaa, rets Kädi Talvoja

Kadri Rinaldo. Eragalerii kui fenomen Eesti kunstimaastikul: Vaal galerii

Juh Maria-Kristiina Soomre, rets Karin Laansoo

Marika Alver. 1980ndate alguse Eesti fotokriitilisest retseptsioonist: fotokriitika ja kriitiline foto

Juh Mari Laanemets, rets Anu Allas

Alo Paistik. Filmist kui kunstist mõtlemise juured. Prantsuse varajase kino ja filmiretseptsiooni näitel aastatel 1908–1912

Juh Virve Sarapik, rets Mari Laaniste

Karin Nugis. Muutuvad loodusmotiivid 1970. aastate eesti keraamikas

Juh dots Kaia Lehari, rets Karin Paulus

Kati Kull. Sümbolism “Noor-Eesti” kunstis – Erik Obermann, Aleksander Tassa ja Nikolai Triik

Juh dots Ene Lamp, rets Mirjam Peil

Heili Sõrmus. Olga Terri 1940. ja 1950. aastate looming kui mälu kandja

Juh Ene Lamp, rets Mirjam Peil

Kaisa Masso. Ruumi representatsioon Andrei Tarkovski Stalkeris

Juh Katrin Kivimaa, rets Ingrid Ruudi

2007

Liisi Tart. Psühhoanalüüsi jõudmine Eesti Kunstikirjandusse

Juh Katrin Kivimaa, Mart Kalm, rets Mari Laaniste

Kristi Grišakov. Talsinki – Tallinnat ja Helsingit ühendav kaksiklinn

Juh Katrin Kivimaa, Mart Kalm, rets Andres Kurg

Kristina Jõekalda. Mart Viljuse kontseptuaalse loomingu kohast Eesti kunstis ja kunstikriitikas

Juh Katrin Kivimaa, Mart Kalm, rets Eva Näripea

Stina Sarapuu. Moodne pood. ETK näidiskauplused 1930. aastatel

Juh Katrin Kivimaa, Mart Kalm, rets Epp Lankots

Piret Sepp. Riiklik kodukultuur: köök Keila-Joa suvilates.

Juh Katrin Kivimaa, Mart Kalm, rets Epp Lankots

Kätlin Siil. Eesti mood üleminekuajal – muutuste peegeldumine moesüsteemis.

Juh Katrin Kivimaa, Mart Kalm, rets Anu Allas

Maris Takk. Väino Tamme Soome kogemus. Stažeerimine 1967 -68 välismaal ja selle järelkajad Eesti sisearhitektuuris

Juh Katrin Kivimaa, Mart Kalm, rets Andres Kurg

2006

Merle Tank. Eesti Kunstnikkude Rühm geomeetrilise abstraktsionismi tutvustajana Eesti 1920. aastate kunstis. Ülevaade loomingu põhilistest ideedest ning 1920. aastate ajakirjanduses ilmunud kriitikast

Juh Ene Lamp, Krista Kodres

Carl-Dag Lige. Linnaplaneerimisalane arhitektuurikriitika uuskapitalistlikus Eestis. Viru Keskuse retseptsioon 1996–2006

Juh Ene Lamp, Krista Kodres

Veljo Sepp. Abstraktsionism kui vastupanuvorm? Lola Liivati elu ja looming ametliku kultuuripoliitika taustal (kuni 1970ndateni)

Juh Ene Lamp, Krista Kodres

Anne Vetik. Moekunst Eesti NSV-s aastatel 1952-1958: moe roll totalitaarses ühiskonnas

Juh Ene Lamp, Krista Kodres

Airi Triisberg

Mart Kalm, Heie Treier

2005

Elnara Taidre. Kaido Ole. Marko Mäetamm. John Smith. Omamütoloogia ja mütologiseerimine kaasaegses kunstis

Juh Heie Treier, rets mag Karin Laansoo

Oliver Orro. Korterelamud Tallinna eeslinnades 1870. aastatest kuni 20. sajandi alguseni

Juh kunstit. knd. Karin Hallas-Murula, rets kunstit. knd. Ants Hein

Urmas Oja. Raine Karbi monumentaalsed müüdid

Juh prof. Mart Kalm, rets Ingrid Ruudi

Madli Mihkelson. Tingliku ja kontseptuaalse lavakujunduse algus Eestis. Mari-Liis Küla looming 1960.-1970. aastatel

