Ülevaade

Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuriteaduskonna 3D Labor (3DL) on 2005. aastal loodud eksperimentaalsete arhitektuursete lahenduste katselabor, mis rakendab kaasaegseid tehnoloogiaid õppetöös ja uurimisprojektides.

3DL tegevus jaguneb järgnevateks omavahel ühendatud põhisuundadeks:

  • Parameetrilise arhitektuuri ja disaini seostatus füüsilise prototüüpimisega.
  • Suuremahuliste objektide ruumiline kaardistamine ja modelleerimine.
  • Arhitektuursete ja ehituslike parameetrite side andmekogudega.
  • Linnade ja regioonide analüüs seoses ruumiliste protsesside ja keskkonnaga.
  • Hoonete masskohandamine seoses toimimis- ja tõhususanalüüsiga