Sisseastumine

ESITA AVALDUS!

Olulised kuupäevad

 • Avalduste esitamine SAISis 11.-28.06.2018 (kuni 23:59)
 • Avalduste vastuvõtt kohapeal Estonia pst 7 27.-28.06.2018 10:00-16:00
 • Proovieksamid Pikk tn 20 ja Estonia pst 7 / Teatri väljak 1 25.-28.06.2018: Registreerimisvorm
 • Arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala sisseastumiseksamite infotund, Pikk tn 20, 3. korrus 29.06.2018 kell 10:00 
 • Vestlused ja sisseastumiseksamid 02.-05.07.2018
 • Vastuvõtu tulemuste teatamine 09.07.2018

Täpsem info allpool >>

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond on Eesti arhitektuurihariduse keskpunkt ning ühtlasi olulisim tehiskeskkonda loovate distsipliinide – arhitektuuri, sisearhitektuuri, linnaplaneerimise ja urbanistika – kompetentsikeskus. Teaduskonna eesmärk on anda laiahaardelist arhitektuuriõpet selle sõna parimas tähenduses, pöörates võrdselt tähelepanu nii sisearhitektuurile, hoonetele ja nendevahelisele ruumile kui ka laiemale keskkonnale, kuhu need asetsevad.

Arhitektuur ja linnaplaneerimine on integreeritud õpe (5-aastane õpe). Kuigi õppekava on eestikeelne, eeldatakse magistritaseme õpingutel erialast suhtlemisvõimet ka inglise keeles.

Spetsialiseeruda saab ka muinsuskaitse ja restaureerimise suunal, mis annab võimaluse taotleda muinsuskaitse tegevusluba Muinsuskaitseametist.

Keda ootame õppima?

Ootame haritud ning selge mõtlemisoskusega töö- ja õppimisvõimelisi inimesi. Kuna arhitekti õppekava on väga tihe, tuleb selle läbimiseks teha väga palju süstemaatilist tööd. Praktilises loomingulises tegevuses on ainus viis edasi liikuda ja personaalselt areneda läbi korduvate proovide, katsetuste ja ekslemiste nii mõttes, joonistes kui materjalis. Lõpptulemus on siin tihtilugu vaid vaheetapp uute ja huvitavamate võimaluste ning lahenduste poole.

Kui soovid, et saadaksime Sulle sisseastumiskuupäevade, ettevalmistuskursuste, eelnevate nõustamiste ning avatud uste päevade kohta infot ja meeldetuletusi, jäta siia oma meiliaadress.

Miks õppida arhitektiks EKAs?

EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekava eesmärk on valmistada ette ruumiliselt väga võimekaid, iseseisva ja kriitilise mõtlemise ning laiapõhjalise humanitaar- ja tehnikaharidusega arhitekte ja linnaplaneerijaid.

EKA arhitektuuriõppes on üliõpilaste erialajuhendajateks Eesti parimad praktiseerivad arhitektid, nende hulgas dekaan prof Andres Ojari (3+1 arhitektid), prof Toomas Tammis (Allianss Arhitektid), prof Andres Alver (Alver Arhitektid), Katrin Koov (Eesti Arhitektide Liidu president, varasemalt Kavakava), Karli Luik (Kontekst), Paco Ulman (Mudel Arhitektid), Sille Pihlak ja Siim Tuksam (PART), KUU Arhitektid jpt. Stuudiumi jooksul kohtutakse oma ala tunnustatud professionaalidega kogu maailmast, nii geograafiliselt kui intellektuaalselt väga laialt arhitektuuriga tegelemise väljalt. Nt alates eelmisest õppeaastast on osakonna energiatõhususe professoriks Bernhard Sommer Austriast.

