EKA stipendium

EKA stipendiumi eesmärgiks on võimaldada silmapaistvate õpitulemuste ja erialaste eeldustega Eesti Kunstiakadeemia bakalaureuseõppe lõpetajal jätkata õpinguid õppeteenustasu vabalt järgmistel magistriõppe õppekavadel:
1) Animatsioon
2) Graafiline disain
3) Interaktsioonidisain
4) Urbanistika

Üliõpilane, kellele stipendium määratakse vabastatakse õppeteenustasust täies mahus ehk üliõpilasel ei ole kohustust hüvitada akadeemiale õppekulusid. Õppetööks vajalike materjalide, isiklike töövahendite ja muud õppetööga seotud kulud kannab stipendiaat ise.

Stipendiumile kandideerimine toimub SAISis paralleelselt sisseastumisavalduste esitamisega.

Ühele üliõpilasele saab stipendiumi määrata maksimaalselt kuni neljaks (4) semestriks. Üliõpilane peab täitma iga semestri lõpuks õppekavas ettenähtud kumulatiivset õppemahtu, välja arvatud semestritel, mil üliõpilane on vahetusõpingutel ja/või praktikal välisriigis ning sellele järgneval semestril, ja mille tulemusi arvestab akadeemia vähemalt 15 EAP mahus tema õppekava täitmise osana. Kui üliõpilane ei täida nõutud õppemahtu, tuleb tal järgnevatel semestritel õppekulud hüvitada vastavalt akadeemias kehtivatele tingimustel.

Eesti Kunstiakadeemia lõpetaja magistriõppe õppekavadel õpingute jätkamise stipendiumi statuut