Eesti Kunstiakadeemiasse kandideerijate hulk jõudsalt kasvanud

Eile, 2. juulil lõppes sisseastumisdokumentide vastuvõtt Eesti Kunstiakadeemiasse. Kui üldiselt on avalduste arv ülikoolidesse
vähenemas, siis soov astuda Kunstiakadeemia erialadele näitas jätkuvat
kasvutrendi. Populaarseimaks erialaks bakalaureuseõppes oli jätkuvalt
graafilise disaini eriala, kuhu esitati 127 avaldust, eelmise aasta 94 asemel.
Uuenenud sisearhitektuuri ja mööblidisaini erialale esitati 91 (eelmisel aastal
67) avaldust. Fotograafia erialale oli 51 (44) kandideerijat. Kokku esitati 818
avaldust, mis on ca 10% rohkem kui aasta varem samadele õppekavadele. Seejuures suurenes sisseastumist soovijate hulk igas teaduskonnas. “Kui kool on korralik, siis tulevad ka üliõpilased”, kommenteerib käesolevat seisu vastuvõtukomisjoni esimees Mart Kalm.