Sisseastumine

Keda ootame õppima

Ootame graafilise disaini osakonda inimesi, kellel on eriala vastu tõsine huvi. Graafilise disaini ja visuaalkultuuri vastu võib huvi väljenduda väga mitmel moel, näiteks:
– oled kujundanud keskkoolis peoplakateid või spordivõistluste diplomeid;
– sulle meeldib visandada oma ideid märkmikusse või teha kollaaže ajalehtedest-ajakirjadest välja lõigatud materjalidest;
– oled kujundanud plaadiümbrise või veebilehe sõbra bändile;
– oled õppinud kutsekoolis graafilise disainiga seotud ametit (trükimeedia küljendaja-kujundaja, trükiettevalmistaja, veebispetsialist, jne);
– oled õppinud kõrg- või ülikoolis visuaalkultuuriga seotud erialal;
– oled töötanud graafilise disainiga seotud erialal (näiteks küljendajana, illustraatorina, trükiettevalmistajana, jne).

Nagu mõistad, on nimekiri pikk. Ühesõnaga, ootame eelkõige inimesi, kellel on juba ettekujutus sellest, mis on graafiline disain. Oluliseks peame ka sisseastuja üldist visuaalset haridust ja avarat silmaringi. Kindlasti tuleks olla kursis kaasaegse kultuuriga – käia näitustel, avalikel loengutel, teatris, vaadata filme, lugeda artikleid ja raamatuid, jne. Kuna viimastel aastatel toimub Eestis erialaselt üha rohkem, siis tuleb kahtlemata kasuks enne sisseastumist uurida, mis hetkel graafilise disaini vallas teoksil on.

Kõigil huvilistel soovitame:

– Külastada GD osakonna lõputööde näitust ning loenguid, mis reeglina toimuvad juuni alguses. Täpsem info aegsasti saadaval www.facebook.com/EKAgraafilinedisain või https://www.instagram.com/ekagd.

– Tutvuda erialase kirjandusega, näiteks: Richard Hollis “Graafiline disain. Ülevaatlik ajalugu”; Ivar Sakk (koost.) “Artikleid graafilisest disainist”; Ivar Sakk “Aa kuni Zz. Tüpograafia ülevaatlik ajalugu”; Indrek Sirkel & Anu Vahtra (koost.) “Sisu ja Vorm II”; Ajakirja Kunst.ee graafilise disaini lisad, ilmunud aastatel 2001– 2007; disainiajakiri Leida https://leida.artun.ee/et. Leiab raamatukogudest!

– Hoida silm peal GD osakonna Instagram’i lehel https://www.instagram.com/ekagd, kust leiab pidevalt uuenevat infot osakonna tegemiste kohta.


Ajakava bakalaureuseõppes

01.02.–29.06.2023 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

19., 28. ja 29.06.2023 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00 Põhja pst 7-D206

NB! Graafilise disaini erialale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale, siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada e-posti aadressile vastuvott@artun.ee.

Küsimused leiad SIIT

03.-05.07.2023 vestlused ja eksamid toimuvad veebi vahendusel Zoomi keskkonnas

Vastuvõtutulemused selguvad hiljemalt 7. juuliks.

12. juuli õppima tulemise kinnitamise tähtaeg SAISis

Ajakava magistriõppes

01.02.-01.06.2023 avalduste esitamine SAISis kuni  23:59ni

16.03.-26.03.2023 Sisseastumisvestlused. Täpse vestluse aja leiab iga kandidaat oma avalduselt SAISis, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Vastuvõtu tulemused teatatakse läbi SAISi hiljemalt 26. märts.

07.04.2023 Õppima tulemise kinnitamine.

30.04.2023 Lepingute allkirjastamine ja esimese osamakse (200 eur) maksmise tähtaeg.

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT 2023

õppekava GRAAFILINE DISAIN

  • BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta. Õpe toimub päevases õppevormis.
  • Bakalaureuseõppesse saavad kandideerida kõik, kellel on keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon (nt kutsekeskharidus). Üldised vastuvõtutingimused
  • Kandideerimiseks peab olema sooritatud eesti keele/eesti keel teise keelena riigieksam minimaalselt 40/75 punktile ja inglise keele tulemus B1 tasemele. Riigieksamite täpsed nõuded

ENNE VESTLUST:

Iga sisseastuja loob omanimelise kausta Google Drive keskkonnas ja lisab selle lingi SAISi vastavasse lahtrisse (kohustuslik). Kausta peab üles laadima oma varasemate loominguliste tööde näiteid. NB! Kanna hoolt, et kausta link oleks avatav kõigile, kes selle saavad! Suuremate failide puhul jälgi, et oleks ka allalaadimise võimalus. Soovime näha erinevaid ja mitmekesiseid töid, vahemikus 10–20 tööd.

