Sisseastumine

ESITA AVALDUS!

Olulised kuupäevad

15.-29.06.2020 (kuni kl 23.59) avalduste esitamine SAIS keskkonnas
kuupäev täpsustamisel konsultatsioonid (ei ole kohustuslik) 
kuupäev täpsustamisel sisseastumiseksamite infotund (V korrus, ruum A501)
29.06.2020 kl 10-16 avalduste vastuvõtt kohapeal
1.-7.07.2020 eksamid kohapeal
kuupäev täpsustamisel MA vestlused
kuupäev täpsustamisel BA vestlused (lõunapaus 13-14)

Vastuvõtutingimused

Lisaks sisseastumiseksamitele lähevad arvesse järgmiste riigieksamite tulemused:
– riigieksam eesti keeles sooritusega vähemalt 50 punkti või eesti keel teise keelena sooritusega vähemalt 75 punkti;
– inglise keele oskus B1 tasemel;
– riigieksam matemaatikas või füüsikas miinimumsooritusena 50 punkti.
Alates 2014. a. keskkooli lõpetanutelt eeldatakse arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialale kandideerides laia matemaatika riigieksami sooritamist.

Sisseastujad, kellel puudub laia matemaatika riigieksam (või enne 2014. a. lõpetanutel matemaatika riigieksam või kes soovivad oma tulemust parandada), saavad matemaatika testi teha kohapeal:
– matemaatika test toimub 29.06.2020 kl 10;
– testile registreerumine käib avaldust esitades läbi SAISi enne testi toimumist.

Proovieksamid 2019

Konsultatsioone viivad läbi prof Andres Ojari ja prof Toomas Tammis.

Kõik proovieksamid/konsultatsioonid toimuvad IV korruse stuudios A405.

Linnaehituslik kompositsioon 26.06.2019 kl 10-13
27.06.2019 kl 14-19

Ruumikompositsioon
26.06.2019 kl 14-17
27.06.2019 kl 10-13

Linnavaate või interjööri joonistamine
28.06.2019 kl 11-14
28.06.2019 kl 14-17

Konsultatsioonides harjutatakse 2019. a sisseastumiseksamite kompositsiooniülesandeid ja linnavaate joonistamist.

Konsultatsioonid on tasuta!

Info ja registreerimine: arhitektuur@artun.ee

Vastuvõtt magistritaseme õppesse

(integreeritud õpe TTK lõpetajatele ja arhitektuuri eriala bakalaureuseõppe lõpetanutele)

15.-29.06.2020 (kuni kl 23.59) avalduste esitamine SAISkeskkonnas
29.06.2020 kl 10-16 avalduste vastuvõtt kohapeal
1.-7.07.2020 eksamid kohapeal
täpne kuupäev täpsustamisel vestlused

Vastuvõtuks arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala magistritasemele ehk IV kursusele (integreeritud õpe) on digitaalsel kujul vaja esitada järgmised dokumendid:
– CV
– motivatsioonikiri
– portfoolio
Koos avaldusega esitatatav portfoolio peab olema pdf-formaadis.Vestlusele tuleb kaasa võtta portfoolio väljaprint (A3, köidetud kujul). Portfoolio peab kõigele muule sisaldama eelmise arhitektuurikooli lõputööd või viimase kursuse eriala projekti.

Täpsem info eksamite kohta 2019

2.07.2019 kl 12-16, ruum C401 Linnaehituslik kompositsioon
Kaasa võtta harilik pliiats, kustutuskumm, paberinuga, käärid, metallist joonlaud ja PVA-liim.
3.07.2019 kl 10-13, ruum C401 Erialakompositsioon I
Kaasa võtta A3-formaadis joonistuspaber (vatman), pliiats või sulepea, PVA-liim, käärid.
3.07.2019 kl 13-16, ruum C401 Erialakompositsioon II
Kaasa võtta paberinuga, käärid, metallist joonlaud, PVA-liim ja pliiats.
4.07.2019 kl 10-14 Linnavaate joonistamine (halva ilma korral toimub EKA interjööri joonistamine)
Kaasa võtta materjalid: kõva alus joonistamiseks (vajadusel saab EKAst), A2-suuruses (420 x 594 mm) head joonistuspaberit (vatman), erineva tugevusega pliiatseid, söepliiats, viltpliiats ja/või marker.
4.07.2019 kl 14 Tööde ülespanek, ruum C401
Tööde ülespanek algab kohe pärast joonistamise lõppu osakonna ruumides.
5.07.2019 kl 10 Vestlused ja tööde esitlus
Konkursipall koosneb 5 hindest (10 punkti süsteemis): emakeele riigieksami, matemaatika või füüsika riigieksami, joonistamise, linnaehitusliku kompositsiooni ja ruumikompositsiooni hindest.
Eksamitele tulles on kõige olulisem võime iseseisvalt mõelda ja vältida üldtuntud klišeesid tõestest vastustest, lõplikest eesmärkidest ja heast maitsest.

 

Miks tulla arhitektuuri ja linnaplaneerimist õppima?

Arhitektuuri ja linnaplaneerimise osakond Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskond on Eesti arhitektuurihariduse keskpunkt ning ühtlasi olulisim tehiskeskkonda loovate distsipliinide – arhitektuuri, sisearhitektuuri, ...