Populaarse Avatud Loengute sarja raames kutsub arhitektuuriteaduskond esinema maailmas tuntud arhitekte, teoreetikuid, kriitikuid ja urbaniste, kes lisaks oma loomingu tutvustamisele osalevad ka arhitektuuritudengite erialatööde vaheülevaatusel või lõpphindamisel, andes neile väärtuslikku tagasisidet. Avatud loengud on kõigile huvilistele avatud!

Arhitektuuriteaduskonnas tegutseb ka 3D Labor, mis on loodud eksperimentaalsete arhitektuursete lahenduste ja detailide katsetamiseks ning kaasaegsete tehniliste lahenduste rakendamiseks õppetöös ja uurimisprojektides.

EKA arhitektuuri ja linnaplaneerimise õppekava lõpetanu saab kutsekomisjonilt diplomeeritud arhitekt 7 kutsekvalifikatsiooni ning võib arhitektina töötada Euroopa Liidu liikmesriikides. EKA arhitektuuriõpe on ainus Eestis omandatav arhitektuuriharidus, mis on tunnustatud Euroopa Liidus.

Õppekava pakub rahvusvahelisel tasemel interdistsiplinaarset haridust: lõpetanu saab hiljem töötada nii majade ja planeerimisprojektide kavandajana erapraksises ja kohalikes omavalitsustes, kui ka erinevate digitaalsete mudeldamisprotsesside ning füüsiliste prototüüpide arendamisel ülikoolide ning uurimisasutuste juures. Siin leiab eneseteostuse võimaluse nii hea visuaalse mõtlemise ning väljendusoskusega disainer kui tehnoloogilistes ja matemaatilistes protsessides hästi orienteeruv süsteemiarhitekt. Kaasaegne arhitekt ei ole erasektori tellimusi teenindav ametimees, vaid peab aktiivselt ja loovalt suhtuma ning sekkuma meie igapäevasesse maailma, et seda igakülgselt paremaks muuta. Arhitekt saab oma professionaalses töös olla nii suuremate terviksüsteemide kavandaja ja haldaja kui nende üksikosade tundja ja arendaja.

Kui eelnevas on midagi, mis Sinu huvialadega haakub ja tulevikuvisioone kõnetab, siis arhitektihariduse väga lai spekter annab Sulle võimaluse neid teostada.

Vastuvõtutingimused

Lisaks sisseastumiseksamitele lähevad arvesse järgmiste riigieksamite tulemused:

 • Riigieksam eesti keeles või eesti keele kui teise keele riigieksam miinimumsooritusena 30 punkti.
 • Riigieksam võõrkeeles või sellega võrdsustatud rahvusvaheline võõrkeeleeksam.
 • Riigieksam matemaatikas või füüsikas miinimumsooritusena 50 punkti.

Alates 2014. a. keskkooli lõpetanutelt eeldatakse arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialale kandideerides laia matemaatika riigieksami sooritamist.

Sisseastujad, kellel puudub laia matemaatika riigieksam (või enne 2014. a. lõpetanutel matemaatika riigieksam või kes soovivad oma tulemust parandada), saavad matemaatika testi teha kohapeal.

 • Matemaatika test toimub 29.06.2018 kell 11:30 Estonia pst. 7-440A
 • Testile registreerumine käib avaldust esitades läbi SAISi enne testi toimumist.

ESITA AVALDUS!

Olulised kuupäevad

 • Avalduste esitamine SAISis 11.-28.06.2018 (kuni 23:59)
 • Avalduste vastuvõtt kohapeal Estonia pst 7 27.-28.06.2018 10:00-16:00
 • Proovieksamid Pikk tn 20 ja Estonia pst 7 / Teatri väljak 1 25.-28.06.2018: Registreerimisvorm
 • Arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala sisseastumiseksamite infotund, Pikk tn 20, 3. korrus 29.06.2018 kell 10:00 
 • Vestlused ja sisseastumiseksamid 02.-05.07.2018
 • Vastuvõtu tulemuste teatamine 09.07.2018

Sisseastumiseksamid 

02.07.2018 kell 10.00-15.00 Linnaehituslik kompositsioon (Pikk tn 20, 3. korrus)

Kogunemine arhitektuuriosakonna saalis Pikk tn 20 kell 9.45

Kaasa võtta harilik pliiats, kustutuskumm, paberinuga, käärid, joonlaud ja liim.

