Doktoriõppekava

Doktoriõpingud Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonnas jagunevad kaheks õppesuunaks:

traditsiooniline teooriapõhine uurimistöö ja eksperimentaalne loomepõhine uurimistöö. Viimane omakorda jaguneb praktikal põhinevaks uurimissuunaks ja kavandamisprotsessil endal põhinevaks uurimissuunaks.

 

Arhitektuuriteaduskonna doktoriõpingud hõlmavad järgmisi valdkondi: planeerimine, linnaehitus, arhitektuur, sisearhitektuur ja maastikuarhitektuur. Doktoriõpingud on suunatud nende valdkondade loomingu, ajaloo, teooria ja filosoofia arendamisele ja reflekteerimisele. Doktoriõppe täpsemad eesmargid on:

  • Luua uusi professionaalseid teadmisi, mis ühendavad ruumi valdkonna laiemalt ühiskonna kaasaegsete probleemidega;
  • Arendada ja tutvustada oskusi uusi teadmisi ja professionaalset kompetentsi kasutada elukeskkonna säästvaks arenguks;
  • Luua uusi professionaalseid teadmisi ja oskusi koostöös teiste uurimisvaldkondadega;
  • Arendada olemasolevaid ja luua uusi meetodeid ja strateegiaid ruumi valdkonna uurimistegevuses;
  • Osaleda oma valdkonna nii uurijate kui ka loovisikute rahvusvahelises koostöös.

 

Lühidalt: arhitektuuriteaduskonna doktoriõpe tahab olla kaasaegne, säästev, uuenduslik, interdistsiplinaarne ja rahvusvaheline.