Sisseastumine

Keda ootame õppima?

Ootame graafilise disaini osakonda inimesi, kellel on eriala vastu tõsine huvi. Graafilise disaini ja visuaalkultuuri vastu võib huvi väljenduda väga mitmel moel, näiteks:

– oled kujundanud keskkoolis peoplakateid või spordivõistluste diplomeid
– sulle meeldib visandada oma ideid märkmikusse või teha kollaaže ajalehtedest-ajakirjadest välja lõigatud materjalidest
– oled kujundanud plaadiümbrise või veebilehe sõbra bändile
– oled õppinud kutsekoolis graafilise disainiga seotud ametit (trükimeedia küljendaja-kujundaja, trükiettevalmistaja, veebispetsialist, jne)
– oled õppinud kõrg- või ülikoolis visuaalkultuuriga seotud erialal
– oled töötanud graafilise disainiga seotud erialal (näiteks küljendajana, illustraatorina, trükiettevalmistajana, jne)

Nagu mõistad, on nimekiri pikk. Ühesõnaga, ootame eelkõige inimesi, kellel on juba ettekujutus sellest, mis on graafiline disain. Oluliseks peame ka sisseastuja üldist visuaalset haridust ja avarat silmaringi. Kindlasti tuleks olla kursis kaasaegse kultuuriga – käia näitustel, avalikel loengutel, teatris, vaadata filme, lugeda artikleid ja raamatuid, jne. Kuna viimastel aastatel toimub Eestis erialaselt üha rohkem, siis tuleb kahtlemata kasuks enne sisseastumist uurida, mis hetkel graafilise disaini vallas teoksil on.

Kõigil huvilistel soovitame:

– Külastada GD osakonna lõputööde näitust ning loenguid, mis reeglina toimuvad juuni alguses. Täpsem info aegsasti saadaval

www.facebook.com/EKAgraafilinedisain

– Tutvuda erialase kirjandusega, näiteks:
Richard Hollis “Graafiline disain. Ülevaatlik ajalugu”
Ivar Sakk (koost.) “Artikleid graafilisest disainist”
Ivar Sakk “Aa kuni Zz. Tüpograafia ülevaatlik ajalugu”
Indrek Sirkel & Anu Vahtra (koost.) “Sisu ja Vorm II”
Ajakirja Kunst.ee graafilise disaini lisad, ilmunud aastatel 2001– 2007. Leiab raamatukogudest!

– Hoida silm peal GD osakonna Facebook’i lehel www.facebook.com/EKAgraafilinedisain, kust leiab pidevalt uuenevat infot osakonna tegemiste kohta.

 


BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT

11.-28.06.2018 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

27.-28.06.2018 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00


ANKEET

Enne vestlust tuleb täita ankeet ja saata meilile sandra.nuut@artun.ee 01.07.2018 kell 15.00. Ankeedi blankett saadetakse meilile reedel 29.06.2018.

ESIMENE VESTLUS (Estonia pst 7)

02.-03.07.2018 toimuvad vestlused sisseastujatega Estonia pst 7 ruumis 421. Vestluse individuaalsed ajad saavad sisseastujad SAIS-ist, peale avalduse kinnitamist vastuvõtu töötaja poolt.

NB! Vestlusele tuleb kaasa võtta portfoolio, mis sisaldab võimalikult palju ja mitmekesiseid töid (disainikatsetused paberil ja veebis, illustratsioonid, fotod, animatsioonid ja videotööd, muusikalooming, erinevad visandid jms), samuti tahame kuulda läbimõeldud põhjendusi erialavalikule.

Peale vestlust toimub valik, kes pääsevad eksamitele. Tulemused jõuavad SAIS-i 03.07.2018 õhtul.

KODUSED ÜLESANDED

Teise vooru pääsenud sisseastujate e-posti aadressile saadetakse 03.07.2018 õhtul kodused ülesanded:

1. Erialaülesanne 1

2. Erialaülesanne 2

3. Erialaülesanne 3

NB! Tehtud kodused erialaülesanded tuleb võtta kaasa teisele vestlusele 06.07.2018.

TEINE VESTLUS / ERIALAÜLESANNETE ESITLUS (Estonia pst 7)

06.07.2018 algusega kell 10:00 toimuvad erialaülesannete esitlused sisseastujatega Estonia pst 7 ruumis 421. Esitluste individuaalsed ajad saadetakse sisseastujate e-posti aadressile 04.07.2018.

NB! Kaasa tuleb võtta tehtud kodused erialaülesanded.

Konkursipall koosneb 4 hindest 10 palli süsteemis:

erialaülesanne 1

erialaülesanne 2

erialaülesanne 3 ja

esitlus.

Üliõpilaste vastuvõtu tulemused avalikustatakse SAIS-is hiljemalt 10.07.2018.

 


MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT

11.-28.06.2018 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

27.-28.06.2018 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00

04.07.2017 alates kell 10.00 toimuvad vestlused magistriõppesse sisseastujatega Estonia pst 7. Vestluse individuaalsed ajad saavad sisseastujad SAIS-ist, peale avalduse kinnitamist vastuvõtu töötaja poolt.

Üliõpilaste vastuvõtu tulemused avalikustatakse SAIS-is hiljemalt 10.07.2018.

Sisseastuja esitab koos avaldusega:

  • CV
  • ankeet
  • portfoolio

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

Lisainfo

AVALDUSE ESITAMINE

Esita avaldus ja dokumendid siin

Sisseastumine arvudes

Sisseastumise statistika eelmistel aastatel