Vastuvõtutingimused ja avalduse esitamine

Üldinfo

 • Doktoriõppe alustamise tingimus on magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon. Doktoriõppesse astumine eeldab magistrikraadi või magistri tasemele vastavat haridust, kas doktoriõppe erialal või sellega vahetult seotud loome- või teadusvaldkonnas.
 • Doktoriõppe nominaalne õppeaeg on 4 aastat ja õppekava maht 240 EAP.
 • Välisriigis eelneva hariduse omandanud sisseastujatel tuleb koos haridusdokumentidega esitada ka Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnang. Hinnangu saamine võib aega võtta kuni üks kuu seega soovitame võimalusel tegeleda hinnangu saamisega juba enne vastuvõtuperioodi algust.
 • Doktoriõppe vastuvõtueksam seisneb individuaalses vestluses (ca 20 minutit). Vestlused toimuvad ajavahemikul 3.–12. juuli 2019. Individuaalse vestluse aja leiab iga sisseastuja SAISist oma avalduse juurest.

 

 

 

Avalduse esitamine SAISis

 • Avaldusi saab esitada elektroonselt SAISis 17.06-01.07.2019 kuni kella 23.59ni
 • Kui oled lõpetanud kooli enne 2004. aastat ja SAISis avaldust täites selgub, et avaldusel puudvad haridusandmed siis tuleb sul oma haridusdokumendid esitada kooli paberil.
 • Kui sisseastumisavalduse esitamisel tulevad kõik andmed riiklikest registritest siis pole senist haridusteed vaja eraldi tõendada.
 • SAISis avaldust esitades veendu kindlasti, et oled oma avalduse esitanud, ja seda isegi juhul, kui avalduse koondvaates on mõni hoiatav ikoon. “Esitamata” staatuses avaldusi akadeemia menetleda ei saa.
 • Akadeemia vaatab läbi ja kinnitab kõik avaldused, mis on SAISis esitanud ning annab kandidaadile teada, kui mõni dokument on puudulik või avalduses esineb muid puudusi.
 • Tulemused teatatakse läbi SAIS keskkonna. Samuti saadetakse teade ka avaldusel märgitud e-posti aadressile.

Õppekavade teemavaldkonnad 2019/20

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri õppekava:

 • Kunsti- ja arhitektuuriajalugu
 • Visuaal- ja materiaalkultuuri teooria ja praktikad
 • Nõukogude arhitektuur, materiaalne kultuur ja kunst
 • Kunstiajaloo historiograafia
 • Soopõhine kunstiajalugu

Muinsuskaitse ja konserveerimise õppekava:

 • Ajaloolise linnaehitusliku ja elukeskkonna kaitse ning jätkusuutlikkus
 • Ajaloolised ja nüüdismaterjalid ja tehnoloogiad ning nende konserveerimise praktikad
 • Eesti muinsuskaitse ja konserveerimise ajalugu
 • Tehniline kunstiajalugu

Kunsti ja disaini õppekava:

 • Sotsiaalselt osalev kunst
 • Nüüdiskunst, kunstniku identiteet ning positsioon kaasaegsel kunstiväljal
 • (Elu)keskkonna innovatsioon ja jätkusuutlik areng
 • Kaasava disaini praktikad ja strateegiad

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekava:

 • Arhitektuuri teooriad ja ajalood
 • Urbanismi teooriad ja ajalood
 • Disaini, arhitektuuri ja urbanistika kaasaegsed probleemid (Loomepõhine uurimistöö)
 • Arhitektuur ja digitaalruum (Teksti ja loomepõhine uurimistöö)

Kontaktid

_MG_4971

Helen Jürgens

Peaspetsialist

6267305

helen.jyrgens@artun.ee

Elika Kiilo-Kulpsoo

Doktorikooli koordinaator

53 068 909

elika.kiilo@artun.ee