Sisseastumine

Keda ootame õppima

Ootame graafilise disaini osakonda inimesi, kellel on eriala vastu tõsine huvi. Graafilise disaini ja visuaalkultuuri vastu võib huvi väljenduda väga mitmel moel, näiteks:
– oled kujundanud keskkoolis peoplakateid või spordivõistluste diplomeid;
– sulle meeldib visandada oma ideid märkmikusse või teha kollaaže ajalehtedest-ajakirjadest välja lõigatud materjalidest;
– oled kujundanud plaadiümbrise või veebilehe sõbra bändile;
– oled õppinud kutsekoolis graafilise disainiga seotud ametit (trükimeedia küljendaja-kujundaja, trükiettevalmistaja, veebispetsialist, jne);
– oled õppinud kõrg- või ülikoolis visuaalkultuuriga seotud erialal;
– oled töötanud graafilise disainiga seotud erialal (näiteks küljendajana, illustraatorina, trükiettevalmistajana, jne).

Nagu mõistad, on nimekiri pikk. Ühesõnaga, ootame eelkõige inimesi, kellel on juba ettekujutus sellest, mis on graafiline disain. Oluliseks peame ka sisseastuja üldist visuaalset haridust ja avarat silmaringi. Kindlasti tuleks olla kursis kaasaegse kultuuriga – käia näitustel, avalikel loengutel, teatris, vaadata filme, lugeda artikleid ja raamatuid, jne. Kuna viimastel aastatel toimub Eestis erialaselt üha rohkem, siis tuleb kahtlemata kasuks enne sisseastumist uurida, mis hetkel graafilise disaini vallas teoksil on.

Kõigil huvilistel soovitame:

– Külastada GD osakonna lõputööde näitust ning loenguid, mis reeglina toimuvad juuni alguses. Täpsem info aegsasti saadaval www.facebook.com/EKAgraafilinedisain

– Tutvuda erialase kirjandusega, näiteks: Richard Hollis “Graafiline disain. Ülevaatlik ajalugu” Ivar Sakk (koost.) “Artikleid graafilisest disainist” Ivar Sakk “Aa kuni Zz. Tüpograafia ülevaatlik ajalugu” Indrek Sirkel & Anu Vahtra (koost.) “Sisu ja Vorm II” Ajakirja Kunst.ee graafilise disaini lisad, ilmunud aastatel 2001– 2007. Leiab raamatukogudest!

– Hoida silm peal GD osakonna Facebook’i lehel www.facebook.com/EKAgraafilinedisain, kust leiab pidevalt uuenevat infot osakonna tegemiste kohta.


Ajakava bakalaureuseõppes

14.-28.06.2021 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

28.06.2021 avalduste vastuvõtt kohapeal Põhja pst 7 kell 10:00-16:00

Graafilise disaini erialale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale, siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee.

Küsimused leiad SIIT

30.06.-05.07.2021 vestlused ja eksamid toimuvad veebi vahendusel Zoomi keskkonnas

Vastuvõtu tulemused teatatakse läbi SAISi hiljemalt 9. juulil.

12. juuli õppima tulemise kinnitamise tähtaeg SAISis

Ajakava magistriõppes

01.02.-01.03.2021 avalduste esitamine SAISis kuni  23:59ni

15.03.-26.03.2020 Sisseastumisvestlused. Täpse vestluse aja leiab iga kandidaat oma avalduselt SAISis, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Vastuvõtu tulemused teatatakse läbi SAISi hiljemalt 31. märts.

07.04.2020 Õppima tulemise kinnitamine.

30.04.2020 Lepingute allkirjastamine ja esimese osamakse (200 eur) maksmise tähtaeg.

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2021

BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.

Üldised vastuvõtutingimused
Riigieksamite nõuded

ENNE VESTLUST:

Igale sisseastujale saadetakse link omanimelisele kaustale Google Drive keskkonnas, kuhu peab üles laadima oma tööd. Soovime näha erinevaid ja mitmekesiseid töid, maksimaalselt 20 tk.
— arvutiga tehtud digitaalsed disainitööd, kavandid ja muud katsetused, nagu näiteks flaierid, plakatid, logod, postkaardid, koolileht, sotsiaalmeedia ja muud bännerid, muusikaalbumi kaaned, jms laadige üles failidena (näiteks jpg, pdf, png, gif, jt);

— kõik tööd, mis on veebis nähtavad (veebilehed, videod, animatsioonid, muusikapalad, jms) palun esitage linkidena ühes tekstidokumendis, et komisjon saaks neid vaadata (näiteks YouTube’s, SoundCloudis, Vimeo, vms);

— kui töö lõppformaat ei ole digitaalne (ajaleht, paberplakat, riidest kott, trükis vms), siis palun pildistage antud tööd ja laadige üles pildifail (näiteks jpg, pdf, png, gif);

— näidata võib ka muid tehtud töid (näiteks kunstikooli, -klassi lõputöid), nagu fotod, joonistused, visandid, maalid, kollaažid, mis tuleb üles pildistada ja üles laadida (näiteks jpg, pdf).
Palun tee töödest limiteeritud valik, kuna põhi rõhk on erialastel töödel.

