Sisseastumine

ESITA AVALDUS (alates 14.06.2021)!

Olulised kuupäevad

14.–28.06.2021 (kuni kl 23.59) avalduste esitamine SAIS keskkonnas

15.-18.06.2021 proovieksamid  

29.06.2021 kl 13-14 sisseastumiseksamite infotund (IV korrus, aatrium)

28.06.2021 kl 10-16 avalduste vastuvõtt EKAs kohapeal

21. või 22.06.2021 kl 10– matemaatika test EKAs kohapeal neile, kes soovivad oma tulemust parandada või kellel pole matemaatika laia riigieksami tulemust.

30.06.2021 kl 10.00- 14.00 – ruumikompositsioon C401/A405
01.07.2021 kl 10.00- 16.00 – linnaehituslik kompositsioon C401/A405

02.07.2021 kl 10.00- 14.00 – linnavaate joonistamine C401

02.07.2021 kl 14.00-16.00 tööde eksponeerimine
03.- 04.07.2021 kl 09.00-19.00 – vestlused ja tööde esitlus

NB! Sisseastujad, kelle gümnaasiumi lõpuaktus kattub sisseastumiseksami ajaga, palun võtke ühendust kaili.kilp-jegorov@artun.ee

***

 30.06.2021 kl 11.00-(14.00) integreeritud MA õppesse astumise vestlused

VASTUVÕTUTINGIMUSED

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialale astumiseks tuleb EKAs sooritada järgnevad sisseastumiseksamid:

  • ruumikompositsiooni ülesanne
  • linnaehituse ülesanne
  • linnavaate või interjööri joonistamine

Lisaks sisseastumiseksamitele peavad sooritatud olema järgmised riigieksamid:

  • riigieksam eesti keeles sooritusega vähemalt 50 punkti või eesti keel teise keelena sooritusega vähemalt 75 punkti (tulemus ei lähe pingereas arvesse);
  • inglise keele oskus B1 tasemel (tulemus ei lähe pingereas arvesse);
  • riigieksam matemaatikas või füüsikas miinimumsooritusena 50 punkti.
    Alates 2014. a. keskkooli lõpetanutelt eeldatakse arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialale kandideerides laia matemaatika riigieksami sooritamist (tulemus läheb pingereas arvesse).

Sisseastujad, kellel puudub laia matemaatika riigieksam (või enne 2014. a lõpetanutel matemaatika riigieksam või kes soovivad oma tulemust parandada), saavad matemaatika testi teha kohapeal:

matemaatika test toimub 21. või 22.06.2021 kl 10

testile registreerumine käib avaldust esitades läbi SAISi enne testi toimumist.

 

 

 

SISSEASTUMISEKSAMID 2021

PROOVIEKSAMID 2021

VASTUVÕTT EELNEVA KÕRGHARIDUSE BAASIL

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekava integreeritud õppesse saavad astuda:

– arhitektuuri eriala bakalaureuseõppe lõpetajad;
– Tallinna Tehnikakõrgkooli rakendusarhitekti eriala lõpetanud;
– EKA sisearhitektuuri eriala lõpetanud (Eelduseks on laia matemaatika eksami positiivne sooritus. Selle puudumisel on võimalik matemaatika eksam sooritada EKAs 21. või 22.06.2021 kl 10).

– inglise keele oskus vähemalt B2 tasemel.

Esitatud VÕTA taotluse alusel selgub, millised ained 5-aastasest arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekavast on võimalik varasemate õpingute alusel asendada ja millised ained tuleb edaspidi õpingute käigus sooritada ning millisele kursusele tudeng liidetakse.

14.–28.06.2021 (kuni kl 23.59) avalduste esitamine SAISkeskkonnas
28.06.2021 kl 10:00-16:00 avalduste vastuvõtt kohapeal
30.06.–06.07.2021 vestlused ja eksamid

kuni 07.07.2021 eksamitööde hindamine ja tulemuste sisestamine SAISi

09.07.2021 algusega 10:00 rektori komisjon 12.07.2021 õppima tuleku kinnitamine SAISis

 

Vastuvõtuks tuleb esitada järgmised dokumendid:
– CV
– motivatsioonikiri
– portfoolio

Portfoolio koos kõigi vajalike dokumentidega laetakse üles SAISi keskkonda. Portfoolio esitada pdf-formaadis, mida saab vajadusel A3 formaadis välja printida.

Portfoolio peab sisaldama lisaks oma loomingu ülevaatele ka eelmise arhitektuurikooli lõputööd või viimase kursuse eriala projekti.

 

EELAKADEEMIA

Eelakadeemia pakub ülikooli sisseastujale ettevalmistavaid kursusi ning töötube. Oma ala professionaalsete tegijate juhendamisel saavad noored vanuses 16 kuni 26 avastada, mida EKA erialad endast reaalses praktikas kujutavad ning lisaks ka erialaseid teadmisi ja oskusi.

Arhitektuuri erialast huvitatule pakub eelakadeemia järgnevaid kursuseid:

– arhitektuuri ja sisearhitektuuri eelakadeemia;

– arhitektuurijoonistamise eelakadeemia

Loe täpsemalt eelakadeemia lehelt.