Estronics klaster saab EASist ligi pool miljonit eurot toetusrahastust

Estronics klaster, mille koostööpartner on ka Eesti Kunstiakadeemia, saab EASist 476 537,50 eurot toetusrahastust (2016 -2018). Eesti Kunstiakadeemia osaleb tegevustes kui partner, olles kaasatud ühisprojektidesse, müügi- ja turundustegevustesse.

Tehakse koostööd läbi ESTRONICS Eesti targa elektroonika ekspordiklastri, mille eesmärk on luua Eesti elektroonikatööstuse ettevõtteid koondav ühistegevuse platvorm, eksportimaks kõrge lisandväärtusega tooteid, insenertehnilisi teenuseid ning toetamaks omatoodete arendust.

Klastris on 18 liiget, juhtivpartnerina Elektroonikatööstuse Liit MTÜ.

ESTRONICS-i tegevussuunad:

1 ÜHISED MÜÜGI- JA TURUNDUSTEGEVUSED

2 ELEKTROONIKATOODETE JA TEENUSTE ARENDUS; OSKUSTE JA VÕIMEKUSTE ÜHISARENDAMINE

3 KLASTRI KUI TUGEVA ÜHISTEGEVUSE PLATVORMI ARENDAMINE

……………

ESTRONICS klastri strateegilised eesmärgid tuleb jaotada ettevõtete ja ESTRONICS klastri tasanditel.

Ettevõtete tasandil on strateegiline eesmärk läbi ühistegevuste kõrge lisandväärtusega toodete ja insenertehniliste teenuste ekspordivõimekuse kasvatamine.

ESTRONICS-i klastri kui organisatsiooni strateegiline eesmärk täpsemalt on eespool defineeritud ettevõtte tasandi strateegiliste eesmärkide saavutamisel:

• Ekspordi müügikäibe kasvatamine;

• Oluliselt muudetud toodete ja teenuste müügimahtude kasvatamine;

• Lisandväärtuse kasvatamine töötaja kohta;

• Tipptasemel elektroonikainseneride palkamine ja/või väljakoolitamine