03.07.2018 kell 10.00-13.00 Ruumikompositsioonülesanne 1 (Pikk tn 20, 3. korrus)

Kogunemine arhitektuuri osakonna saalis Pikk tn 20 kell 9.45

Kaasa võtta A3-formaadis joonistuspaber (vatman), pliiats või sulepea, liim, käärid.

03.07.2018 kell 13.00-16.00 Ruumikompositsioon, ülesanne 2 (Pikk tn 20, 3. korrus)

Kaasa võtta paberinuga, käärid, joonlaud, liim ja pliiats.

04.07.2018 kell 10.00-13.45 Joonistamine (kogunemine Estonia pst 7 / Teatri väljak 1)

Kaasa võtta materjalid: kõva alus joonistamiseks (vajadusel saab EKAst), A2-suuruses (420 x 594 mm) head joonistuspaberit (vatman), erineva tugevusega pliiatseid, söepliiats, viltpliiats ja/või marker.

04.07.2018 kell 14.30 Tööde ülespanek osakonna ruumides (Pikk tn 20)

05.07.2018 kell 10.00 Vestlused ja tööde esitlus (Pikk tn 20)

Konkursipall koosneb 5 hindest (10 punkti süsteemis): emakeele riigieksami, matemaatika või füüsika riigieksami, joonistamise, linnaehitusliku kompositsiooni ja ruumikompositsiooni hindest.

Eksamitele tulles on kõige olulisem võime iseseisvalt mõelda ja vältida üldtuntud klišeesid tõestest vastustest, lõplikest eesmärkidest ja heast maitsest.

Vastuvõtt magistritaseme õppesse (integreeritud õpe TTK lõpetajatele ja arhitektuuri eriala bakalaureuseõppe lõpetanutele)

 • Avalduste esitamine SAISis 11.-28.06.2018 (kuni 23:59)
 • Avalduste vastuvõtt kohapeal Estonia pst 7 27.-28.06.2018 10:00-16:00
 • 06.07.2018 kell 10.00 Vestlus (Pikk 20)

Vastuvõtuks arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala magistritasemele ehk IV kursusele (integreeritud õpe) on vaja esitada:

 • avaldus
 • CV
 • eelnevat haridust tõendav diplom ja akadeemiline õiend (välismaal välja antud haridusdokumente tunnustab ülikool Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangutest ja arvamustest lähtuvalt)
 • motivatsioonikiri
 • portfoolio – pdf-formaadis versioon esitada koos dokumentidega, vestlusele kaasa väljaprint.

Proovieksamid

Proovieksamid arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala I kursusele astujatele:

Ruumikompositsioon (Pikk 20)

25. juuni kell 12.00-14.00

26. juuni kell 15.00-17.00 Juhendaja: prof. Toomas Tammis

Linnaehituslik kompositsioon (Pikk 20)

25. juuni kell 15.00-17.00

26. juuni kell 12.00-14.00 Juhendaja: prof. Andres Ojari

Linnavaate või interjööri joonistamine (Estonia pst 7 / Teatri väljak 1)

27. juuni kell 12.00-16.00

28. juuni kell 12.00-16.00 Juhendaja: prof. Matti Pärk

Konsultatsioonides harjutatakse 2018. a sisseastumiseksamite kompositsiooniülesandeid ja linnavaate joonistamist.

Konsultatsioonid on tasuta!

Info ja registreerimine: arhitektuur@artun.ee

erialakompositsioon I eksami töövahendid
erialakompositsioon II eksami töövahendid
joonistamise eksami töövahendid