Ilmus John Ruskini Raamatu “Arhitektuuri seitse lampi” eestindus

10. detsembril esitleti Eesti Kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimise osakonnas John Ruskin’i raamatut “Arhitektuuri seitse lampi”

Raamatut tutvustasid EKA emeriitprofessor Jaak Kangilaski, kes on ühtlasi 
raamatu järelsõna autor ja EKA muinsuskaitse ja konserveerimise osakonna magistrand Vaike Vahter, kes raamatu tõlkis koostöös kirjastuse Ilmamaa tõlkija-toimetaja Katre Ligiga.

Käesolev Avatud Eesti Raamatu sarjas ilmunud raamatu tõlge toob eesti lugejateni John Ruskini keeruka ja mitmekihilise arhitektuuriteooria
põhiprintsiibid, mida ta nimetab lampideks.
Arhitektuur ei ole John Ruskini seisukohalt üksnes mahtude liigendamine, vaid arhitektuuril on tihe seos kunsti, loomingu ja inimeseks olemisega. 


Seitsme printsiibi valguses uuritakse arhitektuuri erinevaid tahke:
selle loomulikkust ja orgaanilisust; kujunemist, liigendusi,
funktsiooni, materjale, proportsioone jne. Ülevaimaks arhitektuuri
vormiks hindas ta gootikat, sest seal on kõige enam tunda Looja
lähedust. Hea arhitektuur imiteerib loodust, on  kooskõlas Loojaga,
kestab kauem kui ühe inimpõlve ja vananeb vaikselt ja kaunilt kuludes,
olles samas inspiratsiooni allikaks paljude teiste loomingule. Kaasaegse
konserveerimisteooria alused põhinevad suuresti peatükil, mille nimi on
lühidalt “Mälu”.

Raamat tervikuna tundub tänapäevalgi hämmastavalt kaasaegsena, kuna juba 150 aastat tagasi oskas  Ruskin ette näha kiirest tootmise arenemisest, progressist ja muutustest tulenevaid valukohti ühiskonnas:
urbaniseerumist, võõrandumist inimestest ja Loojast, masinate võidukäiku ja uute, tema arvates ebaloomulike, materjalide kasutusele võttu, mille tagajärjel käsitsi- ja isetegemise oskused redutseeruvad.

John Ruskini kohta võib öelda humanist, erudiit, õppejõud, teoreetik, kriitik ja rohkemgi. Seda raamatut trükiti juba Ruskini elu ajal kolm korda ja nüüd on aastapikkuse tõlketöö tulemusel võimalik lugeda tema teoreertilisi lähtekohti ka eesti keeles.

Lisainfo:
http://www.apollo.ee/arhitektuuri-seitse-lampi.html
http://www.rahvaraamat.ee/p/arhitektuuri-seitse-lampi/459819/et?isbn=9789985774540