Doktoriõppekava

Doktoriõpingud Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonnas jagunevad kaheks õppesuunaks:

traditsiooniline teooriapõhine uurimistöö ja eksperimentaalne loomepõhine uurimistöö. Viimane omakorda jaguneb praktikal põhinevaks uurimissuunaks ja kavandamisprotsessil endal põhinevaks uurimissuunaks.

 

Arhitektuuriteaduskonna doktoriõpingud hõlmavad järgmisi valdkondi: planeerimine, linnaehitus, arhitektuur, sisearhitektuur ja maastikuarhitektuur. Doktoriõpingud on suunatud nende valdkondade loomingu, ajaloo, teooria ja filosoofia arendamisele ja reflekteerimisele. Doktoriõppe täpsemad eesmärgid on:

  • Luua uusi professionaalseid teadmisi, mis ühendavad ruumi valdkonna laiemalt ühiskonna kaasaegsete probleemidega;
  • Arendada ja tutvustada oskusi uusi teadmisi ja professionaalset kompetentsi kasutada elukeskkonna säästvaks arenguks;
  • Luua uusi professionaalseid teadmisi ja oskusi koostöös teiste uurimisvaldkondadega;
  • Arendada olemasolevaid ja luua uusi meetodeid ja strateegiaid ruumi valdkonna uurimistegevuses;
  • Osaleda oma valdkonna nii uurijate kui ka loovisikute rahvusvahelises koostöös.

 

Lühidalt: arhitektuuriteaduskonna doktoriõpe tahab olla kaasaegne, säästev, uuenduslik, interdistsiplinaarne ja rahvusvaheline.

 

 


 

ARHITEKTUURI JA LINNAPLANEERIMISE  ERIALA DOKTORINÕUKOGU:

dr Jüri Soolep, arhitektuuri ja linnaplaneerimise doktoriõppekava juht

dr Anu Allas, EKA teadusprorektor

dr Renee Puusepp, EKA arhitektuuriteaduskond

dr Maroš Krivy, EKA arhitektuuriteaduskond

dr Panu Lehtovuori, Tampere Tehnikaülikool

dr Klaske Havik, Delfti Tehnikaülikool

 

Asendusliikmed tekstipõhisel doktoritööl:

prof Andres Kurg, EKA
prof Jüri Kermik, EKA

Asendusliikmed loomepõhisel doktoritööl:

prof Toomas Tammis, EKA
prof Suzie Attiwill, RMIT
dr Roland Snooks, RMIT

Sekretär: Irene Hütsi

Kontaktid

Juri_Soolep_BW

Jüri Soolep

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala doktoriõppekava juht, õppejõud

jyri.soolep@artun.ee