Projektid

2022 / bakalaureusekraadi lõpunäitus vanas Kopli kultuurimajas

Kolmeaastase programmi vältel läbisid sisearhitektuuri eriala bakalaureuseõppe tudengid tiheda teooria- ja praktiliste erialaainete tsükli, omandasid kutsepädevusi praktikatel nii Eestis kui välismaal ning täiendasid end ülikoolides mujal ...

Magistristuudio. Pühast ruumist heldesse ruumi

Sisearhitektuuri magistrandid lõpetasid äsja kümnepäevase magistristuudio sisearhitekt Tom Callebauti ja prof Tüüne-Kristin Vaikla ...

VÄIKEVORMI TÖÖTUBA: Entusiastlikud struktuurid

Meie esmakursuslased läbisid kohe akadeemilise aasta alguses kahenädalase väikeobjektide töötoa Pavle Stamenovići käe all (AFUB, Serbia). Pealkirja “Entusiastlikud struktuurid” alla koonduvad tudengiprojektid - ...

Magistristuudio “Unearhitektuur”, 2021 / teostamiseks valitud tudengitöö: Ardo Hiiuväin

Juhendajad: Tüüne­-Kristin Vaikla, Alina Nurmist, Silver Sternfeldt, Mari Põld, Kadi Karman Uni loeb – et jaksata õppida, töötada, suhelda, ...

Erialaprojekt “Avalik ruum” 2021 / Rahvusraamatukogu

Mis on avalik ruum? Kellele on vaja avalikku ruumi? Kuidas avaliku ruumi olemus muutub aeg-ruumis? Avalik ruum ...

Erialaprojekt “Näitus”, 2021 / tudengitöö: Triin Kampus

2021. aasta kevadsemestril juhendas sisearhitektuuri II kursuse erialaprojekti “Näitus” arhitekt Johanna Jõekalda. Tudengid said ülesande kavandada ERMi tellimusel näituseruum, mis arvestaks maksimaalselt erivajadusega näitusekülastaja ...

Erialaprojekt “Väikeehitis” 2020 / KOOS

2020. aasta augusti kahel viimasel nädalal tegutsesid EKA sisearhitektuuri esmakursuslased Valga-Valka kaksiklinnas, püstitades Pedeli paisjärve äärde paviljoni KOOS. Paviljon on võrkstruktuuriga õhuline ja haprana mõjuv objekt. KOOS on ...

Erialaprojekt “Haridusruum”, 2020 / tudengitöö: Loviise Talvaru, Ann-Katriin Kelder

Haridusruumiga tegeleva, bakalaureuseõppe 2. kursuse sisearhitektuuritudengitele mõeldud stuudio eesmärgiks on sisearhitektuurse lahenduse kavandamine ühele haridustasemele vastava ruumitüübi (näiteks alusharidus - ...

Erialaprojekt “Istemööbel”, 2020 / tudengitöö: Triin Kampus

Iga-aastane EKA sisearhitektuuri ja arhitektuuri osakonna esmakursuslaste erialaprojekt “Istemööbel” paotab tudengite ees mööblimaailma ust, küsides kui palju – või kui vähe – materjali on õigupoolest vaja, et inimkehale puhkevõimalust ...

Magistristuudio “Poliitiline ruum”, 2020 / tudengitöö: Birgit Õigus, Annika Lindemann, Kirke Kalamats

EKA sisearhitektuuri osakonna magistristuudio "Poliitiline ruum" hõlmas 2020. aastal nii teoreetiliste teadmiste kogumist poliitika ja ruumi suhetete kohta kui praktilist projekti Tallinnas Toompeal asuva Rüütelkonna hoone ...

Erialaprojekt “Väikeehitis” 2019 / RÜHT

RÜHT on mitmeotstarbeline laavu, mis pakub vihma- ja tuulevarju ning kuiva küljealust ööbijale, piknikupaika ja mõnusat venitust matkalt saabujale. RÜHI inspiratsiooniks oli langenud puu, millel ...

Erialaprojekt “Trepp”, 2019 / tudengitöö: Germo Ausin

Trepistuudio käigus õpivad bakalaureuseõppe 2. kursuse sisearhitektuuritudengid looma kontseptuaalselt ja ruumiliselt selget arhitektuuri, kus idee ja detailne teostus on läbivalt seotud töö kontekstiga. Läbi ...

Erialaprojekt “Eluruum + lambavill”, 2019 / tudengitöö: Linda Zupping

Mis on kodu ja milline peaks olema hea eluruum, kui ruumi rajamise lähtekohaks ja ühikuks on kindlate mõõtudega askeetlik, kõikjale levinud merekonteiner?

Magistristuudio “Terve ruum”, 2019 / tudengitöö: Lilian Männikust

Ruumi mõju inimese tervisele on teada juba 1980ndatest, mil esimese teadusliku uuringuga tõestati, et aknaga palatis paranevad patsiendid operatsioonist paremini kui aknata palatis (E.M. Sternberg, ...

Erialaprojekt “Ese”, 2019 / Tudengitöö: Elis Rumma

Erialaprojektiga “Ese” tegelemine aitab tudengitel mõista disaineseme projekteerimis- ja arendusprotsessi kõiki etappe alates lähteülesande sõnastamisest ja esmase idee väljatöötamisest kuni kontseptuaalse tooteprototüübi loomiseni. Läbi terve ...

Erialaprojekt “Avalik ruum”, 2019 / tudengitöö: Merly Mändla, Kadi Pihlak, Andrea Miku

EKA sisearhitektuuritudengite bakalaureuseõppe 3. kursus algab avalikku ruumi käsitleva õppeainega. Aine eesmärgiks on süveneda ühiskondliku ruumi erinevatesse tüpoloogiatesse ning sisearhitektuuri eripäradesse, ...

Suvekool 5th Season: Wilderness 2016: VEETEE

2016. aasta suvel toimus Soomaal kümnepäevane rahvusvaheline, peamiselt arhitektuuri- ja disainitudengitele mõeldud suvekool, mille käigus mõeldi välja ja ehitati valmis kolmest veepinnal ujuvast objektist koosnev peatus- ja puhkepaik ...

Suvekool FLOODED 2017: ujuvsaun VALA

1.-10. augustini 2017 toimus Soomaal rahvusvaheline, peamiselt arhitektuuri- ja disainitudengitele mõeldud suvekool, mille käigus 13 riigist pärit tudengid mõtlesid välja ja ehitasid valmis ujuvsauna Vala. Ujuvsaun on kavandatud peatus- ja ...

Ühendaja / Haakija / Linkija: 12 purret

EKA sisearhitektuuri osakonna bakalaureuse õppekava I kursus kavandas ja ehitas 2016. aasta sügissemestril valmis 12 vineerist ühendajat. Mis on “ühendaja”, mis saab luua purde, või ehitada silla? Ühendaja on objekt, mis loob füüsilise ...

III kursuse semestriprojekt koostöökontor COWORKSPACE

Autorid: Anni Leo, Ekaterina Zakilova, Inna FleišerJuhendajad: Tarmo ...