Juh dots. Ene Lamp, rets Anu Allas

Mihkel Karu. Kus pidi kolhoosnik elama? Eesti kolhooside tüüpelamuehitus kuni 1980. aastateni

Juh prof. Mart Kalm, rets Epp Lankots

Karol Kallas. Andrus Joonas. Kollane Huntmees Art Brut maastikul

Juh. Mari Kartau(-Sobolev), rets Rainer Vilumaa

Martin Jänes. Saare-Lääne trapetsiaalsed hauaplaadid. Kahe maailma kohtumise tunnistajad

Juh mag. Helen Bome, rets Anneli Randla PhD

Karen Jagodin. Viru hotell – pilvelõhkuja Tallinna esindusväljakul. Modernistlik ruumikontseptsioon ja Nõukogude ideoloogia

Juh prof. Krista Kodres, rets mag. Karin Paulus

Maarin Ektermann. Eesti Kunstimuuseumi näitusesaal Rotermanni Soolalaos. Ülevaade näitusetegevusest ja positsioonist eesti kunstimaastikul

Juh Tiina Abel , rets Maria-Kristiina Soomre

2004

Pille-Triin Männik. Modernismi lained Eesti ja Lääne-Euroopa graafilises disainis 1920-1980

Juh lektor Heie Treier, rets Tõnu Kaalep

Regina Viljasaar. Tallinna Lenini puiestee – kadunud võimu teostumata peatänav

Juh prof Krista Kodres, rets Andres Kurg, MSc

2003

Andres Kaera. Kunstiharidus esteetilisi hinnanguid mõjutava tegurina. Eksperimentaalsed meetodid esteetiliste hinnangute uurimises

Juh Dr.Phil. Virve Sarapik, rets mag. Raivo Kelomees

Margaret Tali. Performance’i läbimurre 1980.aastate eesti kunstis. Rühm T ja Raoul Kurvitzi performance-kunsti looming

Juh lektor Heie Treier, rets mag. Reet Varblane

Aale Kask. Visuaalsetel alustel konstrueeritud linnaruum. Tallinna silueti problemaatika 1973 – 1996

Juh Andres Kurg, MSc, rets Epp Lankots

Monika Eensalu.Tööstuspiirkonnad postindustriaalses linnas. Tallinn

Juh dots. Kaia Lehari, rets Epp Lankots

Janika Eero. Kauge ja lähedane tekstiilikunstnik Leesi Ermi loomingus

Juh Inge Teder, rets Kai Lobjakas

Mari-Liis Paaver. Vanausuliste ikoonimaali traditsioon: Frolovi koolkond Rajal 1890.-1930. aastatel

Juh erak. prof. Krista Kodres, rets Jüri Kuuskemaa

Rael Artel. Ökokunst Eestis 1992-2002

Juh Tiina Abel , rets Dr. Phil. Virve Sarapik

Henry Kuningas. Postmodernism Tallinna vanalinnas

Juh prof. Mart Kalm, rets erak. prof. Krista Kodres

Andreas Trossek. Eesti 1970. aastate joonisfilm. Kunstiavangardi sublimatsioon näilisse lastemeediumisse

Juh Dr. Phil. Virve Sarapik, rets mag. Mari Laaniste

Anneli Porri. Kosmonaudi kujund Eesti kunstis. Puuduv kangelasmüüt

Juh dots. Kaia Lehari, rets mag. Karin Paulus

Epp Aareleid. Naisekujutus Eesti kunstis dekadentsist ekspressionismini

Juh dots. Ene Lamp, rets Anu Allas

Ivar-Kristjan Hein. Keila altar ja Tobias Heintze. Kristliku traditsiooni tõlgendused protestantlikus kirikukunstis

Juh erak. prof. Krista Kodres, rets mag. Tiina-Mall Kreem

2002

Eva Näripea. Kaadreid kastlinnast: Tallinna paneelmagalad Eesti NSV mängufilmides 1967-1988

Juh prof. Mart Kalm, Veste Paas (TPÜ); rets mag. Mari Laanemets

Riin Kübarsepp. Murrang Kaljo Põllu loomingus

Juh dots. Ene Lamp, rets Mirjam Peil

Greta Koppel. Maalid “Riid” ja “Perekonnastseen” Eesti Väliskunsti Muuseumis. Ideestik ja atributsiooniprobleemistik