NB! Palume laadida failid üles laialtlevinud formaatides, et need kindlasti avaneks ka komisjoni arvutis. Soovitatavad formaadid on näiteks JPG, GIF, TIF, PNG, PDF, video- ja animatsioonide jaoks MOV, MP4; muusika- ja audiofailideks MP3, WAV. Mitte üles laadida formaate nagu Photoshopi, Illustratori, InDesigni, Rhino, Blender, AfterEffects ja muude kujundusprogrammide toorfaile, kuna komisjonil ei pruugi vastavat tarkvara arvutis olla.

ESIMENE EKSAMIVOOR: VESTLUS
Vestluse toimumisaeg: 30. juuni ja 1. juuli 2021 (intervall: 10 min)

Vestlused toimuvad sel aastal veebivahendusel Zoom keskkonnas. Palun lae oma arvutisse Zoom app (https://zoom.us/download). Hiljemalt 29. juunil saadetakse Sulle sinu vestluse aeg ning link Zoomi keskkonda. Palun ole vestluseks valmis vähemalt 15 minutit enne Sinu aega ning arvesta võimalusega, et vestluste graafik võib nihkuda. Palun testi juba paar päeva enne vestlust oma kaamerat, mikrofoni, kõrvaklappe, internetiühendust – veendu, et kõik toimib. Kui Sul esineb tehnilisi probleeme, siis võta koheselt ühendust osakonnaga sandra.nuut@artun.ee ning üritame leida lahenduse.
Vestlusel vaatab ja arutleb komisjon veebivahendusel Sinu üles laetud töid. Samuti soovime kuulda läbimõeldud põhjendusi erialavalikule – miks soovid just graafilist disaini õppima tulla.

Pärast vestlust toimub valik, kes pääsevad eksamitele (SAIS-i jõuab info 01.07.21 õhtul).

TEINE EKSAMIVOOR: KODUS ETTEVALMISTATAVAD ÜLESANDED

Teise vooru pääsenud sisseastujate e-posti aadressile saadetakse kodused ülesanded:

1) Eksamiülesanne 1: tähestik (hindeline)
2) Eksamiülesanne 2: plakat (hindeline)
3) Eksamiülesanne 3: enne ja pärast (hindeline)

NB! Eksamiülesanded tuleb kaasa võtta teisele vestlusele EKAs kohapeal 5. juuli.

KOLMAS EKSAMIVOOR: VESTLUS KOHAPEAL

Toimumisaeg: 05.07.2021 kell 9.00–18.00 (intervall: 10 min) Põhja pst 7 ruum C304.

Teise vestluse ajakava (personaalsed ajad) koostatakse õppeosakonnas tähestikulises järjestuses ning saadetakse kandidaatidele meilile.

Vestlusel tuleb esitada tehtud kodused erialaülesanded ja vastata üldkultuurilistele küsimustele.

Hinnatakse suulise eneseväljenduse oskust, sooritatud valikute analüüsioskust, üldkunstilist ettevalmistust, üldkultuurilisi teadmiseid.

Konkursipall koosneb 4 hindest 10-palli süsteemis.

Vastuvõtulävend* on 10
* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2021

õppekava GRAAFILINE DISAIN

Avalduste esitamine SAISis 01.02.-01.03.2021 kuni kella 23:59ni

MA õppekava on ingliskeelne ja  tasuline.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

Portfoolio
– digitaalne PDF formaadis kuni 60 Mb;
– koondab 10–15 projekti ja iga projekti juures 4–6 visuaali ja 50 sõna kirjeldust;
– võib koosneda nii profesionaalsetest tellimustöödest, omaalgatuslikest, BA taseme projektidest, teostamata ja pooleli olevatest töödest kui ka projektidest muudes valdkondades (kui põhjendatud);
– kui soovid esitada videotöösid, palun lisa PDFi ekraanitõmmised kui ka lingid.

Motivatsioonikiri
– 500 sõna ingliskeeles
– käsitleb kandidaadi tausta, huvisid, mõjusid ning hetke töö suunda;
– käsitleb põhjuseid, miks plaanitakse graafilise disaini magitriõpingutesse astuda; plaanid kaheks õpingu aastaks ning ootused programmile.

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis.

Esiatatud dokumentide alusel valib komisjon välja kandidaadid, kes  kutsustakse vestlusele.  Nimekiri avaldatakse hiljemalt 3. märtsil läbi SAISi.

Vestlused toimuvad 18-19. märtsil algusega kell 10.00.

Individuaalse vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Konkursipall koosneb 2 hindest 10 punkti süsteemis.

Konkursipall koosneb:

  1. Vestlus
  2. Portfoolio

Vastuvõtulävend* on 10
* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope