Üldinfo

Üldnõuded

  • Doktoriõppe alustamise tingimus on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. 
  • Välismaal välja antud haridusdokumente tunnustab akadeemia Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangutest ja arvamustest lähtuvalt ning tunnustuse saamiseks on vaja esitada nii bakalaureuse kui ka magistriõppe haridusdokumendid.
  • Doktoriõppesse astumine eeldab magistrikraadi olemasolu või magistri tasemele vastavat haridust kas doktoriõppe erialal või sellega vahetult seotud loome- või teadusvaldkonnas.  
  • Doktoriõppe nominaalne kestvus on 4 aastat ja õppekava maht 240 EAP.

 

Ajakava ja avalduste esitamine

Avalduste esitamine SAISis 23.07-12.08.2018.

Sisseastumisvestlus ja doktoritöö kavand

Vestlus toimub 13.08.2018. Täpse vestluse aja saab iga kandidaat SAISist peale avalduse kinnitamist vastuvõtutöötaja poolt.

Doktoriõppe vastuvõtueksam seisneb individuaalses vestluses (ca 20 minutit). Eksamitulemus (max 10 punkti) moodustub vestluse, eelnevalt kaitstud magistritöö või portfoolio ja esitatud doktoritöö kavandi põhjal.

Sisseastumisel nõutavad dokumendid on:

  1. doktoritöö projekt/ kavand (struktuur allalaetav SIIT)
  2. CV (vorm allalaetav SIIT)
  3. portfoolio või kaitstud magistritöö
  4. motivatsioonikiri
  5. *juhendaja akadeemiline CV (juhul kui väitekirja eeldatav juhendaja ei ole Eesti Kunstiakadeemiast)

Individuaalse vestluse aja leiab iga kandidaat SAISist oma avalduse juurest.

Õppekavade teemavaldkonnad 2017/18

Kunstiteaduse õppekava:

* Kunsti- ja arhitektuuriajalugu

* Visuaal- ja materiaalkultuuri teooria ja praktikad

* Nõukogude arhitektuur, materiaalne kultuur ja kunst

* Kunstiajaloo historiograafia

* Soopõhine kunstiajalugu

Muinsuskaitse ja konserveerimise õppekava:

* Ajaloolise linnaehitusliku ja elukeskkonna kaitse ning jätkusuutlikkus

* Ajaloolised ja nüüdismaterjalid ja tehnoloogiad ning nende konserveerimise praktikad

* Eesti muinsuskaitse ja konserveerimise ajalugu

* Tehniline kunstiajalugu

Kunsti ja disaini õppekava:

* Sotsiaalselt osalev kunst

* Nüüdiskunst, kunstniku identiteet ning positsioon kaasaegsel kunstiväljal

* (Elu)keskkonna innovatsioon ja jätkusuutlik areng

* Kaasava disaini praktikad ja strateegiad

 

KEELENÕUDED

Sisseastuja peab tõendama oma vastavustkeelenõuetele, kui tema emakeel ei ole õppekava õppekeel või kui ta ei oleläbinud mõnda eelnevat õppetaset õppekava ...

Lisainfo

DOKUMENDID

Rahvusvaheline doktorikool ADAPT-R

http://adapt-r.eu/

Kontaktid

helen-jurgens

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267305

helen.jyrgens@artun.ee