Juh dots. Ene Lamp, rets Helena Risthein

Ando Pajus. Heraldiline raidkivikunst Põhja- ja Lääne-Eestis XIV kuni XVI sajandini

Juh erak. prof. Krista Kodres, rets kunstit. knd. Ants Hein

Helen Kivisoo. In graffiti veritas Pildiline grafiti Eestis 1990-ndate keskpaigast kuni 2002. aasta kevadeni

Juh mag. Heie Treier, rets mag. Mari Laaniste

Kristina Mänd. Eesti kaasaegne moefotograafia

Juh mag. Heie Treier, rets Harry Liivrand

Maria-Kristiina Soomre. Moodne muuseum ja rahvusgalerii traditsioon. Eesti Kunstimuuseumi kui multifunktsionaalse kultuuriinstitutsiooni enesemääratlemise võimalustest

Juh Tiina Abel , rets Eha Komissarov

2001

Kädi Talvoja. Eesti hüperrealism – kompromisside kunst

Juh mag. Sirje Helme, rets mag. Ants Juske

Ingrid Lillemägi. 1968.a Tallinna kesklinna eksperimentaalprojekt – kujutlus moodsast metropolist

Juh prof. Mart Kalm, rets Triin Ojari

Pille Epner. Kahedimensiooniline arhitektuur: arhitektuurifoto Eestis kuni aastani 1940.

Juh mag. Peeter Linnap, rets dots. Kaia Lehari

Merike Koppel. Eesti keskaegsed ristimiskivid

Juh Kersti Markus PhD, rets Anu Mänd PhD

2000

Anders Härm. Videokunst Eestis: teooria, kujunemine, tüpoloogia

Juh Tiina Abel, mag. Sirje Helme, rets Raivo Kelomees

Liina Jänes. Kolhoosikeskus Eesti NSV-s: arhitektuurne resistance sovietiseerimisele

Juh erak. prof. Mart Kalm, rets Triin Ojari

Lauri Kuusing. Modernistlik kõrghoone Eesti NSV-s 1960. – 1970.aastatel

Juh erak. prof. Mart Kalm, rets Andres Kurg

Renita Raudsepp. Eesti kaubandusliku tarbegraafika piirjooni aastatel 1946 -1970

Juh erak. prof. Mart Kalm, rets mag. Jüri Hain

Maria Orlova. Rahvusliku vormi paradoks. Sotsialistlik realism Eesti arhitektuuris

Juh erak. prof. Mart Kalm, rets dr. Krista Kodres

Helene Tedre. Oru loss: kaupmehevillast rahvuslikkuse sümboliks

Juh erak. prof. Mart Kalm, rets kunstit. knd. Ants Hein

Mari Loit. Surma tähendus keskaja lõpu Euroopa maailmapildis. Tallinna “Surmatants” oma ajastu kontekstis

Juh prof. Juhan Maiste, rets Kersti Markus PhD

Adele- Marie Dzidzaria. Tühik linnaruumis. Tallinna vanalinna 37. kvartali taashoonestamise probleeme 1945-1991

Juh prof. Juhan Maiste, rets Anneli Randla PhD

1999

Rainer Vilumaa. Grafiti Eestis (Tallinn ja Tartu)

Juh dots. Kaia Lehari, rets Eha Komissarov

Marge Unt. Kahepealise lohe embus: poliitilise plakati ikonograafia 1940-1945.a

Juh prof. Jaak Kangilaski, rets dots. Ene Lamp

Agne Trummal. Idee ruumist. Prantsuse 17. – 18.sajandi plaanilahenduse refleksioonid 18.sajandi lõpu ja 19.sajandi alguse Eestis

Juh prof. Juhan Maiste, Anneli Randla PhD, rets erak. prof. Krista Kodres

Siim Sultson. Esindusväljakute rajamise katsed 1930. aastate Eestis

Juh dots. Mart Kalm, rets Piret Lindpere

Karin Laansoo. Sõna, tekst ja keel. Arenguid 20. sajandi kunstis.