— arvutiga tehtud digitaalsed disainitööd, kavandid ja muud katsetused, nagu näiteks flaierid, plakatid, logod, postkaardid, koolileht, sotsiaalmeedia ja muud bännerid, muusikaalbumi kaaned, jms laadige üles failidena (näiteks jpg, pdf, png, gif, jt);

— kõik tööd, mis on veebis nähtavad (veebilehed, videod, animatsioonid, muusikapalad, jms) palun esitage linkidena ühes tekstidokumendis, et komisjon saaks neid vaadata (näiteks YouTube’s, SoundCloudis, Vimeo, vms);

— kui töö lõppformaat ei ole digitaalne (ajaleht, paberplakat, riidest kott, trükis vms), siis palun pildistage antud tööd ja laadige üles pildifail (näiteks jpg, pdf, png, gif);

— näidata võib ka muid tehtud töid (näiteks kunstikooli, -klassi lõputöid), nagu fotod, joonistused, visandid, maalid, kollaažid, mis tuleb üles pildistada ja üles laadida (näiteks jpg, pdf).
Palun tee töödest limiteeritud valik, kuna põhi rõhk on erialastel töödel.

NB! Palume laadida failid üles laialtlevinud formaatides, et need kindlasti avaneks ka komisjoni arvutis. Soovitatavad formaadid on näiteks JPG, GIF, TIF, PNG, PDF, video- ja animatsioonide jaoks MOV, MP4; muusika- ja audiofailideks MP3, WAV. Mitte üles laadida formaate nagu Photoshopi, Illustratori, InDesigni, Rhino, Blender, AfterEffects ja muude kujundusprogrammide toorfaile, kuna komisjonil ei pruugi vastavat tarkvara arvutis olla.

ESIMENE EKSAMIVOOR: VESTLUS
Vestluse toimumisaeg: 3. ja 4. juuli 2023 (intervall: 10 min)

Vestlused toimuvad veebivahendusel Zoom keskkonnas. Palun lae oma arvutisse Zoom app (https://zoom.us/download). Hiljemalt 2. juulil saadetakse Sulle sinu vestluse aeg ning link Zoomi keskkonda. Vestluse aeg on nähtav ka SAISis Sinu avalduse juures. Palun ole vestluseks valmis vähemalt 15 minutit enne Sinu aega ning arvesta võimalusega, et vestluste graafik võib nihkuda. Palun testi juba paar päeva enne vestlust oma kaamerat, mikrofoni, kõrvaklappe, internetiühendust – veendu, et kõik toimib. Kui Sul esineb tehnilisi probleeme, siis võta koheselt ühendust osakonnaga maria.keskula@artun.ee ning üritame leida lahenduse.
Vestlusel vaatab ja arutleb komisjon veebivahendusel Sinu üles laetud töid. Samuti soovime kuulda läbimõeldud põhjendusi erialavalikule – miks soovid just graafilist disaini õppima tulla.

Pärast vestlust toimub valik, kes pääsevad eksamitele (SAIS-i jõuab info 30.juuni õhtul).

TEINE EKSAMIVOOR: KODUS ETTEVALMISTATAVAD ÜLESANDED

Teise vooru pääsenud sisseastujate e-posti aadressile saadetakse kodused ülesanded:

1) Eksamiülesanne 1: tähestik (hindeline)
2) Eksamiülesanne 2: plakat (hindeline)
3) Eksamiülesanne 3: enne ja pärast (hindeline)

NB! Eksamiülesanded tuleb kaasa võtta teisele vestlusele EKAs kohapeal 7. juuli.

KOLMAS EKSAMIVOOR: VESTLUS KOHAPEAL

Toimumisaeg: 07.07.2023 kell 9.00–18.00 (intervall: 10 min) Põhja pst 7 ruum C304.

Teise vestluse ajakava (personaalsed ajad) koostatakse õppeosakonnas tähestikulises järjestuses ning saadetakse kandidaatidele meilile.

Vestlusel tuleb esitada tehtud kodused erialaülesanded ja vastata üldkultuurilistele küsimustele.

Hinnatakse suulise eneseväljenduse oskust, sooritatud valikute analüüsioskust, üldkunstilist ettevalmistust, üldkultuurilisi teadmiseid.

Konkursipall koosneb 4 hindest 10-palli süsteemis.

Vastuvõtulävend* on 20
* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT 2023

õppekava GRAAFILINE DISAIN

Avalduste esitamine SAISis 01.02.-06.03.2023 kuni kella 23:59ni

MA õppekava on ingliskeelne ja  tasuline.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

Portfoolio
– digitaalne PDF-formaadis kuni 60 Mb;
– koondab 10–15 projekti ja iga projekti juures 4–6 visuaali ja 50 sõna kirjeldust;
– võib koosneda nii profesionaalsetest tellimustöödest, omaalgatuslikest, BA-taseme projektidest, teostamata ja pooleli olevatest töödest kui ka projektidest muudes valdkondades (kui põhjendatud);
– kui soovid esitada videotöösid, palun lisa PDFi nii ekraanitõmmised kui ka lingid.

Motivatsioonikiri
– 500 sõna inglise keeles
– käsitleb kandidaadi tausta, huvisid, mõjusid ning hetke töö suunda;
– käsitleb põhjuseid, miks plaanitakse graafilise disaini magitriõpingutesse astuda; plaanid kaheks õpinguaastaks ning ootused programmile.

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis.

Esiatatud dokumentide alusel valib komisjon välja kandidaadid, kes  kutsustakse vestlusele.

Vestlused toimuvad 16. ja 17. märtsil algusega kell 10.00.

Individuaalne vestluse aeg saadetakse meilile.

Konkursipall koosneb 2 hindest 10 punkti süsteemis.

Konkursipall koosneb:

  1. Vestlus
  2. Portfoolio

Vastuvõtulävend* on 10
* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope