DH50 – Pool sajandit disainiharidust Eestis ja kunstiakadeemias

Disainiharidus 50 vaatab disaini ja hariduse sisse

2016/17 õppeaastal täitub viiskümmend aastat disainiõppe – Bruno Tombergi juhitud tööstuskunsti kateedri – loomisest Eesti Kunstiakadeemias (toona Eesti NSV Riiklik Kunstiinstituut e. ERKI). Täna on Disainiteaduskonna alla koondunud kaheksa erialaosakonda, 10 bakalaureuse-, 11 magistri- ja 1 doktoriõppekava ning see on Eesti Kunstiakadeemia suurim teaduskond.

“Meil on au ja suur heameel tähistada tänavu disainihariduse väärikat tähtpäeva. Sündinud Bruno Tombergi ideest ja ettevõtlikkusest keerulisel nõukogude ajal, on disainiõpe Eesti Kunstiakadeemias läbi raskuste ja muutuvate aegade edasi arenenud, häid vilju kandnud ning astub vastu 21. sajandi väljakutsetele. Täna näeme, et Eestis on algatusvõimeliste disainerite hulk hoogsalt kasvanud, tõusnud on inimeste disainiteadlikkus. Disainiteaduskonda, mis koondab endas nii toote- kui graafilist disaini, moodi, klaasi-, ehte- ja sepakunsti jpt, on lisandunud mitu uut õppekava. Need käivad ühte jalga kaasaja uusimate tehnoloogiliste arengutega: EKA ja tehnikaülikooli koostöös veetakse disaini ja tootearenduse ühisõppekava; sellest õppeaastast avati ammuoodatud interaktsioonidisaini magistriõpe, käivitunud on jätkusuutliku disaini labor. Kaasajastunud on ka algupärased sajandivanused rakenduskunsti- ja disainiõppekavad oma nutikate materjalide ja uute tehnoloogiatega. Ei saa nahakunst enam läbi ilma plastikuta, keraamika ja tekstiil ilma elektroonikata. Juubelisündmus on hea põhjus tulla kokku ning võtta kiires tuhinas aeg reflektsiooniks, lugeda tibusid, rääkida disaineri vastutusest ja seada järgnevaks poolsajandiks uusi sihte,” sõnab disainiteaduskonna uus dekaan Kristjan Mändmaa.

Kui 10 aastat tagasi tähistati disainihariduse 40. aastapäeva suurejooneliste Disainiaasta avalike üritustega, mis tipnesid Eesti Disainikeskuse loomisega, siis disainihariduse poolsajandi tähistamiseks on seekord ennekõike plaanis võtta ette strateegilisi tegevusi ning süveneda hariduse sisusse nii ülikooli, põhikooli kui alghariduse tasandil.

Juba eelmisel õppeaastal käivitus Eesti Disainikeskuse eestvedamisel ettevalmistav koostöö Haridus-ja Teadusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ja Eesti Kunstiakadeemia vahel, et töötada välja disaini valikkursus gümnaasiumiastmele.

“Praegu on disainiõpe üldhariduses, disaini ja selle rolli mõistmine ühiskonnas endiselt laialivalguv ning põhikoolis tegeldakse disaini õpetamisega tagasihoidlikul tasemel. Siiski, positiivne on, et täna võime juba rääkida mõningasest edust, ehk et viimaste aastate kogemused selles vallas on andnud sisendi luua uus valikkursus ning aidanud seda selgemalt ja täpsemalt määratleda,” selgitab EKA tootedisaini dotsent Merike Rehepapp ja lisab:

“Üks olulisemaid sõnumeid on, et disainmõtlemine on vajalik oskus pea igal erialal ja selle protsessi mõistmine kasulik eduka äri, tööstuse või firma loomisel, rääkimata sellest, et disain defineerib ka kultuuri.”

Disainikeskuse eestvedamisel ja koostöös Eesti Kunstiakadeemia, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Kultuuriministeeriumiga on valmimas kaks valikkursust gümnaasiumi astmele: disain ja arhitektuur. Disaini töögrupi sisuline juht on EKA tootedisaini osakonna dotsent Merike Rehepapp ja tehniline tugi Katre Savi Disainikeskusest. Töögruppi on kaasatud ka Kultuuriministeeriumi arhitektuuri-ja disaininõunik, EKA vanemteadur Veronika Valk. Hetkel on valikkursus piloteerimisvalmis, sellele järgnevad täiendkoolitused pilootkoolide õpetajatele ning lõplik versioon lihvitakse valmis nendelt saadud tagasiside põhjal. Valikkursus koos toetavate õppematerjalidega lansseeritakse kõigi plaanide kohaselt 2017/2018 õppeaastal.

Disainihariduse 50. juubeliaastal käivitub Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonna ja EKA Avatud Akadeemia koostöös täiendõpe kunsti-, kunstiainete ja tööõpetusõpetajatele, kes soovivad oma õppekavasse integreerida ülalmainitud disainikursust või täiendada end disaini õpetamise vallas. Samuti on plaanis praktiline järelkoolitus “Spikerdame jälle”, kus on võimalus kõigil õpetajatel, kes on läbinud “Disainispikri” algkoolituse, osaleda praktikumis. Läbirääkimised käivad ka kunstikoolidega disainimooduli integreerimisest õppekavasse.