Juh prof. emer. Boris Bernstein, rets mag. Virve Sarapik

Epp Lankots. Kommunikatiivse ruumi probleem. Materiaalne keskkond ja sümboolne kultuur post-sotsialistlikus Eestis

Juh erak. prof. Krista Kodres, rets Mikko Lagerspetz PhD

Mari Laaniste. Koomiks ja Eesti

Juh lektor Tiina Abel, rets Heie Treier

Katrin Kurik. Pastoraat Eestis. Identiteet ja arhitektuur

Juh prof. Juhan Maiste, Anneli Randla PhD, rets ajal. knd. Epp Kangilaski

Anu Allas. Teater meediaajastul: kujutis ja kohalolu. Film ja video eesti teatris 1967-1999

Juh lektor Tiina Abel, rets Kadi Herkül

1998

Hanno Soans. Vägivaldne autistlik subjekt eesti kunstis 1987-98

Juh lektor Tiina Abel, rets dots. Raivo Kelomees

Mari Laanemets. Autobiograafia – 1990.aastate eesti kunsti teema ja strateegia

Juh lektor Tiina Abel, rets mag. Reet Varblane

Karin Paulus. Eesti 1970. aastate unikaalmööbel

Juh dots. Mart Kalm, rets erak. prof. Krista Kodres

Jüri-Indrek Klooren. Kunstiideoloogia Eestis aastatel 1944-1947

Juh prof. Jaak Kangilaski, rets dots. Ene Lamp

Ulrika Ploom. Kunstimuuseum ja selle varad 1919-1940

Juh lektor Tiina Abel, rets Milvi Kuldna

Kai Lobjakas. Moodsa köögi tulek Eestisse. 1920-30. aastad

Juh dots. Mart Kalm, rets Mirjam Peil

Andres Kurg. Moodsa väikeelamu kujunemisest Tartus 1920.-1930. aastatel

Juh dots. Mart Kalm, rets kunstit. knd. Karin Hallas

Tiina Randus. 1930. aastate kortermajad Tallinnas

Juh dots. Mart Kalm, rets Leele Välja

Eva Laantee – Reintamm. Mir Isskustvo. Retseptsiooniproblemaatika

Juh prof. Jaak Kangilaski, rets dots. Ene Lamp

Helen Bome. Püha Nikolaus. Kultus ja kujutus Eestis

Juh mag. Juta Keevallik, rets mag. Kersti Markus

1997

Tiina Tammet. Aiakunsti areng maastikuarhitektuuriks

Juh dots. Mart Kalm, rets biol. knd. Heiki Tamm

Mari Vallikivi. Pühavaimu kiriku altari ikonograafia

Juh prof. Juhan Maiste, rets mag. Juta Keevallik

1996

Triin Tõrs – Ojari. Friedrich Wendach – Nõmme linna arhitekt

Juh dots. Mart Kalm, rets dots. Aet Pikk

Ürge Reinsalu. Carl Fabergè: õukonnakunstnik ja suurärimees

Juh lektor Tiina Abel, rets Inge Teder

Mari Sobolev. Feministlikke tunnusjooni
1980.aastate lõpu – 1990.aastate Eesti kunstis    

This article was last updated

Permalink

MA thesis in art history (summary in english)

2016

Marika Agu “Jaanus Kivaste silmapaistvaim teos on Kiwa. Kuvandi kujundamise strateegiatest”

Juhendaja – Mari Laanemets, PhD

Retsensent – Katrin Kivimaa, PhD

Maarja Hindoalla “Autorifilmi positsioneerimine Eesti kultuuriväljal
filmikriitika kaudu Veiko Õunpuu filmide retseptsiooni näitel”

Juhendaja – Eva Näripea, Phd

Retsensent – Martin Oja, MA

2015

Karin Gross “Publiku uuringud kunstimuuseumide töös Kumu kunstimuuseumi näitel”

Juhendaja – Maria-Kristiina Soomre, MA

Retsensent – Agnes Aljas, MA (Eesti Rahva Muuseum)

Kati Ilves “Paradigmaatiline pööre Eesti kunstikriitikas 1988-1994”

Juhendaja – Epp Lankots, PhD

Retsensent – Jaak Tomberg, PhD (Tartu Ülikool)

Mariliis Mihhejev “Naiste representatsioon filmi “Kuhu põgenevad hinged” kontekstis”

Juhendaja – Katrin Kivimaa, PhD; Eva Näripea PhD

Retsensent – Teet Teinemaa, MA (University of Warwick)

2014

Shalini Mody-Pauts „Võim ja kunst – Voldemar Päts eesti kunstivälja korraldajana“

Juhendajad – Dr Mart Kalm ja mag Tiiu Talvistu (Tartu Kunstimuuseum)

