Sisseastumine

Keda ootame õppima

Ootame graafilise disaini osakonda inimesi, kellel on eriala vastu tõsine huvi. Graafilise disaini ja visuaalkultuuri vastu võib huvi väljenduda väga mitmel moel, näiteks:

– oled kujundanud keskkoolis peoplakateid või spordivõistluste diplomeid
– sulle meeldib visandada oma ideid märkmikusse või teha kollaaže ajalehtedest-ajakirjadest välja lõigatud materjalidest
– oled kujundanud plaadiümbrise või veebilehe sõbra bändile
– oled õppinud kutsekoolis graafilise disainiga seotud ametit (trükimeedia küljendaja-kujundaja, trükiettevalmistaja, veebispetsialist, jne)
– oled õppinud kõrg- või ülikoolis visuaalkultuuriga seotud erialal
– oled töötanud graafilise disainiga seotud erialal (näiteks küljendajana, illustraatorina, trükiettevalmistajana, jne)

Nagu mõistad, on nimekiri pikk. Ühesõnaga, ootame eelkõige inimesi, kellel on juba ettekujutus sellest, mis on graafiline disain. Oluliseks peame ka sisseastuja üldist visuaalset haridust ja avarat silmaringi. Kindlasti tuleks olla kursis kaasaegse kultuuriga – käia näitustel, avalikel loengutel, teatris, vaadata filme, lugeda artikleid ja raamatuid, jne. Kuna viimastel aastatel toimub Eestis erialaselt üha rohkem, siis tuleb kahtlemata kasuks enne sisseastumist uurida, mis hetkel graafilise disaini vallas teoksil on.

Kõigil huvilistel soovitame:

– Külastada GD osakonna lõputööde näitust ning loenguid, mis reeglina toimuvad juuni alguses. Täpsem info aegsasti saadaval

www.facebook.com/EKAgraafilinedisain

– Tutvuda erialase kirjandusega, näiteks:
Richard Hollis “Graafiline disain. Ülevaatlik ajalugu”
Ivar Sakk (koost.) “Artikleid graafilisest disainist”
Ivar Sakk “Aa kuni Zz. Tüpograafia ülevaatlik ajalugu”
Indrek Sirkel & Anu Vahtra (koost.) “Sisu ja Vorm II”
Ajakirja Kunst.ee graafilise disaini lisad, ilmunud aastatel 2001– 2007. Leiab raamatukogudest!

– Hoida silm peal GD osakonna Facebook’i lehel www.facebook.com/EKAgraafilinedisain, kust leiab pidevalt uuenevat infot osakonna tegemiste kohta.


Ajakava

17.06-01.07.2019 avalduste vastuvõtt SAISis kuni 23:59ni

01.07.2019 avalduste vastuvõtt kohapeal kell 10:00-16:00

Graafilise disaini erialale kandideerides tuleb SAISis vastata lisaküsimustele. Kui sa tuled avaldust esitama kohapeale siis palun vasta eelnevalt küsimustele ja võta vastused kaasa elektroonselt või saada eelnevalt e-posti aadressile vastuvott@artun.ee

Küsimused leiad SIIT

02.-12.07.2019 kohapeal toimuvad vestlused ja eksamid

Vastuvõtu tulemused teatatakse läbi SAISi hiljemalt 14. juulil.

 

 

 

BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT

BA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Üldised vastuvõtutingimused

Riigieksamitenõuded

SISSEASTUMISEKSAMID:

Esimene eksamivoor: vestlus

Vestluse toimumisaeg: 04.07. ja 05.07.2019 (intervall: 5 min)

Isikliku vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-i kaudu, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

NB! Vestlusele tuleb kaasa võtta portfoolio, mis sisaldab võimalikult palju ja mitmekesiseid töid (disainikatsetused paberil ja veebis, illustratsioonid, fotod, animatsioonid ja videotööd, muusikalooming, erinevad visandid jms), samuti tahame kuulda läbimõeldud põhjendusi erialavalikule.

Pärast vestlust toimub valik, kes pääsevad eksamitele (SAIS-i jõuab info 05.07.19 õhtul).

Teine eksamivoor: kodus ettevalmistatavad ülesanded

Teise vooru pääsenud sisseastujate e-posti aadressile saadetakse kodused ülesanded:

1) Erialaülesanne 1 (hindeline)

2) Erialaülesanne 2 (hindeline)

3) Erialaülesanne 3 (hindeline)

NB! Tehtud kodused erialaülesanded tuleb võtta kaasa teisele vestlusele 08.07.2019.

Kolmas eksamivoor: vestlus kohapeal

Toimumisaeg: 08.07.2019 kell 10–18 (intervall: 10 min).

Teise vestluse ajakava (personaalsed ajad) koostatakse õppeosakonnas tähestikulises järjestuses ning ajad saadetakse kandidaatidele meilile.

NB! Kaasa tuleb võtta tehtud kodused erialaülesanded.

Konkursipall koosneb 4 hindest 10-palli süsteemis:

Vastuvõtulävend* on 10

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT

õppekava DISAIN JA RAKENDUSKUNST

MA õppekava on eestikeelne ja täiskoormusega õppijale tasuta.

Sisseastujal tuleb esitada koos avaldusega:

  • CV
  • ankeet
  • portfoolio (digitaalselt, pdf-formaadis, maht kuni 20 Mb)

Kõik nõutud lisad tuleb lisada oma avaldusele SAISis.

Vestlus toimub 04.07.19 algusega kell 12.00 ruumis C304.

Individuaalse vestluse aja saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Võimaluse korral palume vestlusele kaasa võtta ka paberkandjal portfoolio.

Konkursipall koosneb 2 hindest 10 punkti süsteemis.

Konkursipall koosneb:

  1. Vestlus
  2. Portfoolio

Vastuvõtulävend* on 10

* vastuvõtulävend on minimaalne punktisumma (peale kõigi sisseastumiseksamite tulemuste selgumist), mis tagab edasise kandideerimise õppekaval. Vastuvõtulävendi ületamine ei taga automaatset vastuvõttu.

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope