Spin-off ettevõtlus

2017.04.10 Eesti Kunstiakadeemia spin-off koostöö põhimõtted

 

1. Eesti Kunstiakadeemia (EKA) lähtub spin-off ettevõtetega koostöö tegemisel EKA teadus-, arendus- ja loometegevuse (TAL) strateegia 2016-2020 eesmärgist siduda EKA TAL tihedalt innovatsiooniahelaga ja panustada kõrge lisandväärtusega teenuste, toodete, äriprotsesside ja -mudelite loomisesse ning arendamisesse.

 

2. EKA Spin-off ettevõte on EKAga spin-off koostöölepingu sõlminud äriühing:

mille asutajateks ja/või osanikeks on EKA ja/või selle liikmed ning

mis kokkuleppel EKAga kasutab oma tegevuses akadeemia intellektuaalset kapitali* ja/või taristut ning

mis toob oma äritegevuse arendamisel esile seose EKAga.

* Intellektuaalse kapitalina käsitletakse teadmisi, informatsiooni, intellektuaalomandit, kogemusi jms.

 

3. Spin-off koostöölepinguga lepitakse kokku koostöö valdkonnad, ühised tegevused ja vajadusel ka EKAle kuuluva intellektuaalomandi ja/või taristu kasutamise tingimused.

 

4. Ettevõttega spin-off koostöölepingu sõlmimise otsustab EKA teadus- ja arendusosakonna (TAO) põhjendatud ettepaneku alusel komisjon, mille koosseisu kuuluvad rektor, haldus- ja finantsdirektor, teadus- ja arendusosakonna juhataja, ettevõtlusnõustaja ja spin-off ettevõtte tegevusvaldkonnana vastava teaduskonna dekaan. Vajadusel kaasatakse komisjoni töösse ka teisi liikmeid.

 

5. EKA osaluse spin-off ettevõttes otsustatakse igal üksikul juhul eraldi EKA nõukogu poolt. Ettepaneku nõukogule EKA osaluse otsustamiseks teeb käesoleva dokumendi punktis 4 sätestatud komisjon oma vastavasisulise põhjendatud otsusega.

 

6. Spin-off ettevõtete ülesandeks on:

– olla paindlik ja ettevõtlikkust arendav vahelüli EKA ja ettevõtete ning investorite vahelises koostöös;

– kaasata täiendavaid finantsvahendeid TAL tulemuste arendamiseks teenuse või tooteni;

– rakendada EKA teadustulemusi ettevõtluses;

– teenida tulu nii EKAle kui selle liikmetele;

– toetada ettevõtliku EKA arendamist.

 

7. EKA ja spin-off ettevõte otsivad ühisprojektide rahastamisvõimalusi ning osalevad võimalusel koos uurimis- ja arendusprojektides.

 

8. EKA teadus- ja arendusosakond:

– analüüsib võimalusi rakendada spin-off ettevõtetega koostöö tegemise kaudu efektiivsemalt EKAle kuuluvat intellektuaalset kapitali ja infrastruktuuri, hinnates ühtlasi ka sellega kaasnevaid riske;

– nõustab spin-off ettevõtete koostöö alustamist ja arendamist ning aitab luua sidemeid teadusparkide, ettevõtjate ning rahastajate kontaktvõrgustikega.

 

EKA spin-off ettevõtted:

Mokoko Labs OÜ
Kompaktsed nahast väikeaksessuaarid.

Stiilitarid OÜ
Personaal- ja garderoobistilistika teenuseid pakkuv ettevõte.

Stuudio TeMa OÜ
Sisearhitektuuri ja mööblidisaini lahendusi pakkuv ettevõte.

Stuudio TAJU OÜ
Disainiettevõte, mis pakub erinevaid disainiteenuseid, näiteks sisearhitektuur ja mööblidisain, kuid keskendub Eestis seni esindamata väikelaevade disaini valdkonnale.

Crisbo
Toote- ja teenusedisain, animatsioonid.

Disainiosakond OÜ
Graafiline disain, Euroopa Design Managment 2012 peavõidu omanikud

Meem OÜ
Graafiline disain, NOPE väljaande disain.

Taikonaut OÜ
Tootedisain, aktiivsed mentorid EKA sündmustel.

Kujum OÜ
Ettevõtluse arendamine disainilahenduste ja ristmeedia produktsiooni abil.

Jokoko OÜ
Tootedisainiga tegelev ettevõte.

Toorium OÜ

Tootedisainiga tegelev ettevõte.

 

Spin-off ettevõtlusprogrammi kujundab ja haldab:

 

Kelli Turmann

Ettevõtlusnõustaja

kelli.turmann@artun.ee

6 267 345

Estonia pst 7, ruum 512

Täida küsitlus, võida meeneid!