Retsensent – Mag Tiina Abel

Natalja Sadikova „Contemporary Art, Religious Symbols and

Censorship: Three Case Studies from Estonia, Poland and Russia“

Juhendaja – Prof Katrin Kivimaa

Retsensent – Mag Rael Artel (Tartu Kunstimuuseum)

Marie Vellevoog „Postkoloniaalne situatsioon eesti 1990. aastate
kunstis [‘mobil] galerii näitel“

Juhendaja – Prof Virve Sarapik

Retsensent – Prof Katrin Kivimaa

2013

Triin Loks „“Naine võtab vähe ruumi“: Liina Siibi kunstiprojekt kui sotsiaalne analüüs“

Juhendaja – Prof Katrin Kivimaa

Retsensent – Mag Reet Varblane.

Annika Toots “Isiklik foto kui mälu kandja 1990. aastate eesti kunstis”

Juhendaja – Dr Virve Sarapik

Retsensent – Mag. Ingrid Ruudi

2012

Maria Jäärats „Kodanliku mineviku ja sotsrealistliku tuleviku vahel. Eesti kunstikirjutuse diskursused 1944-1948”

Juhendaja – Prof. Virve Sarapik
Oponent – Mag. Linda Kaljundi
Gregor Taul “Monumentaalsed moondumised Vabaduse väljakul 2001 – 2011: monumendid ja skulptuurid”
Juhendaja – Mag. Ingrid Ruudi
Oponent – Prof. Virve Sarapik
Ragne Nukk „Interstanding konverentsid kohalikus ja rahvusvahelises kontekstis”
Juhendaja – Mag. Sirje Helme
Oponent – Dr. Heie Treier

2011

Karin Nugis “Samastumised ja vastandumised. Eesti tarbekunsti minapildi kujundamine”
Juhendaja – Prof. Krista Kodres
Oponent – Prof. Jaak Kangilaski
Heili Sõrmus “Olga Terri, Johannes Greenbergi ja Eerik Haameri looming
aastatel 1940 – 1953 eestlaste kollektiivse mälu ja kultuuritrauma
konstrueerimise protsessis”
Juhendaja – Prof. Virve Sarapik
Oponent – Prof. Jaak Kangilaski

2010

Stina Sarapuu “Stalinistlik kauplus. Katse lavastada küllust”
Juhendaja – Prof. Mart Kalm
Oponent – Mag. Epp Lankots
Kristina Jõekalda „Eesti muinsuskaitse ja võõras pärand. Muinsusteadlikkuse kujundamine 1920.-30. aastatel”
Juhendaja – Mag. Linda Kaljundi
Konsultant – Prof. Mart Kalm
Oponent – Prof. Krista Kodres

2009

Ellu Maar „Rahvusliku ja riikliku identiteedi representatsioone 1990. aastate Eesti kunstis. Näituse „Eesti kui märk” põhjal”
Juhendaja – Dr. Katrin Kivimaa
Oponent – Dr. Virve Sarapik

2008

Merle Tank „Sissevaade 1917-1928. a. eesti kunstikirjutusse: Hanno Kompusest Eesti Kunstnikkude Ryhmani”
Juhendaja – Prof. Virve Sarapik
Oponent – Mag. Reet Varblane

4+2 ÕPPESÜSTEEMIS KAITSTUD MAGISTRITÖÖD

2010

Martin Rünk “Eneseanalüütilise situatsiooni loomine dialoogilises

esteetikas Tootmiskoondis “Polümeeri” endiste töötajate kokkutuleku

näitel”
Juhendaja – Mag. Andres Kurg
Oponent – Mag. Maria-Kristiina Soomre

2009

Rael Artel “Rahvuslusekriitilisest kunstist endises Ida-Euroopas 2000-2008”
Juhendaja – Dr. Virve Sarapik, konsultant Mag. Andres Kurg
Oponent – Dr. Katrin Kivimaa, Mag. Eha Komissarov
Maarin Ektermann “Non Grata kui kollektiivne praktika. Kunstiajaloolised ja sotsioloogilised perspektiivid”
Juhendaja – Dr. Katrin Kivimaa, Mag. Sofia Joons
Oponent – Dr. Heie Treier
Elnara Taidre „Täiusliku visuaalse keele ja universaalse vormi otsingud. Tõnis Vindi loomingu ühest tendentsist”
Juhendaja – Dr. Heie Treier, konsultant Dr. Virve Sarapik
Oponent – Mag. Sirje Helme

