Ülevaade

Olga Orlova. 4D Fraktaalne katusesüsteem Pirita kloostrile. 3DL – Kaasaja arhitektuuri problemaatika. Juhendaja: Martin Melioranski

Olga Orlova. 4D Fractal Roof System for Pirita Convent

Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuriteaduskonna 3D Labor (3DL) on 2005. aastal loodud eksperimentaalsete arhitektuursete lahenduste katselabor, mis rakendab kaasaegseid tehnoloogiaid õppetöös ja uurimisprojektides.

3DL tegevus jaguneb järgnevateks omavahel ühendatud põhisuundadeks:

  • Parameetrilise arhitektuuri ja disaini seostatus füüsilise prototüüpimisega.
  • Suuremahuliste objektide ruumiline kaardistamine ja modelleerimine.
  • Arhitektuursete ja ehituslike parameetrite side andmekogudega.
  • Linnade ja regioonide analüüs seoses ruumiliste protsesside ja keskkonnaga.
  • Hoonete masskohandamine seoses toimimis- ja tõhususanalüüsiga