Doktorantuur

Arhitektuur on pidevas uuenemises ja pakub sellisena Eesti ühiskonnale ja majandusele võimalusi eneserefleksiooniks ja innovaatilisteks protsessideks.
Erialased süvauuringud on vajalikud nii arhitektuurihariduse edasiviimiseks kui ka eriala enda arenguks, mis toimub rööbiti ühiskonna tehnoloogilise ja kultuurilise võimekuse muutumisega ning seda koostöös teiste valdkondadega.

Eesti Kunstiakadeemia doktorikooli arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekavale oodatakse kandidaate, kellel on magistrikraad arhitektuuri, linnaplaneerimise, urbanistika, sisearhitektuuri või maastikuarhitektuuri erialal.
Doktoriõpingud on suunatud eelpoolnimetatud valdkondade loomingu, ajaloo, teooria ja filosoofia arendamisele ja reflekteerimisele, jagunedes kaheks õppesuunaks:

1) traditsiooniline arhitektuuriajaloo ja –teooriapõhine uurimistöö ning

2) eksperimentaalne loomepõhine uurimistöö.
Viimane omakorda jaguneb praktikal põhinevaks uurimissuunaks ja kavandamisprotsessil endal põhinevaks uurimissuunaks.

Doktoriõppe eesmärgid on:
– Luua uusi professionaalseid teadmisi, mis ühendavad ruumi valdkonna laiemalt ühiskonna kaasaegsete probleemidega;
– Arendada ja tutvustada uusi teadmisi, oskusi ja professionaalset kogemust säästva elukeskkonna säästvaks arendamiseks;
– Luua uusi professionaalseid teadmisi ja oskusi koostöös teiste uurimisvaldkondadega;
– Arendada olemasolevaid ja luua uusi meetodeid ja strateegijaid ruumi valdkonna uurimistegevuses;
– Osaleda oma valdkonna uurijate ja loovisikute rahvusvahelises koostöös.

EKA doktorikooli arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekava juht on arhitekt ja professor Jüri Soolep.

DAMIANO CERRONE

DAMIANO CERRONE (ETIS)

“Urban meta-morphology: new principles of urban structure”

The PhD is about developing a new method to map and reveal the invisible image of the city using social media data and activity patterns. It is believed that spatial accessibility is the main attractor of social interactions (activities) and economic transaction (businesses) but in my case studies I present how the shape of the city is no longer related to activity patterns and use of certain space. This means that the practice of planning has to be updated and upgraded with this new understanding of urban phenomenology. Through the work of SPIN Unit I have used this new methodology (urban-metamorphology) to influence the planning and education practice in the US, Europe and Russia.

Doktorandid

DAMIANO CERRONE (ETIS) “Urban meta-morphology: new principles of urban structure” The PhD is about ...