2007

Greta Koppel “Kulda väärt kunst Kadrioru Kunstimuuseumi madalmaade maalikogus”
Juhendaja – Prof. Krista Kodres
Oponent – Mag. Juta Keevallik
Andreas

Trossek “Tsitaat väljaspool konteksti: Eesti NSV joonisanimatsioon

1970-ndatel ja 1980-ndatel aastatel kui “kunst” ja kui filmikunst”
Juhendaja – Dr. Virve Sarapik
Oponent – Dr. E. Annus, Mag. Mari Laaniste

2006

Elo Lutsepp “Uudisasundused – 1930. aastate sotsiaalpoliitika ja arhitektuuri kohtumisi.”
Juhendaja – Prof. Mart Kalm
Oponent – Kunstit. knd. Karin Hallas-Murula, Mag. Heiki Pärdi
Ivar-Kristjan

Hein “Eesti kirikute 17. sajandi retaablite ja epitaafide retooriline

tähendusstruktuur evangeelse teoloogia kontekstis”
Juhendaja – Prof. Krista Kodres
Oponent – Dr. Alar Laats, Mag. Pia Ehasalu

2005

Margaret Tali “Art into popular culture. The mythologies of male artists in Estonian media 1986-1996.” (“Kunst populaarkultuuris. Meeskunstnike mütoloogiad Eesti meedias 1986-1996.”)
Juhendaja – Dr. Leena-Maija Rossi, Mag. Andres Kurg
Oponent – Dr. Katrin Kivimaa
Tiiu Muru “1875-1914 aastate naiste moerõivad Eestis: rahvarõiva taandumine ja linnarõivastuse kohandumise periood.”
Juhendaja – Dots. Ene Lamp
Oponent – Mag. Ellen Värv, Mag. Karin Paulus
Eva Näripea “Tallinna vanalinna representatsioonid Eesti NSV filmikunstis 1960. – 1970. aastatel.”
Juhendaja – Prof. Mart Kalm
Oponent – Dr. Virve Sarapik
Epp Lankonts “Klassideta ühiskond kõverpeeglis. Nomenklatuuri kortermajad Tallinnas 1945 – 1985.”
Juhendaja – Prof. Krista Kodres
Oponent – Prof. Mart Kalm
Liina Jänes “Valve Pormeister ja Eesti maa-arhitektuuri tõus.”
Juhendaja – Prof. Mart Kalm
Oponent – Mag. Andres Kurg
Helen Kivisoo “Vabadus ja piirangud grafitikultuuris. Eesti grafititegijate identiteet ja nägemus oma tegevusest.”
Juhendaja – Dr. Heie Treier
Oponent – Mag. Johannes Saar

2004

Anne Ruussaar “Eesti klaasitööstused ja -disain 1920.-1930. aastatel.”
Juhendaja – Prof. Krista Kodres, konsultant Prof. Maie-Ann Raun
Oponent – Dots. Kaia Lehari

2003

Maria Orlova “Stalinistlik arhitektuurikorraldus Eestis 1944-1955.”
Juhendaja – Prof. Mart Kalm
Oponent – Dots. Ene Lamp
Helen Bome “Püha Nikolause ikoonid setu rahvapärimuses.”
Juhendaja – Dr. Kersti Markus
Oponent – Dr. Kristi Salve, Mag. Juta Keevallik

2002

Karin Laansoo “Vahendatud keelekogemus eesti kunstis 1989-1994.”
Juhendaja – Dr. Virve Sarapik
Oponent – Mag. Sirje Helme
Kadi Polli “Valgustusajastu peegelpildis. Johann Wilhelm Krause (1757-1828) joonistuslooming.”
Juhendaja – Prof. Juhan Maiste
Oponent – Krista Kodres

2001

Mari Laaniste “Koomiksi väärtusküsimus. Eesti koomiksi arengust kultuuriloolises kontekstis.”
Juhendaja – Dr. Virve Sarapik
Oponent – Mag. Heie Treier
Johannes

