Sisseastumine

Keda ootame õppima?

Ootame graafilise disaini osakonda inimesi, kellel on eriala vastu tõsine huvi. Graafilise disaini ja visuaalkultuuri vastu võib huvi väljenduda väga mitmel moel, näiteks:

– oled kujundanud keskkoolis peoplakateid või spordivõistluste diplomeid
– sulle meeldib visandada oma ideid märkmikusse või teha kollaaže ajalehtedest-ajakirjadest välja lõigatud materjalidest
– oled kujundanud plaadiümbrise või veebilehe sõbra bändile
– oled õppinud kutsekoolis graafilise disainiga seotud ametit (trükimeedia küljendaja-kujundaja, trükiettevalmistaja, veebispetsialist, jne)
– oled õppinud kõrg- või ülikoolis visuaalkultuuriga seotud erialal
– oled töötanud graafilise disainiga seotud erialal (näiteks küljendajana, illustraatorina, trükiettevalmistajana, jne)

Nagu mõistad, on nimekiri pikk. Ühesõnaga, ootame eelkõige inimesi, kellel on juba ettekujutus sellest, mis on graafiline disain. Oluliseks peame ka sisseastuja üldist visuaalset haridust ja avarat silmaringi. Kindlasti tuleks olla kursis kaasaegse kultuuriga – käia näitustel, avalikel loengutel, teatris, vaadata filme, lugeda artikleid ja raamatuid, jne. Kuna viimastel aastatel toimub Eestis erialaselt üha rohkem, siis tuleb kahtlemata kasuks enne sisseastumist uurida, mis hetkel graafilise disaini vallas teoksil on.

Kõigil huvilistel soovitame:

– Külastada GD osakonna lõputööde näitust ning loenguid, mis reeglina toimuvad juuni alguses. Täpsem info aegsasti saadaval

www.facebook.com/EKAgraafilinedisain

– Tutvuda erialase kirjandusega, näiteks:
Richard Hollis “Graafiline disain. Ülevaatlik ajalugu”
Ivar Sakk (koost.) “Artikleid graafilisest disainist”
Ivar Sakk “Aa kuni Zz. Tüpograafia ülevaatlik ajalugu”
Indrek Sirkel & Anu Vahtra (koost.) “Sisu ja Vorm II”
Ajakirja Kunst.ee graafilise disaini lisad, ilmunud aastatel 2001– 2007. Leiab raamatukogudest!

– Hoida silm peal GD osakonna Facebook’i lehel www.facebook.com/EKAgraafilinedisain, kust leiab pidevalt uuenevat infot osakonna tegemiste kohta.


BAKALAUREUSEÕPPE VASTUVÕTT


ANKEET

Enne vestlust tuleb täita ankeet ja saata meilile sandra.nuut@artun.ee. 

ESIMENE VESTLUS

Vestluse individuaalsed ajad saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtu töötaja poolt.

NB! Vestlusele tuleb kaasa võtta portfoolio, mis sisaldab võimalikult palju ja mitmekesiseid töid (disainikatsetused paberil ja veebis, illustratsioonid, fotod, animatsioonid ja videotööd, muusikalooming, erinevad visandid jms), samuti tahame kuulda läbimõeldud põhjendusi erialavalikule.

Pärast vestlust toimub valik, kes pääsevad eksamitele.

KODUSED ÜLESANDED

Teise vooru pääsenud sisseastujate e-posti aadressile saadetakse kodused ülesanded:

1. Erialaülesanne 1

2. Erialaülesanne 2

3. Erialaülesanne 3

NB! Tehtud kodused erialaülesanded tuleb võtta kaasa teisele vestlusele.

TEINE VESTLUS / ERIALAÜLESANNETE ESITLUS

Erialaülesannete esitluste individuaalsed ajad saadetakse sisseastujate e-posti aadressile.

NB! Kaasa tuleb võtta tehtud kodused erialaülesanded.

Konkursipall koosneb 4 hindest 10 palli süsteemis:

erialaülesanne 1

erialaülesanne 2

erialaülesanne 3 ja

esitlus.

Üliõpilaste vastuvõtu tulemused avalikustatakse SAIS-is.


MAGISTRIÕPPE VASTUVÕTT

Vestluse individuaalsed ajad saavad sisseastujad SAIS-ist, pärast avalduse kinnitamist vastuvõtu töötaja poolt.

Üliõpilaste vastuvõtu tulemused avalikustatakse SAIS-is.

Sisseastuja esitab koos avaldusega:

  • CV
  • ankeet
  • portfoolio

Vt ka https://www.artun.ee/sisseastumine/magistriope

Lisainfo

AVALDUSE ESITAMINE

Esita avaldus ja dokumendid siin

Sisseastumine arvudes

Sisseastumise statistika eelmistel aastatel