Tule EKAsse õppima! EKA rahvusvaheline magistriõpe võtab avaldusi vastu 2. maini 2019

Alanud on kandideerimine 2019/20. õppeaasta EKA rahvusvahelistele magistriõpingutele. Ootame ka eestlastest tudengeid ühinema rahvusvaheliste gruppidega!

Pakume animatsiooni, interaktsioonidisaini, ruumiloome (endine sisearhitektuur ENG õppekava) ja urbanistika erialasid. Samuti saab õppida kahel ühisõppekaval: kirjandus-, visuaal- ja filmiteooria ning disaini ja tehnoloogia tulevik. Rahvusvahelistel õppuritel on veel lisaks võimalik kandideerida kahele õppekavale, kus tudengid õpivad paralleelselt eesti gruppidega: kaasaegne kunst ning disain ja rakenduskunst.

Animatsiooni võib näha digitaalses ekraanigraafikas, arvutimängudes, muusikavideotes, filmides jne. Animatsiooni õppekava põhieesmärk on koolitada rahvusvaheliselt edukaid teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskustega animafilmi loojaid. Eestil on tugeva animakoolkonnaga riigi maine rahvusvahelisel kultuurimaastikul.  Siin õppides saad panustada animatsiooni kui kunstivormi globaalsesse arengusse.

Interaktsioonidisaineri eesmärgiks on muuta kasutaja kokkupuude keerulise informatsiooni ja tehismaailmaga võimalikult lihtsaks ning meeldivaks. Nutitehnoloogia revolutsiooniline areng on tekitanud pidevalt kasvava nõudluse hästidisainitud intuitiivsete kasutajaliideste ja -kogemuste järele. Olgu tegemist mobiiliäpi, kodumasina juhtpaneeli, veebiteenuse kasutajaliidese või kompleksse terviksüsteemiga, mis hõlmab endas nii digitaalset kui ka füüsilist kasutajakogemust – interaktsioonidisain on kõigi nende puhul lahutamatuks koostisosaks.

Ruumiloome õppekava aitab õppijal valida oma suunda aina kiiremini muutuvas, keerulises maailmas. Usume, et ruumi loomiseks ei piisa vaid disainivõtete valdamisest: hea ruumi loojad oskavad märgata ja mõista laiemat konteksti ning kohandada oma loomingut vastavalt aina muutuvale olukorrale. Magistriprogrammi raames uuritakse nii sisearhitekti kõrgtehnoloogilisi töövahendeid kui ruumiloome tehnoloogiavaba aspekti ja valmistatakse ette ruumiloojaid, kes suudavad rajada isikupäraseid keskkondi, kombineerides arhitektuuri, disaini ja tehnoloogiat. Ootame ruumiloome õppekavale välistudengite kõrval ka eestikeelseid magistrante.

Urbanistika mõtestab kriitiliselt mitmeid kaasaegse linnakeskkonna aspekte, integreerides omavahel urbanistika, linnaplaneerimise, arhitektuuriajaloo, linnasotsioloogia, etnograafia ning kriitilise geograafia alased teadmised. Linnakeskkonnaga seotud küsimustest on saanud kõige olulisem sotsiaalne ja poliitiline küsimus. Urbanistika programm tutvustab õppuritele ajalooliseid dünaamikaid ja konflikte, mis kujundavad meie maailma tänasel päeval.

Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria on Eesti Kunstiakadeemia ja Tallinna Ülikooli ühisõppekava, kus õpitakse tundma kirjanduse, filmi ja visuaalkultuuri vahelisi suhteid nii nüüdisaegses kui ka ajaloolises kontekstis. Õppekava pakub uusi teoreetilisi teadmisi intermediaalsest esteetikast, kirjandus-, visuaalkultuuri- ja filmiteooriast ning õpetab analüüsima nii vanu kui ka nüüdisaegseid tekste ja kujutisi. Lisaks omandatakse mitmeid praktilisi oskusi nagu analüütiline mõtlemine, kirjutamis- ja esinemisoskus. 

Disaini ja tehnoloogia tuleviku õppekava on Eesti Kunstiakadeemia välja töötanud koostöös Taltechiga, eesmärgiga siduda teadus, tehnoloogia ja disain ühtseks loovaks distsipliiniks. Õppekava toetub kasutajakesksele lähenemisele, arendustegevusele ja ettevõtluse ning majanduskeskkonna mõistmisele ning loob viljaka pinnase innovaatiliste tootelahenduste väljatöötamiseks. Õppekava oluliseks osaks on praktilised tootearendusprojektid, mis viiakse ellu koos Eesti ettevõtetega.

Kaasaegse kunsti õppekaval keskendutakse kunstniku autoriprojektile. Juhendajateks on oma ala eksperdid foto, graafika, maali, uusmeedia ning installatsiooni- ja skulptuuri valdkondadest. Õppekava pakub analüüsivat keskkonda kaasaegse kunsti üle diskuteerimiseks ja praktilist treeningut näitustel osalemise ja arendamise läbi koostöös muuseumite ja galeriidega.

Materjalipõhise disaini ja tarbekunsti erialad (keraamika, klaasikunst ja -disain, ehtekunst, sepakunst, tekstiilidisain, nahakunst ja -disain, moedisain, graafiline disain) kannavad endas unikaalset nägu ja filosoofiat ning Eesti Kunstiakadeemia on mitmete erialade puhul üheks vähestest kohtadest maailmas, kus seda MA tasemel on üldse võimalik omandada. Õppekava avab tudengeile võimalikult palju reaalseid lugusid elust oma ala proffide ja ka alustavate tegijate study case`ide vahendusel.

Dokumente saab esitada kuni 02.05.2019 läbi SAISi www.sais.ee. Loe lisaks www.artun.ee/sisseastumine