T & A

KERAAMIKA KANNAB Eesti Arhitektuurimuuseumis

Näitus „Keraamika kannab“ tutvustab Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna 3DL ja keraamika osakonna rahvusvahelise lühiresidentuuri tulemusi, mis sünteesivad kriitilist ruumimõtet materjali ning parameetrilise ...

KERAAMILINE DIMENSIOON EKA galeriis

https://www.artun.ee/kalender/keraamiline-dimensioon-eka-galeriis-10-28-11-2020/ Keraamiline dimensioon Lauri Kilusk, Martin Melioranski ja Urmas Puhkan Rahvusvaheline töötuba-näitus „Keraamiline ...

Andmepõhine ruumiloome – arvutamata linn

Arvutamine vihjab lõpetatusele – vääramatule teadmisele, et 1 + 1 = 2. Linna olemus on oma mitmepalgelises arvutamatu. Kuid linnaruumi erinevaid aspekte, selle komponente ning selles toimuvaid tegevusi saab visualiseerida, analüüsida ning ...

Virtuaalprototüüpimine arhitektuuri, disaini ja kunsti masskohandamise rakenduses

Projekti eesmärk oli välja arendada ja katsetada virtuaalreaalsuse (VR) ja masskohandamise tehnoloogiate rakendusi Eesti Kunstiakadeemias erinevate erialade õpetamisel, rõhuasetusega VR ja veebikeskkonnas toimuvate muudatuste tagasisidestamisele ...

Tallinna kesklinna jalakäijate analüüs

3D Labor on läbi viinud mitmeid välitöid, mille käigus märgime kaardile jalakäijate liikumisteed Tallinna kesklinnas ning kasutame saadud tulemusi linnaruumi analüüsiks. Analüüsi tulemust kasutame omakorda simulatsioonimudeli loomiseks. ...

Asustuse arengu ruumiline suunamine

Vabariigi Valitsus algatas maakondades planeeringute koostamise, millega pannakse paika maakonna ruumilised suundumused ja põhimõtted. Maakonnaplaneeringute koostamise üks ülesannetest on asustuse arengu suunamine. Seni oli ülesanne ...

Tellija kaasamine energitõhusate hoonete kavandamisesse

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakonna 3D Labori meeskonna juhtimisel läbi viidav rakendusuuring võimaliku tarkvaralise lahenduse leidmiseks ja tellija tulemuslikumaks kaasamiseks hoonete energiatõhusasse kavandamisesse. Eesmärk on läbi ...

Jalakäijate liikumiste mudeldamine

Uuringu käigus salvestati ligi 120 jalakäijate liikumistrajektoori ning loodi liikujapõhine simulatsioonimudel (agent-based computational model). Juba see lühike pilootprojekt lubas teha huvitavaid järeldusi ning andis aimu ruumi ...

Liikumissimulatsioonid

Arhitektuuriteaduskonna vanemteadur Renee Puusepa ACADIA 2014 konverentsil ette kantud uurimistöö jätkab põhiolemuselt eelnevat tööd digitaalse vormiloome vallas, ent põhirõhk on pööratud liikumise ja vormi seostele. Artikkel tutvustab ...

Ruumilised aglomeratsioonid

Arhitektuuriteaduskonna vanemteadur Renee Puusepa CAADRIA 2014 konverentsil ettekantud uurimistöö jätkab eelnevat tööd digitaalse vormiloome vallas, ent kasutab täiesti uudset mudeldamise meetodit. See kombineerib iseorganiseerumise ...

Kontseptimudeli platvorm

3D Labori meeskond on seadnud ambitsioonika eesmärgi ühendad hoonete digitaalne mudeldamine tõhusus- ja toimimisanalüüsiga projekteerimise algetapis. Tingimuseks oleme seadnud, et lahendus oleks tarkvaraagnostiline ehk teisisõnu peaks ...