Lõputööd

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudis kaitstud bakalaureuse- ja magistritööd asuvad instituudi teaduskoordinaatori kabinetis (ruum D309.1). Reeglina lõputöid välja ei laenutata, kuid töödega on võimalik tutvuda ning soovi korral osaliselt paljundada, kui lepite selles eelnevalt e-posti teel: annika.tiko@artun.ee.

Alates 2013. aastast kaitstud magistri- ja doktoritööd leiab ka EKA repositooriumist.

Vaata ka Regina Metsa ettekannet KVI 30. juubelil esimeste vilistlaste mälestustest.

Kaitstud doktoritööd

2023 Anders Härm  „Allumatud kehad. Radikaalsed performatiivsed praktikad 20. ja 21. sajandi kunstis ja kultuuris“ [

Kaitstud magistritööd

KVI-s alates 2014 kaitstud magistritööd leiab siit. 2024 Mae Variksoo. „Armistunud pale”: ...

Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria / Literature, Visual Culture and Film Studies (MA ühisõppekava Tallinna Ülikooliga)

Magistritööde ülevaade EKA Entus, täistekstid leitavad Tallinna Ülikooli E-teadusraamatukogus

Kaitstud bakalaureusetööd

2024 Hans Alla „Maa (pära)sool. Ekspluatatsioonikino siirded mängufilmis “November”“ Juhendaja: Teet Teinemaa Liina Aru „Kollaaž kui kunstiline uuendus Valve Janovi Silvia Jõgeveri ja Kaja Kärneri ...

Riiklikud preemiad

KVI tudengite pälvitud preemiad üliõpilaste teadustööde riiklikul konkursil 2023 Iris Johanna Kreem, „1920.–1930. aastate autoriskulptuur Tallinna Rahumäe kalmistul” (juh Tiina Abel). Muinsuskaitseameti ...

KVI vilistlaste välisülikoolides kaitstud doktoritööd

Triin Jerlei, “Industrial Designers within the Soviet Estonian Design Ideology of the Late Socialist Period, 1965–1985” Kaitstud 2016 Brightoni ülikoolis. Margaret Tali, “Speaking Absence. Art Museums, ...