Doktorantuur

Arhitektuur on pidevas uuenemises ja pakub sellisena Eesti ühiskonnale ja majandusele võimalusi eneserefleksiooniks ja innovaatilisteks protsessideks.
Erialased süvauuringud on vajalikud nii arhitektuurihariduse edasiviimiseks kui ka eriala enda arenguks, mis toimub rööbiti ühiskonna tehnoloogilise ja kultuurilise võimekuse muutumisega ning seda koostöös teiste valdkondadega.

Eesti Kunstiakadeemia doktorikooli arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekavale oodatakse kandidaate, kellel on magistrikraad arhitektuuri, linnaplaneerimise, urbanistika, sisearhitektuuri või maastikuarhitektuuri erialal.
Doktoriõpingud on suunatud eelpoolnimetatud valdkondade loomingu, ajaloo, teooria ja filosoofia arendamisele ja reflekteerimisele, jagunedes kaheks õppesuunaks:

1) traditsiooniline arhitektuuriajaloo ja –teooriapõhine uurimistöö ning

2) eksperimentaalne loomepõhine uurimistöö.
Viimane omakorda jaguneb praktikal põhinevaks uurimissuunaks ja kavandamisprotsessil endal põhinevaks uurimissuunaks.

Doktoriõppe eesmärgid on:
– Luua uusi professionaalseid teadmisi, mis ühendavad ruumi valdkonna laiemalt ühiskonna kaasaegsete probleemidega;
– Arendada ja tutvustada oskusi uusi teadmisi ja professionaalset kompetentsi kasutada elukeskkonna säästvaks arenguks;
– Luua uusi professionaalseid teadmisi ja oskusi koostöös teiste uurimisvaldkondadega;
– Arendada olemasolevaid ja luua uusi meetodeid ja strateegijaid ruumi valdkonna uurimistegevuses;
– Osaleda oma valdkonna nii uurijate kui ka loovisikute rahvusvahelises koostöös.

Doktorandid

DAMIANO CERRONE (ETIS) “Urban meta-morphology: new principles of urban structure” The PhD is about ...