EKA rakenduslike teadus- ja arendustööde konkurss, tähtaeg 8. septebmer

EKA teadus- ja arendusosakond koos Tallinna Ettevõtlusametiga korraldab igal aastal rakenduslike teadus- ja arendustööde konkurssi, mille eesmärk on motiveerida ülikooli liikmeid senisest enam rakendama oma õppe- ja teadustöö tulemusi ettevõtlus-, avalikus ja mittetulundussektoris; tõsta ülikooli poolt ettevõtete ja ühiskonnale pakutavate teadmusteenuste kvaliteeti ja mahtu ning teavitada üldsust ülikooli oskusteabe rakendamisest majandustegevuses ja ühiskonnas.

 

Konkursi kaudu selgitatakse välja kõige silmapaistvam majandustegevust tõhustava väljundiga töö (auhind 800 eurot), millest on kasu ühele või mitmele ettevõttele või asutusele ja kõige silmapaistvam ühiskondlikku heaolu ja/või elukeskkonda parendava potentsiaaliga töö (auhind 800 eurot). Lisaks on välja pandud kategooriateülene eriauhind (600 eurot), mis antakse ühele tugeva töö autorile, kes kõnnib peaauhinna saajate kannul.

 

Käimasoleva konkursi komisjoni liikmed on Ettevõtlusametist Jaanus Vahesalu, EKA teadus ja arendusosakonnast Maria Jäärast ja Kelli Turmann, EKA arhitektuuriteaduskonnast Veronika Valk ja EKA disain ja tootearenduse eriala õppejõud Ruth-Helene Melioranski. Komisjoni liikmed võivad muutuda juhul kui laekunud konkursitööde hulgas on nende juhendatud tudengi töö.

 

Konkurss sobib hästi EKA tudengitele, kes oma kursuse- või lõputööga on saavutavad rakendusliku väljundi, st töö tulemust võidakse hakata kasutama kas ettevõtetes või muudes organisatsioonides.

 

Tööde esitamiseks konkursile tuleb saata täidetud ankeet koos ankeedis nimetatud täiendavate materjalidega hiljemalt 08. septembriks 2017 e-posti
aadressile kelli.turmann@artun.ee , kirja pealkirjaks lisage „Konkurss ja autori nimi”. E-kirja adressaatide hulgas peavad sisalduma kõigi töö teostamises osalenute e-posti aadressid.

 

LAE ALLA KONKURSI KORD JA ANKEET –  2017.04.17_Konkursi_kord_ankeet

 

Komisjon vaatab materjalid läbi ja valib võidutööd välja hiljemalt 22. septembriks 2017. Majandustegevust tõhustava töö auhind antakse pidulikult üle Tallinna Ettevõtluspäeval 2017 oktoobri alguses.

 

Konkursi läbiviimist kaasrahastab Tallinna Ettevõtlusamet.