ERASMUS + kujunduskonkurss

Sihtasutus Archimedes kuulutab välja konkursi üliõpilastele suunatud infovoldiku kujundamiseks Erasmus+ programmi raames, aastateks 2014 – 2020.

 

Konkursil osalemiseks palume edastada kujundusfail koos autori(te) kontaktandmetega e-posti teel viktoria.toomik@archimedes.ee  hiljemalt 27.01.2014 (k.a.).

 

Konkursi parimat kujundustööd premeeritakse
150 euroga, teise ja kolmanda koha saavutanutele on ettenähtud
tänukingitused. Konkursi tulemustest teavitatakse kõiki osalejaid
e-posti vahendusel hiljemalt 14.veebruar 2014!

 

Konkursil osalemise tingimused:

  • Osaleda võivad programmiga liitunud Eesti kõrgkoolide üliõpilased;
  • Voldiku kujundusfaili kvaliteet peab vastama järgnevatele tehnilistele nõuetele:

1.1. ainult PDF/X-1a nõuetele vastav ehk CMYK või CMYK- ja spot-värvidega komposiit-PDF;

1.2.
valmistatud Postscript-printfailist Adobe Acrobat Distiller 5 kuni 8
abil, kasutades heakskiidetud seadistusi (PDF/X-1a) ning soovitavalt
läbinud preflight-kontrolli;

1.3. bitmapi resolutsioon 300-350 dpi kaetud paberile trükitava trükise puhul, 260 dpi katmata paberi puhul;

1.4. kõik fondid embedditud või outline’tud;

1.5.
osavärvide kogusumma (total ink coverage) nii vektor- kui
pikselgraafilisel objektil maksimaalselt 310%,katmata paberi puhul 290%;

1.6. lõikevaru (bleed): reklaamtrükise puhul 2 mm

1.7.
trükise lõikeformaat peab asetsema PDF-lehekülje keskel, lehekülje
suuruseks lõikeformaat+bleed,  soovitavalt ilma lõikemärkideta;

1.8. ühe trükise kõik leheküljed ühes failis;

1.10.
failinimest peab olema võimalik tuvastada toote nimetus ja konkreetses
failis olevate lehekülgede numbrid, voldikute jms puhul peab olema
välistatud võimalus seda ekslikult kokku voltida. Kui väljatrüki
lisamine ei ole võimalik ja trükis sisaldab nummerdamata lehekülgi või
lisaelemente, on nende järjestuse kontrolliks kohustuslik sisu kirjeldav
küljendusplaan, makett vms. Digitaalsed värvitõmmised peavad olema
varustatud kontrollskaala (iga värvi kohta täispind ning raster
kesktoonides ja kolmveerandtoonides) ning informatsiooniga kasutatud
ICC-profiili kohta.

  • Kujundusfailile
    lisaks peavad olema lisatud autori(te) täpsed kontaktandmed: ees- ja
    perekonnanimi, telefon, aadress, e-post, kodukõrgkool.

 

  • Voldiku kujundusfaili kohustuslikud osad:

o        Avalehel/ kaanel peab kajastuma pealkiri „Erasmus+ üliõpilastele“ ning alapealkiri „Õppima ja praktikale“;

o        Voldiku tekstiosa (leitav siin) peab kajastuma tervikuna kogu ulatuses ja etteantud järjekorras;

o        Voldiku tekst peab olema lihtsalt jälgitav, loogiliselt struktureeritud ja loetav;

o        Voldikus
peavad olema kajastatud tekstifailis kajastatud järgnevad logod:
Erasmus+ ja SA Archimedes (kujunduseks vajalikud formaadid leitavad siin ja siin );

o        Voldikus peavad olema kajastatud SA Archimedes Hariduskoostöö keskuse kõrghariduse büroo kontaktid järgnevalt:

Sihtasutus Archimedes

Hariduskoostöö keskus

Kõrghariduse büroo

Koidula 13 a

10125 Tallinn

www.erasmuspluss.ee

 

Lisainfo: Viktoria Toomik, viktoria.toomik@archimedes.ee