Saar “Kunstilooming ja eneselooming. Diskursiivse tekstianalüüsi abil

modernistlikust esteetikast postmodernistlikku eetikasse.” (Eksternina)
Oponent – Mag. Ants Juske
Karin Paulus “Eero Aarnio karikatool ja Nõukogude Eesti.”
Juhendaja – Prof. Mart Kalm
Oponent – Prof. Krista Kodres
Raivo Kelomees “Kunst ja küberkultuur: (mitte)materiaalne ja tehnoloogiline 1990. aastate kunstis.” (Eksternina)
Oponent – Dr. Virve Sarapik
Mari Laanemets “Allegooriline pilk kaasaegses kunstis.”
Juhendaja – Dr. Dorothee Bauerle-Willert
Oponent – Mag. Sirje Helme
Peeter Linnap “Vaateid eesti fotole 1940-1990.” (Eksternina)
Oponent – Dr. Virve Sarapik

2000

Tiina Tammet “Pargi- ja aiaarhitektuur Eestis 1920.-30. aastatel.”
Juhendaja – Prof. Mart Kalm
Oponent – Prof. Juhan Maiste, Biol. knd. Heldur Sander

Heie Treier “Vaatenurk 1990. aastate eesti kunstile.” (Eksternina)
Oponent – Prof. Jaak Kangilaski

1999

Mart Siilivask “Historitsism ja juugend Tartu arhitektuuris. Stiilisuunad kohalike arhitektide loomingus 1830.-1910. aastail.” (Eksternina)
Oponent – Kunst. knd. Karin Hallas

1998

Sigrid Abiline “Eesti stiili otsingud mööblikunstis 1900-1940.”
Juhendaja – Dots. Mart Kalm
Oponent – Kunst. knd. Krista Kodres
Sulev

Mäeväli “Tsistertslaste ordu Tallinna Püha Miikaeli nunnaklooster

muutuvas ajas. Ajalooline käsitlus kloostri rajamisest ja klausuuri

ehitamisest ning ümberehitustest.” (Eksternina)
Oponent – Ajaloo knd. Jaan Tamm

1997

Pia Ehasalu “Portree Tallinnas 17. sajandil.”
Juhendaja – Mag. Juta Keevallik
Oponent – Kunst. knd. Krista Kodres

1996

Anu Liivak “Ida ja lääne vahel. Eesti maalikunst 1960-1990.” (Eksternina)
Oponent – Dots. Ene Lamp, Mag. Sirje Helme

1995

Jüri Hain “Graafikamappidest eesti graafikas 1920.-1930. aastatel.” (Eksternina)
Oponent – Prof. Kaalu Kirme, Kunst. knd. Rein Loodus
Reet Varblane “Ado Vabbe elu ja looming. Avangardism ja traditsionaalsus tema loomingus.” (Eksternina)
Oponent – Kunst. knd. Rein Loodus, Dots. Ene Lamp
Sirje Helme “Avangardkunsti probleeme eesti kunstis.” (Eksternina)
Oponent – Prof. Jaak Kangilaski, Mag. Ants Juske
Linnar

Priimägi “Albrecht Düreri nn. Apollo-aadama-rühma sulejoonistuse W.261

(Londoni Apollo) ikonograafiline ning ideeline kontekst.” (Eksternina)
Oponent – Prof. Boris Bernstein, Mag. Ants Juske

1993

Ants Juske “Kunstnik-ruum-pilt.” (Eksternina)
Oponent – Prof. Jüri Allik, Dots. Kaia Lehari

1992

Juta Keevallik “Kunstikogumisest Eestis 19. sajandil.” (Eksternina)
Oponent – Kunst. knd. Rein Loodus, Kunst. knd. Ants Hein

 

 


This article was last updated

Permalink

PhD thesis in art history (Summary in English/German)

2016 Elnara Taidre

„Mudel, metafoor, mäng. Omamütoloogiline tervikkunstiteos visuaalkunstis 20. sajandi paradigmavahetuse kontekstis“

Juhendaja – prof Virve Sarapik

Eelretsensendid – dr Anu Allas (Eesti Kunstimuuseum) ja prof Tiina Kirss (Tartu Ülikool)

Oponent – prof Tiina Kirss

2016 Indrek Rünkla

„Arhitektuursest mõtlemisest: seostest tunnetuslike ja ühiskondlike konstruktsioonide vahel arhitektuuri praktika näitel“

Juhendajad – dr Margus Vihalem (Tallinna Ülikool) ja dr Clarissa Moreira (Fluminense Föderaalne Ülikool, Rio de Janeiro, Brasiilia)

Eelretsensendid – dr Epp Lankots ning dr Margus Ott (Tallinna Ülikool)

