Tartu Planeerimiskonverentsil arutleti ruumilise ebavõrdsuse ja planeerimise teemadel

Tartus toimus 3. ja 4. novembril konverents „Ruumiline ebavõrdsus ja planeerimine“, mis tõi üle Eesti kokku enam kui 230 ruumilise planeerimisega tegelevat inimest.

Konverentsi üks oluline fookus oli planeerimine. Planeeringute teema on ühiskonna jaoks oluline, kuna selle järgi pannakse paika majad, teed, infrastruktuuri objektid ja funktsioonid. Paraku jäävad planeeringud tavainimesele sageli „nähtamatuks“, sest kodutänava planeeringusse süvenetakse pigem probleemide ilmnemisel. Täna on rohkem avalikku kõneainet pakkuvad planeeringud Eestis Rail Balticu trassivalik ja Reidi tee Tallinnas.

Konverentsi teema teine pool oli ebavõrdsus, mis on Eestis kiiresti suurenenud. Kasvav ebavõrdus suurendab pingeid, vähendab turvalisust ja on oluliseks arengut pidurdavaks teguriks. Uuringud näitavad, et ebavõrdsuse suurenemine on oluliseks tendentsiks kõikjal maailmas. Edukamad ja aktiivsemad inimesed koonduvad populaarsetesse ja kallitesse piirkondadesse, vähemedukad jäävad lagunevatesse linnaosadesse ja maapiirkondadesse.

Konverentsi sessioonid käsitlesid lisaks ebavõrdsusele ka regionaalse arengu, keskkonnakaitse, kliimamuutuste mõjude, transpordiplaneerimise ja linnaruumi arengu teemasid. Eraldi sessioon toimus targa linna kontseptsioonist ja sellega seotud teoreetilistest ja tehnoloogilistest teemadest. Lisaks arutleti konverentsi töötubades planeerimise ja keskkonnamõju hindamise metoodika üle.

Tartu Planeerimiskonverentsi laiem eesmärk on arendada Eesti planeerimiskultuuri, tugevdada seoseid igapäevase planeerimispraktika ja teooria vahel. Konverentsil kohtuvad praktikud ja teadlased, et üksteiselt õppida ning vahetult suhelda.

Tartu Planeerimiskonverentsi peaettekandjad olid prof. Marju Lauristin, prof. Harald Krapmeier Austriast ja riigihalduse minister Arto Aas.

Konverentsi korraldasid Tartu ülikooli geograafia osakond ja Eesti Planeerijate Ühing. Korraldamises osalevad aktiivselt Maaülikool, Tallinna ülikool, Eesti Kunstiakadeemia, Tallinna Tehnikaülikool ja Rahandusministeeriumi planeeringute osakond.

Vaata päevakava siit: http://planeerimiskonverents.ut.ee/

Lisainfo:

Rein Ahas, TÜ inimgeograafia ja regionaalplaneerimise õppetooli juhataja, 5035914, rein.ahas@ut.ee

Pille Metspalu, Eesti Planeerijate Ühing, 5148308, pille@hendrikson.ee

Teate edastas

Viivika Eljand-Kärp, Tartu ülikooli pressinõunik

737 5683, 53540689

viivika.eljand-karp@ut.ee