Sisseastumine

ESITA AVALDUS (alates 15.06.2020)!

Olulised kuupäevad

15.-29.06.2020 (kuni kl 23.59) avalduste esitamine SAIS keskkonnas

25.-27.06.2020 proovieksamid  

N 25.06.2020 kl 13-14 sisseastumiseksamite infotund (IV korrus, aatrium)

E 29.06.2020 kl 10-16 avalduste vastuvõtt EKAs kohapeal

T 30.06.2020 – matemaatika riigieksami tulemus laekub SAISi, kandidaadi avalduse juurde, kandidaat ei pea ise midagi tegema.

K 01.07.2020 – matemaatika test EKAs kohapeal neile, kes soovivad oma tulemust parandada või kellel pole matemaatika laia riigieksami tulemust.

N 02.07.2020 – linnaehituslik kompositsioon
R 03.07.2020 – ruumikompositsioon
L 04.07.2020 – linnavaate joonistamine
P 05.07.2020 – vestlused

NB! Sisseastujad, kelle gümnaasiumi lõpuaktus kattub sisseastumiseksami ajaga, palun võtke ühendust kaili.kilp-jegorov@artun.ee

***

03.07.2020 kl 10-14 integreeritud MA õppesse astumise vestlused

VASTUVÕTUTINGIMUSED

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialale astumiseks tuleb EKAs sooritada järgnevad sisseastumiseksamid:

  • ruumikompositsiooni ülesanne
  • linnaehituse ülesanne
  • linnavaate või interjööri joonistamine

Lisaks sisseastumiseksamitele peavad sooritatud olema järgmised riigieksamid:

  • riigieksam eesti keeles sooritusega vähemalt 50 punkti või eesti keel teise keelena sooritusega vähemalt 75 punkti (tulemus ei lähe pingereas arvesse);
  • inglise keele oskus B1 tasemel (tulemus ei lähe pingereas arvesse);
  • riigieksam matemaatikas või füüsikas miinimumsooritusena 50 punkti.
    Alates 2014. a. keskkooli lõpetanutelt eeldatakse arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialale kandideerides laia matemaatika riigieksami sooritamist (tulemus läheb pingereas arvesse).

Sisseastujad, kellel puudub laia matemaatika riigieksam (või enne 2014. a lõpetanutel matemaatika riigieksam või kes soovivad oma tulemust parandada), saavad matemaatika testi teha kohapeal:

matemaatika test toimub 1. juulil. 2020 kl 10

testile registreerumine käib avaldust esitades läbi SAISi enne testi toimumist.

NB! Loe ka: EKA üldised vastuvõtu tingimused ja kord.

 

 

SISSEASTUMISEKSAMID 2020

Neljapäev, 02.07.2020 kl 10-16, kogunemine 9.45 ruumis C401/A405
Linnaehituslik kompositsioon
Kaasa võtta harilik pliiats, kustutuskumm, paberinuga, käärid, metallist joonlaud, kolmnurk joonlaud (45° ja/või 30°/60°) ja PVA-liim.

Reede, 03.07.2020 kl 10-16, kogunemine 9.45 ruumis C401/A405
Ruumikompositsioon 
Kaasa võtta A3-formaadis joonistuspaber 2 tk (vatman 250 g leht), tindipliiats, tavaline pliiats, PVA-liim, liimipulk, käärid, paberinuga, metallist joonlaud.

Laupäev, 04.07.2020 kl 10-14, kogunemine 9.45 ruumis A405 
Linnavaate joonistamine (halva ilma korral toimub EKA interjööri joonistamine)
Kaasa võtta materjalid: kõva alus joonistamiseks (vajadusel saab EKAst), A2-suuruses (420 x 594 mm, soovitavalt vatman 250 g) joonistuspaberit. Joonistusvahendid võib valida ise: nt harilikud pliiatsid, värvipliiatsid, süsi, viltpliiatsid ja/või markerid.

Laupäev, 04.07.2020 kl 14-16, ruum C401/A405
Tööde ülespanek
Algab kohe pärast joonistamise lõppu osakonna ruumides.

Pühapäev, 05.07.2020 kl 9-19, ruum C401/A405
Vestlused ja tööde esitlus

Konkursipall koosneb 4 hindest (10 punkti süsteemis): matemaatika või füüsika riigieksami, joonistamise, linnaehitusliku kompositsiooni ja ruumikompositsiooni hindest.

Eksamitele tulles on kõige olulisem võime iseseisvalt mõelda ja vältida üldtuntud klišeesid tõestest vastustest, lõplikest eesmärkidest ja heast maitsest.

 

PROOVIEKSAMID 2020

Proovieksamitel harjutatakse 2020. a sisseastumiseksamite kompositsiooniülesandeid ja linnavaate joonistamist.

Konsultatsioone viivad läbi prof Andres Ojari, prof Toomas Tammis ja Matti Pärk.

Ruumikompositsioon
25.06.2020 kl 14-18
ruum A405

Linnaehituslik kompositsioon
26.06.2020 kl 14-18
ruum A405

Linnavaate või interjööri joonistamine
27.06.2020 kl 10-13.30
27.06.2020 kl 14-18
kogunemine IV korruse aatriumis

Proovieksamid on tasuta!

Registreeri proovieksamitele siin.

Lisainfo: arhitektuur@artun.ee

 

 

VASTUVÕTT EELNEVA KÕRGHARIDUSE BAASIL

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekava integreeritud õppesse saavad astuda:

– arhitektuuri eriala bakalaureuseõppe lõpetajad;
– Tallinna Tehnikakõrgkooli rakendusarhitekti eriala lõpetanud;
– EKA sisearhitektuuri eriala lõpetanud (Eelduseks on laia matemaatika eksami positiivne sooritus. Selle puudumisel on võimalik matemaatika eksam sooritada EKAs 1.07.2020 kell 10).

Esitatud VÕTA taotluse alusel selgub, millised ained 5-aastasest arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekavast on võimalik varasemate õpingute alusel asendada ja millised ained tuleb edaspidi õpingute käigus sooritada ning millisele kursusele tudeng liidetakse.

15.-29.06.2020 (kuni kl 23.59) avalduste esitamine SAISkeskkonnas
29.06.2020 kl 10-16 avalduste vastuvõtt kohapeal
3.07.2020 kl 10-14 vestlused

Vastuvõtuks tuleb esitada järgmised dokumendid:
– CV
– motivatsioonikiri
– portfoolio

Portfoolio koos kõigi vajalike dokumentidega laetakse üles SAISi keskkonda. Portfoolio esitada pdf-formaadis, mida saab vajadusel A3 formaadis välja printida.

Portfoolio peab sisaldama lisaks oma loomingu ülevaatele ka eelmise arhitektuurikooli lõputööd või viimase kursuse eriala projekti.

 

EELAKADEEMIA

Eelakadeemia pakub ülikooli sisseastujale ettevalmistavaid kursusi ning töötube. Oma ala professionaalsete tegijate juhendamisel saavad noored vanuses 16 kuni 26 avastada, mida EKA erialad endast reaalses praktikas kujutavad ning lisaks ka erialaseid teadmisi ja oskusi.

Arhitektuuri erialast huvitatule pakub eelakadeemia järgnevaid kursuseid:

– arhitektuuri ja sisearhitektuuri eelakadeemia;

– arhitektuurijoonistamise eelakadeemia

Loe täpsemalt eelakadeemia lehelt.