Uurimissuunad

EKA arhitektuuriteaduskonna teadustegevus jaguneb kahte olulisse valdkonda. Esimene neist tegeleb ruumivaldkonna ajaloo, teooria ja filosoofiaga ning toetub eelkõige arhitektuuriajaloo ja filosoofia meetoditele. Teine tegeleb uurimistööga ruumivaldkonna erialade praktikas, lähenedes uurimismaterjalile erialaspetsiifiliste vahenditega. Praktikapõhine valdkond jaguneb omakorda kaheks suunaks:
1) loomingulisel praktikal põhinev uurimustöö, mis väidab, et uus teadmine ja originaalne probleemipüstitus sünnivad (arhitektuuri)büroos ja eeldab töö läbiviimiseks juba toimiva praksise olemasolu.
2) loomepõhine uurimustöö, kus uurimus toimub konkreetse loomingulise protsessi osana ja mille tulemuseks on nii loomingulise töö produkt ise kui selleni jõudmise protsess ning sellega seotud uudsed teemapüstitused ja lahendused.
Arhitektuuriteaduskonnas tegeletakse ka tehnoloogiapõhiste rakendusuuringutega, mis põhinevad infotehnoloogia sidumisel ruumilise keskkonna ning selle jätkusuutlikkusega. Siia kuuluvad kaasaegsed tootmistehnoloogiad, infoliidesed ja sensorseadmed ning geodisain linnalisel ja regionaalsel skaalal.

Kunstnikud ja disainerid looduse uurijate, mõtestajate ja partneritena tasaarengu kontekstis

Segaduse külvist teadmiste korjeni Marta Konovalov, Jane Remm Tallinna Botaanikaaia Meelte aed, Kloostrimetsa tee 52, Tallinn Oktoobrist 2023 märtsini 2024 on Tallinna Botaanikaaia Meelte aia kesksed kastid ...