Uurimiskeskus PAKK

Puitarhitektuuri Kompetentsikeskus PAKK on EKA Arhitektuuriteaduskonna eraldiseisev uurimiskeskus, mis seob teadus-, ja õppetegevuse uute projekteerimismeetodite, elukeskkonna ja tootearendusega, tuues kokku tudengid, erialaspetsialistid, teadlased ja tellijad nii avalikust kui ka erasektorist.

Loe lähemalt PAKKu veebist.

PAKKu teadussuunad on jagatud kolmeks alateemaks: ehituse rohepööretööstuse digipööre ja uued meetodid puidust tehasemajade projekteerimisel. PAKK uurib ja arendab masskohandamist ehituse ja linnaplaneerimise kontekstis, arendades elemendi ja mooduli tasandil senisest paindlikumaid masstoodetavaid süsteeme. Modulaarne lähenemine ehitusele loob aluse ringmajanduslikule ehituspraktikale ja madala keskkonnamõjuga hoonete projekteerimisele. Uurimissuundade väljundiks on meetodid ja tööriistad, mis võimaldavad arhitektil arvestada tootmise ja ehituse tehniliste tingimustega juba loomeprotsessi alguses.

Täna tegutsevad uurimiskeskuses kaks UURIMISRÜHMA:

Algoritmilise puitarhitektuuri uurimisrühma töö on suunatud eksperimentaalse puitehituse innovatsioonile, mis otsib eelkõige uuenduslike arhitektuursete lahenduste abil võimalusi kvaliteedihüppeks. Olulisel kohal on siin nö inseneeritud puit, ehk erinevad liimpuittooted ja integreeritud disain, kus disain, analüüs ja optimeerimine algoritmilises mudelis toimuvad samaaegselt.

Uurimisrühma juhid: Sille Pihlak ja Siim Tuksam

Mustermaja uurimisrühm arendab modulaarset ja tehases toodetavat süsteemi, millega saab luua ümbritsevale keskkonnale ja hoone kasutajate vajadustele kohandatud puithooneid.

Uurimisrühma juht: Renee Puusepp

Meie TEENUSED:

HüppePAKK on intensiivne loovuurimuslik ideekorje, kus läbi disainisprintide ja disainuurimuste kaasame arhitektuuriteaduskonna tudengitest teaduriteni, ettevõtte uue innovaatilise lahenduse väljapakkumiseks (häkatonid ja minikonkursid, disainisprindid, disainiuurimused erialastuudiotes)

LävePAKK on ideeprojekti loovuurimuslik analüüs, kus läbi disainlahenduste ja teostatavusuuringute võimaldame ettevõttel jõuda arusaamani projekti võimalustest ja võimekusest (eeluuring arhitektuurikonkurside korraldamiseks, ruumiliste arengukavade koostamine, projekteerimisjuhendid jne)

TüvePAKK on süsteemne loovuuring uue arengusuuna loomiseks, kus läbi eksperimentaalarenduste ja ekspertteadmisi kaasates aitame sektoril mööduda juurprobleemidest ja piiravatest arengutakistustest (Mustermaja, sLender).

Võta meiega ühendust!

Anna Tommingas
PAKKu projektijuht
anna.tommingas@artun.ee

Eesti Kunstiakadeemia ühines Euroopa ehitussektorit revolutsioneeriva algatusega

Uus Euroopa Bauhausi akadeemia: Professionaalide koolitamine ringmajandusliku biopõhise ehituse, renoveerimise ja linnade ümberkujundamise alal Euroopa Komisjon lansseeris täna Uus Euroopa Bauhausi festivalil Brüsselis ehitussektorit ...

Teadlased ja arhitektid: peame ületama puitarhitektuuri praegused piirid

“On teada, et kliimasoojenemise vältimiseks peavad andma oma panuse kõik, kuid ehitussektoril on siinkohal eriti oluline roll. Kasutades betooni asemel puitu on mitte ainult võimalik süsiniku emissioone vähendada, ...

Eesti saab endale esimese Mustermaja süsteemis projekteeritud hoone

Eelmise aasta kevadel alustas EKA Puitarhitektuuri Kompetentsikeskus PAKK koostööd Elektrileviga, et projekteerida madala süsiniku jalajäljega, modulaarne, tehases toodetav ja ringmajanduslikke põhimõtteid järgiv puidust õppehoone, ...