Terve juubeliaasta vältel pöörab juubilar kindlasti oma pilgu ka vilistlaste ja laiema üldsuse poole.

Esimese avaliku üritusena käivitubki 5. oktoobrist koostöös Apollo raamatupoega disainiteemaline loengusari “Disaini 9 nägu, 第十是饥饿.” Loengusarja eesmärk on avada kuulajale disaini varjatumaid ja vähemnähtud palgeid. Loengud kulgevad läbi terve õppeaasta ja toimuvad kord kuus kolmapäeviti Solarise Apollo raamatupoe auditooriumis.

Esimene loeng

“ERKIDISAIN — ühe legendi sünd”
Lektor: graafilise disaini professor Ivar Sakk, PhD
5.oktoober 2016 kell 18.00
Solarise Apollo raamatupoe auditooriumis
Üritus Facebookis

Loengu teemaks on Kunstiakadeemia disainihariduse üks periood, 1980ndad aastad, mil Bruno Tombergi juhatatud tööstuskunsti kateedri nimeks sai lennukas Erkidisain. Sakk vaatleb seda perioodi läbi isiklike kogemuste ja subjektiivse prisma.

Loengutesarja korraldab EKA disainiteaduskond
Kureerib tootedisaini osakonna dotsent Merike Rehepapp

Eesti Kunstiakadeemia aastapäeva lähistel, 28. oktoobril, toimuvad kaks konverentsi ja vilistlaste kokkutulek.  Disainihariduse juubeli tähistamiseks korraldatakse poolepäevane konverents “Disainiharidus 50. Võidud ja kaotused.”, mis toimub kahes paralleelsessioonis – ühes toimuvad ettekanded edulugudest ja teises ebaõnnestumistest ning nendega kaasnenud õppetundidest. Konverentsil esinevad disainiala tunnustatud ja hinnatud asjatundjad – haritlased ja praktikud – ning sinna on oodatud kõik vilistlased, valdkonna partnerid ning huvilised. Konverentsi järel, kell 16-19 ootavad erialaosakonnad külla oma kalleid vilistlasi ja teisi uudishimulikke, kes tahavad näha, kuidas toimub õpe praegu ning milline on disainiteaduskonna ruumiline keskkond.

Eesti Kunstiakadeemia kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituudi uurimisrühm korraldab 27. – 29. oktoobril 2016 inglisekeelse konverentsi nõukogudeaegsest kunsti- ja arhitektuuriajalookirjutusest „Art History and Socialism(s) after World War II: The 1940s until the 1960s“. Konverents leiab aset Teaduste Akadeemia saalis Toompeal (Kohtu 6, Tallinnas).

Juubelisündmusele kohaselt toimub loomulikult ka vilistlaste ja sõprade pidu, seekord vanas armsas Kuku klubis, kus esinevad DJ-d ja muusikud erinevatest kümndenditest, alustades 1960ndatega ja lõpetades 2010ndatega. Dringid kell 19 ja peo algus 20.00. Piletid eelmüügis ülekandega kuni 28. oktoobri kella 22.00-ni 5 Eur, hiljem kohapeal 7 eurot. Disainihariduse sponsoritele 50 eurot. Tasu maksta kontole SEB EE93101000200696 6000. Kuku peol esitada maksekorraldus.

Aasta kestel toimub veel mitmeid näituseid, avatud loenguid, ilmub raamatuid jpm – sellekohane info saabub peagi. Jälgige uudiseid: www.artun.ee

Vaata ka “Tunne Eesti disaini. Sissejuhatus” Tartmusis

Eesti Kunstiakadeemiast

Eesti Kunstiakadeemias on võimalik õppida ligi kolmekümnel erialal Arhitektuuri-, Disaini-, Kunstikultuuri ning Vabade kunstide teaduskonnas, paljudel neist saab Eestis kolmel astmel kõrghariduse omandada vaid siin. Kunstiakadeemia teeb koostööd maailma tippülikoolidega ning on oluliste rahvusvaheliste haridus- ja erialavõrgustike liige, mis annab siin õppijatele ja töötajatele suurepärased võimalused silmaringi ja mõttemaailma avardamiseks ning enesearenguks. Eesti Kunstiakadeemia on Eesti Disainikeskuse ja Eesti Arhitektuurikeskuse üks ellukutsuja ning osaleb aktiivselt riiklike disaini-, linnaplaneerimise-, hariduse- ja kunstistrateegiate väljatöötamises. Kunstiakadeemia tudengid ja õppejõud räägivad ja teevad aktiivselt kaasa ühiskonna ja elukeskkonna arendamises. Oma vilistlaste kaudu ja nendega koostöös esindab Eesti Kunstiakadeemia liikmeskond Eesti Vabariiki olulistel rahvusvahelistel areenidel. www.artun.ee

Siia on oodatud õppima sotsiaalselt tundlikud, motiveeritud ning loovad mõtlejad.

Lisateave
Solveig Jahnke
Kommunikatsioonijuht
solveig.jahnke@artun.ee
Tel +372 6267 111
Mob +372 5626 4949
www.artun.ee