Doktorantuur

Leiutamise labor peitub praktikas endas ja uurimistöö areneb doktorantuuri käigus tänu juhendajate (kollegiaalsele) sõbralikule arvustusele, doktorantide omavahelisele mõõduvõtmisele ja töövõtete võrdlemisele doktoriseminaridel.

Tõdemus, et arhitektuuribüroos luuakse uut teadmist, mis praktikas väljendub lõpuks majade, planeeringute, maastike ja muuna meie ümber, aga mille tegelik sisu, põhjuslikkus, tähendus ja tagamaad ehk nn uus teadmine ise jääb tihtilugu avamata, ongi loomingulisel praktikal põhineva uurimistöö olulisemaid kaasa toodud uuendusi. Loomingulisel praktikal põhineva doktoriõppe mudel avab tervikuna mitte ainult ühe või teise hoone disainipoole või tehnoloogilised lahendused, vaid ka ühe või teise büroo toimimismustri, koostöö plussid ja miinused, töörütmi ja tellijavaliku, teisisõnu, büroo filosoofia või tegutsemismudeli selle laiemas tähenduses.

Loomepõhise uurimistegevuse võlu seisneb selles, et ta joonistab võrdluspildi, mismoodi ruumiloome praktikad maailma eri paigus neid jõujooni „kokku jooksutavad”.

Õppekava eesmärgid:

– Loomingulisel praktikal põhineva uurimistöö läbiviimine arhitektuuri ja linnaplaneerimise valdkonnas.

– Tänase ühiskonna probleemidega suhestuva uue erialase teadmise loomine, sh koostöös teiste valdkondadega.

– Elukeskkonna kestlikku arengut soodustava arhitektuuri ja linnaplaneerimise kompetentsi rakendamise oskuse edendamine.

– Erialase uurimistöö strateegiate ja meetodite arendamine.

– Valdkondliku rahvusvaheliselt koostöövõimelise uurijate-loojate kogukonna toetamine, täiendamine ja arendamine.

Loe lisaks:

Ranulph Glanville’i ettekanne Eesti kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna doktoriõppe konverentsil “Building a Community of Practice” 23. aprillil 2014, http://www.sirp.ee/s1-artiklid/arhitektuur/teadmine-disain-ja-loomepohine-uurimistoo.

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala doktoriõppekava juht on arhitekt dr Veronika Valk.

DAMIANO CERRONE (ETIS) “Urban meta-morphology: new principles of urban structure” The PhD is about developing a new method to map and reveal the invisible image of the city using social media data and activity patterns. It is believed that spatial accessibility is the main attractor of social interactions (activities) and economic transaction (businesses) but in my case studies I present how ...