Oponent – dr Margus Ott

2014 Epp Lankots

„Moodsa arhitektuuri kriitiline historiograafia. Modernsuse käsitlused Leo Gensi ja Leonhard Lapini arhitektuuriajaloolistes tekstides 1960.-1980. aastail”

Juhendaja – prof Mart Kalm

Eelretsensendid – prof dr Ákos Moravánszky (ETH Zürich) ja dr Marek Tamm (Tallinna Ülikool)

Oponent – dr Marek Tamm

2014 Andres Kurg

“Boundary Disruptions: Late-Soviet Transformations in Art, Space and Subjectivity in Tallinn 1968-1979”

Juhendaja – prof Katrin Kivimaa

Eelretsensendid – dr Eneken Laanes (Yale’i Ülikool), prof Malcolm Miles (Plymouth’i Ülikool)

Oponent – prof Malcolm Miles

2013 Sirje Helme
“Sõjajärgse modernismi ja avangardi probleeme Eesti kunstis = Problems
of Post-War Modernism and Avant-garde in Estonian Art”
Juhendaja – em-prof Jaak Kangilaski
Eelretsensendid – dr Mari Laanemets, dr Lolita Jablonskiene (Vilniuse
Rahvusgalerii)
Oponent – dr Lolita Jablonskiene

2011 Eva Näripea
“Estonian Cinescapes: Spaces, Places and Sites in
Soviet Estonian Cinema (and Beyond)”
Juhendajad – prof dr Virve Sarapik, prof dr Mart Kalm
Eelretsensendid – prof dr Ewa Mazierska, dr Michael Goddard
Oponent – prof dr Ewa Mazierska

2010 Tiina-Mall Kreem
“VIISIPÄRASELT EHITATUD. Luterlik kirikuehitus, -arhitektuur ja -kunst Eestis Aleksander II ajal”
Doktoritöö juhendaja – prof. dr. Krista Kodres
Eelretsensendid – dr. Karin Hallas-Murula ja dr. Urmas Petti
Oponent – dr. Karin Hallas-Murula

2009 Raivo Kelomees
“Postmateriaalsus kunstis. Indeterministlik kunstipraktika ja mittemateriaalne kunst.”
Juhendaja – Dr. Virve Sarapik
Eelretsensendid – Dr. Heie Treier ja Chris Hales, PhD
Oponent – Mari Laanemets, PhD

2007 Pia Ehasalu
“Rootsiaegne maalikunst Tallinnas (1561-1710). Produktsioon ja retseptsioon.”
Juhendaja – Prof. Krista Kodres
Eelretsensendid – Prof. Juhan Maiste, Mag. Juta Keevallik
Oponent – Inga Lena Ǻngström Grandien, PhD

2004 Heie Treier
“Kohalik modernsus kunstis. Eesti varamodernistliku kunsti teoreetiline ja ajalooline kontseptualiseerimine ning Karl Pärsimägi paradigmaleidmise perioodil.”
Juhendaja – Dr. Thomas McEvilley
Eelretsensendid – Dr. Katrin Kivimaa, Dots. Ene Lamp
Oponent – Prof. Jaak Kangilaski

2003 Ants Juske
“Ümberpööratud perspektiivi kulturoloogilised, semiootilised ja tajupsühholoogilised tekkemehhanismid.”
Juhendaja – Prof. Boris Bernstein
Oponent – Prof. Peeter Tulviste, Dr. Altti Kuusamo

1999 Krista Kodres
“Tallinlane ja tema maja. Jõuka Tallinna kodaniku elamu ca 1600-1770. Maja, planeering, kaunistused ja sisustus.” (Eksternina)
Oponent – Prof. Lars Olaf Larsson, Prof. Juhan Maiste

1998 Mart Kalm
“Arhitektuurikultuuri kujunemisest Eestis 1918-1940.” (Eksternina)
Oponent – Prof. Riitta Nikula, Prof. Leo Gens

1995 Juhan Maiste
“Klassikaline suund Eesti ehituskunstis 1530-1830. Stiil ja traditsioon.” (Eksternina)
Oponent – Dr. Ea Jansen, Dr. Pekka Korvenmaa

1995 Rein Zobel
“Tallinn ja tema keskaegsed kindlustused. Linnaehituslik ja arhitektuuriline areng läbi kaheksa sajandi.” (Eksternina)
Oponent – Prof. Evald Tõnisson, Dr. Raimo Pullat

This article was last updated

Permalink