Üldinfo

Üldnõuded

  • Doktoriõppe alustamise tingimus on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. 
  • Välismaal välja antud haridusdokumente tunnustab akadeemia Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangutest ja arvamustest lähtuvalt ning tunnustuse saamiseks on vaja esitada nii bakalaureuse kui ka magistriõppe haridusdokumendid.
  • Doktoriõppesse astumine eeldab magistrikraadi olemasolu või magistri tasemele vastavat haridust kas doktoriõppe erialal või sellega vahetult seotud loome- või teadusvaldkonnas.  
  • Doktoriõppe nominaalne kestvus on 4 aastat ja õppekava maht 240 EAP.

Ajakava ja avalduste esitamine

Avalduste esitamine SAISis 11.-28.06.2018. Täpsema ajakavaga saad tutvuda SIIN

Sisseastumisvestlus ja doktoritöö kavand

Doktoriõppe vastuvõtueksam seisneb individuaalses vestluses (ca 20 minutit). Eksamitulemus (max 10 punkti) moodustub vestluse, eelnevalt kaitstud magistritöö või portfoolio ja esitatud doktoritöö kavandi põhjal.

Sisseastumisel nõutavad dokumendid on:

  1. doktoritöö projekt/ kavand (struktuur allalaetav SIIT)
  2. CV (vorm allalaetav SIIT)
  3. portfoolio või kaitstud magistritöö
  4. motivatsioonikiri
  5. *juhendaja akadeemiline CV (juhul kui väitekirja eeldatav juhendaja ei ole Eesti Kunstiakadeemiast)

Individuaalse vestluse aja leiab iga kandidaat SAISist oma avalduse juurest.

Õppekavade teemavaldkonnad 2017/18

Kunstiteaduse õppekava:

* Kunsti- ja arhitektuuriajalugu

* Visuaal- ja materiaalkultuuri teooria ja praktikad

* Nõukogude arhitektuur, materiaalne kultuur ja kunst

* Kunstiajaloo historiograafia

* Soopõhine kunstiajalugu

Muinsuskaitse ja konserveerimise õppekava:

* Ajaloolise linnaehitusliku ja elukeskkonna kaitse ning jätkusuutlikkus

* Ajaloolised ja nüüdismaterjalid ja tehnoloogiad ning nende konserveerimise praktikad

* Eesti muinsuskaitse ja konserveerimise ajalugu

* Tehniline kunstiajalugu

Kunsti ja disaini õppekava:

* Sotsiaalselt osalev kunst

* Nüüdiskunst, kunstniku identiteet ning positsioon kaasaegsel kunstiväljal

* (Elu)keskkonna innovatsioon ja jätkusuutlik areng

* Kaasava disaini praktikad ja strateegiad

 

Sisseastuja peab tõendama oma vastavust keelenõuetele, kui tema emakeel ei ole õppekava õppekeel või kui ta ei ole läbinud mõnda eelnevat õppetaset õppekava õppekeeles. Eestikeelsele õppekavale kandideerimisel peab sisseastuja, kes on omandanud hariduse mõnes muus keeles ja soovib alustada õpinguid kõrghariduse esimesel või teisel astmel tõendama oma eesti keele ...

DOKUMENDID

2017/18 Vastuvõtutingimused ja -kord

Rahvusvaheline doktorikool ADAPT-R

http://adapt-r.eu/

Helen Jürgens

helen-jurgens

Spetsialist

6267305

helen.jyrgens@artun.ee